„Drarbininkų balsas” – 2019 m. gegužės numeris – apie Neringą Venckienę.

Download (PDF, Unknown)

DARBININKŲ BALSAS – 2019 m gegužės numeris

Krisas Smitas – JAV Kongreso narys:
Sprendimai ir vertybės, kurios apibrėžia Ameriką
Vertimas į lietuvių kalbą
Laisvės ir teisingumo siekis vienija mus kaip Amerikiečius – dėl to esu be galo susirūpinęs, kad Jungtinės Valstijos yra pasiryžusios išduoti teisėją Neringą Venckienę Lietuvai, kur ji būtų teisiama už atsisakymą gražinti seksualiai išnaudotą mergaitę įtariamai išnaudotojai. Taip pat nerimą kelią faktas, kad ne mažiau kaip du Lietuvos teisėjai, tiesiogiai dalyvavę jos byloje, neseniai buvo įkalinti Lietuvos teisinę sistemą krečiančio kyšininkavimo ir korupcijos skandalo metu. Tačiau teisėjos Venckienės ekstradicija juda į priekį.
Teisėja Venckienė savo akimis matė korupciją Lietuvos teisminėje sistemoje pedofilijos bylos metu – savo 4 metų dukterėčios byloje, kuri liudijo, kad ji buvo seksualiai išnaudota jos motinos draugų, įskaitant valdžios pareigūnus. Po pakartotinių teisingumo siekių, teisėja Venckienė matė Lietuvos policijos ir prokurorų aplaidų šios bylos tyrimą. Ji matė, kad teismo psichologai patvirtino ne vieną kartą, kad mergaitės liudijimai yra patikimi. Ji matė Vilniaus apygardos teismo nuosprendį, mergaitės motinai turi būti pareikšti kaltinimai dėl jos vaidmens mergaitės išnaudojime. Ir tada ji pamatė 240 policijos pareigūnų įsiveržiančių į jos namus, išlaužančius duris, ir smurtu perduodančius klykiančią, besipriešinančią dukterėčia jos kaltinamai motinai, dar prieš prasidedant teismo procesui pedofilijos byloje. Kai pagrindinė liūditoja pradingo, valdžios pareigūnas buvo išteisintas, o motina neteista. Teisėja Venckienė matė naujos, antikorupcinės partijos susikūrimą, kuri buvo įkvėpta jos šeimos tragedijos. Ji buvo išrinktą į Lietuvos Parlamentą su visuomenės palaikymu. Ir tuomet ji pamatė puolimą, valdžios bandymą panaikinti jos parlamentinį imunitetą ir jai pateikti kaltinimus. Ir net po jos pabėgimo ir prieglobsčio prašymo Jungtinėse Valstijose, 2013 metais, kaltinimai vis augo. 35 kaltinimai, nuo „melagingų pareiškimų” dėl kreipimosi į teismus dukterėčios vardu, iki valstybės himno išniekinimo ir teismo pažeminimo, iki pareigūno sužalojimo kuomet jos dukterėčia buvo per prievartą paimta iš jos namų. Jos politinio prieglobsčio byla bus išgirsta liepos mėnesį, jeigu iki tol ji nebus išduotą Lietuvai.
Ar teisėja Venckienė tikrai tokia „nusikaltėlė” kurią mes išduodam iš Jungtinių Valstijų? „Nusikaltėlė” kuri rizikuoją viską, kad apsaugotų vaiką nuo seksualinio išnaudojimo? „Nusikaltėlė” kuri kovoja su korupcija teisinėje sistemoje ir kandidatuoja į Lietuvos Parlamentą siekdama reformų?
Šiuo metu teisėja Venckienė žiuri per Čikagos federalinio kalėjimo langus, dėl tinkamo proceso trūkumo šalyje kurioje ji ieškojo teisingumo ir apsaugos. JAV federaliniai prokurorai prašo pagreitinti jos ekstradiciją, kovodami su jos prieglobsčio prašymu. JAV federaliniai prokurorai teigia, kad valdžios korupcija ir vaiko išnaudojimo byla nėra svarbios detalės jos ekstradicijos byloje, jos istorijos pusė nesvarbi. JAV federaliniai prokurorai teigia, kad tik Valstybės sekretorius turi galią nutraukti ekstradiciją ir nuspręsti, kad Lietuvos kaltinimai yra politiškai motyvuoti. Valstybės sekretorius to dar nepadarė. Ekstradicija net buvo patvirtinta. JAV Valstybės sekretorius Mike Pompeo gavo dešimtis laiškų iš dabartinių ir buvusių Lietuvos valdžios atstovų, taip pat buvusių politinių kalinių, įspėjant, kad Lietuvos kaltinimai yra politiškai motyvuoti. Jis gavo įrodymus, kad Lietuvos Aukščiausio Teismo pirmininkas, 2012 metais atėmė galimybę į nešališką teismą, sakydamas, kad teisėja Venckienė „yra pūlinys teisinėje sistemoje” ir „visos valstybės bėda”.
JAV Valstybės sekretorius gavo interviu kopiją su Lietuvos prokuroro, kuriame jis prisipažįsta, kad panaikino dalį kaltinimų iš ekstradicijos prašymo, jog jis neatrodytų politiškai motyvuotas, ir
paaiškino, kad nauji kaltinimai galės būti pateikti jeigu teisėja Venckienė bus sugrąžinta į Lietuvą.
Vietoj to, kad persekiotų pareigūnus kurie išnaudojo teisėjos Venckienės dukterėčia, Lietuvos vyriausybė ir teismai pasirinko teisėją Venckienę ir jos šalininkus taikiniu. Mergaitės seneliai, medicinos profesionalė kuri liudijo byloje, žurnalistais kurie rašė apie bylą, kaimynai, žmonės dalyvavę protestuose ir daugelis kitų siekusių teisingumo buvo teisiami už „melagin-
gus parodymus” ir kitus nusikaltimus.
Dabar, du kaltinti valdžios pareigūnai yra negyvi, kaip ir vaiko tėvas ir kiti svarbūs liudytojai. Lietuvos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas nustatė, kad aplaidumas sukompromitavo tyrimą prieš valdžios pareigūnus. O Lietuvos teismai, kuriose vyko šios bylos, šiuo metu patekusios į sistemingą korupcijos skandalą. Klaidingų sprendimų šioje byloje pataisyti nebeįmanoma, teisingumas Lietuvoje nebepasie –
kiamas. JAV Valstybės sekretorius gavo interviu kopiją su Lietuvos prokuroru, kuriame jis prisipažįsta, kad ar Valstybės sekretorius išsiūs teisėja Venckienę atgal į Lietuvą, kur ji bus teisiama už dukterėčios saugojimą, ar leis pasilikti Jumgtinėse Valstijose ir pabaigti jos prieglobsčio prašymą, yra sprendimas, kuris apibrėš mus kaip tautą-tikiuosi būsime tauta, kuri stovi už laisvę ir teisingumą visiems.
Krisas Smitas, respublikonas, JAV atstovas iš Naujojo Džersio, opozicijos lyderis Atstovų Rūmų Žmogaus Teisiųkomitete

Comments are closed.