Julius Girdvainis

JuliusG

Gimė 1971 m. birželio 28 d. Vilniuje.
1978 m. pradėjo mokytis Vilniaus 27-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Jono Basanavičiaus progimnazija), kurią 1989 m. baigė.
1990 m. įstojo į Vilniaus universitetą. Studijavo žurnalistiką, nes jau mokykloje su bendraminčiais leido vietos Sąjūdžio grupės laikraštį „Aidas“. Lankė Jaunųjų žurnalistų būrelį, rašė laikraščiams „Komjaunimo tiesa“, „Gimtasis kraštas“.
1989 m. rugsėjo 16 d. pradėjo dirbti neetatiniu dienraščio „Respublika“ korespondentu, 1990 m. sauso mėn. tapo jo etatiniu reporteriu.
1990 m. spalio mėn. kaip „Respublikos“ žurnalistas dirbo istoriniuose dviejų Vokietijų susijungimo renginiuose Berlyne.
1991 m. rengė reportažus apie sovietų kariškių siautėjimą Vilniaus Spaudos rūmuose. Kruvinosios Sausio 13-osios nakties tiesioginis liudininkas. Per įvykius prie Vilniaus televizijos bokšto, Radijo ir televizijos komiteto pastato, Aukščiausiosios Tarybos rūmų rinko informaciją ir „Respublikai“, ir „Respublikos“ leidėjų iniciatyva išleistam bendram Lietuvos žurnalistų laikraščiui „Laisva Lietuva“.
1991 m. rugpjūčio 19 d. rytą buvo komandiruotas į Maskvą, kurioje dvi savaites rengė reportažus apie komunistų pučą.
1994 m. lapkričio 12 d. su kolege Brigita Balikiene išleido pirmąjį Lietuvoje „Respublikos“ dienraščio savaitgalio skaitinių priedą „Julius/Brigita“.
1998–1999 m. dirbo sostinės laikraštyje „Vakarinės naujienos“.
1999 m. pavasarį grįžo į „Respubliką“. Dirbo specialiuoju korespondentu, rašė politikos, korupcijos, energetikos temomis.
Vaikystėje susidomėjo šachmatais ir iki pat vidurinės mokyklos baigimo lankė Vilniaus šachmatų ir šaškių mokyklą – iškovojo SSRS šachmatų kandidato į sporto meistrus vardą.
Pomėgiai: šachmatai, žvejyba, geografija, žemėlapiai, politinės santvarkos, istorinės asmenybės, muzika, maisto gaminimas, pasivaikščiojimas su vaikais po Vilniaus senamiestį.
Su žmona Dalia augina dukterį Elvyrą ir sūnų Adomą.

Comments are closed.