Mirė Danutė Tamuliūnienė (1947 – 2020).

Uzuojaautos geles

2020 m. gruodžio 21 d. po sunkios ligos mirė Danutė Tamuliūnienė (1947 – 2020), politinės partijos „Drąsos kelias” koordinacinės tarybos narė nuo pat partijos ištakų 2012 metais.

Velionė bus šarvojama gruodžio 22 d., antradienį popiet, 16.00 val. Jonučių laidojimo namuose, Kauno raj. šalia Garliavos.

Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 23 d., trečiadienį, 8.00 val. Garliavos bažnyčioje.

Laidotuvės vyks gruodžio 23 d., trečiadienį, 12.00 val. Seniavos kapinėse.

Apglėbiame velionę dėmesiu ir malda. Ji, kaip pilietiškas žmogus, labai daug atidavė savęs gindama Deimantę Kedytę nuo neteisingumo. Teatlygina Jai Viešpats!

ilsėkis, jautrios širdies Sese, ramybėje!

Politinės partijos „Drąsos kelias” vadovybė

Comments are closed.