Savivaldos rinkimai 2015

DK-su-Neringa-2015-03-01„DRĄSOS KELIAS” POLITINĖ PARTIJA  Nr. 27

Dvasinis nuopuolis, žmogaus nuvertinimas skatina dorovės krizę, kurią įveikti sunkiau negu ūkio nuosmukį. Svarbiausias siekis – atkurti pasitikėjimą valstybe. Pagrindinėje partijos programoje išsakomas veiklos pamatinis tikslas – telkti Tautą, kad būtų atkurta Lietuvos teisinė, demokratinė, konstitucinė valstybė. Sutramdyti valstybę griaunančius ir didžiąją dalį visuomenės išnaudojančius bei skurdinančius šešėlinius dalyvius. Puoselėti krikščioniškas, humanistines vertybes, kurti pilietinę visuomenę, išsaugoti unikalią etninę kultūrą.
Mūsų siekiai:
-Įstatymo privalomas laikymasis, nepriklausomai nuo užimamų pareigų, pažinčių ir turtinės padėties, viešojo intereso gynimas ir absoliutus viešumas bei skaidrumas savivaldos sektoriuje privalomas.
-Griežčiausia atsakomybė korumpuotiems valstybės tarnautojams.
-Rūpestis socialiai pažeidžiamais, skatinant jų atsakomybę už pagalbą.
-Skatinti ir kurti jaunimo užimtumo programas.
-Mažinti atskirtį tarp didžiųjų miestų (rajonų) savivaldos ir kaimiškųjų vietovių savivaldos, kur iš esmės skiriasi poreikiai.
-Mokykla dažnai tėra vienintelis išlikęs telkimosi centras -  stabdyti mokyklų „naikinimą“, nes tai yra bendruomenių naikinimo instrumentas.
-Kaimo mokyklų reguliavimo politika ir finansavimas privalo būti keičiamas.
-Svarbu pagerinti kaimo gyventojų socialinę ir fizinę saugą.
-Būtina peržiūrėti medicininio aptarnavimo kaime principus.
-Siekti, kad būtų atsisakyta ydingos praktikos ir paslaugų neprieinamumo gyventojams.
-Spartinti kaimo žmonių socialinę adaptaciją prie kintančios ekonominės aplinkos.
-Sprendžiant socialines kaimo problemas turėtų stiprėti kaimo seniūnijų ir bendruomenių vaidmuo, privalo būti išplėstos jų teisės ir veiklos galimybės;

Kurkime savo ateitį kartu! Svarbiausia – išdrįsti!

Kauno rajono savivaldybė „Drąsos kelias” politinė partija

„Drąsos kelias” politinė partija
Noriu paremti elektroniniu būdu
Kaip paremti?
Pretendentų būti kandidatais į Kauno rajono savivaldybės tarybos narius sąrašas:

1 Evelina  Paltanavičiūtė-Matjošaitienė
2 Auksė  Griškonienė
3 Audronė  Skučienė
4 Indrė  Jankauskienė
5 Saulius  Jasevičius
6 Gintautas  Jonikas
7 Edmundas  Limantas
8 Vytautas  Jankauskas
9 Birutė  Vaikšnoraitė
10 Vida Vaiva  Armonienė
11 Marija  Limantienė
12 Diana  Duobaitė
13 Salomėja  Klimauskienė
14 Liongina  Šiugždinienė
15 Darius  Kaminickas

 

„Drąsos kelias” politinė partija Alytaus miesto savivaldybė

„Drąsos kelias” politinė partija
Noriu paremti elektroniniu būdu
Kaip paremti?
Pretendentų būti kandidatais į Alytaus miesto savivaldybės tarybos narius sąrašas:

1 Raimundas  Čiegis
2 Audronė  Klimavičienė
3 Neringa  Baliukonienė
4 Živilė  Pavilonienė
5 Deividas  Bartusevičius
6 Dalė  Ignatavičienė
7 Sandra  Miniauskienė
8 Kristina  Juselienė
9 Vilma  Kubilienė
10 Neringa  Valūnaitė
11 Rita  Brenkevičienė
12 Asta  Selvianienė
13 Lilija  Linkevičiūtė
14 Regina  Žiurinskienė
15 Danutė  Linkevičienė

 

„Drąsos kelias” politinė partija Klaipėdos miesto savivaldybė

„Drąsos kelias” politinė partija
Noriu paremti elektroniniu būdu
Kaip paremti?
Pretendentų būti kandidatais į Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos narius sąrašas:

1 Edvardas  Šalkauskas
2 Artūras  Žigas
3 Žaneta  Milašienė
4 Pavel  Rubičev
5 Ala  Šliachovskaja
6 Janina  Sikorskienė
7 Jūratė  Šližauskienė
8 Liudvika  Kuzminčiūtė
9 Mantas  Gotautas
10 Karolis  Skirkus
11 Danutė  Bielskuvienė
12 Tatjana  Jatulienė
13 Stefanija  Andronova
14 Olga  Grišina
15 Lina  Urbonovičienė
16 Kostas  Stasiulis
17 Laima  Čižauskytė-Drabuntė
18 Joana  Untulienė
19 Alvydas  Dargis
20 Stasė  Sudintienė

 

„Drąsos kelias” politinė partija Utenos rajono savivaldybė

„Drąsos kelias” politinė partija
Noriu paremti elektroniniu būdu
Kaip paremti?
Pretendentų būti kandidatais į Utenos rajono savivaldybės tarybos narius sąrašas:

1 Vytautas  Pečiūra
2 Irma  Satkūnė
3 Žilvinas  Januškevičius
4 Virginijus  Girutis
5 Regina  Pakalnienė
6 Vidmantas  Kazlas
7 Vytautas  Petrėnas
8 Jolanta  Firsovienė
9 Jurgis  Krūminis
10 Giedrius  Eismantas
11 Zita  Šileikienė
12 Gintaras  Varnaitis
13 Danutė  Gaižauskienė

 

„Drąsos kelias” politinė partija Prienų rajono savivaldybė

„Drąsos kelias” politinė partija
Noriu paremti elektroniniu būdu
Kaip paremti?
Pretendentų būti kandidatais į Prienų rajono savivaldybės tarybos narius sąrašas:

1 Dainius  Danilevičius
2 Jūratė  Gaučienė
3 Kazimieras  Gudaitis
4 Agnė  Danisevičiūtė
5 Vytautas  Mocevičius
6 Faustas  Levulis
7 Ignas  Danisevičius
8 Arūnas  Sinkevičius
9 Armandas  Blaškevičius
10 Dženeta  Markauskaitė
11 Irena Petrutė  Klimavičiūtė
12 Deimantas  Anusevičius
13 Jadvyga  Kubilienė
14 Irmina  Raguckaitė
15 Valentina Marijona  Gaučienė
16 Artūras  Černiauskas
17 Egidijus  Stanevičius

Comments are closed.