„Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti” (Mt 5, 4)

kalija 2

2021 m. vasario 26 d. į Amžinybę išėjo „Drąsos kelias” politinės partijos nario Renaldo Ščiglinsko Mama. Vėlionė bus pašarvota kovo 1 d. Kaune Gerojo Ganytojo parapijos (Dainavos) bažnyčios šarvojimo salėje, adresu: Kaunas, V. Krėvės pr. 95A.

Atsisveikinimas pirmadienį, kovo 1 d., nuo 9.00 val. iki 14.00 val.

Karsto išlydėjimas 14.00 val.

Laidotuvės Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Sūnus Renaldas parašė auksinius žodžius apie savo Mamą:

„Ilsėkis ramybėje, Mama, mano Didžioji gyvenimo Meile… Dar susitiksime ten, kur nėra nei agonijų, nei nevilties, nei ašarų, kur būsime jauni ir laimingi.”

Politinė partija „Drąsos kelias” reiškia užuojautą Renaldui Ščiglinskui dėl Motinos mirties. 
Stovime nuskriaustųjų pusėje kartu. Giname tiesą kartu. Giname Teisingumą kartu. Saugome Vaikystę kartu. Laikinai pralaimime irgi kartu. Liūdime kartu. Pagaliau, kartu gyvename Viltimi, kad blogis neturi jokių perspektyvų užgožti Šviesą, kuri niekuomet neišblėsta, niekuomet nesibaigia.

Comments are closed.