Užuojauta, mirus Teisučiui Markauskui.

Teisutis Markauskas 2021 12 20

2021 m. gruodžio 24 d. Kūčių dieną, atsisveikiname su Drąsiaus Kedžio ir Neringos Venckienės dėde, Laimos Kedienės ir Audronės Skučienės broliu a. a. Teisučiu Markausku, mirusiu gruodžio 20 d., politinės partijos „Drąsos kelias” nariu nuo pat partijos įsisteigimo 2012 m. sausio mėn.

Velionis Teisutis Markauskas buvo aktyvus „Drąsos kelias” narys.

Velionis gruodžio 23 d. 16 val. pašarvotas Kauno raj. gedulo namuose šalia Jonučių kapinių adresu Šimkaus g. 22,  Garliava.

Šv. Mišios  aukojamos gruodžio 24 d 8 val. Garliavos bažnyčioje.

Urnos išnešimas 2021 m. gruodžio 24 d, 12 val., laidotuvės Jonučių kapinėse.

Tebūna šviesi Jam Amžinybė!

Comments are closed.