Praėjo 92 mėnesiai po Deimantės Kedytės pagrobimo ir smurto prieš Ją ir taikius žmones. :: 2020/01/17

2020-01-17-B-1 su z

Tai įvyko Kauno rajone, Garliavoje 2012 m. ankstų gegužės 17-osios rytą. Prabėgus po šios dienos daugiau kaip septyneriems metams, mes primename, kad tuo metu buvo padarytas Lietuvos valstybės nusikaltimas prieš vaiką ir ją nuo bet kokio smurto gynusius žmones. Tas nusikaltimas nėra pamirštas. Aukščiausia tuo metu Šalies pareigūnė  Dalia Grybauskaitė paliko Lietuvos Respublikos prezidentės postą 2019 m. liepos 12 d. taip ir neatsakiusi į daugelio žmonių, o tuo pačiu ir į disidentės Laisvės premijos laureatės sesės Nijolės Sadūnaitės klausimą, užduotą iš LR Seimo tribūnos 2018 m. sausio 13 d.:

„Šiandieną, sausio 13-ą, Laisvės gynėjų ir Laisvės premijos įteikimo dieną, man nėra nieko svarbiau, kaip sužinoti atsakymą į ne vienerius metus mano širdį, ir ne tik mano širdį, draskantį neatsakytą ir nuo visuomenės visomis valstybės išgalėmis slepiamą klausimą. Todėl stovėdama šioje aukštoje Seimo tribūnoje pirmą kartą ir paskutinį gyvenime, tiesiogiai kreipiuosi į jus, pirmuosius valstybės asmenis. Ponia Prezidente, Pone Premjere, [už mano nugaros] Pone Seimo Pirmininke, ir prašau jūsų iki vasario 16-os, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo dienos, man ir visuomenei viešai asmeniškai atsakyti bei pateikti neginčijamus įrodymus, kad mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuriai už mėnesio, vasario 19-ą, sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika. O jei ji jūsų valia ir valstybės vardu 2012 m. gegužės septynioliktą dieną atplėšta nuo artimųjų ir apsiimta saugoti… Saugok Viešpatie, net liežuvis neapsiverčia tai ištarti, galimai yra mirusi, nužudyta, prašau tai nedelsiant viešai pripažinti ir prisiimti atsakomybę, bet svarbiausia, jei tai nėra vien iš nežinios kilę besisielojančių žmonių įtarimai, ir tokia baisi nelaimė iš tikrųjų atsitiko, pasakyti, kur yra mergaitės kapelis. Kad mes galėtume visi ją mylėjusieji, kartu su Deimantėlės seneliais, iki šiol persekiojamais, po devynias bylas, kitais artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir laisvės bendraminčiais aplankyti, padėti gėlių, nusilenkti, kartu pasimelsti, apraudoti ir atsiprašyti, kad nesugebėjome tavęs, Deimantėle, išsaugoti. Dieve, mums atleisk.”

Neatsakė į tą klausimą nei Premjeras Saulius Skvernelis, nei Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Matyt jie tyliai lauks šių metų gegužės 17-osios, kai pagal galiojantį įstatymą sukaks 8-erių metų senatis. Kaip įdomiai žmoneliai tikisi išvengti Dievo teismo, manydami, kad be atgailos Dievulis irgi taiko senatis nusikaltimo nuodėmėms. Kaip naivu ir kaip kvaila. O iš tiesų velniška ir pražūtinga.

Žmonės Vilniuje prie Prezidentūros 2020 m. sausio 17 d. vėl rinkosi ir vėl klausė „Ar dar gyva Deimantė?” Jie ir vėl negavo atsakymo. Nuo 2019 m. liepos 12 d. Lietuvos respublikos prezidentas Gitanas Nausėda kartu su pareigomis prisėmė ant savo pečių ir šio klausimo naštą… Laukiame, kada nusiims…

2020 01 01 Vilniuje 2
2020 01 01 Vilniuje 3

Sausio 13-oji paženklino mus nekaltųjų auka! „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti” (Jn 15, 13). :: 2020/01/13

2020-01-13-DK-sveikinaNiekas nepamiršta.  Esame nekaltųjų krauju paženklinti Laisvei! Patyrę melo žiaurumą, pamatę neapykantos ginklais pralietą kraują ir su dvasios ginklais įveikę pasaulio didžiūnų irštvą – niekuomet neaukokime savo lėšų neapykantai, karui ir kraujo praliejimui. Nebūkime, gerieji Lietuvos žmonės, šį vakarą priežastimi tolimesniam karo konfliktui Rytų Ukrainoje. Nepasiduokime televizijų, niekuomet nekalbėjusių Tiesos apie Garliavą, Deimantę Kedytę,  Neringą Venckienę, politinę partiją „Drąsos kelias” ir mūsų idėjas, propagandai. Ne vandeniui ir ne duonai aukų vajaus rinkėjai ruošiasi rinkti lėšas LRT  paramos koncerto metu. Neparemkite klastingų ginklų, sprogmenų ir kitos karo amunicijos įsigijimo, nes labiau ginkluodamiesi žmonės atitolina galimybę atsisėsti prie derėjimosi stalo. Išgirskite šitą kvietimą! Tarpininkaukite tarp nesusikalbančių žmonių, o ne didinkite jų neapykantą vienas kitam. Maitinkite alkstantį, o ne pražudykite jį, stumdami į padėtį, kurioje nėra vilties. Atminkime, kuo, gi, ir mes patys, mūsų Lietuva, įveikėme neatgailaujantį Laisvės priešą. Klausykite širdies ir likite atsakingi!

Politinė partija „Drąsos kelias” primena Lietuvai 2017 metų Laisvės premijos laureatės disidentės ir sąžinės kalinės sesės Nijolės Sadūnaitės kalbą LR Seime, pasakytą lygiai prieš du metus, 2018 m. sausio 13 d., Laisvės gynėjų dienos iškilmingame posėdyje. Per tuos du metus Lietuvos Respublikos Seimo tribūnoje nebuvo pasakyta nieko reikšmingesnio!

Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2

Sveikiname su Naujaisiais 2020 metais! :: 2020/01/01

DK-2020-01-01-sveikinimas

Su Naujaisiais 2020 metais!

Pasitinkame Naujuosius su Viltimi, kad kiekvienas Geros valios žmogus pagaliau bus išaukštintas.

Viliamės, kad Tiesa apie žmogų nenešios melo apykojės ir melas nenubrėš Tiesai 500 metrų judėjimo spindulio.

Tikime, kad teisingumo siekis pagaliau taps paprasto Lietuvos žmogaus gyvenimo tikrove.

Tad, išlikime Tiesoje, pagarbos nusipelnę, jautrūs, išmintingi ir drąsūs, Lietuvos žmonės!

Politinė Partija „Drąsos kelias”

35 nusikaltimai, dėl kurių JAV neišdavė Neringos Venckienės (grėsė 20 metų kalėjimo). :: 2020/01/01

2012 05 17 038_0002abi.lt

Lietuvos Respublika 2015 metais kreipėsi į Jungtines Amerikos Valstijas, prašydama išduoti Neringą Venckienę dėl 39 nusikalstamų veikų.

Iki kreipimosi į JAV teismą Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamentas 2017 metais nesutiko išduoti ir nesikreipė į JAV teismą dėl 19 (devyniolikos) nusikaltimų: penkių nusikaltimų pagal LR BK 154 str. 2 d. (šmeižimas); vieno nusikaltimo pagal LR BK 168 str. 1 d. (neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas); keturių nusikaltimų pagal LR BK 313 str. 2 d. (mirusiojo atminimo paniekinimas); trijų nusikaltimų pagal LR BK 236 str. 1 d. (melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą); vieno nusikaltimo pagal LR BK 153 str. (mažamečio asmens tvirkinimas); trijų nusikaltimų pagal LR BK 163 str. (piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis); vieno nusikaltimo pagal LR BK 232 str. (nepagarba teismui); vieno nusikaltimo pagal LR BK 228 str. 2 d. (piktnaudžiavimas (tarnyba)). (more…)

„Drarbininkų balsas” – 2020 m. sausio numeris. :: 2020/01/01

Download (PDF, Unknown)

„Darbininkų balsas”- 2020 sausio numeris

(more…)

Su šventomis Kalėdomis! :: 2019/12/25

Betliejus-2019-12-25

Praėjo 91 mėnuo nuo Deimantės Kedytės pagrobimo. :: 2019/12/17

2019 m. gruodžio 17 d. sukako 91 mėnuo nuo Deimantės Kedytės pagrobimo ir grubaus smurto prieš ją gynusius taikius Lietuvos žmones. Prisiimename ir primename tuos Klonio gatvės Garliavoje įvykius, kurie tebęsitęsia iki šiol.

https://www.youtube.com/watch?v=k24WsTqDqmE

2012 05 17 Lansbergio interviu

Neringa Venckienė atsakė į „Laisvo laikraščio” klausimus. :: 2019/12/12

11220130_624785400997393_9026685116509007284_n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

laisvaslaikrastis.lt

Neringa Venckienė 2019 m. gruodžio 7 d. atsakė į „Laisvo laikraščio” redaktoriaus Aurimo Diržiaus klausimus.

  • Prieš grįžtant iš Amerikos, jūs viename interviu minėjote, kad bandysite apjungti visas nesistemines politines jėgas, kad pasipriešinti šiai Lietuvą užgrobusiai plėšikų gaujai, kuri valdo šalį jau 3 metų. Ar kažką darote ta linkme?
  • Aš kaip ir norėčiau jas sujungti, tačiau tos politinės jėgos labai skirtingos.
  • Yra daug judėjimų, kurie skelbiasi, kad atstovauja protesto balsams pvz., Arvydas Juozaitis?
  • Tačiau Juozaitis lyg ir nori jungtis su Algirdu Butkevičiumi. O aš tikrais su socialdemokratais vienytis nematau jokių galimybių.
  • Kitaip sakant, nematote galimybių, kad kažkokių vertybinių pagrindų visus šiuos žmones suburti į vieną judėjimą, nes jie labai prieštaringi?
  • Gal būtų paprasčiau tuos smulkių partijų lyderius, kurie pasisako prieš sistemines partijas, pakviesti juos stoti į „Drąsos kelio” partiją.
  • Šeštadienį įvyko „Drąsos kelio” suvažiavimas, tačiau klausimas apie naują partijos pirmininką dar nebuvo keliamas. Nors kiek aš suprantu, tas klausimas vėl bus greitai keliamas? Ar galvojate ta tema ką nors?
  • Aš manau, kad Jonas Varkala yra pats geriausias partijos pirmininkas. (more…)

INFORMACIJA „DRĄSOS KELIAS” POLITINĖS PARTIJOS NARIAMS. :: 2019/12/06

DK-zenklas-1Pagal „Drąsos kelias” politinės partijos  8.8.2. punktą, nariai už einamus metus gali sumokėti nario mokestį nuo 3.50€ iki 360.00 €

 (ne daugiau).

Gavėjas:  „Drąsos kelias” politinė partija

A/S: LT49 7300 0101 3098 0602

Pavedimo paskirtis: Nario mokestis ir asmens kodas.

Iždininkė Marijona Gutauskienė

Atviras Neringos Venckienės interviu TV 3 televizijai: „Variantai buvo tik du: arba ginti mergaitę, arba pamiršti, kad tokia gimė. Aš pasirinkau ginti”. :: 2019/12/06

2019-12-05-Neringos-inerviu su z

 

Keletas  ištraukų iš Neringos Venckienės interviu TV3 žurnalistei Jolantai Svirnelytei.

Visą interviu skaitykite: ČIA
Ta istorija buvo tokia didelė ir skambi. Visa Lietuva buvo susiskaldžiusi. Ar jums pačiai negaila to, ką praradote? Praradote ir darbą, ir ramybę. Teko ir su vyru išsiskirti. Ką pati jaučiate?

Aišku, kad ir darbą, ir karjerą praradau. Ir mano tėvams buvo sunku – jie patys kelis kartus buvo nuteisti. Sūnus buvo dar visai mažas, bet variantai buvo tik du: arba ginti mergaitę, arba pamiršti, kad tokia gimė. Aš pasirinkau ginti.

Ir jūs to nesigailite? (more…)

Primename, kad gruodžio 7 d., šį šeštadienį, Kaune šaukiamas „Drąsos kelias” politinės partijos deleguotų narių suvažiavimas. :: 2019/12/06

DK-Violetinis_Pv.png-1Šaukiamas „Drąsos kelias” politinės partijos deleguotų narių suvažiavimas, kuris vyks: 2019 m. gruodžio 7 d. (šį šeštadienį) 12 val., Mickevičiaus g. 28, Kaunas LT-44311 viešbučio „Best Baltic Kaunas Hotel” konferencijų salėje.

Suvažiavimas rengiamas remiantis „Drąsos kelias” politinės partijos įstatų 8.3, 14, 15 punktais.

Suvažiavimo darbotvarkė:

1. „Drąsos kelias” politinės partijos 2018 m. veiklos ir finansinė ataskaita;

2. Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai;

3. Revizijos komisijos narių rinkimai;

4. Koordinacinės tarybos narių rinkimai;

5. Kiti klausimai.

„Drąsos kelias” politinės partijos  Koordinacinė taryba

„Drarbininkų balsas” – 2019 m. gruodžio numeris. Kryžiuojama ne tik teisybės siekianti Neringa Venckienė, kryžiuojama Lietuvos Respublika. :: 2019/11/30

Download (PDF, Unknown)

„Darbininkų balsas”- 2019 m. gruodžio numeris

Iš Klaipėdos m. informacinio leidinio „Darbininkų balsas”(more…)

Lapkričio 29 d. 9.30 val Vilniaus apygardos teisme tęsiasi Garliavos žmonių bylos apeliacinis nagrinėjimas. :: 2019/11/29

neteisingumasLapkričio 29 d. 9.30 val Vilniaus apygardos teisme nagrinėjama Garliavos žmonių, jau eilę metų kaltinamų nebūtais dalykais, byla. Šiauliuose vykusi byla dėl apeliacijos pesikėlė į Vilnių. Grupė žmonių kaltinami informacijos rinkimu.

Į tai socialiniuose tinkluose žmonės reaguoja, cituodami JAV teisėją, pasisakiusį byloje dėl Neringos Venckienės ekstradicijos:

„Tuo tarpu įdomu palyginti, kaip kaltinimus informacijos rinkimu vertino JAV teismas:
Teisėjas: “Gal jie ir vadina tai neteisėtu sekimu, bet man tai neatrodo teisinga, kad tokio tipo elgesys, būtent toks konkrečiai elgesys yra neteisėtas. Arba informacijos apie asmenis, kuriuos šie žmonės įtaria esant pedofilais, rinkimas, ar jų sąrašo sudarymas, kad grupės nariai galėtų rinkti informaciją apie tų asmenų privatų gyvenimą, netgi ją paviešindami. Aš to [t. y. neteisėto elgesio] neįžvelgiu, visiškai atvirai sakau, ir man reikia, kad jūs man tai paaiškintumėte. (…) Jūsų pateikti nusikaltimo pagrindimai yra silpni.”

Skelbimas, galintiems paremti persekiojamą šeimą. :: 2019/11/29

78366844_1143020049230416_7521525270545694720_oSkelbimas, galintiems paremti persekiojamą Kedžių šeimą.

Gruodžio 7 d. šaukiamas „Drąsos kelias” politinės partijos deleguotų narių suvažiavimas. :: 2019/11/20

DK-Violetinis_Pv.png-1

Šaukiamas „Drąsos kelias” politinės partijos deleguotų narių suvažiavimas, kuris vyks: 2019 m. GRUODŽIO 7 d. (šeštadienį) 12 val., Mickevičiaus g. 28, Kaunas LT-44311 viešbučio „Best Baltic Kaunas Hotel” konferencijų salėje.

Suvažiavimas rengiamas remiantis „Drąsos kelias” politinės partijos įstatų 8.3, 14, 15 punktais.

Suvažiavimo darbotvarkė:

1. „Drąsos kelias” politinės partijos 2018 m. veiklos ir finansinė ataskaita;

2. Etikos ir drausmės komisijos narių rinkimai;

3. Revizijos komisijos narių rinkimai;

4. Koordinacinės tarybos narių rinkimai;

5. Kiti klausimai.

                                      „Drąsos kelias” politinės partijos  Koordinacinė taryba

Šiandien, lapkričio 19 d., Neringa Venckienė su apykoja po 13-os kalinimo dienų išleista iš Kauno tardymo izoliatoriaus. :: 2019/11/19

Neringa VenckienėŠiandien, lapktičio 19 d., Neringa Venckienė išleista iš Kauno tardymo izoliatoriaus. 13 parų ji buvo kalinama savo Gimtajame mieste. Prieš tai nuo 2018 m. vasario 22 d. Lietuvos prokutatūros prašymu (sukurti 39 kaltinimai, iš kurių JAV teismas 35-is pripažino kaip „laužtus iš piršto”) ji buvo kalinama Čikagos kalėjime. Už ją sumokėtas 10 000 eurų užstatas, iš jos paimti galiojantys asmens dokumentai ir trims mėnesiams iki 2020 m. vasario 19 d. jai paskirta intensyvios priežiūros priemonė elektroninė apykojė.

Primename, kad nelaisvėje be jokios kaltės Neringa Venckienė buvo laikyta 635 dienas. Išreiškus pinigais pagal Lietuvos baudžiamojo kodekso 65 str. 2a-ą d., ji jau kalėjo už 48 260 eurų, arba 1 340 MGL (minimalius pragyvenimo lygius). Baudžiamasis kodeksas vieną kalinimo dieną prilygina dviems MGL-ams, t.y. 1 diena kalėjime – tai 76 eurų baudos dydis. Ką tai reiškia? Tai perša išvadą, kad teismas nuteis Neringą Venckienę 1 340 MGL-ų vien tam, kad „įteisintų” neteisėtą Neringos Venckienės kalinimą, nes reali laisvės atėmimo bausmė, kaip šiandien, lapkričio 19 d., pažymėjo Deimantės Kedytės ištrintos atminties „žinovas” teisėjas A. Cininas, neskiriama. Jei teismas sugalvotų skirti mažesnę baudą buvusiai teisėjai ir buvusiai teisėtai išrinktai Seimo narei – tuomet tektų pačiai Lietuvos valstybei atlyginti Neringai Venckienei padarytą žalą. Taigi, tikėtina, kad bausmei bus pasirinktas 47 str. 2 dal., kur teigima, kad už nesunkų nusikaltimą žmogų galima nubausti nuo 50 MGL iki 2 000 MGL bauda, t.y. nuo 1 900 eurų iki 76 000 eurų. Na, tai ką pasirinks Lietuvos teismas!? Kokiais kriterijais vadovausis? Ar išdrįs pasakyti, kad visiškai nekaltas žmogus praleido nelaisvėje beveik du metus!?

Vytautas Matulevičius. Pirmasis Neringos Venckienės interviu: „Tai, kad aš esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe.” :: 2019/11/17

abi.lNeringa 2019 10 09 1

Neringa Venckienė nebuvo išleista į pusbrolio a.a. Tado Skučo laidotuves Jonučiuose šį sekmadienį, lapkričio 17 d. Atstumas nuo laidojimo vietos iki Kauno tardymo izoliatoriaus viso labo tik 7 km. Tačiau kalėjimų departamentui tai per didelis atstumas. Be to, departamentas šio giminystės ryšio nelaiko artimu ryšiu. Na, čia „teisingumo”, taikomo Neringai Venckienei logika. Parvežti Lietuvos kalinę Nr.1 iš Varšuvos į Kauną, kai lapkričio 6 d. Ji su antrankiais buvo atskraidinta iš Čikagos – tai Kalėjimų departamentui ir Lietuvos policijai nebuvo sunku. O konvojuoti 7 km. atsisveikinimui su artimu giminaičiu yra sunku. O gal dar pabijojo, kad yra 17-a mėnesio diena, kai dar atmintį ir širdį turintys žmonės prisimena prieš lygiai 7,5 metų įvykusį deimantės Kedytės pagrogimą garliavoje?.. Žinoma. sėdėti kameroje, kai laidojamas artimas žmogus – yra be galo didžiulis pažeminimas. Beje, laisvės atėmimas, pagal N. Venckienei inkriminuojamus kaltinimus, Lietuvoje kitiems praktiškai netaikomas. Taigi, Lietuvos prokuratūros keršto akcija Neringos Venckienės asmens atžvilgiu tęsiasi. Priminsime, kad lapkričio 19 d., šį antradienį, Vilniaus apygardos teismas „aiškins visuomenei” savo sprendimą, kurio, beveik neabejojama, tas pats Vilniaus teismas kažkaip pateisins N. Venckienės laikymą nelaisvėje. Aiškiai matosi, kad nenorima, kad N. Venckienė galėtų laisvai atsakinėti į praktiškai visus kylančius žurnalistų ir šiaip žmonių klausimus. Todėl pakartojame spalio 9 d. publikuotą jos interviu žurnalistui Vytautui Matulevičiui. Ir publikuodami priminsime, kad oficialioji spauda niekur neperspausdino šio interviu. Na, ką, valdančiųjų baimė yra suprantamas dalykas, nes yra ko bijoti.

Preš daugiau nei dešimtmetį Lietuvą sudrebino dar neregėtas pedofilijos skandalas, nusinešęs ne vieno žmogaus gyvybę. Jo epicentre atsidūrė teisėja ir būsima šalies parlamento narė Neringa Venckienė, stojusi ginti savo mažametės dukterėčios Deimantės. Sulaukusi grasinimų, N. Venckienė 2013 metais nusprendė išvykti į Jungtines Amerikos Valstijas ir čia pasiprašė politinio prieglobsčio.

Po penkerių metų nežinios Lietuvą pasiekė informacija, kad buvusi teisėja sulaikyta Čikagoje ir kad pradedama jos ekstradicijos procedūra. Nors N. Venckienė kreipėsi dėl politinio prieglobsčio vos tik atvykusi ir byla turėjo būti nagrinėjama šių metų liepos mėnesį, jos prieglobsčio svarstymas buvo netikėtai nukeltas į 2022 metus. Tuo pačiu metu Lietuvos ekstradicijos prašymas dėl buvusios teisėjos ir šalies parlamento narės buvo patvirtintas JAV vyriausybės, tad tikėtina, kad N. Venckienė artimiausiu metu bus grąžinta į Lietuvą. Papildome: Neringa Venckienė sugrąžinta į Lietuvą 2019 m. lapkričio 6 d.

Buvusi teisėja ir parlamento narė Neringa Venckienė sutiko duoti išskirtinį interviu portalui abi.lt po beveik penkerių metų tylos.

– Kaip Jūs jaučiatės? Kokia pirma mintis atėjo į galvą, kai išgirdote, kad būsite grąžinta į Lietuvą?

– Būdama teisininkė, žinojau, kad yra labai mažai šansų dėl ekstradicijos bylos nagrinėjimo JAV Auksčiausiajame Teisme, į kurį kreipėmės. Bylų atranka – kaip ir Lietuvoje. Tik JAV atrenka vienas teisėjas, o Lietuvoje – trijų teisėjų kolegija.

Esu visiškai sveika ir tvirta. Esu pasiruošusi grįžti į Lietuvą. Man tik labai gaila mano sūnaus ir mano tėvų, kurie dėl mano suėmimo patiria skausmą. (more…)

Akimirkos iš a.a. Tado Skučo (1976 – 2019) palydėjimo Jonučiuose lapkričio 17 d. :: 2019/11/17

Akimirkos iš „Drąsos kelias” politinės partijos pirmininko pavaduotojos Audronės Skučienės sūnaus a.a.Tado Skučo palydėjimo lapkričio 17 d. Velionis palaidotas tose pačiose Jonučių kapinėse, kaip ir Jo pusbrolis a.a. Drąsius Kedys. Velionio pusserė Neringa Venckienė į pusbrolio laidotuves iš Kauno tardymo izoliatoriaus nebuvo išleista.

2019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 12

Tebūna Jo Amžinybė šviesi! Renaldo Ščiglinsko fotografijos.

(more…)

Sekmadienį, minėdami 7,5 metų po Deimantės pagrobimo, atsisveikiname su Tadu Skuču (1976 02 18 – 2019 11 11). :: 2019/11/15

73458874_3412303632124620_4444479329526611968_n

Amžiną atilsį Tado Skučo palaikai bus pašarvoti Vokietijoje trečiadienį, lapkričio 13 d. 18 val. Lietuvos laiku atsisveikinti giminėms, artimiesiems, draugams. Urna į Lietuvą bus parvežta ir pašarvota Jonučių laidojimo namų salėje. Atsisveikinimas su Tadu Lietuvoje vyks lapkričio 16 d., šeštadienį, nuo 14 valandos, Jonučių laidojimo namuose. Adresas: J. Šimkaus g. 22, Garliava, Kauno raj. 

Šventosios Mišios už a.a. Tadą bus aukojamos lapkričio 17 d., sekmadienį, 8 val. ryto Garliavos Švč. Trejybės bažnyčioje. Laidotuvės vyks sekmadienį, lapkričio 17 d., 12 val. 
Kas galite, paaukokite artimiesiems.

Lapkričio 11 d. 14, 25 val. Vokietijoje savo žemišką Kelionę baigė Tadas Skučas (1976 02 18 – 2019 11 11). Jis buvo „Drąsos kelias” politinės partijos narys nuo pat partijos ištakų.

Tadas buvo Drąsiaus Kedžio ir Neringos Venckienės pusbrolis ir dukterėčią Deimantę mylėjo kaip savo vaiką.

Tado dėka Lietuva ir pasaulis pamatė tai, ką iki šiol bando iškreipti Deimantės Kedytės skriaudėjai. Būtent, Tadas nufilmavo lemtingąsias 2012-ųjų pavasario Deimantės Kedytės pagrobimo akimirkas. Šio žmogaus dėka pasaulis pamatė, kas iš tiesų buvo daroma, pagrobiant aštuonerių metų nekaltą Mergaitę.

Už daug ką esame, Tadai,  Tau dėkingi! Sodink savo dangišką Sodą iš Dievo Buveinės užtardamas savo Šeimą, savo mamą Audronę Skučienę ir visus, kuriuos Tu mylėjai. Liga tave išgrynino ir pašventino. Tu palikai mums nežemiškos kantrybės pavyzdį.

Išsiilsėk Viešpatyje!

„Drąsos kelias”

P.S. A.a. Tadą šeštadienio vakarą lankė šimtai žmonių nenutrūkstamu srautu… Tado pusserė Neringa Venckienė nebus išleista iš Kauno tardymo izoliatoriaus atsisveikinti su savo mylimu pusbroliu.

Tado Skučo nufilmuoti 2012-ųjų Klonio gatvės Garliavoje įvykiai:

1) Mergaitės būsena po puolimo. 2012 03 23

2) Žiaurus rytas namo viduje Klonio gatvėje. 2012 05 17

3) Pagrobta Mergaitė. 2012 05 17

Lapkričio 15 d., 10 val., Vilniaus apygardos teisme sprendžiamas Neringos Venckienės suėmimo teisėtumo klausimas. :: 2019/11/15

Neringa_Venskiene101Lapkričio 15 d., penktadienį, 10 val, Vilniaus Apygardos Teisme, Gedimino pr. 40/1, bus nagrinėjamas Neringos Venckienės skundas dėl jos suėmimo. Suimtosios sūnus Karolis Venckus rašo: „Absurdas, vienas iš šių „nešališkų” teisėjų bus Audrius Cininas”.

Tai tas pats teisėjas, kuris kažkada kalbėjo apie ištrintą Deimantės, pagrobtos Garliavoje 2012 m. gegužės 17 d., atmintį.

Tai tas pats teisėjas, teigęs, kad pedofilijos nebuvo.

„Nešališkesnio” teisėjo tiesiog nebuvo įmanoma surasti.

Lauksime sprendimo, kuris jau dabar tiesiog lengvai nuspėjamas. Priminsime, kad Neringa Venckienė prašo panaikinti kardomąją priemonę – suėmimą, kurį paskyrė Kauno m. apylinkės teismas lapkričio 8 d. Suėmimas Neringai Venckienei yra, anot Kauno apylinkės teismo sprendimo, taikomas iki 2020 m. sausio 6 d. Tokio sprendimo motyvas, anot Kauno m. apylinkės teismo pirmininko Arūno Purvainio, yra tai, jog kaltinamoji bėgs pas sūnų į JAV, nes per 6,5 metų ji, matai, prarado ryšį su savo tėvais Laimute ir Vytautu Kedžiais.

„Drąsos kelias” politinės partijos pirmininko Jono Varkalos kreipimasis. :: 2019/11/11

Varkala-2019-11-11-kalba-1 su z

„Drąsos kelias” politinės partijos pirmininko Jono Varkalos kreipimasis, reaguojant į Neringos Venckienės suėmimą po to, kai Ji iš JAV buvo sugrąžinta į Lietuvą ir dar du mėnesius iki 2020 m. sausio 6 d. bus laikoma uždaryta Kauno tardymo izoliatoriuje. Kalba įrašyta 2019 m. lapkričio 11 d.

„Drąsos kelias” politinės partijos pranešimas

Download (PDF, Unknown)

Verta prisiminti „Teismo sprendimo nevykdymo” priešistorę! Toks kaltinimas, vienas iš keturių, yra Neringos Venckienės byloje. :: 2019/11/08

2012-04-20-LR-vaizdelis-2

Vaizdo reportaže 2012 m. balandžio 20 d. Klonio gatvėje Garliavoje. Verta prisiminti tuos įvykius šiandien, kai „Drąsos kelio” lyderė buvusi parlamentarė ir teisėja Neringa Venckienė šiandien yra teisiama už teismo sprendimo nevykdymą. Šiame 7-erių metų senumo reportaže labai gerai atskleidžiama, koks tas vykdymas ar nevykdymas turėjo būti. Norime priminti, kad, būtent, dėl šios situacijos, dėl šio epizodo nekaltą žmogų – Neringą Venckienę – Lietuvos prokuratūra jau beveik du metus laiko kalėjime ir ruošiasi kalinti dar ilgiau.

„Drąsos kelias” atstovas nebuvo įleistas į Kauno apylinkės teismo kiemą, skelbiant 2 mėnesių suėmimo nuosprendį Neringai Venckienei! :: 2019/11/08

Teismo rumai Kaune 2

Lapkričio 8 d., penktadienį, į Kauno apylinkės teismo rūmus buvo atvežta Lietuvos kalinė Nr.1 buvusi teisėja ir LR Seimo narė Neringa Venckienė. Tam, kad išgirstų teisėjo nuosprendį dėl kardomosios priemonės. Ginkluoti ir viskam paruošti gausūs policijos ekipažai šeimininkavo gatvėje prie Kauno apylinkės teismo rūmų.

Teismas, deja, aklai įvykdė tai, ko vakar, lapkričio 7 d., prašė prokuroras Darius Jakutis. Nuosprendis -2 mėnesiai suėmimo! Teismas net nepasivargino aiškintis, ar tikrai Neringa Venckienė slapstėsi, anot to paties prokuroro D. Jakučio virš šešerių metų. Nes, būtent, toks buvo oficialus prokuratūros motyvas, prašant suėmimo dar 2 mėnesiams. Teismui buvo ne motais, kad į tą slapstymosi argumentą jis įskaičiavo ir 21 mėnesį Čikagos izoliatoriuhe, kuriame tų pačių Lietuvos prokurorų prašymu, amerikiečiai laikė suėmę Neringą Venckienę, Jungtinėms Valstijoms neprasikaltusią absoliučiai niekuo.

Neringos Venckienės suėmimo terminas pasibaigs 2020 m. sausio 6 d.

Beje, prokuroras Darius Jakutis „gudriai” išsisukinėjo nuo klausimo, kodėl JAV teisingumo departamentas ekstradiciją leido tik dėl keturių veikų. Kur pradingo dar virš 30 Lietuvos prokurorų surašytų kaltinimų? Taigi, prokuroras sako, kad „to klauskite pas amerikiečius”. O tikrąjį atsakymą galima tiesiog nujausti, nes JAV teisingumo departamentas atmetė virš 30 suklastotų kaltinimų Neringai Venckienei. Kaltinimų, kuriuos ekstradicijos prašyme pasirašė pats Lietuvos generalinis prokuroras. Prokurorai maivosi, kad girdi, čia skirtingos teisinės sistemos. Amerikos ir Lietuvos. Todėl taip ir yra. Ne. Ne sistemos skirtingos. Tai nereiškia, kad Lietuvoje vienas dalykas yra nusikaltimas, o, matai, Amerikoje tas pats dalykas jau ne nusikaltimas.

Kokią išvadą galima daryti? Tiesiog matematinę: iš devynių dalių kaltinimų, Lietuvos prokuratūros pateiktų Neringai Venckienei, aštuonios dalys kaltinimų yra jau įrodytai melagingos. like kaltinamajame akte tik 4-os dalys iš 39-ių. Beje, tas keturias kaltinimo dalis, kaip šiandien spaudos konferensijoje aiškino prokuroras D. Jakutis, galima būtų suglaudinti į du epizodus.  Vienas epizodas: neva, nevykdė teismo sprendimo. O kitas – neva, spardėsi (kaži kažkada Gen. prokuroras Darius Valys taip komentavo 2012-ųjų gegužės 17 d. ankstyvo ryto Neringos Venckienės „nusikaltimus”), kumščiavosi su imtyniniku, atliekančiu grubius vaiko atplėšimo veiksmus ir prieštaravo raudonai moteriškei – antstolei.

Beje, atvykus į Kauno teismo rūmų kiemą konvojui, lydinčiam suimtąją Neringą Venckienę, „Drąsos kelias” politinės partijos žurnalistas nebuvo įleistas  į Teismo rūmų kiemą, net pateikus darbo pažymėjimą. „Drąsos kelias” atstovas policijos konvojaus pareigūnų buvo fiziškai atskirtas iš žurnalistų minios ir išstumtas už masyvių teismo kiemo vartų. Matyt, jis buvo ne „tas”. Būtų nufilmavęs ne „tai, kas reikia”. Įrašęs ne „tai, ką reikia” išgirsti patiklioms eilinio lietuvio ausims…

Ir tai vyksta laisvoje Lietuvoje, kuri jau skaičiuoja 30-uosius metus nuo savo nepriklausomybės. Nepriklausomybės nuo ko?!

Neringa Venckienė šiuo metu laikoma Kauno tardymo izoliatoriuje. Sveikiname Ją, laisvesnę už Ją surakinusius antrankiais prokurorus, sugrįžusią į savo Kraštą, kuriame Ji atliko švenčiausią darbą – atidavė viską dėl dukterėčios Deimantės Kedytės. :: 2019/11/06

NERING~2

Papildyta 2019 m. lapkričio 8 d. 9.40 val.:

Šiandien, lapkričio 8 d., 11.00 val. Kauno apygardos teisme išgirsime teismo atsakymą į vakarykštį prokuroro Dariaus Jakučio prašymą dėl kardomosios priemonės Neringai Venckienei. Minėtas prokuroras teismo prašė skirti N. Venckienei 2 mėn. suėmimo terminą, motyvuodamas tuo, kad Neringa Venckienė, neva, slapstėsi. Cituojame prokurorą: „Žmogus daugiau nei 6-eris metus slapstėsi. Manau, kad jis tai gali daryti ir toliau”. Norime priminti, kad prokuroras, kažkaip keistai vengdamas kaltinamosios Venckienės pavardės, kalba labai neaiškiai ir klaidindamas. Tyčia tai daro, ar tiesiog iš širdies virpėjimo jam taip išeina – čia jau kitas klausimas. Todėl reikėtų paaiškinimo. Neringa Venckienė iš Lietuvos išvyko 2013 m. balandyje, būdama LR Seimo nare („Drąsos kelias” frakcijos seniūne). Tik po jos visiškai legalaus išvykimo Seimas panaikino jos teisinę neliečiamybę. Iki 2014 m. birželio ji buvo LR seimo narė. Atvykusi į JAV, 2013 m. ji Jungtinių Valstijų paprašė politinio prieglobsčio dėl to, kad patiria politinį persekiojimą, kuris realiai prasidėjo 2011 m. gruodžio  mėnesį. 2018 m. vasario 22 d. Neringa Venckienė JAV valdžios pakviesta (gyvenamasis adresas buvo žinomas nuo pat jos atvykimo į Čikagą) pati atvyko į JAV tarnybą Čikagoje, kur Lietuvos prašymu, ji buvo suimta. Taigi, į Jungtines Valstijas Neringa Venckienė atvyko ir ten gyveno visiškai legaliai. Nuo atvykimo iki jos sulaikymo nuo 2013 m. balandžio iki 2018 m. vasario praėjo 4-eri metai ir 10 mėnesių. Visą kitą laiką nuo 2018 m. vasario iki 2019 m. lapkričio ji 1-erius metus ir 9 mėn. buvo nelaisvėje. Taigi, prokuroras klaidina, net buvimo Amerikos kalėjime metus vadindamas slapstymusi ir tokį argumentą išsakydamas teismui. O visi kiti dalykai ikiteisminiame tyrime visiškai įmanomi, kai asmuo yra laisvėje. Taigi, logiškiausias teismo sprendimas turėtų būti Neringos Venckienės išlaisvinimas teismo salėje. Šiandien 11 val.

Neringa Venckienė nuo 2019 m. lapkričio 6 d. vėlaus vakaro laikoma Kauno tardymo izoliatoriuje. 14 val. Ji buvo atskraidinta tiesioginiu  reisu iš Čikagos į Varšuvą. Vėliau automobiliu iš Varšuvos Ji buvo atvežta į Kauno tardymo izoliatorių, esantį Adomo Mickevičiaus g. 11. Lapkričio 8 d., penktadienio vakare, baigiasi jos suėmimo 48 valandoms  terminas, kuris skaičiojamas nuo Lietuvos-Lenkijos sienos kirtimo momento. lapkričio 7 d., ketvirtadienį, nenumatytu laiku Lietuvos prokurorai rengs dar vieną spaudos konferenciją, nes lapkričio 6 d. vakaro trumpa Lietuvos Generalinės prokuratūros spaudos konferencija atrodė daugiau nei absurdiška. Jiems, turbūt reikia kažkaip truks-pliš įtikinti Lietuvą, kad ši moteris, be jokios kaltės 20 mėnesių laikyta Amerikos kalėjime, turėtų būti laikoma suimta ir Lietuvoje. Tačiau, būtent suėmimo, nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai, ieškant bausmės pagal tuos keturis išlikusius kaltinimus Venckienės byloje. Be jokios abejonės, ir tie keturi kaltinimai, prasilenkia su sveiku protu.

Taigi, penktadienį lauksime Lietuvos teismo sprendimų. Netrukus pamatysime, kaip Lietuvos teismas, tikėtina, visiems matant ir girdint, bus sugalvojęs kažkokį „nusikaltimuką” priskirti buvusiai teisėjai. Tačiau, anot viešai vakar kalbančio advokato Valdemaro Bužinsko, kuris niekada nepasižymėjo simpatija Neringai Venckienei, nėra tokios kardomosios priemonės – suėmimas už tokius nusikaltimus, kuriais Prokūratūra kaltina Neringą Venckienę – „Drąsos kelias” politinės partijos lyderę.

O gal Lietuvos teismas šį penktadienį išleis ją į laisvę, belaukiant kitų teismo spektaklių Jos byloje?

Ar paliko teisėja Neringa Venckienė Lietuvoje savo mokinių teisės sistemoje, kurie priimtų sprendimą ir teisingą, ir teisėtą. Ar yra TOKIŲ teisėjų Lietuvoje?

Laukiame penktadienio!

Amerikiečiai 1970-ų lapkričio 23 d. atidavė sovietams disidentą Simą Kudirką, o 2019-ų lapkričio 5 d. susidorojimui atiduoda Neringą Venckienę :: 2019/11/05

Venckiene12

Papildyta 2019 11 06 14.53 val.:

Lėktuvas Čikaga – Varšuva, kuriuo sugrąžinama į Lietuvą buvusi LR Seimo narė Neringa Venckienė, lapkričio 6 d., šiandien, 14.48 val. nusileido Varšuvos Šopeno tarptautiniame oro uoste.

Papildyta 2019 11 06 14.08 val.:

Keleivinis lėktuvas, kuriuo iš JAV į Lietuvą skraidinama Neringa Venckienė, jau yra Lenkijos oro erdvėje

Papildyta 2019 11 06 10.00 val.:

6.41 val. šįryt iš Čikagos O’Hare ORD oro uosto Belgijos oro linijų lėktuvas (skrydis LOT4 https://flightaware.com/live/flight/LOT4) pakilo Varšuvos WAW Šopeno tarptautinio oro uosto link. 9.30 val. Lietuvos laiku lėktuvas, skraidinantis Neringą Venckienę, paliko Kanados salyno teritoriją ir per Atlantą skrenda Europos link. 15 val. lėktuvas nusileis Varšuvoje. Logiška, kad po poros valandų, skirtų išsilaipinimui ir persėdimui, konvojus į Vinių iš Varšuvos parskristų 18.20 val. Deja, atrodo, kad Lietuvos prokurorai bus pasirinkę kitą belaisvės atgabenimo būdą, jog Neringa Venckienė niekaip negalėtų kontaktuoti su žurnalistais. O gal atvirkščiai, pusę septynių vakaro Vilniaus uoro uoste jau knibždėte knibždės visokio plauko medijų atstovų.

Amerikiečiai 1970-ų lapkričio 23 d. atidavė sovietų susidorojimui lietuvį jūreivį Simą Kudirką (g. 1930 m.), o 2019-ų lapkričio 5 d., šiandien, susidorojimui atiduoda Neringą Venckienę.

Simas Kudirka, 40-metis žvejybinio laivo radistas, 1970-aisiais peršoko iš savo laivo į amerikiečių laivą ir paprašė politinio prieglobsčio. Bet Jungtinės Amerikos Valstijos savo pakrančių sargybos laive leido sovietų politrukams fiziškai sumušti Simą Kudirką , po to leido sovietams įsimesti jį atgal į žvejybinį laivą , užlaužus Simo rankas ir apkaltinus kriminaliniu nusikaltimu. Žvejybinio laivo ryšininką S. Kudirką JAV gėdingai išdavė sužvėrėjusiems sovietams. Kaip vėliau paaiškėjo – Jungtinės Valstijos oficialiai išdavė, pasirodo, savo pilietį. JAV pilietybė Kudirkai priklausė gimimu, kadangi jo mama buvo JAV pilietė. Po to išdavikiško Simo Kudirkos atidavimo sekė sovietų susidorojimas su šiuo drąsiu lietuvių jūreiviu. Sovietų teismas apkaltino jūreivį tėvynės – Sovietų Sąjungos (SS)- išdavimu ir nuteisė jį 10 metų kalėjimo. Per didžiulius vargus po 4-erių metų kalinimo Simas Kudirka sovietų buvo iškeistas į Amerikoje suimtus sovietų šnipus. Tai vienas iš gėdingiausių Jungtinių Amerikos Valstijų įvykių, kuris parodė, kad laisvę ir žmogaus teises gerbianti Amerika, deja, pasielgė išdavikiškai. Išmainydamos kudirką į Sovietų šnipus Valstijos ištaisė savo klaidą, tačiau nekaltam žmogui Simui Kudirkai tai kainavo keturis nelaisvės sovietiniuose lageriuose metus. Simas Kudirka, yra sulaukęs 89-erių metų, prieš eilę metų iš JAV grįžo į Lietuvą ir dabar gyvena Suvalkijoje.

Neringa Venckienė, legaliai išvykusi į JAV 2013 m. balandį, prašė Jungtines Amerikos Valstijas politinio prieglobsčio. Deja, vietoj prieglobsčio svarstymo ji su antrankiais išsiunčiama iš Valstijų. 1970-ųjų istorija kartojasi 2019-aisiais. JAV valdžia 2018 m. vasario 22 d. iki dabar nekaltą žmogų – Neringą Venckienę – išlaikė kalėjime 1-erius metus ir 8 mėnesius. Ir šiandien, lapkričio 5 d. atiduoda Ją nuteisti Lietuvos teismams, remiantis iš piršto laužtais Lietuvos prokuratūros kaltinimais.

Teisingumo absurdas!

Buvusi teisėja Neringa Venckienė jau ruošiama kelionei į Lietuvą. Apie tai ją informavo Čikagos kalėjimo, kuriame ji laikoma, viršininkas. Apie tai Ji pati informavo savo vienturtį sūnų Karolį Venckų.

Pačiomis artimiausiomis valandomis N. Venckienė jau turėtų būti nuvežta į oro uostą ir su Lietuvos kriminalinio biuro palyda išskraidinta iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Lietuvą.

P.S. Neringa Venckienė, savo laiku, 2012-aisiais, iki paskutiniųjų saugojusi savo nužudyto brolio aštuoniametę dukrą Deimantę Kėdytę nuo ciniško valdžios smurto, moka aukščiausią meilės kainą. Ji, stovėjusi skriaudžiamo vaiko pusėje, moka savo laisve. Susidūrusi su melo ir tarpvalstybinio žmogiškumo išdavysčių mašina, Neringa Venckienė tampa jautrumo nuskriaustam žmogui simboliu.

Skaitykite išsamų Neringos Venckienės interviu – 2019 10 09.

Nuorodos į disidento Simo Kudirkos istoriją:

1) Simas Kudirka – sovietų nepavergtos Lietuvos simbolis Vakaruose

„Drarbininkų balsas” – 2019 m. lapkričio numeris. JAV Kongreso narys Krisas Smitas: „Aš griežtai prieštarauju antikorupcinės didvyrės Neringos Venckienės ekstradicijai”. :: 2019/10/30

Iš Klaipėdos m. informacinio leidinio „Darbininkų balsas”

JAV Kongreso narys Krisas Smitas (Chris Smith) išplatintame pranešime spaudai raginama Ilinojaus generalinį prokurorą įsikišti į procesą ir neleisti teisėjos Neringos Venckienės išduoti Lietuvai. Kongresmeno teigimu šioje byloje „vykdoma neteisybė”, ir Kongreso narys bijo, kad „ji vėl bus atakuota korumpuotos „teisingumo” sistemos Lietuvoje ir jos gyvybei gali kilti pavojus.”

Download (PDF, Unknown)

DARBININKŲ BALSAS 2019 m. lapkritis

JAV Kongreso narys: „Venckienė vėl bus atakuota korumpuotos „teisingumo” sistemos Lietuvoje”. :: 2019/10/24

kogres„Aš griežtai prieštarauju praėjusią savaitę paskelbtam ekstradicijos pranešimui, nukreiptam prieš Lietuvos kovos su prekyba žmonėmis ir antikorupcinę didvyrę Neringą Venckienę”, – teigia JAV Kongreso narys Krisas Smitas (Chris Smith) išplatintame pranešime spaudai.

Kongresmeno teigimu teisėja Neringa Venckienė „atskleidė prekybos žmonėmis tinklą Lietuvoje, kuriame dalyvavo Lietuvos vyriausybės pareigūnai, ir dėl to savo gimtojoje šalyje ji patyrė politinį persekiojimą”.

JAV politikas mano, jog Neringos Venckienės politinio prieglobsčio svarstymo atidėjimas iki 2022 metų „faktiškai atima galimybę parodyti prieglobsčio prašymo pagrįstumą”.

Pranešime taip pat raginama Ilinojaus generalinį prokurorą įsikišti į procesą ir neleisti teisėjos Venckienės išduoti Lietuvai.

Kongresmenas teigimu šioje byloje „vykdoma neteisybė”, ir Kongreso narys bijo, kad „ji vėl bus atakuota korumpuotos „teisingumo” sistemos Lietuvoje ir jos gyvybei gali kilti pavojus”.

ven

abi.lt

Šiandien vėl 17-a mėnesio diena. Praėjo 89 mėnesiai po valstybės smurto prieš 8-iametę Deimantę Kedytę. :: 2019/10/17

Deimantė Kedytė pagrobta 2012-ųjų gegužės 17 d.

Šiame vaizdo įraše matyti, kaip viskas vyko ir ką išgyveno mažoji Deimantė, suprasdama, kad Lietuvos grobikai atėjo būtent jos…, kad raudonai apsirengusi ragana, anot mergaitės, atėjo pagrobti, būtent jos.

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji su z

Karolio Venckaus kreipimasis dėl Neringos Venckienės palaikymo :: 2019/10/02

KarolisVenckusLaba diena visiems! Norėčiau paprašyti Jūsų, kurie planuojate dalyvauti protesto akcijose ir teismo posėdžiuose užpildyti šią trumpą kontaktinę formą: 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScwe-y9ZZ3gmCmzt…/viewform…

Tai leis man su Jumis susisiekti ir informuoti apie įvykius susijusius su mano mama.

Ačiū Jums!

Karolis Venckus

Venckienės sūnus Karolis Venckus: Ji bijo dėl savo saugumo. :: 2019/10/01

Karolis-V-1-1 tv3.lt

Po žinios apie tai, kad JAV teismas atmetė Neringos Venckienės skundą dėl jos perdavimo Lietuvai, buvusios Seimo narės ir teisėjos sūnus Karolis toliau ragina žmones palaikyti jo mamą.

Jaunuolis pripažįsta, kad tai buvo paskutinis teismas JAV į kurį dar buvo galima kreiptis, tačiau jo sprendimas nuvylė, o tai reiškia, kad N. Venckienė neišvengiamai turėtų būti perduota Lietuvos teisėsaugai. „JAV Aukščiausiasis teismas nenurodė jokių argumentų, kodėl atsisakė svarstyti mano mamos skundo. Tiesiog buvo gautas atsakymas, kad skundas nebus svarstomas“, – portalui tv3.lt teigė K. Venckus. N. Venckienės sūnus JAV televizijai ašarodamas pasakojo apie baisybes, kurios jų laukia Lietuvoje N. Venckienės sūnus JAV televizijai ašarodamas pasakojo apie baisybes, kurios jų laukia Lietuvoje Bijo dėl savo saugumo K. Venckus per pokalbį su tv3.lt pripažįsta, kad iš esmės jiems net nebuvo leista teismui pateikti savų įrodymų bei išdėstyti savus argumentus: „Turėjome galimybę tik aiškintis dėl Lietuvos vyriausybės pateiktų „įrodymų”. Teismas neatsižvelgė į vaizdo ir garso įrašus iš gegužės 17-tos, neatsižvelgė ir į Lietuvos politikų ir pareigūnų parodymus kurie liudijo, kad Lietuvos vyriausybė pateikė melagingą informaciją.”

Anot K. Venckaus, iš viso yra keturi kaltinimai dėl kurių N Venckienė galės būti teisiama Lietuvoje. „Tai yra trukdymas antstolio veiklai, teismo sprendimo nevykdymas, nežymus sveikatos sutrikdymas ir pasipriešinimas valstybės tarnautojui. Visi kaltinimai susiję su policijos šturmu Garliavoje, 2012 m. gegužės 17 dieną”, – pabrėžė N. Venckienės sūnus. Jaunuolis patvirtino, kad paskutinį kartą su N. Venckiene jis buvo susitikęs praėjusį penktadienį: „Mama laikosi normaliai, yra pasiruošusi tęsti kovą. Tačiau bijo dėl savo saugumo Lietuvoje.” Pats K. Venckus neplanuoja artimiausiu metu grįžti į tėvynę, net jei jo mama ir būtų perduota Lietuvai. „Su dabartine politine situacija, deja, nematau ateities gyvenant Lietuvoje. Bet kuriuo atveju, noriu padėkoti Lietuvos žmonėms už išreikštą palaikymą. Ir tikiuosi, kad dauguma jų ateis palaikyti mano mamos teismo posėdžiuose”, – pokalbį užbaigė K. Venckus. (more…)

Karolis Venckus: „Aukščiausias teismas atsisakė svarstyti mano mamos skundą dėl pasenusio ekstradicijos įstatymo ir leido mano mamą išduoti Lietuvai” :: 2019/09/27

KarolisVenckusdelfi.lt

„Aukščiausias teismas atsisakė svarstyti mano mamos skundą dėl pasenusio ekstradicijos įstatymo ir leido mano mamą išduoti Lietuvai” – feisbuke penktadienį pranešė buvusios teisėjos Neringos Venckienės sūnus Karolis Venckus.

„Deja, Amerikos kūrėjų įsitikinimas, kad laisvė ir teisingumas yra visuotinė teisė nebuvo įvykdytas šiame sprendime. Šis sprendimas buvo teisėtas, bet ne teisingas”, – tvirtino K. Venckus. Prašymą išnagrinėti ekstradicijos įstatymą Aukščiausiajam Teismui N. Venckienės advokatai pateikė prieš kelias savaites. Teismas, priėmęs prašymą, sustabdė N. Venckienės ekstradiciją trisdešimčiai dienų. Ekstradicija turėjo būti sustabdyti iki spalio pradžios. K. Venckus teigė, kad nuo pat pradžių, kai jo mama N. Venckienė buvo sulaikyta ir uždaryta į kalėjimą Jungtinėse Amerikos Valstijose, jie susidūrė su ekstradicijos įstatymo spragomis. Vis dėlto, jo teigimu, kovoje buvo pasiekta ir pergalių – iš 39 kaltinimų, liko tik keturi. „Daugelis įrodymų kuriuos norėjome pateikti nebuvo priimti, ir turėjome galimybę tik aiškintis dėl Lietuvos vyriausybės pateiktų „įrodymų”. Tokių įrodymų kaip Lietuvos prokurorų liudijimai, kad mano mama „nuo 2012 m. slapstėsi“ nors tuo laikotarpiu ji ne tik dalyvavo Seimo rinkimuose, bet ir buvo išrinkta į Parlamentą. „Kaltinamosios atpažinimo” spektaklį atlikusių Černiausko ir Vaicekauskienės parodymai. Ir kitų teisėtvarkos „žvaigždžių” parodymai”, – tvirtino K. Venckus.
Jo teigimu, kova dar nėra baigta. „Ir nors tikėtina, kad artimu metu mano mama bus parvežta į Lietuvą, kova tikrai nėra baigta, – tvirtino K. Venckus. – Amerikos politikai kurie viešai ar ne viešai dalyvavo padedant mano mamai, planuoja stebėti įvykius Lietuvoje. Juos stebės ir Amerikos žurnalistai, kurie įvertins ar Lietuvos pareigūnų veiksmai yra teisėti.”

„Todėl prašau Lietuvos žmonių vienytis, rinktis į protesto akcijas, dalyvauti teismo posėdžiuose. Prašau Jūsų nebijoti išreikšti savo nuomonę. Lietuvos valdžiai yra nesunku užtildyti vieną žmogų, tačiau jie nenutildys šimtų ir tūkstančių”, – kreipėsi K. Venckus. Į Aukščiausiąjį Teismą N. Venckienės advokatai kreipėsi po to, kai Čikagos apeliacinis teismas liepą atmetė skundą ir tvirtinimą, kad Lietuvos iškelti kaltinimai turi „politinį aspektą”. N. Venckienė turėjo leidimą gyventi ir dirbti JAV, tačiau 2018-ųjų vasario 13-ąją ji pasidavė šalies teisėsaugai, sužinojusi, kad pareigūnai siekia jos arešto. Ji tikėjosi, kad Valstybės departamentas pripažins jai iškeltus kaltinimus politiškai motyvuotais, tokiu atveju jos ekstradicija būtų neįmanoma. Tačiau 2018-ųjų balandį JAV valstybės departamentas atsisakė tai padaryti.

Vytautas Matulevičius. Kas pasimato sugretinus iš pirmo žvilgsnio lyg ir nelabai susijusias istorijas. :: 2019/09/18

Vytautas_Matulevicius_385_257 tiesos.lt

Artėjant Garliavos įvykių 10-mečiui, daugeliui, manau, bus įdomu paskaityti, kaip tuos įvykius vertino profesorius Vytautas Landsbergis, kurio straipsnių ir viešų pasisakymų šiandien kai kam labai nesinorėtų prisiminti. Bet iš dainos žodžių neišmesi, juo labiau kad tie žodžiai – ne kokio „patvorinio”, o asmens, lėmusio (ir vis dar tebelemiančio!) mūsų tautos ir valstybės likimą.

Bet prieš tai norėčiau pranešti, kad Laimutė ir Vytautas Kedžiai pagaliau sulaukė atsakymo į Respublikos Prezidentui siųstą kreipimąsi. Atsakė ne Prezidentas, o Asmenų aptarnavimo skyriaus vedėja (koks pavadinimas!), iš kurios teksto sunku suprasti, ar G. Nausėda šį kreipimąsi apskritai matė. Bet svarbiausia, jog sutuoktiniai Kedžiai informuojami, kad Prezidentas neturi teisės kištis į teisėjų ir prokurorų veiklą, nes pagal Konstituciją šie yra nepriklausomi.
Lyg Kedžiai patys būtų to nežinoję! Jie kreipėsi į Prezidentą kaip į savo konstitucinių teisių garantą ir prašė užtikrinti jų teisę į teisingą ir bešališką teismą, taip pat maldavo išgelbėti jų dukrai gyvybę – kad ji, grąžinta į Lietuvą, nežūtų taip, kaip žuvo daugelis su pedofilijos byla susijusių asmenų. Ir ką? Atsakyme apie tai – nė žodžio. Kaip ir apie prašymą susitikti. Bet užtat net pusantro puslapio prirašyta, kaip Prezidentas nieko negali ir neturi teisės į nieką kištis.
Iš tikrųjų tai Lietuvos Prezidentas turi milžiniškas galias, nes pagal šalies Konstituciją būtent jis Seimo pritarimu skiria pagrindinius valstybės pareigūnus, taip pat teisėjus, teismų vadovus ir generalinį prokurorą. O jeigu skiria, tai, esant reikalui, gali ir juos atšaukti – kaip praradusius valstybės vadovo pasitikėjimą.
Su tokiais įgaliojimais įmanoma daug ką pakeisti, bet valstybėje ir toliau išlieka tokia padėtis, kurią itin tiksliai atspindi slapto CŽV kalėjimo istorija: pačių JAV senatorių pripažinimu, kalėjimas Lietuvoje buvo, tam iš JAV net buvo skirtos atitinkamos lėšos, tačiau kas jas priglaudė ir kas steigė su Lietuvos Konstitucija bei įstatymais nesuderinamą objektą, kas ir kokiu teisiniu pagrindu įvežinėjo į šalį kalinius ir čia juos kankino, Lietuvoje nebėra kam tirti. Galite įsivaizduoti didesnį teisinį nihilizmą, nei šis? Įstatymų pažeidimo faktas – akivaizdus, už tai mūsų šaliai Strasbūre net buvo skirta milžiniška bauda, bet Lietuvoje niekas ir toliau nesiima patraukti kaltininkų atsakomybėn – kaip ir regreso tvarka iš jų išieškoti valstybei paskirtą baudą. Bijo pajudinti V. Adamkų ir Co?
Tai yra akis badantis piliečių nelygybės prieš įstatymą pavyzdys: visiems, kas susiję su CŽV kalėjimu, Baudžiamasis kodeksas tiesiog negalioja. Aš suprantu padėties delikatumą, taip pat tai, kad sąjungininkams kartais sunku pasakyti „ne“, bet jei neteisėtai ėmeisi padėti ir pažeidei savo šalies įstatymus – būk malonus, atsakyk. Nes jei neatsakysi, bus pamintas pagrindinis teisinės valstybės principas. Dėl to amerikiečiai ir stengiasi kankinimus taikyti tik už savo valstybės ribų. O Lietuvoje – galima, nes čia viskas paskui tiesiog numuilinama, užvilkinama, paskandinama. Blogiausiu atveju – kas nors iškrenta per langą ar paskęsta iki kelių siekiančioje baloje. Kaip matome, ir mūsų naujasis Prezidentas jau priėmė šias žaidimo taisykles.
Aš čia neatsitiktinai sugretinau iš pirmo žvilgsnio lyg ir nelabai susijusias istorijas – CŽV kalėjimo ir Garliavos įvykių. Praeis kažkiek laiko, nukris širmos ir pamatysite, kad ir vienu, ir kitu atveju figūruoja dalis tų pačių pavardžių. Manau, kad būtent dėl to taip sunkiai sprendžiasi ir Neringos Venckienės politinio prieglobsčio reikalai JAV. Mąstantys supras, ką turiu galvoje.
O toliau, kaip ir žadėjau – nuoroda į profesoriaus Vytauto Landsbergio straipsnį apie Garliavos įvykius. Būtinai paskaitykite!
Verta prisiminti. Vytautas Landsbergis. Kur antra mergaitė?
 tiesos.lt

Aurimas Diržius. Prezidento G. Nausėdos atsakymas Kedžių šeimai : „skųskitės jus nuteisusiems banditams”. :: 2019/09/18

Nausedina_Page_1

 

Nausedina_Page_2Aurimo Diržiaus iš laisvaslaikrastis.lt komentaras: (more…)

Praėjo 88-eri mėnesiai po nežmonių smurto prieš žmones 2012-ųjų gegužės 17 d. Garliavoje. :: 2019/09/17

2012-05-17

„Žmonės Jūs, ar ne žmonės?!” – šitoks anų, 2012-ųjų pavasario paskutinis aštuoniametės Deimantės Kedytės klyksmas skamba atmintyje. Taip Ji šaukė Lietuvos policijos pareigūnams, kurie pasijuokė iš jos vaikiško prašymo palikti mylimą dieduką gimtųjų namų kambaryje. Bet akmeniniai Lietuvos policininkai nesudrebėjo nuo vaikiško riksmo ir išplėšė iš anūkės akivaizdos ne tik dieduką, bet išnešė ir suėmė močiutę, atlaužė nuo Deimantėlės kaklo rankas tetai Neringai, ant kurios kelių, virpėdama iš siaubo dėl milžiniško grobuonių skaičiaus, Deimantė Kedytė sėdėjo. Paskutinį kart.

Junginėse Valstijose nuo 2018 m. vasario 22 d. jau daugiau kaip pusantrų metų be kaltės kalinama Neringa Venckienė, iki paskutiniųjų nuo smurto ir prievartos gynusi savo nužudyto brolio dukrą Deimantę, iki šiol patiria 2012-ųjų pavasario Garliavoje įvykdyto klaninės Lietuvos nusikaltimo prieš žmoniškumą pasekmes.

Jei Jungtinės Valstijos išduos nekaltą asmenį mūsų Lietuvos institucijoms, kurios turi tik vieną tikslą – žūt būt nuslėpti nusikaltimo prieš Deimantę Kedytę padarinius – tuomet Jungtinės Valstijos pasielgs lygiai taip pat, kaip tai jau padarė 1970-metais, kai Sovietų sąjungos susidorojimui atidavė lietuvį, civilinio laivo jūreivį Simą Kudirką (skaitykite čia), kurio istorija akivaizdžiai liudija, kaip veikia  vienos valstybės melagingas kaltinimas asmeniui, prašant jį išduoti, ir kas keičiasi pasaulyje, kai laisva šalis išduoda absoliučiai nekaltą žmogų siaubingam užsakovų susidorojimui.

Mes nepamiršome! Mes nieko nepamiršome. Ir liksime tie, kurie priminsime. Niekas savaime nepraeina!

N. Venckienės advokato skundas JAV Aukščiausiam teismui : „Tai politinė byla”, G.Nausėdai liepta tylėti. :: 2019/09/16

Cikaga1laisvaslaikrastis.lt

Cikagos-TV-Neringai-paremti su z

 

Nerigos Venckienės advokatas Mike Monico pateikė skundą JAV Aukščiausiam teismui dėl N.Venckienės ekstradicijos. Nors neaišku, ar minėtas skundas apskritai bus priimtas nagrinėti, tačiau N.Venckienės advokatai atkakliai įrodinėja „Tai politinė byla, kuri slepia pačią baisiausią korupcijos istoriją Rytų Europoje” – sako advokatas.
Pateikiame šios skundo trumpą vertimą į lietuvių kalbą.

Apeliantė Neringa Venckienė per savo advokatus MONICO & SPEVACK prašo teismo sustabdyti ekstradicijos procesą, kad būtų galima parengti skundą (Writ of Certiorari) iki rugsėjo 5 d.

Kad pagrįsti savo skundą, apeliantai nurodo:

Lietuvos respublika paprašė išduoti Neringą Venckienė į Lietuva, kuri ji būtų teisiama už kriminalinius nusikaltimus. Teisėjas Daniel Martin patenkino šį prašymą ir JAV valstybės sekretorius patvirtino šį sprendimą. Venskienė pateikė skundą, nurodydama, kad jos politinio prieglobsčio prašymas dar nėra išnagrinėtas, Atstovų rūmuose pateiktas įstatymo projektas dėl jos ekstradicijos. Apygardos teismas atmetė jos skundą ir prašymą pasilikti JAV.
Kai apygardos teismas atmetė jos skundą, Venckienė pateikė prašymą pateikti skundą JAV Aukščiausiam teismui, ir suteikti jai laiko pateikti šį skundą.
Pagal Aukščiausiojo teismo taisykles, apeliantas turi 90 dienų pateikti skundą. Šis terminas baigiasi spalio 14 d., todėl ji vis dar turi nemažai laiko pateikti skundą. Tačiau jeigu byloje atsakovas yra JAV, tai skundas gali būti pateiktas per 45 dienas. Praktika reikalauja, kad apeliantas pateiktų svarius argumentus, kad jis nebūtų deportuotas. Toks terminas – svarūs argumentai – reikalauja, kad bent keturi teismo teisėjai balsuotų už tai, kad byla būtų nagrinėjama aukščiausiame teisme, arba bent penki – kad balsuotų už tai, kad būtų panaikinti ankstesni teismų sprendimai.
ARGUMENTAI

Venckienė įrodinėja, kad yra svarūs argumentai jai pasilikti – jeigu deportuota į Lietuvą, ji bijosi, kad su ja bus nesąžiningai elgiamasi, taip pat nurodo, kad JAV ir Lietuvos ekstradicijos sutartyje numatoma išimtis taip vadinamiems „politiniams nusikaltimams”.

Principinis dalykas yra taip vadinami „politiniai nusikaltimai”, nes būtent tokiems nusikaltimams taikomos išimtys ekstradicijos sutartyse, kaip ir šioj sutartyje. Aukščiausias teismas smulkiai nepaaiškino, ką reiškia „politiniai nusikaltimai”. Apeliaciniai ir apygardos teismai pripažįsta dvi kategorijas „politinių nusikaltimų” – „grynus” ir „susijusius”. Gryni politiniai nusikaltimai yra apibrėžiami kaip išdavystė, šnipinėjimas, raginimas sukilti prieš valdžią. Susiję politiniai nusikaltimai apibrėžiami kaip smurtiniai politiniai neramumai arba sukilimai. Apeliacinis teismas nurodė, kad smurtiniai politiniai neramumai yra „karas, revoliucija arba maištas”.

Ir net jeigu karas, revoliucija arba maištas yra tie dalykai, kurie apibrėžiami kaip giminingi politiniams nusikaltimams, tai neaišku, ar minėti įvykiai patenka į tokį apibrėžimą. Venckienė skunde prašys teismo peržiūrėti teismo sprendimą, kuris apriboja terminą “politiniai nusikaltimai” iki revoliucijų, maištų ar panašių politinių neramumų. Turint omenyje, kad pasaulyje vyksta teroro aktai, Venckienė įrodinėja, kad laikas dabar netinkamas spręsti šiuos klausimus,, tačiau apibūdinimas, kas yra “politinis nusikaltimas” turės būti ateityje dar kartą peržiūrėtas.

Venckienė taip pat kelia klausimą apie skirtingus teismų sprendimus bylose In re Burt, 737 F.2d 1466 (7th Cir. 1984) ir aukščiausiojo teismo nuomonėje dėl bylos Munaf v. Green, 553 U.S. 674 (2008).
Jeigu Burt byloje teismas patvirtino valstybės sekretoriaus sprendimą, tai Muna byloje atsisakė patenkinti ekstradicijos prašymą, pažymėdami, kad tai sukeltų svarbų humanitarinį rūpestį.
Venckienė tikisi, kad Aukščiausias teismas sutiks, kad „barbariškos sąlygos ir bausmės” (atrocious conditions and punishments) bus išlyga atmesti jos ekstradicijos prašymą.

Iš laisvaslaikrastis.lt

„Drarbininkų balsas” – 2019 m. rugsėjo numeris. „Laisvę Neringai Venckienei!” :: 2019/09/02

Iš Klaipėdos m. informacinio leidinio „Darbininkų balsas”

Download (PDF, Unknown)

Autrorė Virginija Jurgilevičienė

2012 m. gegužės 17 d. 6 val. ryto įvykdytas nusikaltimas Garliavoje, privačiame kieme, valdžiai smurtaujant prieš Kedžių šeimą, pagrobiant Deimantę iš jos senelių namų neturės senaties termino.
Lietuvos valdžia baudžiamomis
bylomis nori nusivalyti nuo savęs pedofilijos dėmę, atseit, žmonės „suklydo.”
Deja, Lietuvos piliečiai, stebėdami teisėsaugos klastuojamas bylas neklydo ir mano, kad šalyje valdžią į savo rankas yra perėmusi valdžioje esanti nusikalstama struktūra – pedofilų klanas.
Lietuvos valdžia, įklimpusi į pedofilijos skandalą, griebiasi paskutinės priemonės. Tai siekti teisėjos Neringos Venckienės susigrąžinimo iš Jungtinių Amerikos Valstijų.
Parsivežus garliaviškę, vyks susidorojimas su moterimi, nes ji yra tapusi kovos su pedofilija vėliava, neleidžianti „numarinti” vaikų tvirkinimo Lietuvoje temos. Laikraščio „Lietuvos rytas” žurnalistė Asta Kuznecovaitė jau iš anksto skalija, kad pedofilijos liudininkė Deimantė „apkalbės” Neringą Venckienę.
Atseit, byloje Deimantė, kaip liudininkė, liudys, jog pedofilijos nebuvo. Šios bylos tikslas pranešti tautai žinią, kad „mergaitė gyva.” Atseit, taip bus atsakyta į vienuolės Nijolės Sadūnaitės, Laisvės premijos laureatės klausimą Lietuvos valdžiai: „ Todėl klausiu jūsų: ar Deimantės Kedytės likimas nėra priverstinis dingimas? Ar negalima laikyti mergaitės priverstinai dingusia, jei ją viešai ir brutaliai paėmė valstybės pa-reigūnai ir apie ją jau penkerius su puse metų visuomenė neturi visiškai jokių žinių, net nežino, ar tas nežinia kur esantis asmuo – Deimantė Kedytė – yra gyva? Atsakykite, prašau, ar Lietuva laikėsi, nepažeidė šios tarptautinės konvencijos? Jei taip, tai kas rūpinasi ir gali atsakyti, ar Deimantė Kedytė nėra pradanginta? O geras Dieve!”. Kitaip tariant, Lietuvos piliečiams pateikiama informacija, jog „mes, esantys valdžioje pedofilijos gynėjai, laimėsime kovą prieš Neringą Venckienę”. Todėl klaipėdiečiai į Atgimimo aikštę rugpjūčio 17 d. 87 kartą atėjo su plakatu „Laisvę Neringai Venckienei – kovotojai prieš pedofiliją!”.
Ateisime ir rugsėjo 17 d., 12:00 val., nes tokių patyčių, tokio tautos mulkinimo masto negalima nutylėti, negalima su tokiu valdžios melu taikstytis.

Venckienės sūnus – apie pražilusią mamą, uždarytą verslą ir teisingumą: tyliai ir ramiai tikrai niekas jos nenuteis. :: 2019/08/25

delfi.lt

Karolis-2018-03-06-1Prieš pusantrų metų Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) sulaikius buvusią teisėją Neringą Venckienę pasklido žinia, kad už Atlanto ji su sūnumi gyveno visiškai nesislapstydama. Per penkerius metus ji jau buvo spėjusi įsigyti nuosavą namą ir įkurti verslą. Su DELFI bendravęs N. Venckienės sūnus Karolis Venckus atskleidė, kaip pasikeitė jų šeimos gyvenimas pastaruoju laikotarpiu.

Ilgaplaukė floristė – taip prieš pusantrų metų žiniasklaidoje buvo apibūdinama N. Venckienė. Tai, kad buvusi teisėja šiuo metu nešioja gerokai ilgesnius plaukus patvirtino ir jos sūnus, tiesa, jo teigimu, plaukai ne tik gerokai ilgesni, bet ir visiškai žili. „Ilgoki jos plaukai, ilgesni nei tie, kuriais prisimena mano mamą, kurie užfiksuoti nuotraukose, – tvirtino K. Venckus. – Jos plaukai vis dar ilgi ir labai pražilę. Tai vienintelis pasikeitimas – plaukai.” Pokyčių per šiuos pusantrų metų įvyko ir šeimos versle. N. Venckienei atsidūrus už grotų, gėlių parduotuve ėmė rūpintis jos sūnus, kuriam tuo metu buvo vos aštuoniolika. Neseniai dvidešimtąjį gimtadienį atšventęs K. Venckus pasakoja, kad gėlių parduotuvę teko uždaryti, tad visas šeimos pajamas dabar sudaro jo uždarbis, kurį jis užsidirba išvežiodamas maistą.

„Turėjome gėlių parduotuvę, bet teko ją uždaryti, nes be mamos turėjome samdyti darbuotojų ir tiesiog nebebuvo prasmės ją laikyti”, – DELFI pasakojo K. Venckus.

Ypatinga apsauga garsėjančiame Čikagos kalėjime kalinčią N. Venckienę jos sūnus gali pamatyti tik kartą per dvi savaites. Skambučiai telefonu taip pat griežtai ribojami. „Yra pasimatymo kambarys, pasimatymas gal trukti maždaug penkias valandas”, – įvardijo K. Venckus.

Skaitykite daugiau: delfi.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI JE GITANUI NAUSĖDAI. VIEŠAS KREIPIMASIS. :: 2019/08/19

Kedziai1LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI JE GITANUI NAUSĖDAI

VIEŠAS KREIPIMASIS

Nuo Vytauto ir Laimutės Kedžių

Garliava, Teleičių kaimas, Klonio g.

2019-08-17

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidente,

matydami Jūsų neabejingumą nuskriaustiems žmonėms ir kilnų norą jiems padėti, mes, Vytautas ir Laimutė Kedžiai, kreipiamės į Jus su viešu prašymu, norėdami tik vieno – PADĖKITE.

Šiandien, 2019 metų rugpjūčio 17 dieną, sukaks 87-as mėnuo, kai mūsų gyvenimas sustojo ir pasisuko neįtikėtina linkme. Visą gyvenimą buvome ir esame dori, teisingi ir sąžiningi žmonės. Visą gyvenimą sunkiai dirbome, dora, teisingumas ir moralė nuolat buvo mūsų šeimos kertinis akmuo. Tačiau, nepaisant to, šiandien esame nuskriausti. Labai nuskriausti – ilgus metus mes buvome lėtai, kankinančiai ir sekinančiai persekiojami mūsų valstybės teisėsaugos institucijų, kol galų gale buvome paversti daug kartų teistais „nusikaltėliais” už sunkiai protu suvokiamus „nusikaltimus”.

Buvome nuteisti tik todėl, kad kantriai ieškojome teisingumo ir stengėmės apsaugoti, apginti savo anūkę Deimantę Kedytę. Mūsų mylima anūkė 2012 m. gegužės 17 dieną buvo smurtu išplėšta iš savo gimtų namų ir, klykianti iš nevilties, atiduota motinai, kurią, kaip ir jos įtakingus draugus, pati mergaitė kaltino sunkiais nusikaltimais. Mūsų sūnus Drąsius – nužudytas. Mūsų dukra Neringa Venckienė, buvusi teisėja ir Seimo narė, kuria pasitikėjimą išreiškė šimtai tūkstančių piliečių, išrinkdami ją į Seimą, šiandien LR teisėsaugos prašymu yra kalinama svetimoje šalyje, nes iš savo Tėvynės buvo priversta bėgti dėl neadekvataus teisėsaugos institucijų persekiojimo bei iškilusio realaus pavojaus jai ir jos sūnui, mūsų anūkui. Praradome viską, ką turėjom brangiausio.

N.Venckienei, dar būnant Lietuvoje, ne vieną kartą buvo grasinama susidorojimu ir net realiai pasikėsinta į jos gyvybę, atsukant automobilio rato varžtus. Tačiau teisėsaugai tai pasirodė visai nereikšmingi faktai. Negana to, valstybės apsauga buvo paskirta ne žmogui, kuriam gresia realus pavojus, o dukrelės kaltinamai motinai. Dabar gi, praleidusi pusantrų metų Jungtinių Amerikos Valstijų kalėjime dėl Lietuvos prokuratūros kaltinimų, N.Venckienė grąžinama atgal į Tėvynę – ta dingstimi, kad ji savo teises galės apsiginti ir čia. Tačiau kaip apsiginti šalyje, kurioje teisėjai jau areštuojami net ne po vieną, o po kelis, kartu su jiems, kaip įtariama, kyšius nešusiais advokatais? O valstybės užtarimo, tiesos ir teisingumo ieškoję žmonės, buvo patys paversti nusikaltėliais – taip nutiko mūsų šeimos nariams ir tiems neabejingiems žmonėms, kurie mus palaikė. Tai baisus teisingumo pažeminimas – atgręžti įstatymo galią prieš tuos, kurie ieško teisybės, kurie neužsimerkia prieš kitą žmogų užklupusią bėdą, ir tuo pat metu palikti nenubaustas tikruosius kaltinininkus.

Per tuos septynerius metus, mes, daug skausmo ir vargo patyrę žmonės, labai nusivylėme Lietuvos teismais bei prokurorų veikla. Visose su mūsų anūkės likimu susijusiose bylose šmėžuoja tų pačių teisėjų, prokurorų, tyrėjų pavardės. Sutapimas? Esame tikri, kad ne. Mūsų valstybė vis dar gyvena „telefoninės teisės“ sąlygomis, o mes esame bejėgiai tam pasipriešinti. Juk Jūs turbūt suprantate, kad mes niekuomet nerašytume šio Kreipimosi, jei būtų bent mažytis pagrindas tam, kuo esame kaltinami – lygiai kaip mūsų dukra Neringa ir sūnus Drąsius niekuomet nebūtų rašę šimtų pareiškimų ir skundų į įvairias institucijas, jei patys būtų buvę nors kiek kalti. Jei žmogus yra įpratęs negerbti įstatymų, jis niekada nežengs teisiniu keliu, o problemas spręs kitokiais būdais. Mūsų šeimos nuoseklus siekis pasiekti teisingumą teisinėmis priemonėmis, neprivertė atsikvošėti teisėjų ir prokurorų, kurie nutarė, kad mūsų sūnus tyčia išsigalvojo pedofiliją ir dėl to dar ir nušovė du žmones. Ar įmanoma įsivaizduoti didesnį absurdą – kad žmogus griautų savo gyvenimą dėl paties tyčia prasimanytų dalykų? Atrodytų, sveiko proto žmogui tai net negalėtų ateiti į galvą, bet Lietuvoje šis absurdas jau yra pagrindinė ir teismų įteisinta versija.

Iki šiol liko daug neatsakytų klausimų. Kas atsakys į klausimą, kodėl pedofilijos faktas nebuvo tiesiogiai nagrinėjamas tam skirtame procese, kviečiantis visas suinteresuotas puses, jų liudytojus, ekspertus, o buvo gudragalviškai atmestas visiškai kitoje byloje, nagrinėjusioje pomirtinės garbės klausimą? Sako, kaltinamasis žuvo, todėl vaiko tvirkinimo byla buvo nutraukta. Tai kodėl ją vistiek nagrinėjo? Ir priėmė sprendimą, remdamiesi vien subjektyvia teisėjo A.C. nuomone apie vaizdajuostę ir neva „ištrintą“ mūsų anūkės atmintį? Mes, jos seneliai, už šito matome nesąžiningumą ir teisėsaugos manipuliavimą procesinėmis teisėmis. Tik be mūsų tai, deja, niekam nerūpi. Ir tai, deja, tik vienas iš daugelio nesusipratimų visoje mums, mūsų artimiesiems ir mus palaikusiems žmonėms mestų kaltinimų virtinėje.

Ir vis dėlto, nors ir apkaltinti, be kaltės nuteisti, nors ir viešai pažeminti visuomenės akyse, mes vis dar neprarandame paskutinės vilties kibirkštėlės, be kurios nebūtų įmanoma gyventi toliau. Mes vis dar tikime, kad sąžinė, moralė, teisingumas, gėris mūsų Tėvynėje nėra sunaikinti galutinai. Ir kad joje, tarp aukštų pareigūnų, yra ir sąžiningų bei teisingų žmonių, kurių pastangomis teisingumas anksčiau ar vėliau triumfuos.

Todėl, stengdamiesi neprarasti vilties ir giliai išgyvendami dėl savo dukters saugumo, Jūsų, kaip valstybės vadovo ir mūsų teisių garanto, prašome:

- Pasirūpinti, kad mūsų dukra Neringai Venckienei būtų visiškai užtikrintas jos saugumas tiek kelionės į Lietuvą, tiek ir buvimo Tėvynėje metu. Mes ir taip jau netekome tiek, kad galėtume ištverti dar ir antrojo vaiko netektį.

- Numanydami, koks pavojus mūsų dukros gyvybei gali kilti laisvės apribojimo vietose, ypač prašome Jūsų pasinaudoti savo galiomis tam, kad jai nebūtų taikoma kardomoji priemonė – sulaikymas. Manome, kad jos asmens dokumentų poėmis šiuo atveju būtų pakankamas žingsnis, užtikrinantis jos buvimą Lietuvoje ir bendradarbiavimą su šalies teisėsaugos institucijomis.

- Prašome garantuoti N. Venckienei jos konstitucinę teisę į bešališką ir teisingą teismą. Šito prašydami, mes nesiekiame jokių privilegijų – mes tik norime, kad mūsų dukra būtų teisiama pagal civilizuotam pasauliui būdingas taisykles, įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje bei kituose tarptautinės teisės aktuose, kuriems yra pritarusi ir mūsų valstybė. Priminsime, kad ligi šiol Lietuvos teisėsaugos veiksmai tarptautinei teisei neretai prieštaravo (pvz., paskelbiant ją be teismo kalta, taikant jai dvigubus standartus, ir pan.). Tai mums ir kelia didžiulį susirūpinimą, kad viskas pasikartos ir vėl.

- Prašome Jus užtikrinti, kad, teisiant N. Venckienę, nebūtų manipuliuojama procesiniais veiksmais kurios nors iš proceso šalių naudai (kaip tai buvo daroma ligi šiol), kad nebūtų kviečiami tik vienai pusei parankūs liudytojai, nebūtų remiamasi tais iš jų, kurie vienose bylose apie tuos pačius įvykius liudijo viena, o kitose – jau ką kita, ir, kad nebūtų atliekami kiti su bešališko ir teisingo teismo principais nesuderinami veiksmai.

- Užtikrinti, kad mūsų dukrai N. Venckienei nebūtų primesti nauji kaltinimai, kurie nebuvo pateikti JAV ekstradicijos byloje. JAV teisėsauga atmetė daugybę Lietuvos pareigūnų N.Venckienei inkriminuotų kaltinimų: iš 32 Lietuvos prokurorų surašytų kaltinimų Jungtinių Valstijų prokurorai paliko vos 4. Tai liudija mūsų teisėsaugos nekompetenciją arba galimai pašalines įtakas, kurios ir lemia kaltinimų skaičiaus augimą. Net ir likę 4 kaltinimai taip pat yra abejotini, pavyzdžiui, vienas iš jų – pasipriešinimas policijos pareigūnui, tačiau su jį neva patvirtinančiu vaizdo įrašu visa apimtimi nebuvo leista susipažinti net Seimo nariams reikalaujant. Tai atskleidžia galimą dirbtinai kuriamų kaltinimų fabrikavimą.

- Prašome garantuoti, kad N. Venckienės teismo procesas (jei bus nuspręsta jį rengti) būtų viešas, atviras ir skaidrus ir kad jame galėtų dalyvauti visi to norintys. Taip pat prašome, kad visuomenė bei žiniasklaida galėtų stebėti teisėjų atrankos į šią bylą procesą.

- Ir paskutinis prašymas – labai norėtume su Jumis susitikti asmeniškai ir atsakyti į klausimus, kurie Jums galbūt iškils.

Dėkojame už Jūsų dėmesį, skirtą šiam raštui.

Pagarbiai  Laimutė Kedienė, Vytautas Kedys (more…)

87-ą kartą minime gegužės 17-ąją, skaičiuodami mėnesius, kai, suėmus 36 nekaltus žmones, buvo pagrobta Deimantė Kedytė. :: 2019/08/17

2012-05-17
87-ą kartą minimę 17-ą mėnesio dieną! 87-i mėnesiai, kai neteisybei ir melui nėra užkirstas kelias. Pagrobta 2012-aisiais gegužės 17 d. Deimantė Kedytė, 8-erių metų mergaitė, išdrįsusi kalbėti apie seksualinę skriaudą prieš ją. Įtakingas nusikaltimo pasaulis, pasitelkęs jėgą, pradangino šią mergaitę nežinioje. Aukščiausi Valstybės pareigūnai, egoistiškai susirūpinę tik savo karjeromis, tyli ir tyčiojasi iš kiekvieno, kas jiems užduoda klausimą „Ar dar gyva Deimantė?”

Tačiau ir toliau mes, geros valios žmonės, Deimantės gynėjai, visiems, nuskriaudusiems nekaltą Vaiką, visiems, tebeskriaudžiantiems nekaltus žmones,  kasdien užduosime tą patį klausimą „Ar dar gyva Deimantė?” Su tuo klausimu nusivesime kiekvieną, pravirkdžiusį šią Mergaitę ir į Dievo Teismą, kuriame nebebus vietos melo pergalei. Neatgailota nuodemė savaime neužsimiršta ir niekur nedingsta.

Neringa Venckienė : „Aš dėl nieko nesigailiu. Jaučiu, kad teisingumas nugalės” :: 2019/08/12

Karolis Venckus 2019 08 11Čikagos laikraštis „Northwest Herald” išspausdino didelį straipsnį apie Čikagos kalėjime ekstradicijos į Lietuvą laukiančią Neringą Venckienę. Straipsnis buvo pirmame leidinio puslapyje.

Jame rašoma : kažkada garsi Lietuvos teisėja, kuri sukėlė tarptautinį skandalą atskleisdama įtariamų pedofilų tinklą, nuo kurio nukentėjo ir jos dukterėčia, bandė rasti prieglobstį JAV, tačiau dabar sako : „Aš dėl nieko nesigailiu”.
„Noriu, kad žmonės žinotų, kad aš dėl nieko nesigailiu, – parašė Neringa Venckienė laiške šiam laikraščiui praeitą savaitę, – nesigailiu, kad praradau darbą ir savo stabilų gyvenimą. Nesigailiu nieko, ką padariau gelbėdama savo dukterėčią nuo pedofilų, kurie ją prievartavo”.
Kartu su sūnumi ji persikėlė gyventi į JAV 2013 m., ir čia gyveno nepastebimą gyvenimą Crystal Lake mieste, laukdami, kol bus išnagrinėdatas jos prieglobsčio klausimas.
Tai buvo prieš 18 mėnesių (2018 m. vasario 22 d.), kai jį buvo sulaikyta. Dabar ji laikoma Čikagos metropoliniame kalėjime ir laukia ekstradicijos.
Venckienė dienas leidžia skaitydama, žiūrėdama TV, priešdama ir darydama eskizus. Ji taip pat mokosi jau ketvirtos kalbos.
Moteris nerimauja dėl savo artimų ir bendražygių, likusių Lietuvoje. Ji tai pat jaudinasi ir dėl 20 metų amažiaus sūnaus Karolio Venckaus.
Venckienė turi nedidelę viltį, kad jai bus leista pasilikti JAV, kol bus išnagrinėas jos prieglobsčio prašymas, nors šio svarstymas atidėtas iki 2022 m.
„Noriu, kad sūnus dėl manęs nesijaudintų, su manimi viskas bus gerai, – rašo ji laiške, – tikiu, kad vieną dieną teisingumas bus atstatytas. Jaučiu, kad Dievas su manimi. Nežinau, kodėl likimas man paskyrė tokius išbandymus. Matyt, todėl, kad man ne vis vien” (abejingumas – išskirtinis lietuvių bruožas – aut. pastaba).
Venckienės mintys apie sūnų – panašios kaip visų mamų. Karolis paliktas gyventi vienas JAV.
„Noriu, kad sūnus baigtų vidurinę mokyklą, būtų geras ir rūpestingas žmogus”, – sakė ji.
Ji sako, kad bijo grįžti į Lietuvą ir tikisi, kad Lietuvos žmonės išsivaduos nuo jos dabartinės vyriausybės.
Venckienė parašė, kad jos dukterėčios byla, kurioje niekas nebuvo nuteistas, parodė, kokia korumpuota Lietuvos teisinė sistema.
„Lietuvos vyriausybė nusprendė persekioti tuos žmonės, kurie gynė pedofilų aukas, o ne prievartautojus”, – rašė ji.
Jeigu ji bus sugrąžinta į Lietuva, – Venckienė mano, kad niekas negalės jai padėti.
„Nesvarbu, kas nutiks man, tačiau aš tikiuosi, kad ši istorija padės žmonėms, kurie nenori korumpuotos valdžios Lietuvoje, susivienyti ir išvaryti korumpuotus politikus iš valdžios”.
Ji prašė, kad jos istorija būtų papasakota.
„Prašau amerikiečių pasidalinti mano istorija, nes tai vienintelis dalykas, kurio bijo Lietuvos vyriausybė”.

Venckiene taip pat padėkojo visiems amerikiečiams, kurie „meldėsi už amne, mano dukterėčią ir sūnų”.
Kathleen Miller iš Crystal Lake buvo viena pirmųjų Venckienės draugių JAV. Miller prisimena, kad vieną kartą ji atvežė Venckienę į jos gėlių parduotuvę ir gatvėje vieną moteris nufotografavo Venckienę.
Vėliau ji sekė abi moteris ir nufotografavo Milller automobilio numerį.
Ta nuotrauka ir numeris atsirado Lietuvos spaudoje, kurioje buvo sakoma, kad amerikiečiai ją gina.
Miller ir jos šeima pykina nuo to, kaip vietos valdžia elgiasi su Venckiene : „nuo tada, kai ji apsigyveno Crystal Lake, ji padeda kitiems, gerbia įstatymus, dirba ir mokosi anglų kalbos.”
„Mes padavėme skundą, – sako Miller, – Venckienė atvažiavo čia, galvodama, kad JAV ją apgins. Tai, ką ji padarė Lietuvoje, yra labai drąsu. Ji viena garbingiausių mano sutiktų žmonių. Tai, kaip mūsų vyriausybė elgiasi su ja, yra gėdinga”.
laisvaslaikrastis.lt

Iš „Northwest Herald”

„Drarbininkų balsas” – 2019 m. rugpjūčio numeris – apie viltį į naująjį LR Prezidentą dėl 2012-jų Garliavos įvykių.. :: 2019/08/03

Download (PDF, Unknown)

DARBININKŲ BALSAS -2019 m. rugpjūčio mėn. numeris.

„Daugiau nei septyneri metai praėjo nuo nusikalstamo 2012-05-17 Garliavos šturmo dienos.
Iš kadenciją baigusios prezidentės per tą laikotarpį taip ir nesulaukėme deramo dėmesio ir adekvačių atsakymų į kelis ir tuos pačius klausimus:
- kieno paliepimu buvo įvykdytas nusikaltimas prieš žmogiškumą?
- ar dar gyva pagrobtoji Deimantė Kedytė?
2019 m. liepos 17 d. susirinkome vedami gležnos vilties, jog iš naujai išrinktojo Lietuvos valstybės vadovo galiausiai sulauksime aiškių atsakymų į šiuos klausimus. Ar Prezidentas išdrįs atverti mūsų gerokai papuvusios teisėsaugos Pandoros skrynią? Ar išdrįs akis į akį susitikti su žmonėmis, mėnesių mėnesiais siekiančiais priminti apie niekaip neužgyjančią, visuomenę suskaldžiusią valstybės piktžaizdę?” – rašoma leidinyje.

Laisvę Neringai Venckienei! :: 2019/08/01

2019 07 30 Neringa V

KarolisVenckusMano vardas Karolis Venckus, mano mama Neringa yra buvusi Lietuvos teisėja ir Parlamento narė.

Mano puseserė yra Deimantė, ir man buvo 12, kuomet policija šturmavo mūsų namus, ir ją paėmė.

Po to kai mano puseserė buvo paimta, visuominėje kilo neramumai, ir prasidėjo protestai prieš Lietuvos valdžią.

Mano mano, kuri 13 metų dirbo teisėja, atsistatydino. Ji įkūrė naują politinę partiją – Drąsos Kelias. Jų tikslai buvo daugiau skaidrumo vyriausybėje, didesnės bausmės už seksualinius nusikaltimus, ir prisiekusiūjų teismuose įsteigimas.

Jie gavo 8% balsų, ir mano mama buvo išrinkta į Parlamentą. Netgi buvo kalbos apie jos galimą dalivavimą Prezidento rinkimuose.

Bet jie supykdino pagrindines konservatorių ir liberalų partijas Lietuvoje, kurios susitelgė mano mamos imuniteto panaikinimui, kas leido jai pateikti kaltinimus, kurie buvo susija su policijos šturmu.

Mes nuolatos gaudovome grasinimus nužudyti, ir netgi buvo pasikėsinimas į mano mamos gyvybę.

Mano mama netiki, kad Lietuvos valdžia gali garantuoti mūsų saugumą, todėl 2013 metais mes išvažiavome į Jungtines Valstijas ir pasiprašėme politinio prieglobsčio.

Bet Lietuvos prokurorai pradėjo teikti naujus kaltinimai, jai išvykus. Ją kaltino viskuo nuo “mirusiūjų atminties pažeminimo” iki “valstybės himno išniekinimo”. Iš viso ją kaltino 39 nusikaltimais.

Lietuvos valdžia paslapčia įtaisė pasiklausimo įrangą mano senelių namuose, ir pateikė kaltinimus tvirkinimu mano močiutei už tai, kad ji nusikeikė mano puseserės akivaizdoje. Mano močiutė prašė šious įrašus paviešinti, bet valdžia atsisakė.

Žurnalistai kurie rašė apie byla, mano mamos partijos nariai, jos vieši šalininkai, ir daugelis kitų susilaukė visokių kaltinimų.

Mano šeima buvo ir yra aršaus politinio persekiojimo aukos.

Mes tikėjomės, kad Jungtinės Valstijos išklausys mano mamos prieglobsčio prašyma, kada mes galėsime pateikti įrodymus ir papasakoti mano šeimos istoriją.

Bet Lietuvos valdžią kreipėsi dėl ekstradicijos, ir 2018 metų pradžioje JAV Valstijos Departamentas patvirtino mano mamos ekstradija, be galimybės jos prieglobčio bylai būti išklausytai.

2018 metų vasarį, mano mama prisidavė pareigūnams ir nuo to laiko yra sulaikyta, toliau kovojanti prieš ekstradiciją.

JAV teisėjai kurė analizavo mano mamos bylą, išmetė daugumą kaltinimų, ir nurodė, kad Lietuvos prokurorai juos turės pašalinti.

Ir nors teisėjai sutiko, kad kaltinimai atrodo politiškai motyvuoti, ekstradicijos sutartis vistiek įpareigoja juos išduoti mano mamą.

Lietuvos prokurorai jau nurodė, kad jie planuoja pažeisti ekstradicijos sutartį ir pateikti papildomus kaltinimus mano mamai, kuomet ji bus Lietuvoje.

Mano mama kovoja šia kova jau dešimtmetį ir aš bandau jai padėti kuo galiu nuo to laiko kada ji buvo sulaikyta.

Aš liudijau prieš JAV Kongresą, Helsinkio Komisijoje, ir padėjau parengti įstatymo projektus kurie leistų nutraukti mano mamos ekstradiciją. But šiuo metu atrodo, kad šie istatymo projektai nespės būti priimti, ir laiku padėti mano mamai. Ji gali būti išduota bet kurie metu.

Ko mums reikia šiuo metu tai jūsų dėmesio. Reikia, kad Lietuvos valdžia žinotų, kad visas pasaulis stebi, ir mes vertinsim kai jie elgsis su mano mama.

Jeigu norite perskaityti visą istoriją ir sužinoti kaip padėti, apsilankykite YouTube paskyroje Free Neringa bei internetiniame puslapyje FreeNeringa.com ir pasidalinkite šiuo video.

laisvaslaikrastis.lt

delfi.lt

Teisėsauga JAV priėmė sprendimą: Neringa Venckienė bus grąžinta į Lietuvą. :: 2019/07/22

N Venckiene 2ekspertai.eu

Tai ekspertai.eu patvirtino N. Venckienės mama Laimutė Kedienė.

N. Venckienės sūnus Karolis Venckus, kuris dabar taip pat gyvena Jungtinėse Valstijose, taip pat patvirtino, kad prieš pora dienų Čikagos teismas atmetė skundą sustabdyti jo mamos ekstradiciją į Lietuvą.

„Tiems kurie seka mano mamos istorija: prieš pora dienų Čikagos teismas atmetė mano mamos skundą sustabdyti jos ekstradiciją į Lietuvą. Viena iš pagrindinių priežasčių tai yra Lietuvos vyriausybės pateikti melagingi „įrodymai“ ir pasenęs JAV ekstradicijos įstatymas kuris neleidžia mano mamai net pateikti priešingų įrodymų arba argumentuoti politinę bylos esmę. Bet norėčiau užakcentuoti, kad kova nebaigta ne tik Lietuvoje bet ir JAV. Tiesa visados iškyla į dienos šviesą”, – parašė K. Venckus.

Neringos Venckienės sūnaus Karolio Venckaus pagalbos prašymas! :: 2019/07/19

Žmonių kurie norėtų prisidėti prie pagalbos mano mamai, norėčiau paprašyti pasirašyti ir išsiūsti šį laišką (arba savo rašytą laišką angliškai) paštu (adresu: 711 Hart Senate Building, Washington, D.C. 20510, United States of America) arba faksu (numeris: +12022280400) į Jungtines Valstijas. Ačiū Jums visiems!

Karolis Venckus

67249452_710425773116456_8512140214439772160_o

Karolis Venckus : „Ar jūs ponai tikrai norite, kad Neringa Venckienė dalyvautų formuojant anti-sisteminę koaliciją 2020 metų Seimo rinkimuose?” :: 2019/07/19

Neringa Venckienė jau 17 mėnesių laikoma Čikagos kalėjime pagal suklastotus Lietuvos prokuratūros kaltinimus

Swamp

Neringa Venckienė laikoma Čikagos kalėjime nuo pernai vasario mėn., kai Lietuva pareikalavo jos ekstradicijos. JAV valstybės sekretorius pasirašė leidimą ją išduoti Lietuvai, tačiau N. Venckienė apskundė šį sprendimą Čikagos apeliaciniam teismui. Nuo to laiko apie šią bylą – jokių įrašų, nors nuo skundo padavimo praėjo daugiau nei aštuoni mėnesiai. Iš pradžių generalinė prokuratūra N. Venckienei buvo pateikusi virš 40 kaltinimų, dabar liko tik keli – tarp jų ir antstolio reikalavimų nevykdymas. Nors Garliavos šturmo metu Venckienė ragino atidaryti namo duris ir įleisti antstolę, ir šis įrašas aiškiai girdisi vaizdo įraše, tačiau prokuratūra nutarė, kad ji priešinosi antstolei, ir taip neva nevykdė jos nurodymų. Nors buvo priešingai – teismas buvo nurodęs, kad negalima naudoti prievartos prieš mergaitę, tačiau ji buvo išplėšta iš tetos glėbio, prieš Neringą panaudoti sambo kovos veiksmai, jai užlaužiant rankas, o Deimantė buvo išnešta sukryžiuotomis kojomis, prieš tai ją apsvaiginus kažkokiomis cheminėmis medžiagomis.

Garliava-mergaites-prievartinis-isnesimas-1e

Beje, pranešimą ESBO (Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos) parlamentinėje asamblėjoje 2019 m. liepos 8 d. pristatė specialusis įgaliotinis žmogaus teisių klausimais Christopher H. Smith. Kalbėdamas apie Lietuvos situaciją išskyrė labai mažas bausmes skiriamas už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus bei tebesitęsiančias valstybės institucijų pastangas susidoroti su Neringa Venckiene, jos artimaisiais, bei bauginti teisingumo siekiančią visuomenės dalį.

C. Smith nurodė, kad Lietuvos vyriausybė kaltina N. Venckienę ir dėl to, kad ji savo dukterėčios vardu rašė skundus teismui ir vaikų teisių apsaugos tarnybai, kalbėjo viešai apie tai žurnalistams, taip pat parašė knygą apie tai, kaip ji, kaip teisėja, matė pedofilijos bylos tyrimo klaidas. Ji taip pat kaltinama „nepagarba teismui”, „nacionalinio himno iškraipymu”, dalyvavimu nesankcionuotuose susirinkimuose, nepaklusnumu teismui ir antstoliams, nenoru gražinti mergaitę. Lietuvos vyriausybė tais pačiais nusikaltimais apkaltino ir Deimantės senelius (jie jau nuteisti).

Smith

Labai įdomu, kokį įspūdį Christoferio Smito pranešimas padarė Asamblėjos delegatams iš Lietuvos? Gal nepuolė aiškinti pranešėjui, kaip jis giliai klysta pasidavęs klastingiems N. Venckienės apžavams :) ? ESBO parlamentinėje asamblėjoje dalyvavo trys Lietuvos atstovai: Rūta Miliūtė, Laurynas Kasčiūnas ir Vytautas Bakas.

ESBO nariai

Neringos Venckienės advokatas Barry A. Spewack savo skunde rašo, kad Valstybės sekretoriaus sprendimas patenkinti Lietuvos ekstradicijos prašymą yra prieštaraujantys JAV Konstitucijai ir kad du kongresmenai jau pateikė Kongresui įstatymo pataisas, kurios leis Venckienei likti JAV, iki bus išnagrinėtas jos politinio prieglobsčio prašymas.

Cikaga1

2018 m. rugsėjo 14 d. Neringa Venckienė užpildė skundą, kurį papildė dviem punktais.  JAV Vyriausybė į juos atsakė, ir dabar pateikiamas atsakymas į vyriausybės išreikštą poziciją.

JAV Vyriausybė nurodė, kad ekstradicijos procedūrą nustato valstybės sekretorius, ir teismai turi mažai galių kištis į ekstradicijos procedūrą. Vyriausybė dar kartą patvirtino, kad ne teismų reikalas kištis į ekstradicijos procedūrą, ir kad tai yra JAV Valstybės sekretoriaus kompetencija.

Toliau advokatas vardina bylas, tačiau nurodo, kad JAV Apeliacinis teismas  (Seventh Circuit) nusprendė, kad ekstradicijos tvarka negali būti taikoma naudojant Konstitucijos draudžiamus  diskriminacinius faktorius, kaip rasė, religija, lytis, kilmės šalis ar politiniai įsitikinimai. Šis teismas taip pat nurodė,  kad ekstradicija negali būti vykdoma „jeigu užsienio šalis ir jos teisės sistema naudoja itin brutalias ir barbariškas procedūras ir bausmes” ( ang. „in accordance with such other exceptional constitutional limitations as may exist because of particularly atrocious procedures or punishments employed by the foreign jurisdiction.”).  Burt, 737 F.3d at 1486.

Pasak advokato,  JAV Valstybės sekretoriaus pozicija „jokio tyrimo” dėl ekstradicijos prieštarauja minėtam Apeliacinio teismo sprendimui, kad žmogus negali būti išduotas užsienio valstybei, kuri naudoja „barbariškus metodus”.

Jis kaip pavyzdį pateikė Burto atvejį ir nurodė, kad Venckienė nežinojo, kad teismas atmetė šį argumentą.

Nors JAV Aukščiausias teismas  Burto byloje nepasisakė dėl JAV Apeliacinio teismo argumento, tačiau, kaip nurodė JAV Vyriausybė, jis pabrėžė, kad tai ne teismų vaidmuo apibrėžti humanitarinius klausimus.

Nors Burto byloje teismas galiausiai patvirtino jo ekstradiciją, tačiau jis apsvarstė, ar ekstradicijos klausimo sustabdymas yra priežastis atmesti ekstradicijos prašymą.

Šioje byloje laikas tarp pareiškėjo atvykimo į JAV ir ekstradicijos prašymo nagrinėjimo yra trumpesnis – penki metai – tačiau, įvertinus aplinkybes,  turi būti teismo įvertintas kaip pagrindas pasilikti JAV, kol toks ilgas ekstradicijos prašymo pateikimas gali būti paaiškintas.

Norėdama atkreipti teismo dėmesį, kad kaip ir Burto byloje, kai JAV teismas nurodė, kad „užsienio šalis naudoja barbariškus metodus”, Venckienė  pateikė kelis pavyzdžius, kaip Lietuva ją persekioja ir tie metodai tikrai yra labai abejotini, kurie tik patvirtina jos abejones, kad ji negalės naudotis tomis teisinėmis priemonėmis, kurios  egzistuoja modernioje teisinėje valstybėje.

Venckienė nurodo, kas atsitiko  Lietuvoje iki šiol. Ji kaltinama nusikaltimais, kuriuos, neva, padarė Lietuvoje tuo metu, kai turėjo teisinę neliečiamybę. Ji buvo persekiojama, nors ir turėjo teisinę neliečiamybę. Tada ji tapo Lietuvos parlamento nare, ir vėl įgijo teisinę neliečiamybės, tačiau to vėl buvo nepaisoma.  Lietuvos įstatymai jai negaliojo (The statute of limitations for the offenses lapsed so Lithuania resurrected the statute of limitations).

Tačiau visi šie kaltinimai jos adresu pagal savo prigimtį buvo sąskaitų suvedinėjimas, nukreiptas į vieną asmenį , ir tokie kaltinimai apskritai niekur kitur nėra pareiškiami ( Notably, these changes were in the nature of odious bills of attainder, directed at a specific individual and inapplicable to the public at large).

Lietuva pateikė begalę kaltinimų Venckienei, kuriuos JAV teismas atmetė kaip netinkamus ekstradicijai , nes JAV jie niekada net nebūtų laikomi kriminaliniais nusikaltimais.

Kaip žinia, Lietuvos generalinė prokuratūra iš pradžių į JAV nusiuntė ekstradicijos prašymą dėl, neva, N. Venskienės padarytos 39 nusikalstamos veikos, teismo nutartimi nustatyta, kad N. Venckienė įtariama, padariusi 35 nusikalstamas veikas – 5 nusikalstamos veikos priskiriamos prie apysunkių nusikaltimų, 30 nusikalstamų veikų priskiriamos prie nesunkių nusikalstamų veikų. Teismas nutartyje „nutylėjo” ir dar keletą prokuroro metamų N. Venckienei įtarimų – pagal BK 119 straipsnį „Šnipinėjimas”, 121 straipsnį „Antikonstitucinių grupių ar organizacijų kūrimas ir veikla“, 123 straipsnį „Piktnaudžiavimas oficialiais įgaliojimais”.

Paskutinis BK straipsnis pripažįsta kaltu tą, „kas būdamas įgaliotas atstovauti Lietuvos Respublikai palaikant santykius su kita valstybe ar kitos valstybės organizacija ar tarptautinėje viešojoje organizacijoje viršijo įgaliojimus arba sąmoningai neatliko pareigų, arba netinkamai jas atliko ir dėl to padarė Lietuvos Respublikos interesams prieštaraujančią veiką, dėl kurios padaryta ar galėjo būti padaryta didelės žalos”.

Lietuvos teismas nustatė, kad faktinių duomenų, leidžiančių manyti, jog įtariamoji padarė jai inkriminuojamas nusikalstamas veikas, pakanka, tai – pareiškimai ir pranešimai, nukentėjusiųjų ir liudytojų parodymai, dokumentai, vaizdo įrašai, teismų sprendimai, informacija viešoje erdvėje, kiti ikiteisminio tyrimo metu surinkti įrodymai. Visa tai atsispindi ikiteisminio tyrimo medžiagoje, kuri sudaryta iš penkių į vieną sujungtų ikiteisminių tyrimų.

Didžiąją  įtarimų dalį sudaro nusikalstamos veikos, kuriomis N. Venckienė, „veikdama organizuotoje grupėje ir kartu su Audrone Skučiene jai vadovaudama,” nurodydavo asmenims sekti A. Ūsą ir jo artimuosius, L. Stankūnaitę, advokatą G. Černiauską, advokatę L. Kraujutaitienę, Milinių šeimos narius, antstolė S. Vaicekauskienę ir kitus asmenis, rikti apie juos informaciją, o vėliau kai kuriuos duomenis viešai paskelbti. Nemažai nusikalstamos veikos epizodų N. Venckienei inkriminuojama už tai, kad ji apšmeižė mirusį (taip rašoma teismo nutartyje) teisėją J. Furmanavičių, V. Milinį ir A. Ūsą.

Buvusi teisėja ir Seimo narė kaltinama ir piktnaudžiavimu tarnyba, padarant didelę – 7 327,76 Lt žalą valstybei, kai savo veiksmais trukdė vykdyti teismo sprendimą, bei organizavimu Seimo nario Ryto Kupčinsko padėjėjos Ramintos Baltuškienės piktnaudžiavimą tarnyba, kai, siekdama sutrukdyti teismo sprendimo vykdymą, davė nurodymus kreiptis į įvairias valstybės institucijas, o gautus atsakymus perduoti jai. Iš teismo nutarties neaišku, ar Seimo nario R. Kupčinsko padėjėjai R. Baltuškienei yra pareikšti kaltinimai piktnaudžiavimu tarnyba, kurį suorganizavo N. Venckienė (taip rašoma teismo nutartyje).

Lietuvos prokuroras teigia, kad savo viešais pasisakymais įvairiose transliuojamose laidose, kaip antai, „Akistata”, „Paskutinė instancija” ir kt., bei savo knygoje „Drąsiaus viltis – išgelbėti mergaitę”, N. Venckienė menkina mūsų valstybės autoritetą, žemina prokurorus, teisingumą vykdančius teismus, tuo pakirsdama žmonių pasitikėjimą mūsų valstybės teisine sistema.

Už tai, kad keli organizuotos asmenų grupės nariai viešai pasisakė, jog Lietuvoje reikia pučo-perversmo, Maidano, visas vyriausybes ir parlamentus reikia susprogdinti ir pastatyti iš naujo,  N. Venckienė yra įtariama viešais raginimais smurtu pažeisti Lietuvos Respublikos suverenitetą.

2010 m. vasario 10 d. nesankcionuoto mitingo metu prie Kauno apygardos prokuratūros pastato N. Venckienės mažametis sūnus Karolis Venckus su nenustatytais mažamečiais asmenimis sugiedojo iškraipytą Lietuvos Respublikos himno tekstą. Dėl šio fakto N. Venckienei reiškiami įtarimai dėl valstybės simbolių išniekinimo – aut. pastaba).

Todėl Venckienė ir mano, kad Lietuvos valdžia jos atžvilgiu naudoja  „barbariškas procedūras” („atrocious procedures.”). Ir ji įsitikinusi, kad tokios pačios „barbariškos procedūros” bus taikomos jos atžvilgiu, jeigu ji bus sugražinta į Lietuvą. Ir ją teis ta pati teismų sistema, kuri vieną kartą ją jau pavadino „teisinės sistemos pūliniu” ir „visos  valstybės problema”.

Savo skunde Venckienė nurodė, kad yra persekiojama ir visa jos šeima, tačiau JAV Vyriausybė atsako, kad tie kaltinimai vargu ar gali būti traktuojami kaip „procedūros ar bausmės’.

Tačiau tie faktai kaip tik ir parodo, kad Neringa Venckienė negali tikėtis Lietuvoje objektyvaus teismo ir negali tikėtis, kad vietos (Lietuvos) valdžia atsižvelgs į jos skundus.

Faktai įrodo priešingus dalykus. Venckienė nurodė, kad ji buvo puiki valstybės pareigūnė ir neturėjo jokių nuobaudų iki pat 2010 m., kol nepradėjo kritikuoti teismų sistemos dėl 2008 m. prasidėjusios pedofilijos istorijos.

Ir tik po to, kai Venckienė viešai sukritikavo teismų sistemą ir korupciją joje, Teismų tarybos pirmininkas pradėjo prieš ją drausmės bylą dėl „nepagarbos teismui”.

Lietuvo Respublikos Seimo nariai nurodė, kad Venckienę Lietuvoje teis ta pati teismų sistema, kuri ją jau pasmerkė.

Todėl minėti faktai rodo, kad Venckienė nesulauks Lietuvoje teisingo ir objektyvaus teismo.

JAV Vyriausybė nurodo, kad minėti faktai ir skundai prieš Lietuvą nėra „barbariškos bausmės”, kaip Burto byloje, ir kad jie nėra „kankinimai”, kuriuos draudžia Konvencija prieš kankinimus, ir kuriuos savo skunde mini Venckiene.

Venckienė teigė, kad tai netiesa, jog ji nepateikė įrodymų, kad Lietuvoje ji gali būti kankinama. Atvirkščiai, Venckienė pateikė faktus ir įrodymus iš kitų bylų ir tribunolų nutarčių, kuriuose kritikuojamos labai žiaurios Lietuvos kalėjimų sąlygos.

JAV Vyriausybės atsakyme visi tie faktai pateikiami kaip mažareikšmiai, o Lietuva pažadėjo pataisyti kalėjimų sąlygas, tačiau jokių įrodymų tuo klausimu nepateikė.

Venckienė nurodė, kad, kai dingo jos brolis Drąsius Kedys, Lietuvos valdžia bandė nuslėpti faktą, kad jis buvo nužudytas, ir pateikė šį nužudymą kaip nelaimingą atsitikimą.

Venckienė taip pat nurodė, kad ji, jos šeima ir sūnus sulaukė grasinimų nužudyti, vieną iš kurių beveik viešai pasiuntė vienas politiškai su pedofilais susijęs žmogus, net nesibaimindamas pasekmių.

Buvo bandoma ją nužudyti, atsukant automobilio ratą, tačiau Lietuvos valdžia į tai nekreipė jokio dėmesio.

Venckienė tvirtina, kad Lietuvos valdžia norėjo ją užčiaupti, ir dabar bando ją nubausti už tai, kad jis kovojo su politiškai korumpuota sistema. Ji taip pat tvirtina, kad Lietuvoje yra pedofilų tinklas, kurio auka tapo ir jos dukterėčia, ir kad pedofilai Lietuvoje yra susiję su pedofilijos skandalu Latvijoje, kuris prasidėjo 2000 m.

Venckienė bijo, kad bus nužudyta, nes buvo nužudytas jos brolis ir daug kitų žmonių.

Advokatas Spewack taip pat nurodo, kad tokiam terminui, kaip „barbariškos procedūros ir bausmės“ (“atrocious procedures and punishments.”) nėra apibrėžimo.

Todėl pareiškėja teigia, kad visos šios paminėtos aplinkybės  JAV vyriausybei turėtų būti patvirtinimas, jog negalima perduoti Neringos Venckienės šaliai, kuri taip elgiasi su žmonėmis, t.y. naudoja „barbariškus metodus ir bausmes“.

„Mes negalime užsimerkti ir nematyti, kas bus toliau su Neringa Venckiene, – teigia advokatas. Jis lygina kitus ekstradicijos atvejus, ir sako, kad „turi būti pasverta, ar ekstradicija nebus fundamentaliai neteisinga“.

Ką patyrė Neringa Venckienė ir ką ji patirs ateityje Lietuvoje, yra priešinga JAV teismų sistemos sąžiningumui ir pažeidžia pagrindinius sąžiningo teismo principus.

Venckienė pripažįsta, kad JAV Valstybės sekretorius sprendžia, ar ekstradiciją prašanti šalis atitinka bent minimalius Jungtinėse Amerikos Valstijose keliamus standartus, tačiau jo sprendimas nėra galutinis.

Turi būti bent viešas posėdis, kuris nuspręstų, ar Lietuva atitinka minimalius JAV keliamus reikalavimus, nes kitose bylose JAV Teismas pasisakė, kad „labiau tikėtina, nei netikėtina, kad prašanti šalis elgsis su asmeniu necivilizuotai“.

JAV Vyriausybė teigia, kad pareiškėja nepateikia naujų faktų, kurie pagrįstų, kad jai pateikti politiniai kaltinimai.

Tačiau kitoje byloje teismas nusprendė, kad reikia žiūrėti, ar tuo metu šalyje vyko sukilimas ar kiti smurtiniai politiniai neramumai.

Neringa Venckienė sako, kad ji dalyvavo šiame politiniame sukilime prieš Lietuvos korumpuotą teisinę ir politinę sistemą dėl to, kad buvo išprievartauta jos dukterėčia ir nužudytas brolis.

Ji sukūrė politinę partiją, kuri bandė pradėti minėtų įvykių tyrimą.

Dėl prašymo skirti pajamų mokesčio dalį pateikimo būdo. :: 2019/07/05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) parengė projektą, pagal kurį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą), profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams bei politinėms partijoms (toliau — Prašymą) bus galima pildyti tik elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą, o popieriniai Prašymai atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui nebus nagrinėjami.

Projektas šiuo metu pateiktas derinimui visuomenei Teisės aktų informacinėje sistemoje adresu

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/859b7ea0931411e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9dc46efd-42be-4251-9bbd-c23e65e642d2.

VMI prie FM kviečia pastabas ir pasiūlymus dėl projekto pateikti iki liepos 5 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija

„Drarbininkų balsas” – 2019 m. birželio numeris – apie Deimantę Kedytę. :: 2019/07/05

Download (PDF, Unknown)

DARBININKŲ BALSAS – 2019 m. birželio numeris.

„2019 metų birželio 17-ąją atėjome paskutinįjį kartą priminti postą paliekančiai prezidentei, kad neužmiršome valstybės veidą sutepusio veiksmo. Kad istorija, virtusi neužgyjančia piktžaizde, nepamiršta.
Net septynerius metus buvo atkakliai belstasi į aukščiausios valdžios sąžinę. Visi mūsų laiškai ir prašymai skriejo tarytum į tuštumą. Šūsnys valdiškų atsirašinėjimo tekstų nieko neįtikino. Į klausimus taip ir liko neatsakyta.
Belieka tik viltis, jog išrinktajam Prezidentui užteks drąsos ir ryžto nurodyti iš esmės peržiūrėti visuomenę sukrėtusių įvykių bylas ir pareikalauti neginčijamų įrodymų, kad pagrobtoji Deimantė Kedytė yra gyva ir sveika. O jeigu ne… Negi mes ir toliau murkdysimės niekšybių ir melo pelkėje? – rašoma leidinyje

Parama Neringai Venckienei. :: 2018/04/03

Parama Neringai Venckienei

Viešai paskelbta informacija dėl paramos, visus susidomėjusius, besikreipiančius ir klausiančius informacijos, pranešame, kad skelbiama informacija yra tikra ir ją paskelbęs asmuo yra informacijos skelbėjas.

Karolis Venckus, Neringos Venckienės sūnus, organizavo paramos rinkimą savo motinai nuo neteisingumo apginti.

Video kreipimasis.

Galite paremti Neringą Venckienę: https://www.gofundme.com/neringa

Prašymas padėti Olgai Girdauskienei. :: 2017/11/22

Olga GNesibaigiantys teismai, išieškojimai ir toliau persekioja 2012 m. gegužės 17 dienos įvykių dalyvius. Šiuo metu yra įsiteisėjęs galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kuriuo Olgai Girdauskienei yra paskirtas namų areštas, ir dar priteista sumos už atstovavimą teismuose, advokatų patirtos išlaidos ir t.t.

Valstybė visu pajėgumo nukreipia savo „teisingumą” į žmogų, kuris buvo tik įvykių stebėtojas. Visus galinčius ir neabejingus įvykiams prašome padėti Olgai Girdauskienei išsaugoti namus ir susimokėti išieškotas sumas L. Stankūnaitei.
Swedbank AB, banko kodas BIC – HABALT22,

Olgos Girdauskienės sąskaitos Nr. LT56 7300 0101 5181 2584.

„Drąsos kelias” politinė partija