Leonas Merkevičius. Laimutė Kedienė : „prokurorai slėpė D.Kedžio nužudymo faktą, pritempinėjo prie įvairių nesmurtinės mirties versijų, klastojo mirties priežastis, iš pradžių paskelbė, kad nustatyta, jog D.Kedys sušalo”. :: 2018/06/19

Laimute Kedienelaisvaslaikrastis.lt

Keletas žodžių apie birželio 15 d. Laimutės Kedienės teismo posėdį K.Betingio reputacijos pakirtimo byloje, kur prokuratūra ir „nukentėjusysis” siekia panaikinti teisėjo U.Trumpulio priimtą išteisinamąjį kovo 21 d. nuosprendį.
Buvo sakomos baigiamosios kalbos. Neatvyko nei vienas žurnalistas; nei „nukentėjusysis”, nei kaltinimą bei apeliacinį skundą surašiusi prokurorė L. Zakarauskaitė; teisme šią pavadavo nematyta prokurorė, kurios vieninteliai žodžiai buvo, kad prašo tenkinti apeliacinį skundą, nes jame „labai puikiai išdėstyti visi argumentai” (šituo galima paabejoti, žinant visas kaltinimo klaidų taisymo peripetijas).
Bylą nagrinėja teisėjų kolegija: A.Kisielius (pranešėjas), L.Ulbienė ir G.Dzedulionis – tas pats, kuris kadaise K.Betingį, išmestą iš Kauno apygardos prokuratūros dėl netinkamo vadovavimo ir prokuratūros autoriteto pakirtimo, grąžino į vyriausiojo prokuroro pareigas (http://eteismai.lt/byla/230547557569680/Iv-2922-365/2010).
K.Betingio advokatė V.Genaitytė savo kalboje nieko naujo nepasakė; eilinį kartą pademonstravo, kad nelabai supranta, ką reiškia terminas „tyčia”, bei kuo subjektyvi išvada iš realių faktų skiriasi nuo melagingos informacijos, V.G.: „Priėmus nepalankų nutarimą (atsisakyti pradėti tyrimą K.Betingio atžvilgiu pagal L.Kedienės pareiškimą), jis buvo apskųstas teismui; tai rodo asmens tyčią” ) Arba: „tyčia prieš žmogų susiformavo daug anksčiau, tai rodo slapto sekimo įrašai” -akivaizdžiai painioja neigiamą nusistatymą prieš asmenį su žinojimu, kad skleidžiami pramanyti dalykai. Tik vienas V.Genaitytės argumentas daugmaž atitiko teisėje vartojamą „tyčios” sampratą: esą kaltinamoji, iš ekspertų išvadų gerai žinodama, kad jos sūnus mirė nesmurtine mirtimi, vis vien atkakliai teigė, kad jis nužudytas… Iš tikro, Laimutė Kedienė gerai žinojo tik tai, kad jos sūnus nužudytas, ir kad mirties priežasčių tyrimas klastojamas…
Dėl neturtinės žalos už pakirstą K.Betingio reputaciją dydžio V.Genaitytė tepasakė, kad tokia suma – 7 000 € – atitinka protingumo, teisingumo ir sąžiningumo kriterijus. (more…)

Birželio 17 d. sukanka 6 metai ir 1 mėnuo nuo Lietuvoje įvykdyto nusikaltimo prieš vaiką. :: 2018/06/17

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji su zBirželio 17 d. sukanka 6 metai ir 1  mėnuo nuo Lietuvoje įvykdyto nusikaltimo prieš vaiką ir taikius žmones. 2012 m. gegužės 17 d. įvykdytas Deimantės Kedytės pagrobimas iš gimtųjų namų yra iki šiol valstybės dangstomas nusikaltimas. Nusikaltime dalyvavo 240 Lietuvos valstybės pareigūnų – tai oficialioji statistika. Nei vienas iš jų nėra nubaustas. Šio nusikaltimo pagrindinė auka – aštuoniametė mergaitė iki šiol jau virš šešerių metų yra laikoma paslaptyje. Lietuvos teisinė sistema viską apvertė aukštyn kojom: tuos, kurie tapo šio šiurpaus nusikaltimo aukos, pavertė „nusikaltėliais”, iškeldami begales absurdiškiausių bylų su dar absurdiškesniais kaltinimais ir nuteisdami neteisingais nuosprendžiais. ir visa ši beprotybė Lietuvos valstybės pateisinta, kaip „ teismo sprendimo, sugrąžinant vaiką motinai, vykdymas”. Šis Lietuvos valstybės nusikaltimas įtraukė į savo pinkles ir kitą valstybę, t.y. Jungtines Amerikos Valstijas, nes, melagingai kaltinant Neringą Venckienę, 2012- ųjų gegužės 17 d. gynusią nuo smurto ir prievartos dukterėčią Deimantę Kedytę, Jungtinės Amerikos Valstijos Lietuvos yra prašomos išduoti Lietuvai N. Venckienę, pasitraukusią su sūnumi į JAV dėl pavojaus gyvybei. O tai, jog pavojus gyvybei buvo ir lieka – tai visai neišsigalvojimas (būtent taip bando įtikinti Amerikos teisėsaugą Lietuvos prokuratūra). Kaltinimų turinys ir kiekis liudija, kad vykdomas susidorojimas su žmogumi. Norime priminti, kad Neringa Venckienė 2012-aisiais pati buvo Lietuvos teisėja ir pati oficialiai prašė, kad dukterėčios perdavimas motinai būtų tiesiogiai transliuojamas viešai. Ji pati norėjo, kad pareigūnų, o to pačiu ir jos pačios reakcijos, veiksmai ir žodžiai būtų vieši. Ji pati norėjo, kad neliktų vietos jokioms interpretacijoms. Ji pati norėjo, kad Lietuvos žmonės matytų ir girdėtų, kaip Lietuvoje vykdomas valstybės teisingumas. Tuomet į tokį N. Venckienės prašymą LRT tuometinis vadovas Audrius Siaurusevičius reagavo pasišaipydamas rusišku žodžiu „bespredelas koks”.

Deja, jau šešeri metai mes žinome tik tiek, kad daugeliu preigūnų kamerų nufilmuotas „vaiko perdavimas” yra įslaptintas. Iš tiesų tas gegužės 17-osios įvykis Kauno rajono Garliavos Klonio gatvėje įslaptintas dėl nusikaltimo prieš nepilnametį asmenį sunkumo, o ne dėl mažamečio vaiko asmens veido neatskleidimo viešumai. Technologijų pagalba, nebūtų sunku, neatskleidžiant veido, parodyti 2012 ųjų gegužės 17 d. esmę ir tiesą. Lietuvos valstybė tą tiesą slepia jau 73 mėnesius!

Mes tą tiesą matėme savo akimis. Todėl kalbame apie ją garsiai. Todėl kalbame ypatingai garsiai, nes melas tyčiojasi iš pažintos tiesos ir mūsų, mačiusių 2012-jų gegužės 17-osios tiesą apie Drąsiaus Kedžio dukrą Deimantę Kedytę…

Mes nieko nepamiršome!

Birželio 14 d., praėjus 112 dienų po sulaikymo, JAV Čikagoje sprendžiamas Neringos Venckienės ekstradicijos klausimas. :: 2018/06/14

Neringa_Venskiene101„Maitvanagiams, nekantriai laukiantiems N.Venckienės šermenų, dar teks pakentėti. Čikagos federalinis teismas suteikė politinei pabėgėlei galimybę pateikti papildomus dokumentus ir atidėjo jos ekstradiciją iki… birželio 14 dienos. Koks sutapimas lietuvei, sprendžiančiai savo gyvenimo ar mirties klausimą! Tikėsimės, kad ši diena visiems, vis dar tebetikintiems teisingumu, taps Vilties, o ne Gedulo diena” – prieš mėnesį laiko socialiniame tinkle rašė buvęs Seimo „Drąsos kelias” frakcijos narys žurnalistas Vytautas Matulevičius.

Taigi, šiandien, mūsų Tautai istoriškai skaudžią dieną, viliamės, kad Tiesa visuomet yra ta, kuri taria galutinį žodį.

O Neringos Venckienės sūnus Karolis Venckus, kuriam, birželio 20 d. sukanka 19 metų, prašo paramos šventame Jo Mamos apgynimo nuo neteisingumo reikale.

„Teisėjos Neringos Venckienės gynybai JAV skubiai reikalinga piniginė pagalba. Dideli darbai padaromi ne dideliais pinigais, bet mažomis aukomis. Ačiū kiekvienam ir už pačią mažiausią auką. Nesidrovėkite pervesti nors ir kelis eurus: tai ženklas, kuris duoda postūmį daugeliui geros valios žmonių, o mūsų visų pastanga – postūmiui apskritai Teisingumui Tėvynėje!” https://www.gofundme.com/neringa
Tai legali galimybė paremti N.Venckienės teisines išlaidas,” – toks kriepimasis platinamas politinės partijos „Drąsos kelias” FB paskyroje.

Niekada nelikime abejingi!

Birželio 2 d. sukanka 100 dienų, kai Neringa Venckienė nelaisvėje laukia JAV valdžios sprendimo dėl ekstradicijos. :: 2018/06/01

Neringa Venckiene 442018 m. birželio 2 d. sukanka 100 dienų, kai Neringa Venckienė nelaisvėje laukia JAV valdžios sprendimo dėl ekstradicijos į Lietuvą.

Primename, kad Neringa Venckienė yra sulaikyta 2018 m. vasario 22 d. Po Jos sulaikymo į pasaulio visuomenę kreipėsi Neringos sūnus Karolis Venckus, kuriam birželio mėnesį sukanka 19 metų. Savo vaizdo įraše Karolis Venckus ragino pasirašyti peticiją, kad JAV valdžia neatiduotų Jo motinos Neringos Venckienės į Lietuvą, kur jai gręsia realus susidorojimas.

Karolio Venckaus vaizdo įrašas.

Parašų rinkimas peticijai ir Karolio vaizdo įrašas buvo blokuoti kovo 12 d., kai per nepilną savaitę peticiją pasirašė 36 000 žmonių. Pedofilų klanas aiškiai suprato, kad iki balandžio 4 d. Karolis venckus nesunkiai surinks reikiamą 100 000 parašų. Būtent toks kiekis parašų buvo sąlyga, kad JAV valdžia atkreiptų dėmesį į Neringos Venckienės ekstradicijos reikalą. Taigi, bent oficialiai buvo rodoma, kad peticija surinko apie 40 000 parašų, ir to kiekio nepakako, kad JAV valdžia – Baltieji rūmai – aukščiausiu lygiu įsikištų į šį oficialiosios Lietuvos susidorojimo su Neringa Venckiene reikalą.

Primename, kad Neringa Venckienė dar 2018 . balandžio 23 d. pateikė prašymą paleisti ją iš sulaikymo įstaigos Čikagoje į laisvę už užstatą.

2018 m. birželio 14 d. bus sprendžiamas Neringos Venckienės paleidimo arba atidavimo į neteisingą Lietuvos teismą klausimas.

Tėvo dienos proga birželio 2 d, šeštadienį, 11 val. kviečiame į Šlienavą prie Kauno marių pagerbti Drąsių Kedį, dėl dukros Deimantės atidavusį gyvybę! :: 2018/06/01

Drasius

Tėveli, tiek praėjo laiko…
Neaplankiau ir nepasveikinau tavęs,
– Atleisk, ne savo noru.

Tu mano širdyje, kaip tyras lietaus lašas
Išliksi amžiams
– Nors tai kiti ištrinti ir norėtų.

Nepamiršau ir pasiilgau,
Ateisiu aplankyt
– Tik Tu palauk…

Dabar te lanko mano mintys
– ir tie, kuriems brangus ir nepamirštamas esi.

Žmogus gyvas tol, kol jį prisimena…

Šį šeštadienį (birželio 2 d.), Tėvo dienos proga, Šlienavoje, 11:00 val. rinksimės paminėti nužudyto, bet nepražudyto Tėvo Drąsiaus.
Susitiksime kaip visada- prie Angelo, prie Balto Angelo.
Kviečiame dalyvauti.

Iš politinės partijos „Drąsos kelias” FB

Valdas Vižinis. MG Nostros pėdsakai Klonio įvykiuose. :: 2018/05/26

laisvaslaikrastis.lt

Labai ilgai galvą laužiau galvą dėl asmenų rato Ūso istoriją gramzdinusių užmarštin. Dėl galingos valios, sustabdžiusiusios pedofilijos tyrimą pačioje svarbiausioje stadijoje – jo pradžioje, kai pareigūnai privalo skubiai reaguoti su poėmiais, pasiklausymais, ekspertų išvadomis, apklausomis. Visa tai vadinama įrodymų rinkimu. Paslaptingąja valia to neįvyko.

Tiesa, nukentėjo 12 prokurorų. Niekingai vėlai ir bylos niekaip nepaveikusio demonstratyvaus „teisingumo“ dėka teismas gavo Klonio bylą be pedofilijos žymių.

Nors šios dienos akimis žiūrint, galėjo taip akivaizdžiai „įrodymus rinkdami” ir nesistengti.

Teismų virtinėje Neringai Venckienei gerai žinoma teismų praktika nepadėjo. Teismas nukirto viską – „pedofilijos nebuvo” .

Italijoje mafija senai nebesiejama su neišsilavinusiais nuožmiais kaimiečiais. Šiais laikais viešo gyvenimo nebedrebina politinės žmogžudystės. Mafijos nariai kostiumuoti, gerai išsilavinę, perkantys verslus, ekspertus, politikus, patys užimantys aukštus postus. Italijos teisėsaugos efektyvumas toks, kad žudyti tiesiog nebeapsimoka. Kitaip yra mūsų šalyje. Ir tai kas vyksta čia, jau turi būti vardijami tikraisiais vardais.

MG Nostra. Toks Lietuvoje veikiančio lietuvių akcininkų valdomo koncerno pavadinimas galėtų būti. (more…)

Sveikiname Neringą Venckienę su Gimtadieniu! :: 2018/05/21

Neringai-47Sveikiname mūsų mylimą Neringą Venckienę su Gimtadieniu! Gegužės 21-ąją Karolio Venckaus mamai sukanka 47-eri.

2018 m. gegužės 17-oji Klonio gatvėje… Niekas nepamiršta! :: 2018/05/19

2018 m. gegužės 17-oji Klonio gatvėje… Niekas nepamiršta! Nors jau praėjo 6-eri metai…

32855318_1681322505249604_2476652965222416384_o32837208_1681323088582879_8590813660136341504_o32764562_1681327205249134_7320057984007012352_o32746460_1681327315249123_5797526196795211776_o32815861_1681327478582440_650962440430813184_o32687051_1681349581913563_38808478378098688_o

Kvietimas šiandien, gegužės 17 d., 11 val., atvykti į Klonio gatvę Garliavoje. Praėjo jau 6-eri nežinios metai… :: 2018/05/15

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji su zVisus, prisimenančius 2012 metų gegužės 17-osios ankstų rytą, – kviečiame 2018 m. gegužės 17d., ketvirtadienį, 11 val. atvykti į Klonio gatvę Nr. 5.
Susitiksime prie arbatos ar kavos puodelio, pabūsime kartu, pasikalbėsime, pasidalinsime mintimis ir įvykiais, vykusiais vėliau.
JUK, IKI ŠIOL NIEKAS NEPAMIRŠTA!
Visų širdyse išlikę matyti vaizdai, garsai ir išsakyti žodžiai.

Pagarbiai,  „Drąsos kelias” politinė partija

Vytauto Matulevičiaus prašymas Jungtinių Amerikos Valstijų institucijoms dėl Neringos Venckienės. :: 2018/05/14

Vytautas MatuleviciusJUNGTININIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ INSTITUCIJOMS
VYTAUTO MATULEVIČIAUS PRAŠYMAS
dėl N. Venckienės ekstradicijos į Lietuvos Respubliką sustabdymo

2018-04-04
Kaunas
Kaip žmogus, neblogai žinantis teisingumo padėtį savo valstybėje ir Neringos Venckienės bylos aplinkybes, prašau Jungtinių Amerikos Valstijų neišduoti šios moters Lietuvos teisėsaugai ir apginti ją nuo nepagrįsto persekiojimo.
Tokį prašymą teikiu dėl šių žemiau išvardintų priežasčių:
1. Sugrąžinus N. Venckienę į Lietuvą, kiltų neišvengiamas pavojus jos gyvybei, kadangi jau nužudyta ar mirė įtartinomis aplinkybėmis daugiau nei dešimt su šia byla susijusių asmenų. (more…)

Gegužės 14-iji Romo Kalantos diena! Priminimas, kaip ši diena buvo minėta 2012-ųjų grgužės 14-ąją Klonio gatvėje Garliavoje. :: 2018/05/14

Prieš šešeris metus, minint 40 metų po Romo Kalantos Gyvosios Aukos 2012-ųjų grgužės 14-ąją Klonio gatvėje Garliavoje žymūs Lietuvos žmonės kalbėjo apie budėjimą…

Poetė Erika Drungytė Klonio gatvėje. 2012 05 14:
2012-05-14-Drungyte-1 su z
A. Nakas ir R. Boravskis Klonio gatvėje. 2012 05 14:
2012-05-14-Nakas-1 su z
Giedrė Gorienė Klonio gatvėje. 2012 05 14:
2012-05-14-Goriene-1 su z
Nijolė Sadūnaitė Klonio gatvėje. 2012 05 14:
2012-05-14-sadunaite-1 su z
Robertas Grigas Klonio gatvėje. 2012 05 14:
2012-05-14-Grigas-1 su z
Algimantas Matulevičius Klonio gatvėje. 2012 05 14:
2012-05-14-Matulevicius-1 su z
Saulius Stoma Klonio gatvėje. 2012 05 14:
2012-05-14-Stoma-1 su z
Gegužės 14-osios akimirkos Garliavoje. 2012 05 14:
2012-05-14-Geguzes-14-akimirkos-1 su z

Neringa Venckienė : „Už tai, kad norėjau išgelbėti mažą mergaitę, dabar esu kalėjime” :: 2018/05/06

Neringa_Venskiene101tiesos.lt
Skaitantiems angliškai siūlome susipažinti su Neringos Venckienės prašymu teisėjui Daniel G. Martinui, kuriame ji išdėsto savo motyvus, kodėl ji turėtų būti paliesta į laisvę. Dokumente ji trumpai pristato ir argumentus, atskleidžiančius Lietuvos generalinės prokuratūros pateiktų kaltinimų melagingumą.

O laisvaslaikrastis.lt siūlo Neringos Venckienės prašymo vertimą į lietuvių kalbą:

„04/23/2018

Rašau šį skundą norėdama sužinoti, ar galima mane paleisti į laisvę už užstatą. Jau praėjo du mėnesiai, kai jūs priėmėte sprendimą perduoti mane Lietuvai, ir aš iki šiol negaliu būti su savo sūnumi. Noriu, kad jūs žinotumėte, kad aš atvykau į JAV ne slapstytis, o gintis nuo melagingų Lietuvos vyriausybės kaltinimų ir politinio persekiojimo. Mano gyvenimas dabar yra JAV , ir čia aš turiu socialinės apsaugos numerį, leidimą dirbti, Ilinojaus vairuotojo teises, namą, automobilį, gėlių parduotuvę, banko sąskaitą, kredito korteles, ir aš niekada nesislapsčiau. Visi gali mane rasti darbe, namuose, koledže arba telefonu.  Aš pati pasidaviau teismo pareigūnams.

Mano sūnus Karolis baigė vidurinę mokyklą JAV ir dabar yra koledžo studentas.  Jam tik 18 metų, ir jis dabar gyvena vienas, jam sunku apmokėti visas pragyvenimo sąskaitas ir mokslus.

Aš esu išduodama Lietuvai už tariamus nusikaltimus, kurių nepadariau. Lietuvos vyriausybės kaltinimai yra melagingi – šis melas buvo perduotas JAV vyriausybei.

1) Aš netrukdžiau antstolės darbui,  nes aš :  nerakinau durų ir nebarikadavau praėjimo. Jūs galite tai pamatyti ir išgirsti vaizdo įraše – aš kelis kartus sakau, kad „atrakinkite duris”.

2) Aš nespyriau Stankūnaitei – tai melagingi kaltinimai, Lietuvos vyriausybei perduoti JAV.

3) Lietuvos vyriausybė nuslėpė faktą, Lietuvos policijos pareigūnai pirma mane sužeidė, aš negalėjau eiti į darbą 12 dienų. Mano dešinys petys ir ranka buvo sužaloti.

 4) Teismo sprendimo nebuvo galima įvykdyti, nes mano brolio dukra, maža mergaitė, buvo seksualiai išnaudojama su jos motinos žinia (tai paliudijo pati mergaitė), ir todėl mergaitė atsisakė eiti gyventi su savo motina. Aš pasiūliau atsakingoms institucijoms, kad mergaitė galėtų susitikinėti su motina, ir mergaitės motina galėtų pasiimti dukrą. Stankūnaitė daug kartų buvo atvažiavusi į mano namus, tačiau mergaitė nesutiko su ja eiti. Noriu pabrėžti, kad mano namuose Stankūnaitė susitikdavo su savo dukra be manęs ir mano tėvų, jos buvo vienos. Noriu pabrėžti, kad teismo sprendime buvo parašyta, kad prieš mergaitę negalima naudoti jėgos. Tačiau fizinė jėga prieš mergaitę buvo panaudota, o antstolė ir policijos pareigūnai stebėjo, kaip ji velkama žeme. Ant mergaitės galvos buvo užmesta antklodė, kuri buvo apipurkšta kažkokia chemine medžiaga. Tuo metu, kai mano buvo pateikti minėti keturi kaltinimai, aš buvau apygardos teismo teisėja. O išvykdama iš Lietuvos aš buvau parlamento nare.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Kryževičius mane viešai pavadino „visos teismų sistemos pūliniu” – tai įrodo, kad jokio sąžiningo teismo Lietuvoje aš negaliu tikėtis.

Aš tik norėjau išgelbėti mažą mergaitę, o dabar už tai esu kalėjime.

Prašau paleisti mane į laisvę už užstatą

Dėkoju už skirtą laiką mano pareiškimui perskaityti.

Su pagarba Neriga Venckienė”

Neringos Venckienės prašymo rankraštinis foto variantas teisėjui perduotas 2018 m. balandžio 30 d.:

Lithuanian-Extradition-Request-for-Release.1Lithuanian-Extradition-Request-for-Release.2Lithuanian-Extradition-Request-for-Release.3Lithuanian-Extradition-Request-for-Release.4Lithuanian-Extradition-Request-for-Release.5

Čikagoje JAV teismas 10-čiai dienų stabdo Neringois Venckienės ekstradiciją į Lietuvą. :: 2018/05/02

31786606_10211907663952434_8538884992971833344_oČikagoje JAV teismas 10-čiai dienų stabdo Neringos Venckienės ekstradiciją į Lietuvą. Priminsime, kad iki gegužės 15 d. teismas turi nuspręsti Neringos Venckienės išleidimo į laisvę už užstatą klausimą. Laikinai sulaikyta Ji yra nuo 2018 m. vasario 22 d.

Pati Neringa, duodama interviu JAV žiniasklaidai, yra sakiusi, kad „kitų priežasčių mane susigrąžinti jie neturi – tik kad mane nužudytų”.

JAV Valstybės departamentas balandžio 26 d. pareiškė, kad nesikiš į ekstradicijos bylą. N. Venckienės advokatas Michael Monico į tai suregavo „Tai labai didelį nerimą keliantis dalykas”. Po antradienio sprendimo atsiranda vilties, kad JAV teismas suvoks, jog Neringos Venckienės išdavimas į Lietuvą pagal pateiktus Jai kaltinimus – tai atidavimas nekalto žmogaus į rankas tų, kurie visais būdais susidoroja su jos artimaisiais Lietuvoje. To paties siekiama ir pačios Neringos Venckienės atžvilgiu.

„The Washington post”

Neringos Venckienės palaikymo akcija Čikagoje. :: 2018/04/24

2018-04-21-Venckienes-palaikymas-12018 m. balandžio 21 d. vyko Neringos Venckienės palaikymo akcija Čikagoje.

Vaizdo įrašas.

Michael’o Tarm’o straipsnis (2018 04 18) anglų k.: 

„APNewsBreak: Lithuanian claims pedophile ring in extradition”

Neringos Venckienės interviu „New York Times” : „Lietuva nori mane susigrąžinti tik tam, kad nužudyti”. :: 2018/04/21

Venckiene 2018 04 21laisvaslaikrastis.lt

Neringa Venckienė davė pirmą savo interviu agentūrai AP, kurį išspausdino vienas didžiausių JAV dienraščių „New York Times” (NYT)

Šiame sptaripsnyje rašoma : „Buvusi teisėja ir parlamento narė Lietuvoje yra įkalinta Čikagoje jos gimtosios šalies prašymu, tačiau bijo būti nužudyta, jeigu bus išsiųsta atgal į Lietuvą. nes ji atskleidė labai įtakingų pedofilų tinklą šioje šalyje. Tai N. Venckienė teigė jos pirmame interviu Associated Press nuo to laiko, kai tapo bėgle.
Jeigu D.Trampo administracija neįsikiš, N.Venckienė gali būti išsiųsta namo per kelias savaites.

„Noriu niekada negrįžti į Lietuvą”, – N.Venckienė teigė AP interviu telefonu iš kalėjimu, pridurdama, kad ji pasirengusi būti JAV piliete.

Neįtikėtina N.Venckienė gyvenimo istorija – kažkada ji buvo auganti teisės žvaigždė Lietuvoje, tačiau dabar baigė federaliniame kalėjime Čikagoje. Ši drama smarkiai suskaldė šią Baltijos valstybės tautą.

Tai istorija apie N.Venckienė kolegą teisėją, nužudytą ir apkaltintą jos ketverių metų dukterėčios prievartavimu; jos brolį, kuris iškėlė šiuos kaltinimus ir vėliau buvo apkaltintas nužudymais; pagaliau N.Venckienės politinės antipedofilinės partijos susikūrimą ir  sėkmę parlamento rinkimuose.

Po to, kai 2013 m. pabėgo iš Lietuvos, N.Venckienė ramiai gyveno Čikagos priemiestyje  Crystal Lake  kartu su savo paaugliu sūnumi Karoliu. Ji dirbo slaugės padėjėja, o vėliau floriste. N.Venckienė turi dokumentus, leidžiančius jai gyventi ir dirbti JAV, tačiau ji pati prisistatė vasario 13 d., kai sužinojo, kad JAV valdžia jos ieško dėl Lietuvos kaltinimų.

Katleen Miller, N.Venckienės draugė iš Crystal lake, ją apibūdina kaip šviesią asmenybę ir gerą žmogų. Per susitikimus ji dažnai pasakojo apie tai, kas jai buvo nutikę Lietuvoje.

„Visa mūsų šeima ją myli, – pasakojo Katleen, – kai sužinojome, kad Neringa suimta, visi buvome šokiruoti”.

Kalėjime, kuriame yra laikoma, N.Venckienė kasdien išleidžiama vienai valandai į lauką. Ji žaidžia krepšinį, meldžiasi ir daug skaito. Šiuo metu ji skaito knygą “Anos Frank dienoraštis” apie žydų mergaitę, kuri slėpėsi nuo gestapo.

Nors Holivudo įvaizdis apie kalėjimus ją trikdė, tačiau šiame kalėjime visi su N.Venckienė elgiasi gerai.

„Čia geriau, negu parodyta filmuose, – sakė ji, – nors aš vis tiek nenoriu sėdėti kalėjime už nusikaltimus, kurių nepadariau”. (more…)

Čikagos teisme toliau nagrinėjami tik 4 kaltinimai iš 37, Lietuvos pateiktų Neringai Venckienei, kiti atmesti :: 2018/04/05

laisvaslaikrastis.lt

Čikagos teisme toliau nagrinėjami tik 4 kaltinimai iš 37, Lietuvos pateiktų Neringai Venckienei, kiti atmesti

Naujas-Karolio-video-1

Čikagos teisme toliau nagrinėjami tik 4 kaltinimai iš 37, Lietuvos pateiktų Neringai Venckienei, kiti atmesti
“Lrytas ir Delfi skaito teismo dokumentus bet pamiršta paminėti, kad iš 37 kaltinimų, liko tik 4, – stebisi Karolis Venckus, – visi kiti panaikinti arba Lietuva jų net nepateikė”.

Čikagos teismo nutarime nurodoma, kad “pagal sutarties tarp Lietuvos ir JAV 2 straipsnį apibrėžiama pagal kokius nusižengimus bėglys gali būti patraukiamas atsakomybėn ir už kuriuos gali būti išduotas: trukdymas antstolio veiklai; teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas; fizinio skausmo sukėlimas; pasipriešinimas pareigūnui: Teismas nurodo, kad kiti kaltinimai, kaip neteisėtas informacijos rinkimas apie žmogaus privaų gyvenimą pagal JA įstatymus nėra laikomas nusikalstama veikla”.
Kaip žinia, prokuratūra prikūrė kaltinimų Neringai Venckienei net pagal 37 BK straipsnius:

KAUNO APYGARDOS PROKURATŪRA

PIRMASIS BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO SKYRIUS

Kauno apylinkės teismui

PAREIŠKIMAS

DĖL KARDOMOSIOS PRIEMONĖS SUĖMIMO SKYRIMO

2015 m. gegužės 24 d.

Kaimo apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis, susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylaNr. 01-2-00103-11 dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d. ir 167 str. 1 d. ,(14 epizodų), 25 str. 3 d. ir 313 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 154 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 168 str. 1 d., 25 str. 3 d. ir 228 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 122 str., 228 str. 2 d., 236 str. 1 d., 154 str. 2 d. (3 epizodai), 313 str. 2 d. (4 epizodai), 153 str. (redakcija iki 2010-07-20), 163 str. (2 epizodai), 232 str., 245 str., 231 str. 1 d., 140 str. 1 d., 286 str., 236 str. 1 d., 155 str. 1 d., 231 str. 1 d., 127 str., prašau skirti kardomąją priemonę suėmimą, įtariamąja!:

Vardas ir pavardė: NERINGA VENCKIENĖ (more…)

Parama Neringai Venckienei. :: 2018/04/03

Parama Neringai Venckienei

Viešai paskelbta informacija dėl paramos, visus susidomėjusius, besikreipiančius ir klausiančius informacijos, pranešame, kad skelbiama informacija yra tikra ir ją paskelbęs asmuo yra informacijos skelbėjas.

Karolis Venckus, Neringos Venckienės sūnus, organizavo paramos rinkimą savo motinai nuo neteisingumo apginti.

Video kreipimasis.

Galite paremti Neringą Venckienę: https://www.gofundme.com/neringa

Vertas dėmesio pašnekesys, reaguojant į žurnalistės frazę „koks jums skirtumas, gyva ji ar negyva”, kai buvo užduotas klausimas apie Deimantę Kedytę. :: 2018/03/03

Vertas dėmesio pašnekesys, reaguojant į žurnalistės Liepos Želnienės frazę „koks jums skirtumas, gyva ji ar negyva”, išsakytą Žinių radijo laidoje, kai žiūrovas priminė s. Nijolės Sadūnaitės sausio 13 d. valdžiai užduotą klausimą apie Deimantę Kedytę. Žinių radijo laida buvo transliuojama vasario 26 d. (Žiūtėti ČIA).

O kovo 1 d. „Press Jazz” studijoje įvyko toks pokalbis, reaguojant į šia žiauriai cinišką naujos kartos žurnalistės frazę. Kalbėjosi Krescencijus Stoškus, Šarūnas Puidokas ir Audrius Nakas.

„Nieko nelieka per vieną nekaltą klausimą”. Iš ekspertai.eu

Pokalbiai 2018 03 02 Stoskus su z

Prašymas padėti Olgai Girdauskienei. :: 2017/11/22

Olga GNesibaigiantys teismai, išieškojimai ir toliau persekioja 2012 m. gegužės 17 dienos įvykių dalyvius. Šiuo metu yra įsiteisėjęs galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kuriuo Olgai Girdauskienei yra paskirtas namų areštas, ir dar priteista sumos už atstovavimą teismuose, advokatų patirtos išlaidos ir t.t.

Valstybė visu pajėgumo nukreipia savo „teisingumą” į žmogų, kuris buvo tik įvykių stebėtojas. Visus galinčius ir neabejingus įvykiams prašome padėti Olgai Girdauskienei išsaugoti namus ir susimokėti išieškotas sumas L. Stankūnaitei.
Swedbank AB, banko kodas BIC – HABALT22,

Olgos Girdauskienės sąskaitos Nr. LT56 7300 0101 5181 2584.

„Drąsos kelias” politinė partija