Balandžio 17 d. sukako 71 mėnuo po Deimantės pagrobimo Garliavoje. :: 2018/04/17

DeimanteNeringaBalandžio 17 d. sukako 71 mėnuo po Deimantės Kedytės, Drąsiaus Kedžio dukros, pagrobimo Garliavoje. Šiomis dienomis sukanka 8-eri metai po Drąsiaus Kedžio kūno atradimo ant Kauno marių kranto. Tūkstančiai žmonių 2010 metų balandyje atsisveikino su aa Drąsiu Kedžiu, sumokėjusiu savo gyvybe dėl dukros. Deimantė dalyvavo savo Tėčio laidotuvėse, būdama 6-erių. Tačiau 8-erių sulaukusi Deimantė 2012-ųjų gagužės 17-osios ankstų rytą buvo pagrobta iš savo gimtųjų namų. Valstybės vardu šį nusikaltimą įvykdė 240 Lietuvos pareigūnų būrys. Iki šiol, prabėgus 71 mėnesiui po šio nusikaltimo, – Drąsiaus Kedžio dukros likimas lieka neaiškus. Atsakingi Valstybės pareigūnai tyli spengiančia tyla.

Ši ciniška tyla neabejingiems Lietuvos žmonėms neleidžia užmiršti žiauraus įvykio, nuo kurio praėjo jau beveik 6-eri metai.

Mums rūpi Deimantės Kedytės gyvenimas ir likimas!

Balandžio 16 d. sukanka 8-eri metai po Drąsiais Kedžio mirties. :: 2018/04/14

D Kedys kapasBalandžio 16 d. sukanka 8-eri metai po Drąsiais Kedžio mirties. Tėvas, atidavęs gyvybę už tuo metu šešiametę dukrą Deimantę. Tegul Viešpats įskaito Jo kankinystę!

LR Prezidentė apsisprendė balandžio 13 d. dalyvauti Kaune Istorinės Prezidentūros kiemelyje vyksiančioje Generolo Povilo Plechavičiaus Kadetų Licėjaus priesaikos ceremonijoje po viešo laiško Jai.. :: 2018/04/12

Rot_420171128_145934Laisvame laikraštyje 2018 m. balandžio 12 d. buvo išspausdintas viešas laiškas LR Prezidentei Daliai Grybauskaitei.

Laiško autorė Kauno Generolo Povilo Plechavičiaus Kadetų Licėjaus kjadeto mama Evelina.

„Gerbiama Lietuvos Respublikos Prezidente,
Generolo Povilo Plechavičiaus Kadetų Licėjaus kadetams, jų tėveliams ir visai bendruomenei yra labai liūdna dėl Jūsų nedalyvavimo vaikų iškilmėse 2018 metų balandžio 13 dieną Kaune, Istorinės Prezidentūros kiemelyje.
Jauniesiems kadetams tai yra didžiulė šventė, nes jie prisiekia Valstybei, Tėvynei ir vieni kitiems. Tėvai siekia vaikus auklėti pilietiškais Valstybės piliečiais, mylėti, saugoti, puoselėti ir ginti savo kraštą. Vaikų pasirinkimas mokytis specializuotoje įstaigoje, parodo tėvų ryžtą ir pastangas jiems padėti. Jauni moksleiviai renkasi sunkų kelią ne tik dėl savęs, bet taip pat ir iš išpuoselėtos pagarbos aplinkai.
Kadetams tai yra šventė, kuriai ruošiasi beveik visus mokslo metus. Jie tikėjosi šventinę dieną pamatyti Prezidentę, ištarti Jai ir kitiems žodžius – TĖVYNĖS LABUI. Didžiuotis savo apsisprendimu ir pasirinkimu, juk iki priesaikos davimo jiems teko išmokti labai daug, o taip pat ir įrodyti, kad jie yra verti savo pasirinkimo.
Lietuvos Respublikos Prezidentės atsisakymą atvykti į vaikų šventę tiesiogiai suprantame, kaip išreikštą neigiamą poziciją dėl įvykusio skandalo, siejamo su Licėjaus vadovu. Reikia nepamiršti paminėti aplinkybių, kad kaltę įrodo tik teismas. Įsiteisėjusių teismo sprendimų nėra. Gaila, kad kadetams (šiuo atveju vaikams) tenka atsakyti už suaugusiųjų veiksmus ir priimtus sprendimus.
Kiekvieno vaiko istorijoje yra šventė turėti nuotrauką su Prezidente, didžiuotis savo pasirinkimu ir siekiamu tikslu. Deja šiais metai Generolo Povilo Plechavičiaus kadetai savo priesaikos šventėje neišvys aukščiausiojo valstybės vadovo – Prezidentės, kurios laukė ir tikėjosi. Negalės didžiuotis savo apsisprendimu taip kaip ankstesniųjų metų kadetai, kurių šventėje Prezidentė dalyvavo. Visos svarbios vaikams datos visada derinamos su Prezidentūros kancelerija, todėl atsisakymas atvykti dėl užimtumo šioje situacijoje yra neįmanomas teiginys, kuris neturi jokio pagrindo.
Prezidente, kodėl skirstote vaikus? Pas vienus vykstate, su jais fotografuojatės, o pas kitus, norinčius Jums ištarti priesaikos žodžius – TĖVYNĖS LABUI – neatvykstate.

Antrą kartą prisiekiančio kadeto mama Evelina”

P.S. Po viešo laiško Prezidentei dėl nedalyvavimo 2018 m. balandžio 13 dienos kadetų priesaikos ceremonijoje, Licėjus gavo pranešimą, kad LR Prezidentė pas jaunuosius kadetus į šventę nusprendė atvykti.

Šventės pradžia  prasidės 2018 metų balandžio 13 dieną 13 val. Kaune, Istorinės Prezidentūros kiemelyje.

Tas, kas džiaugiasi nekalto žmogaus skriauda – neturi jokios ateities. :: 2018/04/11

20180321_160018Valdžios oficiozas balandžio 11 d.  pikdžiugiškai rašė, kad išteisintoji Laimutė Kedienė eksprokuroro K. Betingio ir prokurorės L. Gudonienės yra apskųsta aukštesnei teismo instancijai. Taigi, tas pats oficiozas džiaugiasi, kad „pirmosios instancijos teismo išteisinta Laimutė Kedienė džiaugėsi per anksti”.

Beje, tam nenusakomam džiaugsmui, kad L.Kedienės džiaugsmas nutrauktas valdžios oficiozas nusprendė skaitytojui dar ir grubiai pameluoti rašydamas: „Prokurorė taip pat mano, kad L.Kedienė turėtų dalyvauti elgesio pataisos programoje bei sumokėti 941 euro baudą, kurią bėglės Neringos Venckienės motinai dar 2014 metais buvo skyręs Alytaus apylinkės teismas ir, kurios pensininkė iki šiol nesumokėjo.”

Na, neteisingų teismų tiek daug, kad oficiozas tiesiog susimaišė savo meluose, nes ši bauda jau seniai sumokėta.

Be jokios abejonės ši bauda, kaip ir visos kitos, yra neteisingai skirtos, turint minty, kad duktė Neringa Venckienė, taip pat neteisingai apkaltinta absoliučiai visuose prokuratūros išvardintuose punktuose, negali apginti neteisingai ir melagingai skriaudžiamų savo tėvų Vytauto ir Laimutės Kedžių.

Norime priminti, kad tas, kas džiaugiasi nekalto žmogaus skriauda – neturi jokios ateities žmonijos istorijoje. Tai aksioma.

Čikagos teisme toliau nagrinėjami tik 4 kaltinimai iš 37, Lietuvos pateiktų Neringai Venckienei, kiti atmesti :: 2018/04/05

laisvaslaikrastis.lt

Čikagos teisme toliau nagrinėjami tik 4 kaltinimai iš 37, Lietuvos pateiktų Neringai Venckienei, kiti atmesti

Naujas-Karolio-video-1

Čikagos teisme toliau nagrinėjami tik 4 kaltinimai iš 37, Lietuvos pateiktų Neringai Venckienei, kiti atmesti
“Lrytas ir Delfi skaito teismo dokumentus bet pamiršta paminėti, kad iš 37 kaltinimų, liko tik 4, – stebisi Karolis Venckus, – visi kiti panaikinti arba Lietuva jų net nepateikė”.

Čikagos teismo nutarime nurodoma, kad “pagal sutarties tarp Lietuvos ir JAV 2 straipsnį apibrėžiama pagal kokius nusižengimus bėglys gali būti patraukiamas atsakomybėn ir už kuriuos gali būti išduotas: trukdymas antstolio veiklai; teismo sprendimo, nesusijusio su bausme, nevykdymas; fizinio skausmo sukėlimas; pasipriešinimas pareigūnui: Teismas nurodo, kad kiti kaltinimai, kaip neteisėtas informacijos rinkimas apie žmogaus privaų gyvenimą pagal JA įstatymus nėra laikomas nusikalstama veikla”.
Kaip žinia, prokuratūra prikūrė kaltinimų Neringai Venckienei net pagal 37 BK straipsnius:

KAUNO APYGARDOS PROKURATŪRA

PIRMASIS BAUDŽIAMOJO PERSEKIOJIMO SKYRIUS

Kauno apylinkės teismui

PAREIŠKIMAS

DĖL KARDOMOSIOS PRIEMONĖS SUĖMIMO SKYRIMO

2015 m. gegužės 24 d.

Kaimo apygardos prokuratūros Pirmojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras Darius Jakutis, susipažinęs su ikiteisminio tyrimo bylaNr. 01-2-00103-11 dėl nusikalstamų veikų, numatytų Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 25 str. 3 d. ir 167 str. 1 d. ,(14 epizodų), 25 str. 3 d. ir 313 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 154 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 168 str. 1 d., 25 str. 3 d. ir 228 str. 2 d., 25 str. 3 d. ir 122 str., 228 str. 2 d., 236 str. 1 d., 154 str. 2 d. (3 epizodai), 313 str. 2 d. (4 epizodai), 153 str. (redakcija iki 2010-07-20), 163 str. (2 epizodai), 232 str., 245 str., 231 str. 1 d., 140 str. 1 d., 286 str., 236 str. 1 d., 155 str. 1 d., 231 str. 1 d., 127 str., prašau skirti kardomąją priemonę suėmimą, įtariamąja!:

Vardas ir pavardė: NERINGA VENCKIENĖ (more…)

Parama Neringai Venckienei. :: 2018/04/03

Parama Neringai Venckienei

Viešai paskelbta informacija dėl paramos, visus susidomėjusius, besikreipiančius ir klausiančius informacijos, pranešame, kad skelbiama informacija yra tikra ir ją paskelbęs asmuo yra informacijos skelbėjas.

Karolis Venckus, Neringos Venckienės sūnus, organizavo paramos rinkimą savo motinai nuo neteisingumo apginti.

Video kreipimasis.

Galite paremti Neringą Venckienę: https://www.gofundme.com/neringa

Pasirašykime Karolio Venckaus peticiją iki balandžio 4 d. Kreipimosi vertimas į lietuvių k. :: 2018/04/02

Karolis-2018-03-06-1

Instrukcijos peticijos pasirašymui ČIA.

Peticija JAV Baltiesiems rūmams.

Šią peticiją galima pasirašyti nuo 2018-03-05 iki 2018-04-04. Pasirašykite kas galite, nebūkite abejingi ir savo parašą patvirtinkiteel. Paštu  gautame laiške.
Paskubėkite pagelbėti. Nepagelbėsite, turėsite nuodėmę visam gyvenimui. Padėkime sūnui apginti savo motiną!
„VERTIMAS į LT:

Karolis VENCKUS: MANO ŠEIMA YRA PERSEKIOJAMA
Sveiki. Aš esu Karolis Venckus. Mano mama Neringa yra buvusi Lietuvos parlamento narė. Prieš dvi savaites ji buvo sulaikyta ir dabar yra Čikagos federaliniame kalėjime. Lietuvos valdžia siekia jos ekstradicijos kaltindama 39 nusikalstamomis veikomis. Aš norėčiau parodyti mūsų šeimos istoriją ir paprašyti pasirašyti peticiją JAV prezidentui. Istorija prasideda 2008 metais. Mano pusseserė, kuriai tuomet buvo 4 metukai, grįžusi iš savaitgalio vizito pas mamą, močiutei ir savo tėčiui papasakojo, kad ją laižė mamos draugai. Netrukus ji papasakojo daugiau, kas vyko mamos namuose. (more…)

Su šventomis Velykomis! :: 2018/04/01

Prisikelimas kapeSu šventomis Velykomis!

Kartais gyvenime įvyksta be galo keisti dalykai. Kartais mus užgriūva begalės išbandymų. Sunkių išbandymų, kutie tiesiog naikina Viltį. Mes galime ir kartu negalime paaiškinti, kodėl neteisybė tyčiojasi iš Tiesos, ar net laimi.

Deja, ne. Yra ne taip. Neteisybė niekada nelaimi. Melas pats savyje yra pasmerktas. O Tiesa yra tai, ko niekas niekada negalės nei pridengti, nei nutildyti, nei numarinti. Nuodemė ir vergavimas jai niekada nieko ir niekur nenuvedė nei į džiaugsmą, nei į gyvenimą!

Todėl rinkdamiesi Gyvenimą, rinkdamiesi Atjautą kito skausmui, rinkdamiesi Tiesą, rinkdamiesi Atgailą, rindamiesi Sąžinę, rinkdamiesi Dievo kvietimą, rindamiesi klusnumą dangaus Žiniai Evangelijai – mes visuomet laimime!

Tik norime priminti, kad Teisybės šiame pasaulyje bus tiek, kiek bus apsisprendusių už ją teisiųjų. Supratimas, kad šiukšlę nuo tako privalau pakelti manasis „aš” (ne kitas) – gimdo Žemėje Prisikėlimo tiesą. Mažas, paprastas, bet labai konkretus asmeninis veiksmas duoda pradžią ir tavo paties dangaus karalystei čia, Tavo gyvenimo kelionėje.

Jei šį šv. Velykų rytą dar nepasirašei peticijos, kuriai jau kovo 5-ąją pakvietė Karolis Venckus, pasirašyk per likusias tris dienas. Patvirtink savo parašą per el. paštą. Tai labai didelis Tavo darbas. Tavo paties gyvenimas nusidažys Vilties spalvom. Tai ta dieviškoji paslaptis, kuri labai originaliai ir konkrečiai tirai pasireiškia palaiminimu.

Na, o jei atlikai daugelį gerų dalykų – tai esi pramynęs taką į Priskėlimo Šviesą. Gerame Tu nekada nepavargsi!

Esame, gi, šio pasaulio druska! Taip apie mus pasakyta!..

P.S.: Karlio Venckaus Video kreipimasis, atnaujintas po sunaikinimo!

Instrukcijos peticijos pasirašymui ČIA.

Peticija JAV Baltiesiems rūmams.

Piketas Vilniuje prie JAV ambasados 2018 m. kovo 20 d. dėl Neringos Venckienės. :: 2018/03/23

Piketas prie JAV ambasados Vilniuje dėl Neringos Venckienės ekstradicijos proceso. Įteiktas raštas, kuriuo JAV institucijų prašoma suteikti Neringai Venckienei politinį prieglobstį JAV ir neišduoti jos mūsų teisėsaugos institucijoms.

Prie-JAV-ambasados-2

2012-ųjų kovo 23-ą Klonio g. Garliavoje įvykdytas nusikaltimas prieš Deimantę Kedytę. :: 2018/03/23

2012-ųjų kovo 23-ą Klonio g. Garliavoje įvykdytas nusikaltimas prieš Deimantę Kedytę. Apie tai liudija vaizdo medžiaga, neužmirštamai kalbanti, kas įvyko lygiai prieš 6-eris metus:

Kovo-23-1su z2012-03-23-1-a-12012-03-23-Busena-po-puolimo-1

Neringos Venckienės ekstradicijos teismo posėdis Čikagoje atidėtas iki gegžės 15 d. :: 2018/03/23

29064184_1626141060774025_4149358560304397809_o28827268_1626128097441988_5787565488161991219_o28827040_1626128114108653_9173237350166149719_o28827493_1626128087441989_7453475278816781264_o29496439_1626128230775308_5272501775785399923_n29543243_1626128257441972_3974840703312206519_n29512154_1626128310775300_7435532053707417888_n28827365_1626128200775311_745067297660561010_o29512836_1626128280775303_3917990196283106450_n29354649_1626128187441979_8249523980778812275_o28947572_1626128170775314_3070986281036112674_oNeringos Venckienės ekstradicijos teismo posėdis Čikagoje atidėtas iki gegžės 15 d. Taip nusprendė JAV teismas nagrinėjantis Neringos Venckienės ekstradicijos bylą.

Primename, kad Neringos sūnus Karolis Venckus kviečia pasirašyti peticiją dėl Jo mamos neišdavimo Lietuvai, apsaugant  nuo susidorojimo, kuris čia, Lietuvoje, Jai yra paruoštas.

Pasirašykite Peticiją ir patvirtinkite savo parašą per savo elektroninį paštą.

 

PETICIJA BALTIESIEMS JAV RŪMAMS

Sveikinimas. :: 2018/03/23

Gimtadienio geles 1Sveikiname „Drąsos kelias” politinės partijos Pirmininko Pavaduotoją Audronę Skučienę su Jubiliejiniu Gimtadieniu! Prieš 6-eris metus kaukėta Lietuvos valstybė Jūsų Gimtadienio dieną, 2012-ųjų kovo 23-ąją, sužalojo Jus, kai gynėte Daimantę Kedytę, savo sesers mylimą anūkę. Ne tik sužalojo, bet vėliau melagingai apkaltino ir nuteisė. Ir po to stumdė, suiminėjo, grąsino ir iki šios dienos tampo po neteisingus teismus… Neabejingas žmogus, reaguodamas iš šalies, turėtų klausti: „Kiek gali žmogus pakelti neteisingumo!?” Jūs, Audrone, pakeliate ne tik neteisingumą, bet ir artimų žmonių didžiulį skausmą… Gal dabar, šiuo metu, menkai paguodžia žinia apie tai, kad neteisingumas niekada neturi galutinės pergalės. Neteisingumo vykdytojai jau dabar yra save nutrėmę į pragaro skruzdėlyną. Neteisingumo tarnai save yra pasmerkę baimei. Ir ta baimė juos suės. Logika neklausanteims širdeis balso yra paprasta ir negailestinga: melo tėvas su visais savo tarnais yra didžiausi nelaimėliai.

Tiktai skaudžiausia yra tai, kad melo pasaulis sužeidžia Tiesos vaikus, sužeidžia mus, sužeidė ir Jus.

Tačiau, paliekant viską, kas trukdo džiaugtis, sveikiname Jus su Jubiliejumi. Sveikatos Jums ir Jūsų Namams! Jūs turite žmonių, kurie turi širdis, palaikymą! Geri žmonės yra jūsų turtas! Švęskite!

„Drąsos kelias” politinė partija

Sveikinimas. :: 2018/03/23

Gimtadienio geles 3Sveikiname „Drąsos kelias” politinės partijos Pirmininką Joną Varkalą su Gimtadieniu!

Kovo 23-oji  Klonio gatvėje Garliavoje 2012-aisiais pažymėta Vaiko skausmu. Jūsų, Pirmininke, Gimimo diena tuomet buvo kitokia. Tada atsiskleidė suįžulėjusios mūsų valstybės gaivalas. Nuo tos dienos kovo 23-oji pasikeitė. Tačiau, nepaisant šios skaudžios patirties, yra ir gera patirtis: po 2012-ųjų kovo 23-os yra lengvaiu neabejingam žmogui atskirti gerus dalykus nuo pragariškų. Todėl džiaugiamės, kad Jūs visuomet garsiai ir drąsiai primindavote, kad niekas neišvengs dviašmenio Dievo teismo kalavijo ir nieko neliks slapto, kas netaps vieša. Visi žmonių darbai, atėjus laikui, atsiskleis, parodydami kas sėjo mirtį, o kas gimdė Gyvenimą.

Sveikindami Jus, Pirmininke Jonai, linkime Jums geros sveikatos ir ištvermės. Nenuilskite padrąsinančiu savo žodžiu gaivinti „Drąsos kelio” bendruomenę ir užkietėjusias, kenkiančias Tiesai persekiotojų širdis pavesti griežtai Dievo meilei!

Dėkojame jums, Pirmininke ir kunige Jonai, kad savo kunigystę prasmingai paaukojote už Deimantės Kedytės ir Ją mylinčių žmonių gyvenimus. Tikime, kad Viešpats tinkamai įvertins šią kainą!

Su Gimtadieniu, Didžiai gerbiamas Pirmininke Jonai!

„Drąsos kelias” politinė partija

Sveikinimas! :: 2018/03/22

ZibuoklesJubiliejinio Gimtadienio proga sveikiname Ireną Malinauskienę! kuri nepaprastai daug įdėjo darbo kuriant „Drąsos kelias” politinę partiją nuo 2012-ųjų metų sausio mėn. Norime priminti, kad vien už tai, kad Deimantės Kedytės Gimtadienio proga dalyvavo pikete prie Kauno Vyriausiojo Policijos komisariato buvo neteisingai apkaltinta ir teismo nubausta didžiule 1000, Lt bauda.

Didžiai gerbiama Irena, esame dėkingi už įdėtą Širdį į teisingą reikalą, dėkingi, kad likote ištikima „Drąsos kelio” įdėjai. Sveikatos Jums ir Vilties, jog ateis tas metas, kai neteisingumas prieis liepto galą, ir žmonės, pasiaukojamai gynę Tiesą ir Nekalto vaiko neliečiamumą, triumfuos!

Stabtelėkite ir švęskite. Piktą darantys nežmonės neturi prieigos prie mūsų vidinio džiaugsmo durų… Tad, džiaukitės, kad aštuoneri pastarieji Jūsų gyvenimo metai paliko neįkainojamą Klonio gatvės patirties vertę. Nes po 2012-ųjų gana paprasta atskirti „pelus nuo grudų” bet kokioje lietuviško gyvenimo srityje. Esate paženklinta Tiesos kaina. O tai yra vertybė.

Su Jubiliejumi!

„Drąsos kelias” plitinė partija

P.S. Nepamirškite pasirašyti peticiją ir patvirtinti savo parašą per savo elektroninį paštą: PETICIJA

Įrodymai apie Lietuvos vyriausybės melą. :: 2018/03/21

Karolis Venckus, Neringos Venckienės sūnus, publikuoja naują video kreipimąsi, kuriame kalba apie Lietuvos vyriausybės melą.

Nepamirškite pasirašyti peticiją ir patvirtinti savo parašą per savo elektroninį paštą: PETICIJANaujas-Karolio-video-1

Vilniaus Apylinkės teisme kovo 21 d. Laimutė Kedienė visiškai išteisinta baudžiamojoje byloje! :: 2018/03/21

20180321_160409 20180321_160018 20180321_160310 20180321_160320Vilniaus Apylinkės teisme trečiadienį, kovo 21 d., Laimutė Kedienė buvo visiškai išteisinta baudžiamojoje byloje, kurioje jai buvo pareikšti kaltinimai dėl trijų prieš keletą metų, neva padarytų nusikaltimų – himno išniekinimo, buvusio prokuroro Kęstučio Betingio šmeižto ir pranešimo apie nebūtą nusikaltimą.

Teisėjas Ugnius Trumpulis paskelbė, jog išteisina Laimutę Kedienę dėl visų jai pareikštų kaltinimų. Kaltinimai, pažymėjo teisėjas, yra visiškai nepagrįsti.

Tai mažasis teisingumo triumfas! Nors, žinoma, šis sprendimas gali būti apskųstas. Tuomet neteisingumo karuselė vėl įsisuktų. Taip jau yra buvę, kai Kaišiadorių apylinkės teismo išteisinantis nuosprendis labai nepatiko Kauno apygardos teismui, kur keliolika išteisintų žmonių buvo nubausti slibininėmis baudomis, apkaltinus tuos žmones nepadarytais nusikaltimais tą garsųjį 2012-ųjų gegužės 17-osios rytą Garliavoje. Ir anoje byloje, ir šioje byloje kaltinimai atima žadą.

Kovo 21 d., šiandien, 16 val., Vilniaus Miesto Apylinkės Teisme bus skelbiamas nuosprendis Deimantės Kedytės mylimai močiūtei Laimutei Kedienei. :: 2018/03/21

neteisingumasŠiandien, trečiadienį, kovo 21 d.,  16:00 – 19:00 val. Vilniaus miesto Apylinkės Teisme (Laisvės pr. 79A, Vilnius) bus skelbiamas nuosprendis Laimutei Kedienei byloje dėl LR himno ir dėl pamąstymo, kas galėtų būti suinteresuotas Jos sūnaus Drąsiaus Kedžio mirtimi.

Paremkime nakaltai apkaltintus žmones solidarumu, dalyvavimu teismo slėje ir malda.

Primename: Pasirašykite Karolio Venckaus peticiją Baltiesiems rūmams dėl mamos Neringos Venckienės neišdavimo Lietuvai: pasirašyti ČIA

Vilniuje kovo 20 d.prie JAV ambasados Vilniuje vyko trumpas žmonių piketas. :: 2018/03/21

29472553_1621417417906780_2324892314452885504_o29472589_1621417511240104_5243738551077568512_o

Iš politinės partijos „Drąsos kelias” FB

 

Kovo 20 d.prie JAV ambasados Vilniuje vyko trumpas žmonių piketas, tiksliau viešas nuomonės išreiškimas ir prašymas atkreipti dėmesį į susiklosčiusią situaciją JAV dėl Neringos Venckienės ekstradicijos. Ambasados darbuotojams buvo įteiktas prašymas su žmonių parašais, kuriame trumpai išdėstytos aplinkybės susijusios su Lietuvoje vykusiais įvykiais nuo 2010 metų, pedofilijos nagrinėta byla, Neringai Venckienei pareikštais kaltinimais, globojamos dukterėčios prievartiniu paėmimu.

Primename: Pasirašykite Karolio Venckaus peticiją Baltiesiems rūmams dėl mamos Neringos Venckienės neišdavimo Lietuvai: pasirašyti ČIA

Kovo 20 d. vyks mitingas Toronte, Kanadoje, Neringai Venckienei palaikyti. :: 2018/03/20

Torontas su NeringaŠiandien, kovo 20 d., antradienį,  įvyks piketas Toronte, Kanadoje Neringai Venckienei palaikyti.

Palaikymo piketas „Torontas su Neringa” vyks prie JAV konsulato Toronte. Rally In Support Of Neringa

Vieta:  360 University Avenue, Toronto, Ontario M5G 1S4

Laikas: nuo 8 val. ryto iki 10 val. ryto vietos laiku. Lietuvos laiku: nuo 14 val. iki 16 val.

Kovo 22 d. įvyks piketas Čikagoje Neringai Venckienei palaikyti. :: 2018/03/20

Cikaga su Neringa VenckieneKovo 22 d., ketvirtadienį,  įvyks piketas Čikagoje JAV Neringai Venckienei palaikyti.

Palaikymo piketas „Čikaga su Neringa”. Rally In Support Of Neringa

Vieta: Čikaga, Federal Plaza.

Laikas: nuo 8 val. ryto iki 10 val. ryto vietos laiku. Lietuvos laiku: nuo 15 val. iki 17 val.

Kovo 17 d. sukako 70 mėnesių po nusikaltimo prieš Vaiką ir pilietiškus, svetimam skausmui neabejingus žmones. :: 2018/03/17

2012 05 17 Valiusaicio paskutiniojiPrimename, kad nuo sausio 13 d. praėjo jau 63 dienos, kai vienuolė sesė Nijolė Sadūnaitė – Lietuvos Laisvės premijos laureatė, – sakydama kalbą iš LR Seimo tribūnos, aukščiausiems šalies pareigūnams uždavė klausimą apie Deimantę Kedytę. Ir šis klausimas buvo ne apie tai, kur gyvena Mergaitė, bet ar gyva ir sveika, o jeigu būtų atsitikę, kad Ji mirusi – tai Laisvės premijos laureatė N. Sadūnaitė prašė nurodyti kapo vietą.

Buvo viešai išsakytas labai paprastas klausimas Prezidentei, Premjerui ir Seimo Pirmininkui. Beje, jei minėti Tautos Tarnautojai būtų pamėginę atsakyti į tai, ko klausiama – tai jų atsakymas nebūtų atskleidęs Valstybės paslapties, jeigu Deimantė Kedytė tokia paslaptimi nuo 2012-ųjų yra padaryta.

Aišku, jau beveik šešeri metai lieka atviras klausimas: „Kodėl ši Garliavos Mergaitė, taip grubiai išplėšta iš savo Gimtųjų namų, yra tokia Valstybės paslaptimi padaryta?”

Jau 70 kartą, kaip ir kiekvieno mėnesio 17 dieną, minėdami skaudų atskyrimą nuo artimų 2012-ųjų gegužės 17 d., mes keliame tą patį klausimą, kaip ir s. N. Sadūnaitė. O arogantiškai pasimetusių aukščiausių šalies asmenų demonstruojama ignoruojanti tyla duoda pagrindą numanyti apie užsitęsusį sunkų nusikaltimą.

Kiek nedaug tereikia, kad, pavyzdžiui Seimo Pirmininkas V. Pranckietis, tikrai neprisidėjęs prie Deimantės Kedytės klyksmo 2012-ųjų gegužės 17 d., neprisidėtų prie šio skaudaus įvykio savo nuožmiu tylėjimu. Tyla jį daro atsakingu ir kaltu dėl aštuonerių metų nepažintos Mergaitės išgąsčio ir riksmo, nusikeliant į praeitį 70 mėnesių, į tą nuožmiai žiaurų gegužės ankstyvą rytą.

Tylėjimas šiuo atveju išraiškingai kalba ne valdžios naudai ir gerovei.

Labai keista, kad tie asmenys supranta tylos žalą jiems patiems – ir, vis tiek, pasirenka blogiausią variantą. Dieve jiems padėk meluose nenuskęsti!

Protestuodami prieš užsitęsusį neteisingumą – pasirašykite Karolio Venckaus peticijoje. Instrukcijos žemesniuose straipsniuose.

Pasirašykite peticiją. Padėkite Karoliui Venckui. :: 2018/03/12

Karolis-2018-03-06-1Karlio Venckaus Video kreipimasis, atnaujintas po sunaikinimo!

Instrukcijos peticijos pasirašymui ČIA.

Peticija JAV Baltiesiems rūmams.

Pasaulio pedofilai (ir Lietuvos) nerimsta: Karolio Venckaus YouTube paskyra sunaikinta, bet prienama kituose portaluose. :: 2018/03/12

Peticija-1Karolis-2018-03-06-1Kovo 12 d. ankstų rytą sunaikinta Karolio Venckaus youTube paskyra su Jo garsiuoju 16 minučių vaizdo įrašu, kuriame Karolis Venckus, Neringos Venckienės sūnus, kreipėsi į pasaulio žmones, prašydamas pasirašyti peticiją JAV Baltiesiems rūmams, kad jo mama, šiuo metu JAV teisėsaugos sulaikyta dėl Lietuvos prašymo ekstradicijai, būtų neišduota Lietuvai, nes Lietuvoje jos laukia neteisingas teismas. Savo vaizdo medžiagoje Karolis Venckus įrodė savo kreipimosi pagrįstumą.   Paskyra Karolis

Naujai įkeltus Karolio Venckaus video galima peržiūrėti sekančiose interneto vietose:

1) Karolio Video dailymotion tinkle! 

2) Politinės partijos „Drąsos kelias” FB  

3) Video ekspertai.eu)

Priminsime, jog vaizdo medžiagos sunaikinimo momentui, medžiaga buvo peržiūrėta 330 000 kartų, buvo 2070 rašytinių komentarų, virš 9 000 teigiamų vertinimų, neigiamų vertinimų buvo 600. Ir visa tai per penkias su pusę paros!- nuo 2018 m. kovo 6 d. iki kovo 12 d. ankstaus ryto Lietuvos laiku.

Priminsime, kad pati youTube vadovybė, įsikūrusi Kalifornijoje, San Francisko mieste, yra sunaikinusi daug paskyrų, kurios teikė objektyvią informaciją apie 2012-ųjų metų pavasario Garliavos įvykius. Kai kurios paskyros su dokumentine medžiaga siekė pusantro milijono (1 500 000) peržiūrų.

Matydami šį faktą, kad suinteresuotiems asmenims svyla padai ir kailis, – raginame visais įmanomai būdais pasirašyti Karolio Venckaus peticiją!

Peticiją pasirašyti ČIA arba paspaudus viršuje ant peticijos paveikslėlio.

Primename, kad pasirašius peticiją, reikia ją patvirtinti per savo elektroninį paštą, atidarius iš peticijos gautą el. laišką. Šiandien, kovo 12 d., peticiją pasirašė jau 36 218 žmonių. Iki šv. Velykų reikia dar 64 000 parašų. Dalinkitės informacija. Pasirašykite drąsiai!

PETICIJOJE ĮRAŠĘ SAVO VARDĄ PAVARDĘ IR ELEKTRONINĮ PAŠTĄ PASPAUSKITE ANT ŽODŽIŲ SING NOW”, TADA Į JŪSŲ ELEKTRONINĮ PAŠTĄ ATEIS PETICIJOS PATVIRTINIMO LAIŠKAS. PRISIJUNKITE PRIE ELEKTRONINIO PAŠTO, ATIDARYKITE LAIŠKĄ ACTION NEEDED:VERIFY YOUR SIGNATURE” IR PASPAUSKITE ANT ŽODŽIŲ CONFIRM YOUR SIGNATURE BY CLICKING HERE”. TADA PETICIJA BUS PASIRAŠYTA SĖKMINGAI.

Primename, kad Jungtinėse Amerikos Valstijose dar yra du vaizdo takeliai, kuriuose nušviečiama tai, apie ką kalbėjo Karolis Venckus:

1) Lithuanian Government Elite Pedophile Scandal – 6 556 peržiūros

2) INSANE! Rhode Island Porn Ransom, Lithuanian Murder Conspiracy Explained, and More… – 1 300 000 peržiūrų nuo 4:14 iki 9:05 min. (more…)

„Tėvyne, Tu mano Tėvyne, su kuo ir prieš ką Tu eini? Kodėl Tu drąskai man krūtinę ir ko Tu taip ieškai many?..” :: 2018/03/11

2012 06 01 kun R Grigo kalba 2Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena!
Mes Teisingumo siekiu kūrėme ir toliau sąmoningai kursime  savo valstybę. Mes visuomet liksime Dievo žmonėmis. Tai mūsų pašaukimas. Pašaukimas mylėti. Pašaukimas gyventi Tiesoje. Mes, Tėvyne, Tavo dukros ir sūnūs, esam Tavo šventieji, nepaliekantys veitos melui. Mes, Tėvyne, esam tavo Viltis!

Prisiminkime ta proga nesenstančią ir vis dar aktualią Tautos Šauklio kunigo Roberto Grigo kalbą, pasakytą Vaikų Gynimo Dienoje 2012 m. birželio 1 d.

Visuomet atmink, Sese ir Broli, kad Tu daug ką gali šioje žemėje pakeisti į Gerą.

Ledai pajudėjo šių metų sausio 13-ą su Laisvės šauklės sesės Nijolės Sadūnaitės kalba Seime. Ji viena TAI padarė. Tu tęsk!. Pirmiausia, pasirašyk Karolio Venckaus peticiją dėl mamos Neringos Venckienės. Instrukcijos yra ČIA.

Tai jau bus pradžia, užkertant melui kelią.

Šviesos kiekvienam, sugrąžinant į Pasaulį ir mūsų gyvenimus spalvas!..

Politinė partija „Drąsos kelias”

Sesuo Nijolė Sadūnaitė JAV Prezidentui Donaldui Trumpui: „Jokiu būdu neišduokite korumpuotai Lietuvos Respublikos teisėsaugai Neringos Venckienės”. :: 2018/03/09

tiesos.lt

Dalijamės 2017-ųjų Laisvės premijos laureatės, disidentės s. Nijolės Sadūnaitės, visą gyvenimą skyrusios Dievui ir Tiesai, nenuilstamai kovojusios už Lietuvos laisvę, atviru laišku JAV Prezidentui p. Donaldui Trumpui, kuriame ji sielojasi dėl korumpuotos Lietuvos teisėsaugos persekiojamos Neringos Venckienės likimo.Dalijamės 2017-ųjų Laisvės premijos laureatės, disidentės s. Nijolės Sadūnaitės, visą gyvenimą skyrusios Dievui ir Tiesai, nenuilstamai kovojusios už Lietuvos laisvę, atviru laišku JAV Prezidentui p. Donaldui Trumpui, kuriame ji sielojasi dėl korumpuotos Lietuvos teisėsaugos persekiojamos Neringos Venckienės likimo. (more…)

Neringos Venckienės sūnus Karolis kviečia pasirašyti peticiją „Apsaugokite Neringą Venckienę nuo politinių persekiojimų ir ekstradicijos”. :: 2018/03/06

Neringos Venckienės sūnus Karolis Venckus anglų kalba kreipiasi į pasaulio žmones ir kviečia pasirašyti peticiją JAV prezidentui Donaldui Trumpui.

Karolis išsako pagrįstus motyvus, prašydamas neperduoti mamos Neringos Venckienės Lietuvai.
Peticiją JAV prezidentui Donaldui Trumpui „Apsaugokite Neringą Venckienę nuo politinių persekiojimų ir ekstradicijos” galima pasirašyti ČIA.

DĖMESIO: pasirašius peticiją į elektroninį paštą ateina žinutė, kurią atidarius ir paspaudus ant pateiktos nuorodos reikia patvirtinti savo parašą.

PETICIJOJE ĮRAŠĘ SAVO VARDĄ PAVARDĘ IR ELEKTRONINĮ PAŠTĄ PASPAUSKITE ANT ŽODŽIŲ SING NOW”, TADA Į JŪSŲ ELEKTRONINĮ PAŠTĄ ATEIS PETICIJOS PATVIRTINIMO LAIŠKAS. PRISIJUNKITE PRIE ELEKTRONINIO PAŠTO, ATIDARYKITE LAIŠKĄ ACTION NEEDED:VERIFY YOUR SIGNATURE” IR PASPAUSKITE ANT ŽODŽIŲCONFIRM YOUR SIGNATURE BY CLICKING HERE”. TADA PETICIJA BUS PASIRAŠYTA SĖKMINGAI.

Kreipimosi VIDEO (šis įrašas buvo transliuotas ir per Amerikos televiziją) :

Karolis-2018-03-06-1Karolis Venckus (anglų k.):

„My mom, Neringa Venckienė, a former Lithuanian judge and Parliament member, fled Lithuania with me from political persecution, and we arrived in the U.S.A. in 2013 when I was just 13-years-old. As my mom filed for and has been waiting here for a political asylum hearing to take place, I became more hopeful and at ease because I was not afraid for her safety or mine anymore as was a daily reality back in Lithuania where my uncle (my mom’s brother) was murdered because he was trying to expose pedophiles among high-ranking Lithuanian officials who molested his daughter Deimantė. My mom became a target after she publicly started speaking about the bribery and corruption in the Lithuanian courts, the government and its media did not succeed in intimidating her. My 8-year- old cousin Deimantė, whose father was murdered, was abducted by government forces from my mother’s care. My mother was her legally appointed guardian at that time. The government called it “a child’s return to her mother operation,” but that was actually an elimination of an inconvenient witness operation with the help of 240 special forces and the intimidation of everyone in Lithuania who sought the truth in the pedophilia and murder case (more people were murdered in this case than just my uncle). My cousin was returned to the person she was testifying against. I was really scared and could not even imagine what is going to happen to Deimantė. To stop the anti-corruption and truth movement, government forces had to eliminate my mom because she was not intimidated. The Lithuanian people elected her to Parliament to fight against corruption and to seek the truth. She proposed many laws among which there was stricter punishment for pedophiles, but all of them were blocked by the dominant parties in Parliament. When the prosecutors brought charges against my mom, all of her opponents announced that they’ll support the removal of her legal immunity, before the investigation took place. We moved to U.S.A. to find safety and to have a fair hearing, where she would defend herself and expose the terrible crime in Lithuania that the government was seeking to cover up. Two weeks ago my mom was was arrested, and the Lithuanian government is seeking her extradition, before the political asylum case is over.”

Karolis

Kovo 5 d., pirmadienį, 10 val., Šiaulių apygardos teisme toliau nagrinėjama Deimantę Kedytę saugojusių žmonių byla. :: 2018/03/05

Garliavos_bylos_foto_38_tomaiKovo 5 d., pirmadienį, 10 val., Šiaulių apygardos teisme, adresas: Dvaro g. 83, toliau nagrinėjama Deimantę Kedytę saugojusių žmonių byla.

Šiaulių apygardos teisme trečius metus nagrinėjama sisteminės žiniasklaidos skambiai pavadinta „Garliavos seklių” ar „perversmininkų” byla lėtai iriasi nesunkiai nuspėjamo finišo link.” – rašo šiaulietė Irena Vasinauskaitė

Plačiau apie šią bylą, kur po teismus eilinį kartą užtampyti nekalti žmonės, skaitykite tiesos.lt publikacijoje  „Garliavos istorijoje svarbiausias ikiteisminio tyrimo informatorius… „facebook”?

Nijolė Sadūnaitė: „Absurdas kube!” :: 2018/03/04

Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-1ekspertai.eu

Tik kokybiškos informacijos portalas 15min.lt pranešė, kad Laimutė Stankūnaitė ir jos keturiolikmatė dukra yra gyvos, sveikos ir tebesaugomos.

Apie tai skelbiama publikacijoje „Policija neigia iš Seimo tribūnos paskleistas abejones: L.Stankūnaitė ir jos dukra – gyvos ir sveikos”.

„Šie du asmenys (motina ir dukra) yra toliau saugomi, joms taikomos apsaugos nuo nusikalstamo poveikio priemonės, vadovaujantis Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso ir kriminalinės žvalgybos dalyvių, teisingumo ir teisėsaugos institucijų pareigūnų apsaugos nuo nusikalstamo poveikio įstatymu. Detalės sudaro valstybės paslaptį, todėl jų atskleisti negalime”, – atskleidė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.

Ekspertai.eu primena, kad N. Sadūnaitė sausio 13 d. prezidentės Dalios Grybauskaitės, Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio ir premjero Sauliaus Skvernelio iki vasario 16 dienos, Lietuvos šimtmečio minėjimo, reikalavo pateikti neginčijamus  įrodymus, kad 2012 m. gegužės 17 d. valstybės vardu prievarta pagrobta ir nežinia kur pradanginta Deimantė Kedytė yra gyva ir sveika, o jei mirusi ar nužudyta – nurodyti kapo vietą. (more…)

Vertas dėmesio pašnekesys, reaguojant į žurnalistės frazę „koks jums skirtumas, gyva ji ar negyva”, kai buvo užduotas klausimas apie Deimantę Kedytę. :: 2018/03/03

Vertas dėmesio pašnekesys, reaguojant į žurnalistės Liepos Želnienės frazę „koks jums skirtumas, gyva ji ar negyva”, išsakytą Žinių radijo laidoje, kai žiūrovas priminė s. Nijolės Sadūnaitės sausio 13 d. valdžiai užduotą klausimą apie Deimantę Kedytę. Žinių radijo laida buvo transliuojama vasario 26 d. (Žiūtėti ČIA).

O kovo 1 d. „Press Jazz” studijoje įvyko toks pokalbis, reaguojant į šia žiauriai cinišką naujos kartos žurnalistės frazę. Kalbėjosi Krescencijus Stoškus, Šarūnas Puidokas ir Audrius Nakas.

„Nieko nelieka per vieną nekaltą klausimą”. Iš ekspertai.eu

Pokalbiai 2018 03 02 Stoskus su z

„Drąsos kelias” politinės partijos PAREIŠKIMAS :: 2018/02/27

DK-zenklas-1Artimiausia žinia, kuria oficialioji žiniasklaida „užmaitino” Lietuvą, yra Neringos Venckienės suėmimas Amerikoje, Čikagoje. Tokią žinią gerai pasiruošę oficiozai ištransliavo Lietuvai  2018 m. vasario 22 d.
Kodėl šis suėmimas įvykdytas ne prieš Lietuvos 100-mečio šventę, o po vasario 16-osios? Kodėl suėmimas įvykdytas tik dabar, kai oficialioji žiniasklaida įtikinėjo savo skaitytoją, kad Neringa Venckienė į Ameriką yra išvykusi nuo 2013 m. balandžio 8 d.? Jei Neringa Venckienė tikrai gyveno Amerikoje beveik 5-erius metus, kodėl Amerikos teisėsauga dabar ėmėsi tokių drastiškų veiksmų? Juk, pagal LR Prokuratūrą, Seimo narės N. Venckienės tarptautinė paieška paskelbta 2013 m. gegužę. Ar neatrodo, kad pernelyg ilgas laikas praėjo, kad sektų suėmimas. Juk, praėjo keleri metai, kai Lietuva kreipėsi į JAV dėl Jos išdavimo Lietuvai.
Kažkas čia ne taip. Kažkokia tai dūmų uždanga. Ir dar tos didžiulės pastangos,  organizuotai mestos vasario 22 -23 dienomis, kad mes Lietuvoje, žvelgdami į ekranus, ar klausydami LRT radijo įtikėtume, kad ponia N. Venckienė dalyvavo labai sunkiuose nusikaltimuose.
Maža, ką. Gal kas bus užmiršęs 2012-ųjų įvykius ir patikės, kad ten skelbiama tiesa.
Nesinorėtų tikėti, kad Lietuva aukščiausiu lygiu kažką tai yra pažadėjusi Amerikai už Neringos Venckienės ekstradiciją. O jeigu tai nebūtų teisinga įžvalga – tuomet oficialioji Lietuva Amerikos pusei yra pateikusi prašymo tekstą dėl ekstradicijos, kur parašyti protu nesuvokiami dalykai. Ir ten, ko gero, kalbama ne apie tai, kam įspyrė, ar papešė. Ten, ko gero, parašytas toks baisus nusikaltimas, dėl kurio valstybė izoliuoja asmenį, priminsime, ko gero, laisvai vaikščiojusį tos šalies žeme beveik penkerius metus.
Eilė kaltinimų, oficialiai surašytų Lietuvos teisėsaugos poniai N. Venckienei, nebūtinai garantuoja suėmimą (taip bent įtikinėjo Lietuvą tie, kurie panaikino jos, kaip Seimo narės teisinį imunitetą).
Vadinasi, Lietuvos prokuratūra, prašyme Amerikai dėl ekstradicijos įrašė tokį melą, didžiulį melą, kurio tyrimui Amerika privalėtų taikyti asmens izoliavimą nuo visuomenės.
Priminsime, kad joks oficiozas nėra paskelbęs Neringos Venckienės išdavimo prašymo teksto. O tai yra labai svarbu, nes grąžintas į Lietuvą asmuo gali būti teisiamas tik už tą punktą, dėl kurio asmuo Amerikos teismo sprendimu yra grąžinamas Lietuvai. Nieko naujo prikergti nebus galima.
Peršasi išvada, kad susiduriame su dar viena gerai organizuota klano neteisybe. Neteisingumo grandinėje šioje istorijoje – tai eilinė grandis.
Neringa Venckienė buvo išguita iš tėvynės. Buvo organizuotas Lietuvoje N. Venckienės suėmimas tą pačią dieną, kai 2013 m. balandžio 9 d. buvo panaikinta jos teisinė neliečiamybė Seime. Tas balsavimas – tai visų spalvų ir visų plaukų politikų susitarimas eliminuoti iš politinės arenos partiją „Drąsos kelias”. Jie puikiai suprato, kad N. Venckienė, būdama politinės partijos „Drąsos kelias” vėliava, per daug žino, kad leistų neteisingumui toliau slėptis netgi įstatymų raizgalynėse. Vėliau sekė N. Venckienės šeimos narių persekiojimas. Net Laisvės premijos laureatė s. Nijolė Sadūnaitė savo garsiojoje kalboje sausio 13 d. visai Lietuvai priminė, kad visiškai nekalti Neringos Venckienės tėvai Laimutė ir Vytautas Kedžiai  turi po devynias bylas. Yra apie keturiasdešimt asmenų, gausybėje bylų, kur nekalti žmonės yra nuteisti slibininėmis baudomis. Ir visa tai dėl to, kad sunaikinti politinės partijos vėliavą – Neringą Venckienę.  Ji net pati neteko savo šeimos. Buvo imtasi veiksmų, nukreiptų ir į Venckienės nepilnametį sūnų, kuris dėl tos pačios neteisingumo Lietuvoje priežasties buvo priverstas tapti emigrantu.
Pareiškiame, kad Neringa Venckienė buvo žiauriai nužudyto brolio Drąsiaus Kedžio  dukrytės Deimantės Kedytės globėja. Deimantė Kedytė buvo liudininkė pedofilijos byloje. 2012-ųjų gegužės 17 d. ši mažametė liudininkė 240-ies Lietuvos respublikos pareigūnų jėga buvo pagrobta ir išgabenta į nežinią. Tam, kad Neringa Venckienė nebekalbėtų apie šį Lietuvos valstybės nusikaltimą prieš mažametį vaiką – pramanyti visi kaltinimai, kurie surašyti ekstradicijos byloje.
Neringa Venckienė, Lietuvos Respublikos pilietė, buvusi teisėja ir politikė, yra nekalta.
Ji, Jos sūnus, Jos tėvai, nėra padarę jokio nusikaltimo, dėl ko Jie negalėtų laisvai gyventi Lietuvoje ar kitoje Jų pasirinktoje pasaulio šalyje.
Reikalaujame nutraukti šį neteisingumą ir reabilituoti nekaltai nubaustus asmenis.
Reikalaujame grąžinti Deimantei Kedytei visavertį gyvenimą!
Politinė partija „Drąsos kelias”, 2018 m. vasario 27 d.

N. Venckienės sūnus: prašau Jūsų palaikymo šioje, kol kas nelygioje kovoje :: 2018/02/23

ekspertai.eu

BRANGŪS LIETUVOS ŽMONĖS,

Visų pirma noriu padėkoti visiems, kuriems dar teberūpi tiesa ir kurie jos tebeieško. Kol yra jos ieškančių, tol yra vilties, kad ji bus išviešinta. Deje, Lietuvos teisėsaugai ir valstybės pareigūnams tiesa nėra paranki, todėl jie siekia mano mamos ekstradicijos remdamiesi melagingais parodymais ir kaltinimais, bei nuslėpdami savo nusikalstamą veiklą.

Manau niekas iš Jūsų nenustebs sužinoję, kad Lietuvos valstybė pateikė Amerikai melagingą informaciją dėl Stankūnaitės spardymo, nepateikė vaizdo įrašo apie gegužės 17 dienos įvykius, ir nepateikė informacijos apie tai, kad Stankūnaitei buvo suteiktos sąlygos atvykti ir pasiimti Deimantę, bet Deimantė su ja nėjo. Niekur nepaminėjo ir apie tai kad, kovo 23 dieną Deimantė ir mano seneliai buvo sužaloti kaukėtų valstybės smogikų.

Taigi, melas vis dar akiplėšiškai žengia pirmyn, ir mano mamai reikia Jūsų pagalbos ginant tiesą Amerikos teismuose. Prašau Jūsų palaikymo šioje, kol kas nelygioje kovoje. Ačiū Jums už ištvermę ir nepasidavimą abejingumui.

Karolis (Neringos Venckienės sūnus)

P.S. Karolis priminė 2012-ųjų kovo 23-ą. Pateikiame tris dokumentinius vaizdo įrašus, kurie liudija tos dienos Lietuvos valstybės įvykdytą nusikaltimą prieš Deimantę Kedytę. Beje, tas nusikaltimas padarytas tuo metu, kai  teisėja Neringa Venckienė buvo savo tarnystės vietoje. Sužinojusi apie grubų terorą prieš mergaitę, Neringa Venckienė grįžo namo, tuomet Deimantė, virpėdama medikų , atvykusių jai padėti, akivaizdoje, buvo įsikibusi ir tvirtai apkabinusi savo tetą Neringą Venckienę. Su jokia mama ji net neketino niekur eiti. Būtent, 2012-ųjų kovo 23-ąją Deimantė patyrė, kaip „myli” ją valstybė.Kovo-23-1su z2012-03-23-1-a-12012-03-23-Busena-po-puolimo-1

Laisvės premijos laureatės s. Nijolės Sadūnaitės kalba angliškai (in englisch). :: 2018/02/23

Nijole Sadunaite laureateThe following is an English translation of a speech delivered by Sister Nijolė Sadūnaitė, who was awarded the 2018 Freedom Award in Lithuania. She delivered the speech during the festivities before the Seimas (Parliament – transl. note) of the Republic of Lithuania to commemorate the Day of Defenders of Freedom (to commemorate January 13th of 1991 when the Soviets sent their special forces to stop the independence movement in Lithuania – transl. note).
All glory be to Jesus Christ! If God is with us, who can be against us?
First of all, I want to sincerely thank everyone who has gathered here – all extremely honorable people – as well as for the attention that was shown to me and for this very precious acknowledgement.
I was on the side of the truth during the oppressive years of the Soviet occupation, and now I try to remain on the side of the truth in the free Lithuania by seeking truth and justice.
In such a way, I fight for freedom – freedom from lies, from fear, from persecution of those who think differently, from conformism and hypocrisy.
God is the truth.
And the truth delivers us. I would like to quote just a few verses from the Gospel because this is the word of God that strengthened thousands of freedom fighters and those who were in Siberia, when God was our power, strength, and joy.
Here is the Gospel of St. John 3:19-21.
He who does not believe God’s only Son, the judgment of the court is such:
„The light came into the world, but people loved darkness more than light, because their works were evil. Every wicked man hates the light and does not enter into the light, so that his works would not be revealed. But whosoever carries out the truth, he comes to the light, in order to reveal his works completed in God.”
I see a lot of very painful welts and injustice in today’s Lithuania. Please forgive me that during this very precious day for all of us I will share with you not joys, but that which does not give me peace and does not allow wholehearted rejoicing in the freedom of Lithuania. You are probably sensing that I will be talking about the tragic fate of Deimantė Kedytė who was born in free Lithuania, and in which, as in a droplet of water, the situation of justice of Lithuania is reflected. Unfortunately, a very sad situation. (more…)

2018 m. vasario 19 d., Deimantei sukanka (sukaktų) 14 metų… :: 2018/02/19

Deimantė su A. Svarinsko rožiniuNiekas iš trijų aukščiausių Lietuvos tarnautojų, kurių š.m. sausio 13-ąją paklausė s. Nijolė Sadūnaitė, taip ir neatsakė nieko apie Deimanės Kedytės likimą.

Laisvės premiijos laureatei neatsakė.

Prezidentė, matyt, save ramina, kad pašnibždėto į N. Sadūnaitės ausį atsakymo, jog „niekada nežinojo ir nežino, kur yra Deimantė Kedytė”, užtenka.

Premjeras, matyt, save ramina, kad jo pasakymas, jog s. N. Sadūnaitės kalboje nebuvo tiesos, – tai jo atsakymas Laisvės premijos laureatei.

Na, o Seimo Pirmininkas , matyt, save ramina tuo, kad, įteikdamas Laisvės premijos statulėlę, nusifotografavo su Laisvės premijos laureate. O gal jis save ramina tuo, kad, būdamas 2012-aisiais tik profesoriumi, niekaip neįtakojo Deimantės Kedytės , tuo metu aštuoniametės, likimo. Nes, juk, anie du, t.y. tuometinis Policijos generalinis komisaras (dabar Premjeras) ir tuometinė Prezidentė (dabar irgi Prezidentė) buvo tiesiogiai atsakingi už Valstybės vardu kruopščiai planuotą ir įvykdytą smurtinį vaiko pagrobimą, įsakymais pagal tarnybą, įjungiant labai didžiulį kiekį policijos ir Valstybės saugumo pareigūnų. Tad, Seimo Pirmininkas gal ir manosi esąs niekaip nekaltas tame grubaus smurto ir prievartos reikale tiek prieš Našlaitę, tiek prieš nekaltus žmones, gynusius tą mergaitę nuo bet kokio smurto. Tačiau jo, būtent, Viktoro Pranckiečio, tylėjimas akivaizdžiai liudija negerą dalyką. Nors, jei kalbėti apie sąžinę, būtent šiam Tarnautojui būtų lengviausia pranešti Tautai apie kapą. Apsaugok, Dieve, būtų geriau, kad tai būtų tik neteisinga prielaida.

Iki vasario 16-osios mes neišgirdome atsakymo. Jie -Premjeras su Prezidente , Seimo Pirmininkas irgi, turėjo 33 dienas NAMŲ DARBAMS. Ar pamenate, ką parašydavo mokytoja už namų darbų neįvykdymą!? Tuomet, maksimaliai namų darbui duodavo tik dvi savaites. O čia simbolinės Kristaus, apie kurį N. Sadūnaitė sausio 13-ą Seimo tribūnoje irgi kalbėjo, 33 dienos. Ir mokytoja nerašydavo dvejeto už neatlikimą. Ji rašydavo kuolą!

Ji, Tauta, kuriai rūpi šiandieninis 14-as Deimantės Gimtadienis, Aukščiausiai Valstybės Trijulei rašo kuolą! Nusipelnėte. Už tokį vertinimą labai sąmoningai apsisprendėte patys.

Beje, padarėte naują nuodemę (nusikaltimą), priversdami daugel jums pavaldžių, tik su jūsų palaiminimu gaunančių lėšas pragyvenimui, žmonių iškraipyti, nutylėti, paslėpti tą s. Nijolės Sadūnaitės kalbos tekstą, kuris tebeskamba, kaip „dviašmenis kalavijas”. Šį kart tas kalavijas, skrodžiantis žmonių mintis ir sąžines, yra Deimantės, kuri šiandien palieka savo vaikystę, likimas.

Mes meldžiamės už tave, Deimantėle!

P.S. Apie nuotrauką. Notraukoje – Garliavos Mergaitė, kuri ką tik gavo dovanų – Rožinį – iš amžinos atminteis disidento mons. Alfonso Svarinsko rankų. A. Svarinskas lankėsi Garliavos Klonio gatvaėje 2012 m. blandžio mėn. Vaikai nebūtinai puola kalbėti Rožinio maldą. Tokia yra tiesa. Bet, gegužės 17-osios rytą, matydama, kaip už lango suiminėjami ją mylėję ir saugoję žmonės, Deimantė su kitais balsiai kalbėjo paskutinę savo maldą kartu su savo namiškiais. Tai buvo paskutinis „Tėve mūsų” iš vaikiško išgąsčio virpančiomis lūpomis… O šio Rožinio, kaip, beje, ir batų Ji tą rytą nepasiėmė…

Prezidentė, Premjeras, Seimo Pirmininkas (Lietuvos) savo tylėjimu, matyt, mano, kad tai yra teisinga…

Prašymas padėti Olgai Girdauskienei. :: 2017/11/22

Olga GNesibaigiantys teismai, išieškojimai ir toliau persekioja 2012 m. gegužės 17 dienos įvykių dalyvius. Šiuo metu yra įsiteisėjęs galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kuriuo Olgai Girdauskienei yra paskirtas namų areštas, ir dar priteista sumos už atstovavimą teismuose, advokatų patirtos išlaidos ir t.t.

Valstybė visu pajėgumo nukreipia savo „teisingumą” į žmogų, kuris buvo tik įvykių stebėtojas. Visus galinčius ir neabejingus įvykiams prašome padėti Olgai Girdauskienei išsaugoti namus ir susimokėti išieškotas sumas L. Stankūnaitei.
Swedbank AB, banko kodas BIC – HABALT22,

Olgos Girdauskienės sąskaitos Nr. LT56 7300 0101 5181 2584.

„Drąsos kelias” politinė partija

Neringa Venckienė. Galbūt jau atėjo Biblijoje minimos paskutinės dienos? „Deimantė Kedytė dar kartą liudija : žodžiai Aidas, Ūsas yra man girdėti. Tai tie vyrai, kurie buvo su mano mama. Tie vyrai gulėdavo ir liepė…”. :: 2017/11/04

Neringa su Drasiaus dukralaisvaslaikrastis.lt

Neringa Venckienė : „Deimantė Kedytė dar kartą liudija : žodžiai Aidas, Ūsas yra man girdėti. Tai tie vyrai, kurie buvo su mano mama. Tie vyrai gulėdavo ir liepė…”.

Galbūt jau atėjo Biblijoje minimos paskutinės dienos?

Olga Girdauskienė, mokslų daktarė, 1979 m. baigusi doktorantūros studijas Sankt-Peterburgo valstybiniame kultūros ir menų universitete, nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje Kauno apylinkės teismo teisėjo Rimanto Sipavičiaus 2016 m. rugsėjo 13 d. nuosprendžiu pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1 dalį, tai yra siekimą paveikti nukentėjusįjį asmenį. Jai paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose. Priteista L.Stankūnaitei 8527,68 eurai. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 18 d. kolegijos, susidedančios iš teisėjų Gražvydo Poškaus, Boleslovo Kalainio ir Ernestos Montvidienės, nutartimi iš R.Sipavičiaus nuosprendžio pašalinti Olgai Girdauskienei suformuluoto kaltinimo laikotarpiai, kai buvo išvykusi aplankyti giminaičių į Rusiją ir kai gydėsi ligoninėje, kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

Vienas iš Olgą Girdauskienę teisusiųjų – Boleslovas Kalainis, kuris savo pusbroliui Romualdui Drigotui yra sakęs, kad Garliavos byloje visi bus nuteisti, tuo jau pasirūpinta. Vėliau gynęsis ne tik žodžių, bet ir giminystės ryšių. Kai Romualdas Drigotas paviešino nuotrauką, kurioje jis sėdi prie stalo su pusbroliu, B.Kalainis nutilo.

Žymūs byloje buvo ne tik teisėjai, bet ir liudytojai. Be Cinino nuosprendžio ir pedofilijos bylos kai kurių dokumentų ir „etatinių” liudytojų teisėjams kitų parodymų neprireikė. Juk Klonio gatvėje buvo šimtai žmonių, bendravusių su mergaite. Liudytojas M. Kuprevičius duoda parodymus apie laikotarpį, kai Broniui Varsackiui paskelbus nutartį mergaitę perduoti L.Stankūnaitei, Klonio gatvėje buvo susirinkę ne šimtai, bet tūkstančiai žmonių. (more…)