JAV prezidento Donaldo Trumpo pirmoji kalba po priesaikos Vašingtone. :: 2017/01/23

Trump su z kalbaSkelbiame 45-ojo JAV prezidento Donaldo Dž. Trampo (Donald J. Trump) inauguracinę kalbą pasakyta 2017 m. sausio 20 d. Vašingtone ant Kapitolijaus laiptų.

„Aukščiausio teismo pirmininke Robertsai, Prezidente Karteri, Prezidente Klintonai, Prezidente Bušai, Prezidente Obama, brangūs amerikiečiai ir viso pasaulio žmonės – ačiū [plojimai]!

Mes, Amerikos piliečiai, telkiamės bendrai pastangai – atstatyti mūsų šalį ir atkurti jos pažadus visiems mūsų žmonėms. Kartu mes apspręsime Amerikos vystymosi kryptį taip pat ir pasaulio vystymosi kryptį daugeliui metų į ateitį. Mes susidursime su iššūkiais. Mes patirsime sunkumus, bet savo darbą padarysime. Kas ketverius metus mes susirenkame ant šių laiptų, kad taikiai perduotume valdžią, ir aš dėkingas Prezidentui Obamai ir Pirmajai Ledi Mišelei Obamai už jų maloningą pagalbą perimant valdžią. Jie buvo nuostabūs. Ačiū.
Šiandieninės iškilmės turi labai svarbią reikšmę, nes, šiandien, mes ne tik perduodame valdžią iš vienos administracijos kitai ar iš vienos partijos kitai, bet mes perduodame valdžią iš Vašingtono DC ir grąžiname ją jums – žmonėms [plojimai].

Per daug ilgai maža grupelė mūsų šalies sostinėje naudojosi valdžios dovanomis, o žmonės turėjo padengti visas išlaidas, Vašingtonas klestėjo, tačiau su žmonėmis nesidalijo šias turtais. Politikai gyveno prabangoje, bet darbo vietos buvo naikinamos, o gamyklos uždaromos. Isteblišmentas gynė save, bet ne mūsų šalies piliečius. Jų pergalės nebuvo jūsų pergalėmis. Jų triumfai nebuvo jūsų triumfai. Ir kai jie švęsdavo mūsų tautos sostinėje, vargstantiems žmonėms visoje šalyje nebuvo ką švęsti [plojimai].

Bet pokyčiai prasideda tiesiog čia ir dabar, nes ši akimirka yra jūsų akimirka. Ji priklauso jums [plojimai]. Ji priklauso visiems kas šiandien susirinko čia ir visiems kas žiūri tai visoje Amerikoje. Tai jūsų diena. Tai – jūsų šventė, ir tai, Jungtinės Amerikos Valstijos, jūsų šalis [plojimai].

Svarbiausia iš tiesų, ne kuri partija kontroliuoja vyriausybę, o ar ją kontroliuoja liaudis. 2017-ųjų metų sausio 20-oji diena įsimins kaip dieną, kai tauta perėmė valstybę į savo rankas [ovacijos]. (more…)

JAV prezidento Donaldo Trumpo inauguracija tiesiogiai! :: 2017/01/20

Donald Trump 1Trampo inauguracija tiesiogiai Z

Kol Lietuva buvo maitinama „visureigio skandalu” – atsakingi asmenys 2017 m. sausio 17 d. visiškai ramiai pasirašė karinę sutartį dėl JAV kariuomenės pastovaus buvimo Lietuvoje. :: 2017/01/18

Jav ir lietuvakam.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BENDRADARBIAVIMO GYNYBOS SRITYJE

Turinys

Lietuvos Respublikos Vyriausybė (toliau – Lietuva) ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybė (toliau – Jungtinės Valstijos), toliau abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, suvokdamos savo teises ir įsipareigojimus pagal Šiaurės Atlanto sutartį; atsižvelgdamos į tai, kad JAV karinės pajėgos, jų išlaikytiniai ir JAV rangovai gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje ir kad tokio JAV karinių pajėgų buvimo tikslas yra remti Šalių pastangas palaikyti taiką ir saugumą abiem Šalims svarbiose ir naudingose srityse, įskaitant  dalyvavimą vykdant bendras gynybos užduotis; pripažindamos, kad JAV karinių pajėgų buvimas padeda stiprinti Lietuvos Respublikos ir regiono saugumą ir stabilumą; norėdamos dalytis atsakomybe už paramos minėtoms JAV karinėms pajėgoms, kurios gali būti Lietuvos Respublikos teritorijoje, teikimą; pripažindamos 1951 m. birželio 19 d. Londone pasirašytą ir 1953 m. rugpjūčio 23 d. įsigaliojusį Šiaurės Atlanto sutarties Šalių susitarimą dėl jų karinių pajėgų statuso (toliau – NATO SOFA), taip pat jo nuostatas dėl susitarimą papildančių atskirų susitarimų; pripažindamos 2006 m. gegužės 22 d. Štutgarte ir 2006 m. gegužės 31 d. Vilniuje pasirašytą, o 2006 m. gegužės 31 d. įsigaliojusį Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų gynybos departamento susitarimą dėl logistinės paramos, atsargų ir paslaugų teikimo (toliau – LSA); pripažindamos 1995 m. lapkričio 21 d. Vilniuje pasirašytą ir 1995 m. lapkričio 21 d. įsigaliojusią Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės saugumo sutartį dėl saugumo priemonių slaptajai karinei informacijai apsaugoti (toliau – Informacijos saugumo sutartis); pripažindamos būtinybę stiprinti abiejų Šalių saugumą, prisidėti prie tarptautinės taikos ir stabilumo užtikrinimo ir didinti bendradarbiavimą gynybos ir saugumo srityse; norėdamos sudaryti susitarimą dėl glaudesnio Jungtinių Valstijų  ir Lietuvos bendradarbiavimo, susitarė:

I straipsnis. Taikymo sritis ir tikslas (more…)

Niekas nepamiršta! Praėjo 4-eri metai ir 8-eri mėnesiai po smurto akto Garliavoje prieš mažą Mergaitę ir taikius, nekaltus žmones. :: 2017/01/17

Mergaitei sukr kojos aNiekas nepamiršta! Praėjo 4-eri metai ir 8-eri mėnesiai po smurto akto Garliavoje prieš mažą Mergaitę ir taikius, nekaltus žmones.

Drąsiaus Kedžio duktė 2012 m. gegužės 17 d. išnešta į nežinią. Ji išplėšta iš mylinčių Ją žmonių glėbio, paniekinus ir pragariškai pažeminus visa tai ir visus tuos, kas Jai buvo nepaprastai brangu ir vertinga.

Ta diena įėjo į Lietuvos istoriją, kaip diena, kai nubrėžiama labai aiški riba tarp abejingumo ir meilės.

Žmogus, kuris pateisiną šį valsybės įvykdytą skausmą prieš mažametį vaiką, yra žmogus, kuris pateisina gyvenimą be meilės.

Žmogus, kuris verkia, prisiminęs Garliavos dramą, yra žmogus, ant kurio dar laikosi pasaulis.

Lenkiame galvas prieš kiekvieną, turintį atmintį ir šidį. Jūs esate Meilė tikrovėje!

Mirė Paulius BALTRĖNAS (1945 06 28 – 2017 01 13) :: 2017/01/15

Liudesio zvake Pranešame, kad 2017 m. sausio 13 d. Laisvės gynėjų dieną staiga mirė politinės partijos „Drąsos kelias” koordinacinės tarybos narės Linos Baltrėnaitės tėtis Paulius BALTRĖNAS (1945 06 28 – 2017 01 13).
Velionis Paulius Baltrėnas buvo gimęs 1945 m. birželio 28 d. 2012-aisiais prieš 5-eris metus Jis buvo politinės partijos „Drąsos kelias” vienas iš steigėjų. Jo širdis staiga nustojo plakti, kai Lietuva minėjo 26-ąsias Laisvės gynėjų žūties metines. Tai simboliškas lemties ženklas. Dėkojame už tai, kad vėlionis pasirinko tauraus žmogaus poziciją ir neliko abejingas, kai reikėjo savo apsisprendimu apginti  neabejingą ir skriaudžiamą Lietuvą nuo Lietuvą paniekinusių neteisingumo. Tebūna viltingas Jo susitikimas su dangiškuoju Tėvu!..
Velionis Paulius Baltrėnas, politinės partijos „Drąsos kelias” narys ir steigėjas, bus pašarvotas Kaune, Vilijampolės gedulo namuose „Praradimas”, Panerių g. 19, sausio 16 d, pirmadienį, 11 val.
Po trumpo atsisveikinimo urna išnešama 14 val.
Laidotuvės tą pačią sausio 16 dieną Karmėlavos kapinėse.
Užuojauta mūsų bendražygei Linai Baltrėnaitei

Politinė partija „Drąsos kelias”

Lietuvi, nepamiršk, kad tai yra Tavo Tėvynės atmintinos datos, kada vieni aukojosi už kitus! :: 2017/01/14

Su sausio 13-aja

Neaukokite karui. Nekurstykite karo. Nesukelkite jo! :: 2017/01/13

policiija

2012

2017 m. sausio 13 d. LRT tiesiogiai transliavo lėšų rinkimo iš Lietuvos žmonių akciją- koncertą. Net nesislepiant buvo sakoma ir rodoma, kad suaukoti pinigai papildys Ukrainos karinę amuniciją.

Vietoje to, kad Lietuva inicijuotų karo veiksmų nutraukimą aukščiausiais diplomatijos kanalais, oficialioji Lietuva prisidėjo prie karo pratęsimo.

sausio_13-1

1991

Transliacijos metu parodytuose reportažuose aiškiai buvo matyti, kad akcijos iniciatoriai tiekia kariaujantiesiems ginkluotiems kariškiams naktinio matymo optiką (ji praktikoje yra naudojama snaiperiams ieškant taikinių), tiekia alyvą ginklams (kad jie šaudytų be užsikirtimų, įgalindami nužudyti kuo daugiau žmonių-priešininkų), teikia žiemines pirštines (jų devėjimas įgalina turėti šiltas rankas, kurios yra būtinos, norint efektyviai ir greitai nukauti kitą, t.y. priešininką).

Taigi ši parama virš 100 000 Eurų bus pervesta ne

ugnies nutraukimo iniciatyvoms, o karo pratęsimui ir karo efektyvumo didinimui iki to laiko, kaip sakė laidos dalyvė Ukrainos tankistė, kol bus išvarytas iš Rytų Ukrainos paskutinis rusų kovotojas.

Kyla klausimas, kodėl Lietuvos žmonės aukodami norėjo prisidėti prie didesnio kiekio žuvusiųjų ir suluošintųjų Rytų Ukrainoje? jei tikėti, kad piniginės aukos skambučiai buvo tikri, o ne LRT sukurti, tai išeitų, kad 50 000 Lietuvos žmonių, paaukojusių savo 2 Eurus ginkluotei ir amunicijai, nori pasidalinti savo likimu su tais žmonėmis, kuriuos ta jų paukotomis lėšomis nupirkta ginkluotė ir amunicija suluošins.

Kodėl Lietuvos žmogus pasirašo tokiai beprotybei?

Juk jam, LRT žiūrovui, jau net nebemeluojama, kur bus padėti tie jo 2 Eurai.

Dar pora detalių.

Paramos karui labdaros koncerto globėjas buvo prezidentas Valdas Adamkus, ką tik gavęs Laisvės premiją.

Uoliausias ragintojas aukoti Ukrainos karui buvo profesorius Vytautas Landbergis , ką tik gavęs Laisvės premiją. Jam, įteikiant šį garbingą ir didelį 5 000 eurų apdovanojimą, Laisvės premijos komisijos pirmininkė konservatorė R. Morkūnaitė profesorių V. Landsbergį iš Seimo tribūnos specialiai pavadino „prezidentu.

Ar neatrodo, kad Seimo pirminikas V. Pranckietis apsiriko nesiūlydamas Laisvės premiją skiri sesei vienuolei žymiai disidentei Nijolei Sadūnaitei. Ji tai jau tikrai apie Rytų Ukrainos karą būtų kalbėjusi kitu tekstu.

Beje viena TV reportažo iš Rytų Ukrainos herojė paramos koncerto laidoje, tiesiogiai transliuotoje visai Lietuvai, sakė, kad vietinė Ukraina (suprask, oficialioji Ukrainos valdžia) tiek jų kovos neremia, kiek juos paremia Lietuva. Bet, žinant tai, kad Ukrainoje demobilizuota 130 000 žmonių, tai Lietuvos 106 000 Eurų ne ką jiems padės..

Arba yra tai, ko mes nežinome, bet jie, ukrainiečiai, žino.

Žmonės, išgirskite pagaliau, neaukokite karui. Nekurstykite karo! Patyrę sausio 13-osios baisumus, būkite aukščiau už karo kurstytojus! Aukokite geriau vaikiškus rūbus ir lietuvišką duoną. Ir išsiųskite koncerto atlikėjus tiesiai nuo scenos tuos vaikiškų rūbų ir lietuviškos duonos krepšius nuvežti šeimoms, kurios prarado savo artimuosius. Ir sugebėkite tą duoną ir vakišką rūbą pasidalinti po lygiai tiek su ukrainų, tiek su rusų vaikais. Tada mūsų Loretos ir Jos brolių auka mums patiems įgaus naują prasmę. Neaukokite nė vieno skambučio naujam kraujui ir naujoms ašaroms. Netikėkit melu. Velnio keršto spiralė neveda į jokią pergalę. Mąstykit. Klausykit širdies. Juk, dar turit…

Verta pacituot vieną žmogų.

Buvo pasaulyje toks Karolis Voityla, kuris katalikų ir ne tik jų yra vadinamas šventuoju popiežiumi Jonu Pauliumi II. Taigi, Jis yra paskęs tokią frazę: „Nesukeldami karo neprarandame nieko, sukeldami karą – prarandame viską”.

PRAŠAU NEPRITARTI abstrakčioms smurto prieš vaiką sąvokoms :: 2017/01/12

laisvavisuomene.lt

Tetis kuris myli Įvedę savo vardą, pavardę ir el. pašto adresą, Jūs nusiųsite Seimo nariams tokį laišką:

Gerbiami Seimo nariai,

Prašau Jūsų balsuoti prieš Žmogaus teisių komiteto pakoreguotą Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. XIIIP-113(3), kuriuo siūloma smurto sąvoką padaryti subjektyvią, susiejant su  abstrakčiais kriterijais (pvz., pozityvios socializacijos trikdymas, individualumo nepripažinimas ir pan.). Tokios pataisos ne tik padarys pačia smurto sąvoką sunkiai suvokiamą, bet ir atvers kelią bet kokį incidentą ar konfliktą, kurie neišvengiamai kiekvienoje šeimoje kyla tarp tėvų ir vaikų, traktuoti kaip smurtą prieš vaiką.

Projekte siūlomi smurto formų apibrėžimai yra tokie abstraktūs, kad kiekvienas tėvas ir kiekvienas prižiūrinčios įstaigos pareigūnas juos interpretuos individualiai ir todėl skirtingai. Atsakingi rūpestingi tėvai galės būti pripažinti smurtaujančiais prieš vaikus net patys nesuprasdami, ką daro blogai, kadangi iš anksto negalės žinoti, kaip jų (ne)veikimas gali būti interpretuojamas konkrečių pareigūnų. Tokia abstrakti ir neturinti aiškių ribų smurto sąvoka bus nuolatinės įtampos šaltinis ne tik šeimoje, bet ir visuomenėje.

Viliuosi, kad balsuosite prieš projektą Nr. XIIIP-113(3) ir nepaversite didžiulės Lietuvos dalies potencialiais smurtautojais bei sudarysite sąlygas Lietuvoje įsigalioti sistemingai, nuo pradžių iki pabaigos apgalvotai vaiko teisių apsaugos tvarkai.

Iš anksto dėkoju už Jūsų gerą valią.

Su pagarba

laisvavisuomene.lt

Politinis teismų procesas: šiandien, sausio 10 d., prokuroro skundą dėl Garliavos šturmo liudytojus išteisinusios nutarties nagrinės Kauno apygardos teismas :: 2017/01/09

Šiandien, sausio 10 d., antradienį, 11 val. Kauno apygardos teisme (A. Mickevičiaus 18A) vyks teismo posėdis (antroji instancija) dėl Garliavos šturmo liudytojams mestų kaltinimų.

Primename, kad pirmos instancijos Kaišiadorių apylinkės teismo teisėjas Gintautas Kaulakis kaltinamuosius išteisino (skaityti ČIA). Tačiau prokuroras Ričardas Gailevičius apskundė išteisinamąją  nutartį aukštesnei instancijai.

Bylą nagrinės teisėjų kolegija: pirmininkas Rimas Švirinas, teisėjai Algirdas Jaliniauskas ir Viktoras Preikšas.

Nukentėjusiais šioje byloje yra pripažinti antstolė Sonata Vaicekauskienė ir portalo lrytas.lt žurnalistas Nerijus Povilaitis.

tiesos.lt

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji

2012 05 17 033_00012012 05 17 033_00022012 05 17 012_0001b456156_3147570453644_615730033_o271174501aValiusaitis-sulaikytas-isveda

 

 

 

Policija salina kliuti Laimute Kedieneclipboard01suspardytas-jezus2012 05 17 013_0001bChemine moteris ir dekis bpoliciijageguzes 17 plesia zmoguPartijos pirminikasZiaurus-rytasPaskutines akimirkos 2012 05 17

Su Naujaisiais metais Jus! :: 2016/12/31

Nauji-DK-metai-2017

Gruodžio 22 d LR Seimas, skubėdamas švęsti Kalėdų, po pusvalandžio diskusijų, neva, Taikos vardan priėmė nutarimą Laisvės premiją skirti V. Adamkui ir V. Landsbergiui :: 2016/12/22

Sadunaite Nijole 2015 05 17Gruodžio 22 d.LR Seimas balsavo dėl Laisvės premijos komisijos pirmininkės konservatorės R. Morkūnaitės-Mikulėnienės siūlymo (2016 12 14) Laisvės premiją skirti V. Adamkui ir V. Landsbergiui. Pasiūlyme visiškai nėra s. Nijolės Sadūnaitės pavardės, dėl kurios įvertinimo apdovanojant Ją Laisvės premija raštiškai valią buvo išsakę 52 parlamentarai. Keista , kad šios masės, šios jėgos, sprendimų priėmimo vakarą neliko. O nuosekliausias ginant Laisvės premijos esmę liko parlamentaras Petras Gražulis, kuris pats sovietiniais metais buvo neteisingai nuteistas ir kalintas .

84 balsais už ir niekam nebalsavus prieš (tik dviems susilaikius) – Laisvės premija sausio 13-ą bus įteikta V. Adamkui ir V. Landsbergiui.

Išvada: Bijo valdžia  disidentės s. Nijolės Sadūnaitės. Bijo ir 30 metų kalinto savietmetyje disidento Balio Gajausko. Nes šie žmonės ir šiandien šneka TIESĄ.

Ir dar ilgai valdžia bijos jų. Labai ilgai…

Video Seimo posėdžio įrašo:  žiūrėti nuo 2:40:41 iki3:10:47

Balsavimo, vykusio 2016 m. gruodžio 22 :d, 18 val., rezultatai

 

Gruodžio 16 d., penktadienį, 11 val., Vilniuje bus perduodamos Kalėdų dovanos Drąsiaus Kedžio dukrai. :: 2016/12/15

2015 11 17 VilniujeGruodžio 16 d., penktadienį, 11 val., Vilniaus miesto savivaldybėje Laimutė ir Vytautas Kedžiai per Vaiko Teisių apsaugos skyrių perduos dovanas savo mylimai anūkei, Drąsiaus Kedžio dukrai, prievarta pagrobtai iš gimtųjų namų prieš 4 metus ir 7 mėnesius.

Būkite liudininkais  šio įvykio.

Primename, kad Vilniaus m. Vaiko Teisių apsaugos skyrius yra juridiškai atsakingas, kad šv. Kalėdų proga  Mergaitė dovanas gautų.

Laimutė ir Vytautas Kedžiai. „ŠAUKSMAS” į naujai išrinktą LR Seimą :: 2016/12/14

KedziaiLietuvos Žmogaus Teisių Gynimo Asociacijos surengtoje konferencijoje „ŽMOGAUS TEIISIŲ SITUACIJA LIETUVOJE: Gerovė ar jos Iliuzija? s. Nijolės Sadūnaitės pasisakymas pradėtas Laimutės ir Vytauto Kedžiu laišku “ŠAUKSMAS” į naujai išrinktą LR Seimą:

ŠAUKSMAS

Gerbiami konferencijos „Žmogaus teisės Lietuvoje: gerovė ar jos iliuzija?” dalyviai ir rengėjai – tai klausimas, kuris rūpi ir mums.

Esame seneliai, tėvai, kažkada labai senai ir mes buvome vaikai ir anūkai. Užaugę auginome savo vaikus, dukrą ir sūnų. Puoselėjome šeimą ir tikėjome, kad sulaukę senatvės galėsime džiaugtis ramybe, anūkų ir proanūkių krykštavimu, kad mūsų širdžių netemdys skausmas, netektys, šmeižtas ir nuolatinis persekiojimas.

Niekada nebūtume patikėję, kad siekis savai valstybei išugdyti dorus piliečius, vaikus išleisti į mokslus ir būnant seneliais rūpintis brangiausiais žmonėmis gali virsti nuolatiniu persekiojimu, šmeižimu, netikėjimu žmogumi, kuris sako tiesą.

Virstame nusikaltėliais nepadarę nusikaltimo. Tampame protu nesuvokiamo šmeižimo ir valstybės vardu absurdiškų kaltinimų aukomis.

Išgyvenome netektis… Sūnų, atimtą nežinia kieno ir už ką, palaidojome. Sūnaus dukrelė, mylėta, auginta, sūpuota ant rankų anūkėlė, išplėšta iš gimtųjų namų. Nematome, negirdime, nesidžiaugiame muzikos, kurią ji groja, garsais. Kaip didžiausi pasaulio nusikaltėliai negalime apkabinti, pasveikinti ar tik paklausti „kaip tau sekasi, kaip gyveni?”, neturime teisės seneliais būdami įteikti dovanų net ir svarbiausių švenčių proga. Nežinome ar su meilia pirktos ir ruoštos dovanos perduodamos anūkei, į tokius klausimus niekas neatsako.

Netekome ir dukters su anūku. Kurie gyvi, bet iš tėvų ir senelių atimti ne savo valia, o kitų pastangomis. Labai liūdna, graudu nes iki šiol nesuvokiame už ką iš gimtųjų namų ištremiami žmonės, už ką gyvieji turime kentėti, jei Dievas mato nieko blogo nepadarėme. Neturime teisės artimųjų nei matyti, nei pas juos nuvykti ar su jais susitikti. Esame įkalinti be asmens dokumentų, be viso gyvenimo santaupų, be namų, kuriuos kiekvieną minutę grasina atimti.

Nejaugi valstybė savo piliečiams suteikia tik tokias teises, būti daiktu ir aklai paklūsti nesuvokiamą galią turintiesiems? Nejau valstybė taip sumoka už meilę šeimai, už paramą vaikui už tikėjimą įstatymu?
Pasakykite ar taip ginamas žmogus, jei per didžiąsias šventes prie stalo turi būti be artimųjų. Koks žiaurus įstatymas ir kokias galias turintis žmogus gali uždrausti mylėti savo kūno ir kraujo dalelę, savo ateitį? Vaikai ir anūkai yra tėvų ir senelių džiaugsmas, tikėjimas, vienintelė paguoda senstančiam kūnui ir širdžiai.

Kodėl žiaurūs valstybės ar žmonių sprendimai atima iš žmogaus teisę į šiltą puodelį arbatos paduodamą iš vaiko rankos?
Būdami seni, netekę sveikatos ir iškamuoti teismų maratonų, neteisybės, šmeižimo, sugniuždyti netekčių ir neteisybės vis dar turime vilties. Tikime, kad atsiras galimybė ir mums bus suteikta teisė pamatyti anūkę, anūką ir dukrą. Prašome visų apginkite žmogiškąsias vertybes, atstatykite tiesą, neatimkite artimųjų, kuriuos sukūrė ne įstatymas, ne žmogus. Artimųjų, kuriuos sieja ir kraujo ryšys niekas negali duoti arba atimti, jie yra. Jie yra kartu, širdyse, mintyse ir gyvenime. Leiskite būti ir matysis su artimaisiais su tais, kuriuos atėmėte, su tais, kuriuos mylime.

Tikimės būti išgirsti, suprasti, ir mums bus suteikta teisė matytis su pačiais artimiausiais.

Laumutė ir Vytautas Kedžiai

Tiems, kurie norės paremti Neringą Venckienę. :: 2016/02/21

Donate

neringavenckiene.com

 

Parama Neringai Venckienei 1Parama Neringai Venckienei 2