Gegužės 21 d. Neringa Venckienė Čikagoje, JAV, švenčia Gimtadienį. Sveikiname! :: 2019/05/21

Ramunes JumsNeringa VenckienėSavo 48-ą Gimtadienį „Drąsos kelio” politinės partijos lyderė mūsų mylima Neringa Venckienė mini toli nuo Tėvynės. Gimtadienio šventė vyksta kitoje erdvėje, nei yra vertas už Tiesą it Teisingumą labai daug jėgų atidavęs žmogus. Tikime, kad sveikas protas vis dėl to laimės ir p. Neringos likimas nebus luošinamas tų pačių žmonių, kurie jau suluošino Jos brolio Drąsiaus dukters Deimantės Kedytės gyvenimą.

Linkime ir meldžiamės, kad Neringa galėtų laisvai judėti po pasaulį ir laisvai dalinti save Sūnui ir kitiems artimiausiems žmonėms. Sveikiname Neringą Venckienę su Gimtadieniu!

 

Tegul negandos, vis dar tebeskaudinančios Jus, mieloji Neringa, ir Jūsų idėjos brolius bei seseris, užgrūdina Jus Viltyje. Blogis visuomet yra laikinas. Tik Teisumui priklauso galutinė pergalė. Ačiū, kad pažadinote tūkstančius Lietuvos žmonių mąstymui ir nesitaikstymui su akivaizdžia neteisybe. Gera sėkla išliko! Ištvermės Jums, vidinės ramybės ir sveikatos!

Užtariame ir visuomet užtarsime Jus!

politinė partija „Drąsos kelias”

7-eri metai po Deimantės Kedytės pagrobimo. Minėjimas Garliavoje. 2019 m. gegužės 17 d. :: 2019/05/18

7-eri metai po aštuoniametės Deimantės Kedytės pagrobimo ir smurto prieš taikius žmones. Minėjimas Garliavoje (Kauno rajone), Klonio gatvėje, kur kalbėjusieji dalinosi savo mintimis. 2019 m. gegužės 17 d. Minėjimo vaizdo įrašas:

Jonas-Varkala-2019-05-17 su z

2019 m. gegužės 17 d., šį penktadienį, 12 val. Deimatės Kedytės pagrobimo minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje. :: 2019/05/14

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji su z

 

Rytas 05 12

Kviečiame!

2019 m. gegužės 17 d., šį penktadienį, 12 val. Deimatės Kedytės pagrobimo minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje, Kauno raj.

Prėjo 7-eri nežinios metai. Tie metai mums, kurie tebelaukiame, labai ilgi. Laukiame, pirmiausia, aiškių žinių apie prievarta Lietuvos valstybės pradangintą mūsų mylimą Deimantę. O antra, visi mes tebelaukiame teisingumo atstatymo. Būrys žmonių po 2012-ųjų gegužės 17-osios buvo teisiami. Jų buvo virš 30 žmonių. Vieniems vyko administracinės bylos. Žmonės, pareiškę tą žiaurų rytą savo pilietiškumą vien buvimu privataus namo privačiame kieme, buvo baudžiami labai didelėmis piniginėmis baudomis. Kita 17-os žmonių grupė buvo apkaltinti, taikant jiems baudžiamąją atsakomybę. O tada metų metai užtampyti po teismus, kur vieni teismai išteisino, o kiti, aukštesni teismai, vėl tyčiojosi iš tų nekaltų žmonių, uždėdami jiems jokios logikos neturinčias slibininio dudžio baudas.

Mes per 7-eris metus patyrėme eilę nesąžiningai keliamų kaltinimų, pagrįstų melu. Net ir dabar, po 7-erių metų, laukia teismo nuosprendžio grupė Klonio gatvės įvykių liudininkų, absurdiškai vadinamų „maištininkais”, Šiaulių apygardos teisme.

O artimiausi aštuoniametės Deimantės Kedytės artimieji? Tiek seneliai, tiek giminaičiai, net kaimynė nuteisti absoliučiai be jokio pagrindo, pritaikant ekonomiškai žlugdančias bausmes, kurias nepriklausomos Lietuvos prokuratūra su pasimėgavimu prašo iš teismų. Čia vertėtų prisiminti ir išskirtinės sąžinės gydytoją onkologę Laimą Bloznelytę-Plėšnienę, nuteistą milžiniška bauda už tiesos liudijimą.

Nekaltai apkaltinatas Drąsius Kedys. Absurdiškiausi kaltinimai Jo sesei Neringai Venckienei, Dar absurdiškesni kaltinimai Deimantės Kedytės garbingo amžiaus seneliams Vytautui ir Laimutei Kadžiams…

Taigi, tebelaukiame masinių reabilitacijų prieš eilę žmonių, kurių jau yra ir išėjusių į Amžinybės tolius. Todėl smurtininkų atgaila diena iš dienos darosi vis sunkesnė ir vis labiau vedanti į visišką pražūtį…

Susirinkime gegužės 17 d., šį penktadienį, 12 val., į Klonio g. 5, Garliavoje Kauno rajone kiemą vėl prisiminti tų dienų, kai Deimantė žaidė ir vakarais važinėdavo dviračiu po tą saugų kiemą ir labai aiškiai pasakyti, kad rinkimų karštligei vykstant, naujasis Lietuvos Respublikos Prezidentas šalia Prezidento regalijų nuo šių metų liepos 12 d. ant savo kaklo užsidės labai sunkų akmenį, kuriame neišdildomai įrėžti paskutinieji plėšiamo vaiko klyksmo žodžiai „Žmonės jūs, at ne žmonės!?” Tai atsakomybės už neapgintą, bejėgį našlaitį akmuo. Jo našta vis sunkės, jei į istorinį Laisvės premijos laureatės sesės vienuolės Nijolės Sadūnaitės klausimą, viešai iš LR Seimo tribūnos užduotą, apie Deimantės likimą taip ir nebus atsakyta.

Iki liepos 12-osios dar yra truputis laiko palengvinti to akmens naštą ir veikiančiajai Prezidentei…

Mes susirinksime.

„Drąsos kelias”

Ir nuo vieno žmogaus priklauso labai daug! :: 2019/05/11

Ziaurus ryt geg 2012 05 17 1„Drąsos kelio” žmonės, mes žinome istoriją, kurios epicentre buvo vaikas – mažametė mergaitė Deimantė Kedytė. Tai istorijai yra jau 10 metų. Jei tai yra tuo pačiu ir jūsų gyvenimo istorija – tai jums gyvenime yra lengviau, kai reikia atskirti melą nuo tiesos. Jei tai yra ir jūsų gyvenimo dalis – tai jums nereikia patarti, kaip elgtis lemtingais gyvenimo atvejais. Jūs pats ar pati tampate tais patariančiais žmonėmis, kai kitas ieško teisingiausio sprendimo.

Žmonių, kurie nesivadovauja sąžine, visada bus. Tačiau teneatima tai jums vilties, formuojant mūsų krašto lemtį. Nenusivilkite. Darykite tą sprendimą, kuris jums suteikia gyvenimo prasmę. Atsivertimas į gerą, į žmogšką jautrumą, atsivertimas į Dievo Tiesą yra skirtas visiems. Tačiau nevisi tai pasirinks. Bet mes džiaukimės tuo, kad, netgi, jei platus kelias veda į pražūtį – mes nesirenkame tokio kelio, net jei būtume ciniškai išpuikusios visuomenės mažuma.

Nuo dvylikos būrelio prasidėjo lemiamas pasaulio pasikeitimas. Kai tas dvyliktukas prieš porą tūkstantmečių per vieną Asmenį ir Jo Gyvenimą pažino esmių Esmę – joks pasaulio melagis jų nebepajėgė apgauti. Jokie vilkai ėriuko kailiuose.

„Drąsos kelio” žmonės, Jums per vieno nekalto vaiko skausmą, atskirtį, klyksmą ir paskutiniuosius žodžius yra duota galimybė pakeisti Lietuvos likimą. Nors esate lašas vandenyne, bet nuo to lašo ir prasideda vandenynas…

Karolis Venckus prašo žmonių nebalsuoti už Saulių Skvernelį. :: 2019/05/09

Karolis-Venckus-praso-1laisvaslaikrastis.lt

Jau pusantrų metų Čikagos kalėjime pagal suklastotus kaltinimus laikomos Neringos Vencckienės sūnus Karolis Venckus kreipėsi į žmones, prašydamas jų artėjančiuose prezidento rinkimuose nebalsuoti už Saulių Skvernelį

„Artėja dar vieni Seimo rinkimai, ir nesvarbu, ar jūsų pažiūros yra kairiosios ar dešinios, ar jūs labiau konservatyvių ar liberalių pažiūrų žmogus, bet yra vienas kandidatas šiuos rinkimuose, kurio tikrai nereikėtų palaikyti. Tai žmogus, kuris neturi jokių politinių pažiūrų. jis pradėjo su “tvarkiečiais”, tada metėsi ant konservatorių, paskui planavo dirbti su socdemais, ir galiausiai atsidūrė pas “valstiečius”. Tai žmogus, kuris mano, kad naudoti fizinį smurtą prieš Lietuvos žmones yra pateisinama. Jis vadovavo tiek riaušių prie Seimo metu, tiek ir Graliavos šturmui.Ttai žmogus, kuris mano, kad vienintelė alternatyva policinei valstybei yra kriminalinė valstybė. Tai žmogus, kuris žada reformuoti Lietuvos teisinę sistemą, nors jis daugelį metų pats buvo tos sistemos dalis, ir pats asmeniškai prisidėjo prie šios sistemos supuvimo ir korupcijos. Todėl kad ir koks būtų jūsų pasirinkimas, prašau šiuose prezidento rinkimuose nebalsuoti už Saulių Skvernelį, kuris, kad ir ką bežadėtų Lietuvai, tikrai nieko gero neatneš”.

„Drarbininkų balsas” – 2019 m. gegužės numeris – apie Neringą Venckienę. :: 2019/05/03

Download (PDF, Unknown)

DARBININKŲ BALSAS – 2019 m gegužės numeris

Krisas Smitas – JAV Kongreso narys:
Sprendimai ir vertybės, kurios apibrėžia Ameriką (more…)

Šiandien, balandžio 29d., 14 val., Šiaulių apygardos teismas nuosprendžio skelbimą atidės. :: 2019/04/29

Neteisinga byla

Šiandien, balandžio 29 d., 14 val. Šiaulių apygardos teisme buvo numatytas nuosprendžio skelbimas vadinamojoje „Garliavos pasikėsintojų į valstybės suverenitetą (+ seklių)” byloje. Tačiau, atrodo, kad bus išklausyta tik advokato D. Svirinavičiaus baigiamoji kalba, o nuosprendžio skelbimas atidėtas vėlesniam terminui.

Būkime budrūs ir solidarūs!

Irena Vasinauskaitė. „Užsikrėtęs teisingumo bacila”… :: 2019/04/29

92p250PX1_IrenaVasinauskaitetiesos.lt

Šį kartą rašinio pavadinimui panaudojau vieno advokato citatą ne iš Garliavos „perversmininkų” bylos. Šiaulių Apygardos teisme pradėta nagrinėti byla, kurioje piktnaudžiavimu ir didelės vertės valstybės turto pasisavinimu yra kaltinami buvęs Respublikinės Šiaulių ligoninės generalinis direktorius 70 metų Petras Simavičius, šios ligoninės strateginio valdymo skyriaus direktorė 56 metų Aušrelė Šalkauskienė bei tos pačios ligoninės infrastruktūros direktorius 59 metų Vygentas Jocius. Šiems ponams talkina garsūs Vilniaus advokatai, kaip patys pasigyrė, atstovavę klientus net… MG Baltic bylose [tai, turime suprasti, yra aukščiausios prabos kompetencija?]
Apie šią bylą pilietinis portalas dar rašys, o dabar svarbiausia vieno iš garsiųjų advokatų mestelėta frazė, lyg ir sufleruojanti, kad Lietuvoje teisingumo tarsi ir nebeliko, o pastebima tik viena kita jo…bacila arba jomis užsikrėtęs pilietis ar teisininkas. Kaip šis posakis taikytinas Garliavos mergaitės gynėjams atstovavusiems advokatams?
Labai subjektyvūs pastebėjimai
Taigi, viena rezonansinė byla Šiaulių Apygardos teisme pradedama nagrinėti, kitos verdiktas bus skelbiamas 2019-ųjų balandžio pabaigoje. Manau, dar ilgai aptarinėsime, kodėl valstybės vardu kone dešimtmetį buvo tyčiojamasi iš mažo Garliavos vaiko gynėjų. Analizuosime, ką prireikė nuslėpti, kad buvo sukurpta tiek bylų, išleistos milžiniškos valstybės ir privačių asmenų lėšos, sužlugdyti verslai, gyvenimai, o pati byla į Lietuvos teisėsaugos istoriją įeis ŽUDIKĖS pavadinimu.
Stebėjau beveik visus teismo posėdžius nuo pat jų pradžios 2015-aisiais. Visada ateidavau gerokai anksčiau, nes Šiaulių apygardos teismo koridoriuose ar salėje [iki pasirodydavo teisėjų kolegija, vadovaujama jos pirmininko R. Jurgaičio – aut. past.] besiburiuojantys „gynėjai” apsikeisdavo, be kita ko, ir tokiais „perliukais”, kokį matote šio straipsnio pavadinime. Tarsi privatūs asmenys, dar nepasipuošę advokatų mantijomis, kaltinamųjų gynėjai aptarinėdavo nūdienos aktualijas, nemėgstamų leidinių publikacijas [pašiepia, bet vis tiek gaišta laiką skaitydami – aut.past.], tačiau niekada nė žodeliu neužsiminė apie bylos strategijas ar taktikas. Na, gal tik paspėliodavo, ar visi vienuolika kaltinamųjų atvyks į posėdį, kur pradingo kaukėto V. Keršio, privilegijuoto teisiamojo, advokatas ir pan. (more…)

Su Šventomis Velykomis! Su Prisikėlimo Iškilme! :: 2019/04/21

Prisikelimo pavSu Šventomis Velykomis! Su Prisikėlimo Iškilme! Brangieji Lietuvos žmonės. Likite ištikimi Tiesai. Likite ištikimi „Drąsos kelio” idealams. Likite ištikimi istorinei atminčiai apie Deimantę Kedytę ir artimiausius, Ją globojusius ir saugojusius žmones. Nepamirškite tų, kurie padarę nusikaltimus ir sukėlę skausmą prieš nekaltus žmones, niekuomet nedarė atgailos. Būkite tokių žmonių atžvilgiu į sąžines atvirai kalbantis Dievo balsas. Užmirškite įskaudinimus, kai skaudintojai nuoširdžiai atsiprašė ir padarė viską, kad jų kaltės turėtų kuo mažesnes pasekmes nekaltiesiems.

Artėjant rinkimams – būkite sąmoningi. Patarkite ir kitiems nebalsuoti už tuos žmones, kurie tebesityčioja iš Drąsiaus Kedžio nuskriaustos dukros Deimantės Kedytės, pagrobtos ir pražudytos nežinioje prieš septyneris metus.

Švęskite Velykas! Švęskite išėjimą iš vergovės į Dievo vaikų Laisvę! Švęskite Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.

Nei pagrobimas, nei laisvės vagystė, nei pradanginimas nežinioje, net ne kapas, kurio adreso pasaulis nežino, nėra Žmogaus Asmens gyvenimo galutinis taškas. Mes esame Vilties kaimenė, skelbdami, kad yra  Žmogaus ir Dievo Sūnaus Jėzaus prikeliančioji Pergalė!

„Drąsos kelias”

Irena Vasinauskaitė. Ramintą Baltuškienę – dorą pilietę ir valstybės tarnautoją – „šluba teisėsauga” įrašė į „Garliavos perversmininkų” gretas? :: 2019/04/21

Baltuskiene RBuvusio Lietuvos Respublikos Seimo nario Ryto Kupčinsko padėjėja-sekretorė Raminta Baltuškienė – tremtinių vaikas, dora sąjūdininkė, aktyvi įvairių pilietinių akcijų dalyvė, mūsų valstybės vadovų ar institucijų pagerbta dešimtimis apdovanojimų (pastarieji yra pridėti ir prie jos bylos, kuri baigiama nagrinėti Šiaulių Apygardos teisme]. Tačiau „šluba Lietuvos teisėsauga”, Rūtos Janutienės žodžiais tariant, be jokių skrupulų ir ją įrašė į vadinamąją Garliavos „perversmininkų” sąrašą.

R. Baltuškienė kaltinama trukdžiusi vykdyti pareigas antstolei, valstybės tarnautojo įgaliojimų viršijimu ir bendrininkavimu organizuotoje grupėje.

Šiaulių Apygardos teisme liudijo Kauno savivaldybės darbuotojai, buvęs parlamentaras Rytas Kupčinskas, žiniasklaidos atstovai, Garliavos mergaitės gynėjai ar šiaip socialiniuose tinkluose diskutavę žmonės, tačiau nė vienas jų nepateikė įrodymų, kurie paremtų mestus kaltinimus – niekas taip nepakentė prokuratūrai kaip patys prokurorai ir ikiteisminio tyrimo pareigūnai, savo „fantazijas“ įgarsinantys greitakalbe, nudelbę akis…

„Šluba” Lietuvos teisėsauga, sukurpusi Garliavos bylas, sugriovė ne vieno žmogaus gyvenimą, sužugdė verslus, karjeras bei be laiko pasiuntė Anapilin ne vieną pilietišką, neabejingą kitų skausmui žmogų.

Itin skaudžios netekties ženklu paženklinta ir Ramintos Baltuškienės šeima – neatlaikęs ilgamečio žmonos persekiojimo bei patyčių, staiga mirė R. Baltuškienės vyras. Dar ir dabar girdžiu jos širdį veriančius žodžius, ištartus 2015 metais (!) Apygardos teismui pradėjus naginėti šią bylą. Atsakydama į teisėjo R. Jurgaičio klausimą apie šeiminę padėtį, moteris liūdnai teištarė: „Pradėjus tyrimą buvau ištekėjusi, o dabar – jau našlė…”

Kad pamatytume nacionalinės teisėsaugos negalią, patys įvertintumėte jos laipsnį, siūlome susipažinti su baigiamąja R. Baltuškienės kalba Šiaulių Apygardos teisme. (more…)

Praėjo 83 mėnesiai po Lietuvos Valstybės grubaus smurto ir prievartos prieš 8-erių metų Deimantę Kedytę ir pilietiškus žmones. :: 2019/04/17

3-as kMes nieko nepamiršome ir šią, Didžiąją savaitę, kai visas pasaulis nugrimzta į Kristaus kančios apmąstymą, mes primename, kad praėjo 83 mėnesiai po Lietuvos Valstybės grubaus smurto ir prievartos prieš 8-erių metų Deimantę Kedytę ir pilietiškus žmones. Niekas iš viešų smurtautojų, kurie 2012-ųjų gegužės 17 d., ankstų rytą iš gimtinės išplėšė ir pradangino į nežinią 8-erių metų našlaitę, taigi, niekas nepadarė viešos atgailos. Niekas iš oficialių Lietuvos Valstybės vadovų neatsakė į viešą Laisvės premijos laureatės s. Nijolės Sadūnaitės klausimą apie tai, ar Deimantė Kedytė yra gyva.

Todėl primename ir priminsime, kad Garliavos našlaitės ašaros ir išgąsčio klyksmas nėra užgožiamas jokiais rinkimais…

Taip pat primename, kad vienas iš kandidatų į LR Prezidentus premjeras Saulius Skvernelis 2012-ųjų pavasarį vadovavo 240-ies ginkluotų pareigūnų būriui, kurie kiekvienas savaip prisidėjo prie nusikaltimo prieš vaiką. Nusikaltimo!

Krisas Smitas – JAV Kongreso narys. Sprendimai ir Vertybės Kurios Apibrėžia Ameriką. :: 2019/04/02

2019 04 02 Washington TimesWashingtontimes.com

Vertimas į lietuvių k.:
Laisvės ir teisingumo siekis vienija mus kaip Amerikiečius – dėl to esu be galo susirūpinęs, kad Jungtinės Valstijos yra pasiryžusios išduoti teisėją Neringą Venckienę Lietuvai, kur ji būtų teisiama už atsisakymą gražinti seksualiai išnaudotą mergaitę įtariamai išnaudotojai.
Taip pat nerimą kelią faktas, kad ne mažiau kaip du Lietuvos teisėjai, tiesiogiai dalyvavę jos byloje, neseniai buvo įkalinti Lietuvos teisinę sistemą krečiančio kyšininkavimo ir korupcijos skandalo metu. Tačiau teisėjos Venckienės ekstradicija juda į priekį.
Teisėja Venckienė savo akimis matė korupciją Lietuvos teisminėje sistemoje pedofilijos bylos metu – savo 4 metų dukterėčios byloje, kuri liudijo, kad ji buvo seksualiai išnaudota jos motinos draugų, įskaitant valdžios pareigūnus. Po pakartotinių teisingumo siekių, teisėja Venckienė matė Lietuvos policijos ir prokurorų aplaidų šios bylos tyrimą. Ji matė, kad teismo psichologai patvirtino ne vieną kartą, kad mergaitės liudijimai yra patikimi. Ji matė Vilniaus Apygardos Teismo nuosprendį, mergaitės motinai turi būti pareikšti kaltinimai dėl jos vaidmens mergaitės išnaudojime.
Ir tada ji pamatė 240 policijos pareigūnų įsiveržiančių į jos namus, išlaužančius duris, ir smurtu perduodančius klykiančią, besipriešinančią dukterėčia jos kaltinamai motinai, dar prieš prasidedant teismo procesui pedofilijos byloje. Kai pagrindinė liūditoja pradingo, valdžios pareigūnas buvo išteisintas, o motina neteista.
Teisėja Venckienė matė naujos, antikorupcinės partijos susikūrimą, kuri buvo įkvėpta jos šeimos tragedijos. Ji buvo išrinktą į Lietuvos Parlamentą su visuomenės palaikymu. Ir tuomet ji pamatė puolimą, valdžios bandymą panaikinti jos parlamentinį imunitetą ir jai pateikti kaltinimus. (more…)

„Drąsos kelias” primena ir primins apie bet kokį neteisingumą. :: 2019/03/28

6-as k_0001b2012 m. gegužės 17-oji, Klonio g., Garliava, Kauno raj., Lietuva. Paskutinė aštuoniametės Deimantės Kedytės akimirka savo Gimtinėje. Didžiausias XXI amžiaus smurtas prieš vaiką Lietuvoje.

Lietuvos vyriausybė pateikė atsakymą Jungtinėms Tautoms dėl Deimantės Kedytės. :: 2019/03/20

2019-03-20-Lietuva-atsake-1-1ekspertai.eu

Kaip žinoma, Jungtinės Tautos kovo 5 d. buvo įpareigojusios Lietuvos vyriausybę iki kovo 20 d. pateikti informaciją susijusią su Deimante Kedyte.

Kovo 18 d. Lietuvos Vyriausybę pateikė atsakymą Jungtinėms Tautoms. Apie tai kovo 19 d. laidoje „Aktualus skambutis” informavo advokatas, profesorius Stanislovas Tomas.

Kovo 19 d. Jungtinės Tautos paprašė Stanislovo Tomo pateikti jo komentarą apie Lietuvos vyriausybės atsakymą iki balandžio 9 d.

Įdomu tai, kad Lietuvos vyriausybės atsakyme nėra jokio parašo – tiesiog niekieno asmeniškai nepasirašytas Vyriausybės atsakymas. Ilgame, septynių puslapių dokumente daugiausia vietos užima Lietuvos Respublikos įstatymų citavimas.

P.S. LR Teisingumo ministerijos paaiškinimas, kas pasirašė nepasirašytą raštą Jungtinėms Tautoms.

Irena Vasinauskaitė. Nuo 2015 metų gruodžio Šiaulių Apygardos teisme nagrinėta vadinamoji Garliavos „perversmininkų” byla baigiasi. :: 2019/03/20

2012 05 17 Valiusaicio paskutiniojitiesos.lt

Balandžio 29 dieną Šiaulių Apygardos teisme bus užversta daugiatomė Garliavos mergaitės gynėjų byla. Teisėjų kolegija – Raimundas Jurgaitis [pirmininkas] bei jo kolegės Virginija Žindulienė ir Nijolė Matuzevičienė – paskelbs verdiktą Gediminui Aidukui, Dariui Kaminickui, Vitalijui Keršiui, Andrejui Lobovui, Rimantui-Stanislovui Rinkevičiui, Tatjanai Borovec, Renaldui Ščiglinskui, Violetai Banaitienei, Gintarui Banaičiui, Ramintai Baltuškienei ir Audronei Skučienei. Visi vienuolika išvardytųjų kaltinami subūrę organizuotą asmenų grupę, kurie kėsinosi į Nepriklausomos valstybės pamatus, sekė kai kuriuos žmones, domėjosi jų asmeniniais gyvenimais it t.t., ir pan.

Beveik visi teisme liudijusieji atsisakė ikiteisminiame tyrime duotų parodymų. Rezonansine vadinama Garliavos mergaitės gynėjų byla bei prokuratūros kaltinamajame akte surikiuoti kaltinimai pagrįsti pokalbių socialinių tinklų profiliuose nuotrupomis, telefoninių pokalbių fragmentais ir panašiais netiesioginiais ar net sufantazuotais neva įrodymais.

Prokurorė Rita Poškienė „perversmininkams” bei sekliams siūlo skirti lygtines laisvės atėmimo bausmes bei baudas. Tarsi pilietiški, nepilnametį vaiką bei jos artimuosius gynę žmonės dar nebūtų nubausti. Pačius drąsiausius byla žudikė pasiuntė į kapus, kai kurie kaltinamieji prarado sveikatą, sužlugo jų šeimos ir verslai.

Kol Šiauliuose vyko sisteminė parodomosios pavadinimą pelniusi taikaus pilietinio pasipriešinimo užkardymo byla, kitose Garliavos procesuose kaltinamieji Lietuvos Aukščiausiajame teisme buvo išteisinti.

Todėl kuo toliau, tuo sunkiau yra prieštarauti žurnalistei Rūtai Janutienei, kuri liudydama Šiaulių Apygardos teisme pasakė: „Jei ne šluba Lietuvos teisėsauga ir kvaili žurnalistai, šitos bylos nebūtų…”

Pradedame skelbti kaltinamųjų baigiamąsias kalbas.

Audronės Skučienės baigiamoji kalba

Aš, Audronė Skučienė, šioje baudžiamojoje byloje esu nepagrįstai kaltinama įvykdžiusi nusikalstamas veikas, t.y. šmeižimą, neteisėtą informacijos apie asmens privatų gyvenimą rinkimą, atskleidimą ar panaudojimą, mirusio asmens paniekinimą, piktnaudžiavimą ir trukdymą teisėjo, prokuroro, ikiteisminio tyrimo pareigūno, advokato ar antstolio veiklai.

Pabrėžiu, jog neįvykdžiau nei vienos nusikalstamos veikos, už kurią esu teisiama. Apskritai šios bylos inicijavimas yra niekuo nesusijęs su teisingumo užtikrinimu valstybėje – tai tėra politinis susidorojimas su asmenimis, kurie vienokiu ar kitokiu būdu buvo susiję su valstybę sukrėtusia rezonansine pedofilijos byla. (more…)

Kovo 17 d. sukanka 82 mėnesiai po Deimantės Kedytės priverstinio dingimo. :: 2019/03/16

Klonis-17-Ranka-kam-1 zym2019 m. kovo 17 d. sukanka 6-eri metai ir 10 mėnesių po Deimantės Kedytės priverstinio dingimo ir po žiauraus 240-ies policijos pareigūnų smurto, fizinių bei teisinių represijų prieš taikius pilietiškus žmones. Visa tai įvyko 2012-ųjų gegužės 17 d. Kauno rajone, Garliavoje, Klonio gatvėje, privačių namų teritorijoje. iki šiol nėra nubaustas nei vienas, kas tuo metu smurtavo prieš 8-erių metų vaiką ir taikius žmones.

Priminsime, kad Lietuvos Teisingumo ministerija yra įpareigota Jungtinių Tautų Priverstinių Dingimų Komitetui, įsikūrusiam Ženevoje, Šveicarijoje, iki 2019 m. kovo 20 d. atsakyti į užklausą apie Deimantę Kedytę-Stankūnaitę.

Citatos iš ekspertai.eu:

Jungtinių Tautų sprendimo dėl Deimantės Kedytės kopija.

Lietuvos teisingumo ministerijos reakcija Nr. 1

Lietuvos teisingumo ministerijos reakcija Nr. 2

Mes nieko nepamiršome. Mes nepamiršome nei vieno asmens, kas pradangino nežinioje mažametę pedofilijos bylos liudininkę ir, žinoma, prisiminsime tai per artimiausius rinkimus prie balsavimo urnų! Ir ne tik ten…

Aurimas Guoga: Galutinai aiškėja tiesa pedofilijos istorijoje. :: 2019/03/14

15350458_1192510120797514_8493214876047013218_nminfo.lt
Keletą metų Lietuvą buvo suskaldęs klausimas kas teisus pedofilijos istorijoje – teisėsauga ar N.Venckienė? Panašu, kad pagaliau šis detektyvas galutinai išsispręs, jau šio mėnesio pabaigoje gausime išsamų atsakymą.
Advokatas prof. dr. Stanislovas Tomas kreipėsi į JT priverstinių dingimų komitetą ir 2019 m. kovo 5 dieną sulaukė palankaus sprendimo – Lietuva įpareigota nedelsiant, ne vėliau kaip iki kovo 20 dienos atrasti kur gyvena D.Kedytė ir sudaryti sąlygas advokatui su ja pasimatyti.
Į tai Lietuvos teisėsauga, konkrečiai atstovas spaudai Audris Kutrevičius atsakė pareiškimu, kad  St. Tomas negali skelbtis advokatu, nes tokiu nėra. Tiesa, jis nėra registruotas advokatu Lietuvoje, tačiau registruotas užsienyje.
Įdomiausia tai, kad Lietuvos teisėsauga stengiasi išsisukti nuo Jungtinių tautų komiteto sprendimo vykdymo. Siunčia neatsakingus pareigūnus viešai komentuoti kodėl nelinkusi to daryti. Dar kiek ir visi pamatys, kad Lietuvos teisėsauga nevykto įpareigojančių tarptautinių institucijų nurodymų! Pati kalta tuo, kuo taip aršiai kaltino N.Venckienę! O jeigu taip, tuomet reikalas susikeis vietomis – „patvoriniais”, vidury baltos dienos spjaunančiais į teisingumą, oficialiai taps Lietuvos teisėsauga. (more…)

Pakeistas Laimutės Kedienės išteisinimo pagrindas dėl valstybės simbolių išniekinimo. :: 2019/03/06

kediene per laidotuvesKediene isnesamaLaimutė Kedienė buvo kaltinama padariusi kelias nusikalstamas veikas. Visų pirma tuo, kad prie Kauno apygardos prokuratūros pastato mitingo metu, pasitelkdama mažamečius asmenis, sugiedojo iškraipytą Lietuvos himną (BK 127 straipsnis). Taip pat L. Kedienė, žinodama savo sūnaus Drąsiaus Kedžio mirties priežastį (uždusimas), melagingai įskundė nekaltą asmenį – prokurorą Kęstutį Betingį, kad neva šis galimai prisidėjo prie jos sūnaus D. Kedžio nužudymo.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad teismų nustatyti duomenys patvirtino, jog pati L. Kedienė mitinge nedalyvavo. Todėl pirmosios instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad galimai mažamečių asmenų veiksmus mitinge koordinavo nenustatyti asmenys, o duomenų, kurie leistų daryti neabejotiną išvadą, jog tokie asmenys veikė L. Kedienės nurodymu, byloje nėra. Kasacinis teismas išaiškino, kad teismai neteisingai nustatė išteisinimo pagal BK 127 straipsnį pagrindą. „Iš pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų baigiamųjų aktų turinio matyti, kad L. Kedienė išteisinama neįrodžius, kad ji dalyvavo padarant nusikalstamą veiką. Tai atitiktų BPK 303 straipsnio 5 dalies 2 punktą, tačiau nuosprendžio rezoliucinėje dalyje ir apeliacinės instancijos teismo išvadoje nurodyta, jog pagal BK 127 straipsnį L. Kedienė išteisinama, nes nepadaryta veika, turinti nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių. Tai laikytina baudžiamojo proceso įstatymo taikymo klaida, kadangi skirtingi išteisinimo pagrindai sukuria ir skirtingus teisinius padarinius, todėl šios nuosprendžio ir apeliacinės instancijos teismo nutarties dalys keistinos, nustatant, jog L. Kedienė išteisinama neįrodžius jos dalyvavimo padarant BK 127 straipsnyje nustatytą veiką”, – konstatavo LAT teisėjų kolegija. (more…)

Aurimas Guoga: Neringa Venckienė pamažu laimi :: 2019/03/03

Neringa Venckiene 3Taigi taigi, pradeda pildytis pranašystė, kad pirmieji išgrius Venckienės dergėjai, kad antrankius pirma pamatysime ant jos nekentėjų rankų.

Pirmoji kregždė buvo Eligijus Masiulis; po to į manipuliacijos vertybiniais popieriais skandalą įpuolė (kandidatas į Kauno merus) Gintaras Černiauskas; dabar jau išdidžius teisėjus matome vaikštančius su antrankiais. Tuo tarpu kongreso narys Chris Smith dar kartą pateikė įstatymo projektą, kad N.Venckienė nebūtų išduota Lietuvai kol neišnagrinėtas jos politinio prieglobsčio prašymas (senasis pateikimas nustojo galios po kongreso sudėties pasikeitimo). Delfi apie N.Venckienės išdavimą jau rašo neutraliai, net labiau į jos pusę. Siekdama įtikinti amerikiečius ją išduoti, prokuratūra vis mažina kaltinimų N.Venckienei skaičių – pastaruoju metu išmetė kaltinimus mėginimu pažeisti suverenitetą ir dėl valstybės simbolių išniekinimo. Taigi dabar jai inkriminuojami viso labo 14 kaltinimų, kai įtūžio įkarštyje tokių būta net 39.

Ką svarbiausia reikia žinoti ir nepamiršti šioje istorijoje?Du dalykus. (more…)

Su 15-uoju Gimtadieniu, Deimante! :: 2019/02/19

52959395_2063477177034133_4788646066956271616_n

DEIMANTE, sveikiname visi Tave su gražiu, svarbiu ir reikšmingu 15 – uoju Gimtadieniu!

Tegul mažos tavo svajonės virsta didelėmis, tegul jos pildosi ir niekada jų nepritrūksta.

Tegul visos žvaigždės dovanų neša svajones, o Tavo širdyje tegul gyvena pasakos apie stebuklus.

Lai Tau sekasi viskas, ko tik nori ir trokšti.
Šią dieną Tave sveikina visi: seneliai, draugai ir kiti artimieji, visi, kuriems esi svarbi, kuriems rūpi ir kurie Tavęs nepamiršo.

Iš p.p. „DK” f

Praėjo 81 mėnuo nuo Deimantės Kedytės pagrobimo. :: 2019/02/17

Deimantė su A. Svarinsko rožiniuPrimename, kad disidentė sesė Nijolė Sadūnaitė, Laisvės premijos laureatė, kalbėdama 2018 m. sausio 13 d. Seimo tribūnoje aukščiausiems Lietuvos pareigūnams, davė užduotį: Iki Lietuvos 100-mečio šventės atsakyti į klausimą ar Deimantė Kedytė, 2012 metų gegužės 17 d. išvežta iš savo gimtųjų namų, yra sveika ir gyva, o, jei mirusi – nurodyti kapo vietą. Praėjo jau vieneri metai. Lietuva ką tik paminėjo savo 101-ąjį gimtadienį. Tačiau Prezidentė, Premjeras ir Seimo pirmininkas pasirinko tylėjimą. Pašvęsto Dievui gyvenimo žmogus – paprastutė sesė vienuolė – klausė jų galingųjų, o jie pasirinko tylėjimą. Įdomu, kaip jie jausis, kai, atėjus laikui, norės paklausti Dievo labai svarbaus dalyko, o Dievas pasirinks tylėjimą. Juk gali Dievas leisti žmogui dalykams vykti pagal to žmogaus apsisprendimą ir to žmogaus cinišką pasirinkimą…
Mes nieko nepamiršome!

JAV Kongreso narys Chris Smith tęsia kovą už Neringą Venckienę. :: 2019/02/16

Smit Cris Neringa su DeimanteJAV Kongreso narys Chris Smith (New Jersey valstija), nesirengia nuleisti rankų – praeitą savaitę (vasario 7 d.) naujajam demokratu vadovaujamam Kongresui pristatė jo parengtą privatų įstatymą, su šiek tiek atnaujinta informacija, Neringai Venckienei apginti

https://www.congress.gov/116/bills/hr1107/BILLS-116hr1107ih.pdf

Ketvirtadienį, kuomet buvo pristatytas šis įstatymas, Kongrese lankėsi ir aukšti Lietuvos pareigūnai. Sekant Lietuvos spaudą, šio įstatymo kopija paviešinta nebuvo. Nesulaukė dėmesio ir Lietuvos žurnalistai, ypač ,,Lietuvos rytas”, kuris galėtų didžiuotis –  juk būtent jis paminėtas JAV KONGRESUI pasiūlytame įstatyme! Kongresmenai buvo supažindinti  su prokuroro D. Jakučio pasisakymu:

(…)  „Įtarimuose neliko politikos

Per puspenktų metų sumenko ne tik prokuratūros žinios apie N.Venckienę, bet ir jai pateiktų įtarimų puokštė.

Iš anksčiau pareikštų įtarimų pagal 16 Baudžiamojo kodekso straipsnių prokuratūra du – dėl valstybės simbolių išniekinimo ir viešų raginimų pažeisti Lietuvos suverenitetą – išmetė.

„Sprendžiant dėl ekstradicijos yra žiūrima, ar tai nėra politinė byla, todėl N.Venckienei yra panaikinti įtarimai, kurie susiję su politika, nes jie gali tapti pagrindu neišduoti jos Lietuvai”, – „Lietuvos rytui” paaiškino D.Jakutis.

Dabar N.Venckienė yra kaltinama neteisėtu informacijos rinkimu, mirusiojo atminimo paniekinimu, šmeižimu, įžeidimu, neteisėtai surinktos informacijos panaudojimu, piktnaudžiavimu, melagingu pranešimu apie nebūtą nusikaltimą, piktnaudžiavimu globėjos pareigomis, tvirkinimu, trukdymu antstolei ir prokurorui atlikti savo pareigas, nepagarba teismui, teismo sprendimo nevykdymu, nežymiu sveikatos sutrikdymu ir pasipriešinimu policijos pareigūnams.

Pasak D.Jakučio, jei susigrąžinus N.Venckienę paaiškėtų, kad ji yra padariusi ir daugiau nusikaltimų, pavyzdžiui, atsirastų įrodymų, kad ji padėjo savo broliui Drąsiui Kedžiui organizuoti Jono Furmanavičiaus ir Violetos Naruševičienės nužudymą, papildyti kaltinimus nebūtų sunku.”

https://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/10/26/news/neringa-venckiene-gali-nurimti-niekas-jos-neiesko-3261204/?

Keistoka – tokia svarbi informacija slepiama nuo Lietuvos žmonių?!

http://biciulyste.com/be-kategorijos/jav-kongreso-narys-chris-smith-tesia-kova-uz-neringa-venckiene/#more-10582

JAV lietuvių laikraštis internetu „Bičiulystė” – biciulyste.com

biciulyste.com

tiesos.lt

alkas.lt

Sveikiname visus Geros valios žmones, kuriems Lietuva ir Deimantė Kedytė širdyje užima svarbią vietą! :: 2019/02/16

Musu veliavaSveikiname visus Geros valios žmones, kuriems Lietuva ir Deimantė Kedytė širdyje užima labai svarbią vietą!

Sveikiname visus, kas dėl Lietuvos ir dėl Deimantės esate padarę bent vieną gerą darbą.

Sveikiname visus, kas dėl Lietuvos ir dėl Deimantės patyrėte paniekinimą.

Sveikiname visus, kas apgynėte Lietuvą ir Deimantę nuo melo!

Sveikiname visus, kas kasdien meldžiatės už savo Lietuvą ir be žinios dingusią Deimantę Kedytę.

Sveikiname visus, kas, kaip sesė Nijolė Sadūnaitė, vis dar kalbate garsiai apie Lietuvos ir Deimantės likimus.

Sveikiname visus, kas nepritariate neteisybei, nei Lietuvos žemėje, nei mažiausio, mažutėliausio žmogaus gyvenime.

Sveikiname Jus, nes Jūs ir esate Lietuva, kaip ir Deimantė yra Lietuva.

2011 metų Kėdainių teismo sprendimas, lėmęs Deimantės Kedytės pagrobimo istoriją. Vaizdo įrašas. :: 2019/02/05

Kėdainių apylinkės teismo teisėjo Vitalijaus Kondratjevo sprendimas, priimtas 2011 m. gruodžio 16 d. Sprendimas lėmė Drąsiaus Kedžio 7-erių metų dukros likimą. Vaizdo įrašas:

Kondratjevas-Vitalijus-2011-12-16 su z

Praėjo 80 mėnesių po 2012-ųjų gegužės 17-osios ryto, kai iš savo gimtosios Klonio g. Garliavoje buvo pagrobta Deimantė Kedytė. :: 2019/01/17

2012-03-23-Busena-po-puolimo-1Praėjo 80 mėnesių po 2012-ųjų gegužės 17-osios ryto, kai iš savo gimtosios Klonio g. Garliavoje buvo pagrobta Deimantė Kedytė. Pagrobimo metu Deimantei buvo 8-eri metai ir 3 mėnesiai. Iki šios dienos, praėjus 6-eriems metams ir 8-eriems mėnesiams apie Deimantę nėra jokių žinių… Už mėnesio Jai jau būtų 15 metų amžiaus. Tokio amžiaus vaikai praktiškai ko ne visi savo rankose laiko išmaniuosius telefonus ir be kliūčių bendrauja socialiniuose tinkluose. Apie tai pasakytų, turbūt, beveik kiekvienas Deimantės amžiaus aštuntokas. Prisimenant tai, kaip Deimantė mylėjo savo dieduką Vytautą Kedį – ji gana nesunkiai galėtų atrasti būdą, kaip su juo susisiekti ir dabar. Jei šiuo metu ji turi kitą vardą (kas sunkiai tikėtina) ir kitą pavardę (taip, atrodo, patvirtino ir kažkuris tai iš gausybės teismų) – tai nereiškia, kad ji negalėtų prisiminti savęs ankstyvojoje vaikystėje.
Deimantę pažinojusius žmones sunku būtų įtikinti, kad ji dėl naujo gyvenimo, kuris prasidėjo 2012-ųjų gegužės 17 d., ankstų ketvirtadienio rytą, „privalumų”  galėjo lengvai pamiršti savo kalbą, savo Tėvynę, savo artimuosius. Sunku būtų patikėti, kad gyvenimas su mama, kuri visą laiką buvo lydima kaukėtų „dėdžių”, jai suteikė tokią palaimą, kad Deimantė bematant užmiršo tuos, į kurių glėbį paniškai buvo įsikabinusi praktiškai kiekvieną dieną, belaukdama to žiauraus išplėšimo ryto 2012-aisiais. Tam ji turėjo ypatingą pagrindą po 2012-ųjų kovo 23-osios, kai naudojant pačią grubiausią fizinę jėgą, Deimantę norėjo atplėšti nuo mylinčių močiutės Laimutės Kedienės ir dieduko Vytauto Kedžio rankų. Tuomet Deimantė buvo fiziškai sužalota. Matydama tokią aštuoniamečio vaiko traumą tuomet verkė net greitosios medicinos pagalbos, iškviestos į įvykį, medikė. (more…)

Partizanas Bėda – Jonas Kadžionis savo kalboje prabyla apie „puvėsių grybą” ir apie „okupacinį grybą”. :: 2019/01/14

Partizanas Bėda – Jonas Kadžionis savo kalboje prabyla apie „puvėsių grybą” ir apie „okupacinį grybą”. Atkreipiame dėmesį, kad šis, 91-erių sulaukęs partizanas, kartu su dar šešiais savo likimo bičiuliais buvo apdovanotas Laisvės premija 2019 m. sausio 13 d. ir visų vardu pasakė 12-os minučių kalbą nesinaudodamas tekstu. Klausat šio unikalaus žmogaus, kuris 40 savo gyvenimo metų negalėjo gyventi laisvai, supranti, kad jis gerai apmąsto kiekvieną savo frazę.

Savo kalboje iš Seimo tribūnos, jis sugebėjo duoti užduotį LR Prezidentei, kuri iki liepos 12 d. dar turi penkis mėnesius laiko sustabdyti Lietuvos Valstybės pamatų griovimą ir tyčiojimąsi iš Lietuvos laisvės kovotojų. Žinoma, jei nepamiršome 2018 sausio 13 d. Laisvės premijos laureatės s. Nijolės Sadūnaitės užduoties tai pačiai LR Prezidentei – tai Prezidentė dar gali atsakyti Laisvės premijos laureatei, ar sveika ir gyva Garliavoje 2012 metais pagrobta Deimantė Kedytė, kuriai dabar turėtų būti beveik 15metų, o, jei būtų kitaip – tai nurodyti kapo vietą.

Savo kalboje 2019 m. sausio 13 d. Laisvės premijos laureatas Jonas Kadžionis davė užduotį ir LRT vadovybei, kuri turėtų naikinti „okupacinį grybą”.

Jonas Kadžionis paminėjo ir apie „okupacinį įšalą ir okupacinę dvasią”, dvelkinčią iš prokuratūros ir teismų, kurie tiesiog tyčiojasi iš partizanų.

O apie Seimą Laisvės premijos laureatas prabyla daugiau negu aiškiai: „Seimas yra tarytum Lietuvos širdis. Kaip norėtųsi, kad šita širdis būtų sveika, dora ir kilni, atvira tiesai, grožiui ir gėriui ir uždara bet kokioms nužmonėjimo srutoms.”

Ar suprato LR Seimas, kas yra „nužmonėjimo srutos”?

2019 m. sausio 13-ąją buvęs partizanas ir politinis kalinys bei tremtinys palieka mums testamentinius drąsius žodžius: „Dieve, padėk tiek daug kentėjusiai mūsų Tėvynei Lietuvai, žudytai, tremtai, spardytai, kankintai, niekintai ir gaivalingai nepasiduodančiai, kuo greičiau pradėti išbristi iš okupacinių brūzgynų, sutemų ir raistų, ir pradėti eiti dorybių, tiesos ir šviesos vieškeliais į pilnąją, tikrąją laisvę ir nepriklausomybę, į galutinį visų mūsų gyvenimo tikslą – amžinybės uostą.”

Pateikiame dar vieną Jono Kadžionio kalbą, pasakytą per jo gyvenimo 90-ies metų jubiliejų, švęstą 2018 m. susį. Tada atrodė, kad šis, daug neteisybių savo gyvenime išgyvenęs žmogus, palieka žodinį testamentą. Deja, Dievas patvarkė kitaip.

2018 m. sausio 29 d.: Kadzionis-2018-01-29-1

Jonas Kadžionis – Laisvės premijos 2019 laureatas: „Lietuvoje dar labai daug yra okupacinių šiukšlių ir puvėsių grybo”. :: 2019/01/13

Jonas Kadzionis BedaVaizdo įrašas: nuo 42:20 min. iki 54:10 min.

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, Seime vykusiame iškilmingame minėjime 2018 m. Laisvės premija įteikta Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanų grupei – Jonui Abukauskui, Vytautui Balsiui, Jonui Čeponiui, Juozui Jakavoniui, Bronislovui Juospaičiui, Jonui Kadžioniui ir Juozui Mociui.

Partizanų Jono Abukausko-Siaubo, Vytauto Balsio-Uosio, Jono Čeponio-Vaidilos, Juozo Jakavonio-Tigro, Bronislovo Juospaičio-Direktoriaus, Jono Kadžionio-Bėdos ir Juozo Mociaus-Šviedrio apsisprendimas brutalaus teroro sąlygomis aukoti asmeninius interesus, pasirenkant ginkluotą kovą už Lietuvos nepriklausomybę, liudijo jų drąsą ir idealizmą.

Apdovanotųjų vardu kalbėjo Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio partizanas Jonas Kadžionis-Bėda.

Visa 91-erių metų Jono Kadžiono sekmadienį, sausio 13 d., LR Seimo tribūnoje pasakyta kalba, kurią tiesiogiai translaivo LRT televizija (primename, kad 2018 m. sausio 13 d. LRT televizijoa pagrindinis kanalas iš viso netransliavo iškilmingo Seimo posėdžio, skirto Laisvės gynėjų dienai, vien dėl to, kad Laisvės premijos laureatė s. Nijolė Sadūnaitė iš seimo tribūnos ruošėsi ir kalbėjo apie Lietuvos valstybės pradangintą aštuoniametę Deimantę Kadytę.  N. Sadūnaitės kalbos vertimas į anglų k. yra ČIA):

„Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, gerbiamasis Seimo Pirmininke, Ministre Pirmininke, ministrai, Seimo nariai, Laisvės gynėjai, Bažnyčios atstovai ir visi čia esantys žmonės, kalbėsiu taip, kaip diktuoja tikinčiojo sąžinė ir partizanų garbė.

Bedieviška bolševikinė okupacija Lietuvai buvo tragiška, ji žudė ne tik tautos kūną, bet ir sielą, griovė kryžius, tautos paminklus, šventoves. Šventoves griovė mūsų vaikelių ir jaunimo širdyse. Lietuva priešinosi, pasaulis nežino analogų, kad tokia maža tautelė dešimt metų būtų vedusi ginkluotą kovą su tokia brutalia ir su niekuo nesiskaitančia blogio imperija.

Tačiau ypač didvyriškai gynėsi krikščioniškai išauklėtas Lietuvos kaimas, artojų sūnūs (šį kartą ir dukros) ir Lietuvos Katalikų bažnyčia. Tai buvo gražiausias tautos žiedas, kurį okupantai ir kolaborantai trypė gatvių purve, raistuose, stribynuose ir kalėjimuose.
Ačiū Dievui, kad leido partizanų vadams susirinkti į vieną būrį ir Minaičių kaime, bunkeryje, parašyti testamentą Lietuvai. Testamentą, kurį tūkstančiai partizanų patvirtino savo krauju. Todėl visiems mums tai turi būti šventa, turi tapti nauju kelrodžiu, deja, kol kas netapo.

Seimas yra tarytum Lietuvos širdis. Kaip norėtųsi, kad šita širdis būtų sveika, dora ir kilni, atvira tiesai, grožiui ir gėriui ir uždara bet kokioms nužmonėjimo srutoms. Taigi padėk jums, Dieve.

Lietuvoje dar labai daug yra okupacinių šiukšlių ir puvėsių grybo. Norint apsivalyti, reikia, kad Lietuvos televizijoje atsirastų laida, panaši į „Atgimimo bangą“, ir aiškintų Lietuvos žmonėms, kokias baisias piktadarybes okupantai padarė Lietuvai. Tai būtų balzamas tautos žaizdoms ir puiki priemonė okupaciniam grybui naikinti.

Jau 25 metai, kai nebėra okupacinės kariuomenės, tačiau tebėra labai gilus okupacinis įšalas ir okupacinė dvasia – teismai, prokuratūra tiesiog tyčiojasi iš partizanų.

Partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago byla buvo vilkinama 24 metus, laukiama, kol išmirs tie, kurie jį skundė. Taip pat legendinio Lietuvos partizano Antano Kraujelio padėtis.

Dabar man tiesiog nesuprantama, ką reiškia tai, kad neleidžiama Vilniaus Lukiškių aikštėje pastatyti Vyties ženklo? Sakykite, ar Lietuvai reikalingas Grūto parkas? Ką reiškia kalbos, kad savi šaudė į savus? Kodėl iki šiol tebėra kolaborantų vila Vilniuje ir kolaborantų vardais pavadintų Lietuvos gatvių?

Ir galiausiai žmogus, literatūrinis vandalas, kuris apvėmė partizano vadus, žuvusius už Lietuvos laisvę, apdovanojamas literatūrine premija, tai yra ne literatūrine, atsiprašau, ir ne valstybine, nacionaline premija.

Sakykite, ką visa tai reiškia Nepriklausomoje Lietuvoje? Kaip pasielgtų tautinės savigarbos nepraradusios Lenkija ar Izraelis su tais žmonėmis, kurie tyčiotųsi iš Katynės ar Holokausto aukų? Tikriausiai tokiems vieta tik už grotų.

Ekscelencija Lietuvos Respublikos Prezidente, kreipiuosi į jus savo ir žuvusiųjų už Lietuvos laisvę partizanų vardu, sustabdykite tyčiojimąsi iš partizanų ir Lietuvos valstybės pamatų griovimą.

Poetas Antanas Miškinis rašė:

Nežinom, kiek likimas bus nulėmęs
Ir kiek terios mus įžūli gauja;
Kapai išniekinti bus ir emblemos,
Ir dieviškas paveikslas žmoguje.

Tačiau ne viskas sutemose žuvo, yra ir gerų žinių Lietuvai.

Pirmoji – tai Popiežiaus Pranciškaus apsilankymas Lietuvoje, ir tiesiog dangaus balso paraginimas laikytis savųjų šaknų. Tikriausiai ne visi žmonės žino, kad Popiežių aplankyti Lietuvą paragino Dievo angelas sapne. Jeigu Dievas su mumis, kas prieš mus?

Ir antroji džiugi žinia – tai nepaprastai iškilmingos kankinio, partizanų vado Adolfo Ramanausko-Vanago laidotuvės sostinės kapinėse. Tai tarytum pirmosios kregždės, pranašaujančios, kad tikrasis laisvės pavasaris ateis.

Nuo mūsų šauksmo skaldos kalno uolos,
Nuo verksmo verčias marių sietuva;
Nužeminta po Tavo kojų puola
Rūsti Rūpintojėlių Lietuva.

Dieve, padėk tiek daug kentėjusiai mūsų Tėvynei Lietuvai, žudytai, tremtai, spardytai, kankintai, niekintai ir gaivalingai nepasiduodančiai, kuo greičiau pradėti išbristi iš okupacinių brūzgynų, sutemų ir raistų, ir pradėti eiti dorybių, tiesos ir šviesos vieškeliais į pilnąją, tikrąją laisvę ir nepriklausomybę, į galutinį visų mūsų gyvenimo tikslą – amžinybės uostą.

Taigi numesk, Tėvyne, rūbą seną, kurį užvilko svetimi. Ačiū.”

Povilas Gylys. Šeimininkai mums parinko ir paskyrė savo kandidatus į prezidentus. :: 2019/01/08

p gylyspozicija.org

Ir visi pastabūs piliečiai mato: G.NAUSĖDA ir I.ŠIMONYTĖ mums pateikiami kaip vieninteliai solidūs, patikimi pretendentai.

Šeimininkams nėra labai svarbu, kuris iš jų laimės rinkimus. Abu jie būtų pakankamai paslaugūs, politiškai patogūs.

Todėl kas galėtų paneigti versiją, kad rinkiminės strategijos tikslas į antrą rinkimų turą atvesti kaip tik šiuos du kandidatus. Jei tai „elitinės” žiniasklaidos, politologų, sociologinių apklausų rengėjų, teisėsaugos (jai irgi tai ne pirmas kartas) pastangomis pavyktų padaryti, šeimininkai rinkimus laimėtų jau pirmame ture.

O Tauta pralaimėtų.

Tenka daryti pirmines išvadas: nors dar nesu galutinai apsisprendęs, už ką prezidento rinkimuose balsuosiu (laukiu galutinio pretendentų sąrašo), bet tikrai žinau, už ką nevalia balsuot – G.Nausėda ir I.Šimonytė nėra mano kandidatai. Nes nei vieno iš jų asmenyje nematau bendrojo nacionalinio intereso gynėjo.

Iki šiol jie daugiau pasižymėjo kaip dalinių, privačių interesų atstovai. Nematau pagrindo manyti, kad jų motyvacija, kuriam nors iš jų tapus valstybės vadovu, pasikeistų.

Aišku „elitas” mane už tokią nuomonę tyliai, bet vieningai pasmerks. Eilinį kartą. Betgi aš jau seniai ne „elite”, o su runkeliais, su šunauja, su violetiniais ir pan. ir mano ostrakizmas, t.y. išvarymas iš nomenklatūros jau seniai įvykdytas.

Ir tik dalis patikės, – jaučiuosi gerai.

Su Naujaisiais 2019-aisiais metais! :: 2018/12/31

Nauji-metai-1

Su Naujaisiais 2019-aisiais metais!

Su šventomis Kalėdomis, drąsūs žmonės! :: 2018/12/25

124_betlehem

„Ar dar gyva Deimantė?”: nuo Garliavos operacijos, tapusios institucinio smurto prieš vaiką simboliu, jau praėjo 79 mėnesiai :: 2018/12/21

Ar Tu, Deimante, dar gyva?

tiesos.lt

Vinco Kubiliaus reportažas iš Vilniaus Simono Daukanto aikštės prie LR Prezidentūros – VIDEO:

Deimantė su A. Svarinsko rožiniu

„Garsusis” advokatas Gintaras Černiauskas pateko į LRT nemalonę. Kodėl!? :: 2018/12/12

Cerniauskas 23-as kAdvokatas Gintras Černiauskas (beje, prisistatęs kandidatu į Kauno merus 2019 m. rinkimuose) LRT tiklalapyje 2018 m. gruodžio 12 d. aprašomas tokiu tekstu: „…jeigu būtų nustatyta, kad G. Černiauskas pažeidė profesinės etikos principus, jam būtų keliama drausmės byla. Šią svarstytų Advokatų garbės teismas ir spręstų, ar taikyti drausminę atsakomybę”.

Visą straipsnio tekstą, pavadinimu „LRT tyrimas. „Ofšorų” istorijoje – į politiką žengiančio advokato ir „Gazprom” atstovo vardai”, skaitykite ČIA.

P.S. Kyla pagrįstas klausimas: „Kodėl LRT nusprendė paaukoti advokato Gintaro Černiausko garbę? Juk, tai ypatingas sistemai žmogus Lietuvoje, kuris sugebėjo Lietuvos teismą „įtikinti”, jog 2012 m. gegužės 17 d. ankstų rytą Garliavoje Kauno rajone neišnešė ant savo rankų iš Gimtųjų namų klykiančios dėl pagrobimo siaubo aštuoniametės Deimantės Kedytės, Drąsiaus Kedžio dukros, Neringos Venckienės dukterėčios. Po šio pagrobimo, kuriame aktyviai dalyvavo šis žmogus – Gintaras Černiauskas, jau daugiau kaip šešeri metai nėra jokių žinių, o oficialūs asmenys, atsakingi už mergaitės likimą, paklausti apie mergaitės sveikatą ar gyvybę, ciniškai tyli.

Buvęs prokuroras nepatenkintas Laimutės Kedienės išteisinimu. :: 2018/12/08

neteisingumasBuvęs Kauno apygardos prokuroras Kęstutis Betingis Aukščiausiajam teismui apskundė Vilniaus apygardos teismo sprendimą, kuriuo buvo išteisinta Laimutė Kedienė dėl trijų dalykų: dėl Lietuvos himno išniekinimo, buvusio prokuroro Kęstučio Betingio šmeižto ir melagingo pranešimo apie nusikaltimą. Priminsime, kad 2018 m. kovo mėn. Vilniaus apylinkės teismas priėmė išteisinamąjį nuosprendį šioje byloje. Sprendima apskundė minėtas buvęs prokuroras, bet 2018 m. liepos mėn. Vilniaus apygardos teismas šio sprendimo nepakeitė. Taigi, advokatu dabar dirbantis, buvęs prokuroras vis dėl to pasirįžęs iš Drąsiaus Kedžio ir Neringos Venckienės mamo Laimutės Kedienės žūt būt ištraukti, t.y. prisiteisti, 7 tūkstančius labai trokštamų eurų. Šis prokuroras-advokatas mano, kad tai jam būtų teisinga.

Karolis Venckus: mano mama kalėjime, nors ten turi sėdėti visai kiti žmonės. :: 2018/11/30

Venckiene-2018-11-30-1
ekspertai.eu
Lapkričio 27 d. milijonai amrikiečių per TV kanalą WGNT matė reportažą apie tai, kad Neringa Venckienė, bandžiusi apginti pedofilų prievartautą dukterėčią, jau beveik metus laikoma Čikagos kalėjime.

Reportaže jos sūnus Karolis Venckus sakė, kad kelios psichiatrų ekspertizės nustatė, kad Deimantė Kedytė nemeluoja, pasakodama apie prievartą, tačiau dėl nežinomų priežasčių kaltinimai sutenerevusiai motinai niekada nebuvo pareikšti.

„Mano mama kalėjime, nors ten turi sėdėti visai kiti žmonės”, – Čikagos televizijai kalbėjo K. Venckus.

Apeliacinis teismas išnagrinėjo jos skundą, tačiau kada bus paskelbtas šio teismo sprendimas, dar nėra žinoma.

Karolis Venckus kreipėsi į JAV Valstybės sekretorių, prašydamas sustabdyti mamos ekstradiciją, nes Lietuvoje jos laukia tik susidorojimas ir mirtis.

N. Venckienės advokatas Mice Monico sako tiesiai šviesiai: „Tai, kas vyksta su Neringa Venckiene, yra tragedija. Nes viskas, ką ji darė, tai tik bandė apsaugoti savo dukterėčią.”

Parama Neringai Venckienei. :: 2018/04/03

Parama Neringai Venckienei

Viešai paskelbta informacija dėl paramos, visus susidomėjusius, besikreipiančius ir klausiančius informacijos, pranešame, kad skelbiama informacija yra tikra ir ją paskelbęs asmuo yra informacijos skelbėjas.

Karolis Venckus, Neringos Venckienės sūnus, organizavo paramos rinkimą savo motinai nuo neteisingumo apginti.

Video kreipimasis.

Galite paremti Neringą Venckienę: https://www.gofundme.com/neringa

Prašymas padėti Olgai Girdauskienei. :: 2017/11/22

Olga GNesibaigiantys teismai, išieškojimai ir toliau persekioja 2012 m. gegužės 17 dienos įvykių dalyvius. Šiuo metu yra įsiteisėjęs galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kuriuo Olgai Girdauskienei yra paskirtas namų areštas, ir dar priteista sumos už atstovavimą teismuose, advokatų patirtos išlaidos ir t.t.

Valstybė visu pajėgumo nukreipia savo „teisingumą” į žmogų, kuris buvo tik įvykių stebėtojas. Visus galinčius ir neabejingus įvykiams prašome padėti Olgai Girdauskienei išsaugoti namus ir susimokėti išieškotas sumas L. Stankūnaitei.
Swedbank AB, banko kodas BIC – HABALT22,

Olgos Girdauskienės sąskaitos Nr. LT56 7300 0101 5181 2584.

„Drąsos kelias” politinė partija