Mūsų Deimantei 13 metų! :: 2017/02/20

2012 04 24 DeimanteVasario 19-ą dieną Drąsiaus Kedžio dukrai Deimantei sukako 13 metų! Su Gimtadieniu! Tautos dukra! Brangioji, visos negandos praeina. Praeis ir Tavo atskirties nuo Tau brangių žmonių neganda. Tikėk tuo. Nors šiandien Tau neleidžia perduoti net dovanų. Nei kalėdinių, nei gimtadieninių. Tie „ne žmonės”, kuriuos Tavo verkiantis balsas taip pavadino, nusprendė nieko mums nekalbėti apie Tave, apie Tavo sėkmes ar nesėkmes. Todėl negalime Tau net popieriuje iškirpto angelo nusiųst.. Todėl, atleisk, siunčiame Tau tikrą Angelą, kuris yra iš tų Tavo įvardintų į „žmones” panašių. Tas Angelas neužgęsina šviesos tamsoje ir nepaleidžia rankos neaiškiame kelyje. Jis ištikimas tarnauti ir mylėti! Jis niekada niekam nuo kaklo neatkabina rankų, nes jis apsikabinimo ir prisiglaudimo meistras!..

Deimante, mūsų Vaike. Kur Tu bebūtum – mes su Tavimi!

P.S. Pridedame Vilniaus Vaiko teisių apsaugos skyriaus 2017 m. sausio 17 d. raštą, kuriuo kviečiami seneliai Laimutė ir Vytautas Kedžiai atsiimti Anūkei Deimantei siųstas dovanas šv. Kalėdų proga. Perskaitę valdišką tekstą, aiškiai suprasite biurokrato esmę. Jei biurokratui įstatyme neparašytas žodis „Mylėti” – tai biurokratas ir nemyli. Kvailiausia yra tai, kad toks biurokratas Paskutinio Teismo dieną veršis į dangų… Ką gi, sėkmės…

Download (PDF, 42KB)

Raštas iš valdiškos istaigos

Balandžio 23 d. rinkimuose į Seimą Anykščių-Panevėžio rinkimų apygardoje „Drąsos kelias” politinė partija kelia savo kandidatą Einarą Vildę. :: 2017/02/19

Apie DK kandidatą Einarą Vildę: Skaitykite ČIA

Download (PDF, Unknown)

Praėjo 57-eri mėnesiai po smurto akto prieš Mergaitę ir taikius žmones. :: 2017/02/17

Ziaurus ryt geg 2012 05 17 1VIDEO: Žiaurus 2012-ųjų gegužės 17-osios rytas Klonio gatvės Laimutės ir Vytauto Kedžių namo viduje.

Teroras 2012 05 17 1VIDEO: Žiaurus 2012-ųjų gegužės 17-osios rytas Garlaivoje Klonio gatvės prieigose, kai 2-jų km. spinduliu nepraleidžiami žmonės. Įteisintas teroro aktas!

Tiems, kurie norės paremti Neringą Venckienę. :: 2017/02/15

Donate

neringavenckiene.com

 

Parama Neringai Venckienei 1

Vasario 25 d. Kaune vyks „Drąsos kelias” politinės partijos deleguotų atstovų suvažiavimas :: 2017/02/11

DK-Violetinis_Pv.png-1„Drąsos kelias politinės partijos

Narių dėmesiui!

Vadovaujantis „Drąsos kelias” politinės partijos įstatų 4 skyriaus 14 punktu, 2017 m. vasario 25 d. (šeštadienį) 11 val. šaukiamas „Drąsos kelias” politinės partijos deleguotų narių suvažiavimas, kuris vyks viešbučio „BEST BALTIC Kaunas”  konferencijų salėje, adresu – Mickevičiaus g. 28, Kaunas LT-44311.

Suvažiavimas rengiamas remiantis „Drąsos kelias” politinės partijos įstatų 8.3, 14, 15 punktais.

Suvažiavimo darbotvarkė:

  1. „Drąsos kelias” politinės partijos 2016 m. veiklos ataskaita;
  2. „Drąsos kelias” politinės partijos 2016 m. finansinė ataskaita;
  3. Kiti klausimai.

 

„Drąsos kelias” politinės partijos

Koordinacinė taryba

Pakartotinis DK Kauno apskrities skyriaus susirinkimas kviečiamas vasario 20 d. 14 val. :: 2017/02/11

DK-Violetinis_Pv.png-1„Drąsos kelias politinės partijos

Kauno apskrities skyriaus narių dėmesiui!

Vadovaujantis „Drąsos kelias” politinės partijos Kauno apskrities skyriaus nuostatų 4 skr. 4.1 p., šaukiamas visuotinis skyriaus narių pakartotinis susirinkimas, kuris vyks 2017 m. vasario 20 d. (pirmadienį) 14:00 val. Kaune, Kauno apskrities skyriuje (Kęstučio g. 91, Kaunas).

DARBOTVARKĖ:
1. 2016 m. skyriaus veiklos ataskaita.
2. Delegatų į „Drąsos kelias” politinės partijos suvažiavimą rinkimas ir tvirtinimas.
3. Kiti klausimai.

„Drąsos kelias” politinės partijos

Kauno apskrities skyriaus pirmininkė

A. Skučienė. Tel 8 670 05563

Pakartotinis DK Prienų skyriaus susirinkimas kviečiamas vasario 20 d. 16 val. :: 2017/02/11

DK-Violetinis_Pv.png-1„Drąsos kelias politinės partijos

Prienų rajono skyriaus narių dėmesiui!

Vadovaujantis „Drąsos kelias” politinės partijos Prienų rajono skyriaus nuostatų 4 skr. 4.1 p., šaukiamas 2017 m. vasario 20 d. (pirmadienį) 16:00 val. visuotinis skyriaus narių pakartotinis susirinkimas, adresu: Vytauto g. 27-57, Prienai.

DARBOTVARKĖ:
1. 2016 m. skyriaus veiklos ataskaita.
2. Delegatų į „Drąsos kelias” politinės partijos suvažiavimą rinkimas ir tvirtinimas.
3. Kiti klausimai.

„Drąsos kelias” politinės partijos

Prienų rajono skyriaus pirmininkė

J. Gaučienė 8 672 43352

Skelbiamas politinės partijos „Drąsos kelias” deleguotų narių suvažiavimas vasario 25 d. :: 2017/02/01

Skelbimas-DK-suvaziavimas-2017-02-25

Lietuva! 99-eris metus Tave mes mylėjome ir kūrėme… :: 2017/02/16

Kur-Tavo-dukros-Lietuva-2017-02-16-ALietuva! 99-eris metus Tave mes mylėjome ir kūrėme… Kaip ir Tu mokei mus kantrybės, nuoširdumo ir atjautos. Tu mokinai mus džiaugtis artimo sėkme ir nepasiduoti pavydui. Tu traukei mus iš puikybės duobės per atsiprašymą ir atgailą dėl mūsų egoizmo ir žvėriško elgesio. Tu mokei mus už skriaudą nekeršyti karu. Tu visuomet skatinai pamiršti, kas buvo bloga ir santykį su kitu pradėti nuo balto lapo. Tačiau tuo pačiu, Lietuva, Tu nesidžiaugei neteisybe ir visuomet su džiaugsmu pritardavai Tiesai, kurios sargyboje, visa pakeliant ir viskuo viliantis, kvieti likti ir šią dieną. Tu rodei mums ištvermės pavyzdį, duodama suprasti, kad Tavo vardas po dangumi neišnyks, nesibaigs niekada. Bent jau iki tol, kol bus gyvas bent vienas, Tavo Lietuva, mokinys..

Lietuva, mūsų Tėvyne, sulaikyk mus nuo Tavęs įskaudinimo, Tavęs įžeidimo. Apsaugok mus, Lietuva, nuo Tavo mokintos Tiesos sutrypimo. Nubausk mus, Lietuva už vaiko klyksmą „Žmonės jūs, ar nežmonės!?” Nubausk mus už tylų pritarimą blogiui. Nubausk mus už melą, įrašytą įstatymo raidėn. Nubausk mus už patyčias iš Žmogaus esmės!… Kad nepražūtume. Kad galutinai suprastume, jog ne Tu, Lietuva, o mes ištrėmėme savo dukras ir sūnus iš Tavęs.

Sugrąžink ir juos, ir mus. Į Save!..

p.p „Drąsos kelias”

Apie tai, kaip Seimas vasario 14 d. per 21 minutę Tautai išaiškino LR Konstitucijos 137 staipsnį, ratifikuodamas karinę Lietuvos ir JAV sutartį. :: 2017/02/15

LR_Seimas

LR Seimui (111 Seimo narių balsavo už sutartį, kuri akivaizdžiai prieštarauja 137 Lietuvos R Konstitucijos straipsniui) užteko 20 minučių diskusijoms rytiniame posėdyje ir 1 minutės vakariniame posėdyje. Įsivaizduojate, užteko 1 minutės! Čia, kaip Garliavoje: „eini dabar, arba po vienos minutės, kitokio pasirinkimo tu neturi…”

Seimas per vieną minutę vienbalsiai patikėjo Krašto apsaugos viceministro Vytauto Umbraso  išaiškinimu, kad sutartyje su JAV nekalbama apie jokias karines bazes ar jų steigimą. Išgirdus tokį paaiškinimą iš seimo tribūnos kyla daug natūralių klausimų. (more…)

Seimas šiandien, vasario 14 d., 14 val., žada sulaužyti LR Konstitucijos 137 staipsnį. :: 2017/02/14

Atvirumo v 2017 02 10 2VIDEO: DK pokalbiai: Politinės partijos „Drąsos kelias” pokalbių ciklas „Atvirumo valandėlė”. Dalyvauja visuomenininkas Einaras Vildė ir poltinės partijos „Drąsos kelias” pirmininkas Jonas Varkala. Tema: „Apie LR Seimo ketinimus sulaužyti 137 LR Konstitucijos straipsniį, kuris sako „Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių”. 2017 02 10.

Bet LR Seimas vasario 14 d. 11 val. į savo neeilinės sesijos darbotvarkę ypatingos skubos tvarka įtraukė sausio 17 d. pasirašytos sutarties su JAV ratifikavimo klausimą. Priminsime, kad Seimo darbotvarkė buvo skelbiama iš anksto. Anonse nebuvo numatytas ratifikavimo klausimas. Viskas vasario 14 d. Seimo neeilinės sesijos dienotvarkėje buvo skiriama tik vaiko apsaugos įstatymui.

Taigi, ypatingos skubos tvarka ir prisidengus vaikų apsauga nuo fizinio ir psichologinio smurto, Lietuvoje šiandien bus uždegta žalia šviesa JAV karinėms bazėms. O tai labai aiškiai pažeidžia LR Konstitucijos 137 staipsnį „Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių”.

112 Seimo narių šiandien, vasario 14 d., 14 val. ketina sulaužyti savo pačių duotą priesaiką.

Pasakysime dar tiek, kad LRT ir kitos sistemos žiniasklaidos priemonės specialiai nediskutavo visuomenėje šio klausimo ir Lietuvos žmonės net nežino, kad toks karinės sutarties su JAV ratifikavimas yra numatytas būtent vasario 14-ąją, įsimylėjelių dieną. Net Seimo dienotvarkė to nenumatė. Net Krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, 2017 m. sausio 17 d. sutartį su JAV ambasadore pasirašęs, šiuo metu yra net ne Lietuvoje.

Pavyko jiems pasinaudoti Kėdainių 4-iamečio berniuko Mato tragedija ir pridengti nuo Lietuvos žmonių Konstitucijos sulaužymą. Labai pavyko. Ir žinios vakare turėtų būti ne apie tai, o apie šv. Valentiną…

Žinoma, jei Lietuvai yra geriau, kad Lietuvos teritorijoje neribotam laikui įsikurtų ne rusiškos, o amerikietiškos žvaigždės ar vokiški juodi kryžiai, tai tegul valdžia pirma pakeičia Konstitucijos raidę. Nes bet koks kalbininkas paaiškins, kad tekstas Konstitucijoje, neleidžia Lietuvos teritorijoje kurti nei Rusijos, nei Baltarusijos, nei Lenkijos, nei Latvijos, nei Švedijos, nei Pietų Afrikos karinių bazių. Beje, jau visa tai buvo išaiškinęs Konstitucinis Teismas prieš 5-eris metus. Dar „gūdžiais” 2011 metais…