Neringa Venckienė. Atsitiktinumas ar būtinybė? :: 2020/03/30

neringa-venckiene-51481677c3af9Esame girdėję, kad viskas, kas egzistuoja visatoje, yra atsitiktinumo ar būtinybės vaisius.
Koronavirusas: atsitiktinumas ar būtinybė?
Trisdešimt metų girdėjome: „rusai puola”. Buvome tikri, kad mūsų valstybė pasiruošusi kovai su jais.
Koronavirusas parodė, kad tai – tik riksmai, siekiant kiekvieną kartą per rinkimus gauti nukentėjusiųjų nuo sovietinės okupacijos balsus.
Dabar, siaučiant virusui, išaiškėjo, kad valstybės maisto rezerve – tik grūdai ir cukrus. O kokiame rezerve turėjo būti marlė, kitos gydymo priemonės? Juk to reikėtų sužeistiems Lietuvos piliečiams tuo atveju, jeigu mus „rusai pultų”…
Dabartinėje situacijoje iš tos marlės galima būtų siūti nors kaukes apsisaugoti nuo viruso…
Koronavirusas į dienos šviesą išvilko faktus, kad Lietuva nepasiruošusi nei virusui, nei „rusų puolimui”.
Nėra jokios materialinės bazės.
Iš Europos Sąjungos realios pagalbos taip pat nesulaukėme. Sąjungos biurokratai išreiškė tik susirūpinimą.
Europos Sąjungos valstybės užsidarė. Pamiršo, kad šalys priklauso dariniui, kuris yra Europos valstybių ekonominė bei politinė bendrija. O juk tai – sienų nebuvimas, laisvas judėjimas…
Koronavirusas atvėrė akis, kad ne tik su virusais, bet ir su kitomis grėsmėmis reikėtų kovoti vieniems…
Ir juokinga, ir graudu.
Tikriausiai vieną dieną Europos Sąjunga, kaip ir Tarybų Sąjunga, žlugs. Ar tai bus atsitiktinumo ar būtinybės vaisius, dar pamatysime.

Mirė poetė Eglė Juodvalkė (1950 01 28 – 2020 03 29) :: 2020/03/30

2020 m. kovo 29 d. Jungtinėse Amerikos Valstijose mirė žymi lietuviškosios išeivijos poetė Eglė Juodvalkė. Jai buvo 70 metų.

2012 m. gegužės 9 d,  likus savaitei iki Deimantės Kedytės pagrobimo,  Klonio gatvėje viešėjo garsi lietuvių išeivijos poetė Eglė Juodvalkė. Čia publikuojame trumpą vaizdo įrašą :

Juodvalke Egle 2012 05 09

Poetė gimė 1950 m. Čikagoje, 1973 m. Čikagos universitete baigė slavistiką ir lietuvių kalbą, vėliau Pietų Ilinojaus universitete Karbondeilyje studijavo teatro meną. 1976-1995 m. dirbo Laisvosios Europos radijo lietuvių skyriuose Niujorke ir Miunchene. Yra išleidusi gausų puoštą poezijos knygų: ,,Jei tu paliesi mane“ (1972), ,,Pas ką žiedas žydi“ (1983), ,,Mnemosinės vėrinys“ (1996), ,,Veidrodis ir tuštuma“ (2002), ,,Sakalai naktį nemiega“(2011), prisiminimų knygą apie gyvenimą lydinčią cukraligę ,,Cukraus kalnas, arba Lietuvės cukrininkės nuotykiai Amerikoje ir kitose egzotiškose šalyse“ (2000). Eglė Juodvalkė visuomet buvo aktyvi lietuvių kovotoja už tiesos žodį, už Lietuvos laisvę. Jos poezijoje ryškios tautos atminties temos, gausu pokario partizanams skirtų eilėraščių.

2012 m. kovo 23-oji… 8-eri metai po… :: 2020/03/23

2012 m. kovo 23-oji…Pirmasis teisminės Lietuvos smurtas prieš aštuoniametę Garliavos mergaitę Deimantę Kedytę, išdrįsusią kalbėti apie savo skriaudą.

Šie vaizdo įrašai yra šios istorinės neteisybės, sukrėtusios Lietuvą, liudininkai:

2012 03 23 pirmas2012 03 23 antras 2

Sveikinimai! :: 2020/03/23

1-Varkala-A6-12-Skuciene-A6-1

 

 

 

 

zibutes 2Kovo 23-ąją savo Gimtadienius švenčia politinės partijos „Drąsos kelias” pirmininkas Jonas Varkala (69) ir politinės partijos „Drąsos kelias” pirmininko pavaduotoja Audronė Skučienė (67).

Šiuo sunkiu Lietuvai ir pasauliui laikotarpiu linkime jiems sveikatos. Taip pat linkime stiprybės ir toliau likti tvirtumo pavyzdžiu dėl tiesos ir teisingumo pergalės mūsų Lietuvoje.

Neringa Venckienė: Lietuvos prokuratūra piktnaudžiauja tarnybine padėtimi ir L. Stankūnaitei ruošia „Aukso puodą” :: 2020/03/16

Venckiene 2018 04 21Neseniai kreipiausi į visuomenę su pranešimu, jog į teismą perduotoje baudžiamojoje byloje kaltinamajame akte nurodytas ir penktas nusikaltimas, esą piktnaudžiavau globėjos teisėmis, taip laužant Lietuvos ir JAV ekstradicijos sutartį.

Nors Generalinė prokuratūra ir nurodė, jog mano teiginiai dėl penkto kaltinimo klaidinantys, tačiau pripažino – į kaltinimą įrašytas piktnaudžiavimas globėjos teisėmis kaip kitos nusikalstamos veikos padarymo požymis.

Tenka pažymėti – Lietuvos Vyriausybė kreipėsi į JAV šią veiką įvardindama atskiru nusikaltimu, tačiau, kai JAV nesutiko persekioti pagal šį straipsnį, Lietuvos pareigūnai gudraudami padarė kito nusikaltimo požymiu.

Mūsų šalies prokurorai gana keistokai suvokia įstatymo raidę – teisti negalima, tačiau atsakomybę užkrauti reikia.

Užuot pagal ekstradicijos sutartį laikęsi galimos mano atsakomybės ribų, piktnaudžiaujantys savo tarnybine padėtimi pareigūnai dabar bando jas praplėsti. (more…)

Su Lietuva! Su Lietuvos jubiliejumi! Drąsūs jautrios širdies žmonės! Mes kuriame Lietuvą! :: 2020/03/11

Gerieji žmonės, su Lietuvos 30-mečiu! Su Kovo 11-ąja!

Jei ne „Drąsos kelias” – Lietuvoje būtų daug daugiau užslėptos neteisybės, naikinančios mūsų Viltį ir žeidžiančios mūsų Tėvynės Lietuvos žmonių gyvenimus, skaudinančios teisingą gyvenimą gyvenančių žmonių būtį. Lietuva yra laisva tiek, kiek ji yra teisinga kiekvienam savo piliečiui ir mylinti neturtingiausią ar pažeidžiamiausią Lietuvos žmogų. Lietuva yra laisva tiek, kiek Ji sugeba Įstatymu vadinti Amžinąsias vertbes, duotas pačio Dievo mūsų gyvenimo laimei. Išeidami iš imperijos prieš 30 metų – pirmiausia, mes išėjome iš melo. Nuo šio atskaitos taško prasidėjo mūsų Viltis, kad Tėvynė mums yra reikli auklėtoja, bet ir mylinti Motina, nes „Meilė nesidžiaugia neteisybe ir su džiaugsmu pritaria tiesai (1 Kor 13, 6).Trispalve-DK-3

Apie policininko M. Gušausko ieškinį N. Venckienei. :: 2020/03/05

14pvenckieneneringa250167Iš Mindaugo Gušausko civilinio ieškinio: „… Dėl prieš jį atliktos nusikalstamos veikos, jo dvasinė gerovė buvo pažeista. Jam buvo suduoti trys smūgiai, kurie sukėlė fizinį skausmą, atsirado veido paraudimai. Ieškovui teko vartoti vaistus. Viešoje erdvėje skelbiama melaginga informacija apie jam suduotus smūgius vertė jį patirti gilius išgyvenimus ir jausti nuolatinį stresą, vertė baimintis dėl šeimos, kas turėjo neigiamos įtakos jo dvasinei gerovei.”
Mindaugas Gušauskas, sužalojęs mane 2012 m. gegužės 17 d. Garliavoje, teismui pateikė ieškinį, prašydamas priteisti iš manęs 2000 eurų neturtinės žalos atlyginimo ir 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos iki visiško žalos atlyginimo.
O ar M. Gušauskas nepatyrė jokių dvasinių išgyvenimų, kai jis su kitais policininkais vartojo prievartą mano atžvilgiu, kad L. Stankūnaitė galėtų draskyti mergaitę, o Vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojos G. Didžbalienė ir E. Talalienė plėšti vaiko rankas? Ar tokie jo matyti vaizdai neturėjo įtakos jo dvasinei gerovei? Ar jam šie siaubo „be prievartos” imant vaiką vaizdai nesisapnuoja iki šiol?
Ar M. Gušauskui nebuvo pažeista jo dvasinė gerovė, kai jis sužalojo mane?
O kaip su medicinos specialisto išvada, kurioje nurodyta, kad M. Gušauskui sužalojimai padaryti 4 dienos iki įvykio? Ar neatsirado dvasinės gerovės pažeidimų eksperto neįtikinus apie jo fizinius sužalojimus?

Neringa Venckienė. Ką parodė teismo posėdis Panevėžyje? :: 2020/03/05

neringa2020 m. kovo 3 d. pirmasis teismo posėdis Panevėžyje parodė proceso dalyvių elgesį dėl tiesos nustatymo ir jos paviešinimo.

Visi be išimties: prokuroras Darius Jakutis, L. Stankūnaitės advokatė N. Grubliauskienė, byloje pripažinti nukentėjusiais Sonata Vaicekauskienė ir Mindaugas Gušauskas prašė uždaro teismo posėdžio.

Jų dalyvavimo byloje svarbiausias tikslas turėtų būti patvirtinti teismui ir parodyti visuomenei mano nusikalstamus veiksmus.

Kam šiems asmenims reikalingas uždaras teismo posėdis?

Baudžiamųjų bylų praktika liudija, jog paprastai teisiamieji prašo uždaro teismo posėdžio, kad visuomenė nesužinotų apie jų nusikaltimus.

Ar neatrodo keistai? Aš, teisiamoji, vienintelė prašau atviro teismo posėdžio.

Ko prokuroras Darius Jakutis, L. Stankūnaitės advokatė N. Grubliauskienė, byloje pripažinti nukentėjusiais Sonata Vaicekauskienė ir Mindaugas Gušauskas siekia uždaru teismo posėdžiu?

Manau, kad yra tik vienas atsakymas – kad kaip ir buvo iki šiol, niekas niekada nepamatytų viso video įrašo namo viduje prievarta grobiant vaiką.

Šio įrašo nematė nei Seimas, naikinant mano kaip teisėjos, vėliau – Seimo narės teisinę neliečiamybę.

Jo nematė ir Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamentas bei teismas, spręsdamas ekstradicijos prašymą.

Neringa Venckienė: „Esu nekalta, dėl Lietuvos prokuratūros nesąžiningų veiksmų kreipiausi į JAV”. Neringos Venckienės teismas Panevėžyje šiandien, antradienį, kovo 3 d. :: 2020/03/03

Neringa su Deimante2020 m. kovo 3 d. (antradienis) 13.30 val. Panevėžio apygardos teisme, esančiame Elektros g. 9, Panevėžyje, bus pradedama nagrinėti N. Venckienės baudžiamoji byla.
Kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Valdas Meidus, kiti teisėjai: Valdas Ciesiūnas ir Jolanta Raščiuvienė.

Neringa Venckienė: „Esu nekalta, dėl Lietuvos prokuratūros nesąžiningų veiksmų kreipiausi į JAV”

Šiandien, kovo 3 d. Panevėžio apygardos teisme įvyks pirmas teismo posėdis dėl 4 man Lietuvos prokuratūros pateiktų kaltinimų, esą, nevykdžiau teismo sprendimo, sudaviau mane žalojusiam policininkui, trukdžiau antstoliui, spyriau man iš rankų dukterėčią plėšiančiai L. Stankūnaitei.
Priminsiu, Lietuvos prokuratūrai taip ir nepavyko JAV teisėsaugos įtikinti dėl 35 man „sufabrikuotų nusikaltimų lavinos”.
Per 10 metų pareigūnai taip ir nesugebėjo pateikti realių įrodymų jiems pagrįsti, o manęs neišduodama JAV tinkamai įvertino visas aplinkybes, išdavusi mane tik dėl keturių įtarimų, susijusių tik su viena diena – šturmo Garliavoje, kai su policijos pareigūnų pagalba iš mano rankų buvo išplėšta dukterėčia.
Maža to, susipažinus su įrodymais ir šioje byloje paaiškėjo, jog prokurorai, prašydami leidimo ekstradicijai, gebėjo elgtis nesąžiningai net JAV institucijų atžvilgiu.

Lietuvos valstybė JAV pateikė tik liudytojų parodymus. Ekstradicijos prašyme nurodė, kad mano kaltę patvirtina ekspertų išvados ir vaizdo įrašo medžiaga, tačiau šių duomenų Jungtinėms Amerikos Valstijoms nepateikė.

Todėl JAV Valstybės departamentą ir ambasadą Lietuvoje teko informuoti apie pateiktą Lietuvos Vyriausybės nesąžiningą ekstradicijos prašymą ir pateikti netiesą patvirtinančius įrodymus.

Tokie Lietuvos teisėsaugos institucijų „dėsningumai” mano atžvilgiu jau seniai nebestebina.

Lietuvos prokuratūros pastangos iš pat pradžių buvo orientuotos į pedofilijos skandalo užgniaužimą, ne tiesos paieškas, todėl šiandien daugiau nei dešimtmetį mane persekiojusi teisėsauga bandys priimti dar vieną sprendimą, kuris nieko nepaaiškina, nieko nelemia ir šios istorijos pabaigos nematyti.
Jokie kaltinimai teisme manęs neprivers galvoti kitaip apie pedofilų išnaudotos dukterėčios likimą, brolio mirtį. Tiesa turi būti rasta ir jos paieškai toliau aukosiu savo gyvenimo laiką.

Dėl nesąžiningų prokuratūros veiksmų informuota JAV ambasada ir Valstybės departamentas
Mane pargabenus į Lietuvą buvo leista susipažinti su visa bylos medžiaga, taip pat ir su vaizdo įrašais, todėl JAV institucijas informavau apie pateiktą Lietuvos Vyriausybės melagingais faktais grįstą ekstradicijos prašymą ir pateikiau netiesą patvirtinančius įrodymus.

Nuvilia, kad JAV institucijos patikėjo tokiu Lietuvos teisėsaugos „garbės žodžiu”, kai visi šių asmenų, dalyvavusių prievarta išplėšiant mano dukterėčią iš jos senelių namų, parodymai ekstradicijos prašyme yra žinomai melagingi, nesutampa su teismo medicinos ekspertų išvadomis ir vaizdo įrašo medžiaga, nufilmuota namo viduje.

Akivaizdu, Lietuvos prokurorai ir Lietuvos Vyriausybė turėjo ir privalėjo žinoti, kad liudytojai meluoja ir jų parodymai yra priešingi vaizdo įrašams, tačiau sąmoningai klaidino JAV Vyriausybę.

Susipažinusi su bylos medžiaga dar kartą įsitikinau – suklaidintos Jungtinės Amerikos Valstijos nepagrįstai mane išdavė.

Iš vaizdo įrašų, darytų namo viduje, matyti, kad prieš mane, turinčią imunitetą Kauno apygardos teisėją, ir prieš mano dukterėčią Deimantę Kedytę smurtavo policijos pareigūnai, Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai ir L.Stankūnaitė, o policininkas mane sužalojo.

Teismo medicinos eksperto išvada, kuri nebuvo pateikta Jungtinėms Amerikos Valstijoms su ekstradicijos prašymu, patvirtina, kad policininko sužalojimai daugiau kaip 4 dienų senumo, o tai reiškia, kad pareigūnas davė melagingus parodymus apie jo sužalojimo laiką ir vietą.

Esu tikra, jei JAV būtų turėjusi šį vaizdo įrašą, ir dėl šių 4 kaltinimų manęs nebūtų leidusi teisti.
Lietuva ir JAV – partneriai, tačiau susipažinę su šia medžiaga, tikiuosi, šios šalies pareigūnai kur kas atidžiau vertins Lietuvos prokuratūros prašymus dėl kitų persekiojamų Lietuvos žmonių.

Per policininkų šturmą įstatymų nepažeidžiau ir buvau sužalota

Reikia pažymėti, kad pateikti kaltinimai paremti man neapykantą jautusių žmonių, kitų nesąžiningų šių įvykių dalyvių liudijimais.
Susipažinus su asmenų, buvusių namo viduje, – Vaiko teisių apsaugos tarnybų pareigūnų G.Didžbalienės ir E.Talalienės, antstolės S.Vaicekauskienės, psichologės S.Kilkutės, L.Stankūnaitės, advokato G.Černiausko, policininko M.Gušausko ir kitų – parodymais ir su vaizdo įrašais, esančiais ikiteisminio tyrimo medžiagoje, darytais namo viduje, akivaizdu, jog visi šie asmenys be išimties sako netiesą dėl aplinkybių, kas vyko namo, esančio Klonio g. 5, Garliavoje, viduje.
Jų parodymai apie įvykius namo viduje akivaizdžiai prieštarauja įvykiams, fiksuotais filmuotoje medžiagoje.
Vaizdo medžiaga, įrašyta pareigūnų namo viduje, paneigia netiesą liudijusių vaiką prievarta paėmusių asmenų parodymus kaltinamajame akte.
Priešingai nei buvo nurodyta ekstradicijos prašyme, kad policininkas M.Gušauskas pridavė medicininių dokumentų kopiją, kurioje buvo užfiksuoti veido sužalojimai, jokių sužalojimų jam niekada nebuvo nustatyta. M.Gušauskas davė melagingus parodymus apie jo sužalojimo laiką ir vietą.
Prieš mano dukterėčią D.Kedytę ir prieš mane, jos tetą, globėją, tuo metu turinčią teisinį imunitetą dėl teisėjos pareigų Kauno apygardos teisme, buvo naudotas smurtas.
Smurtas buvo naudotas tiek policijos pareigūnų, tiek Vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojų, tiek L. Stankūnaitės.
Byloje pateikti melagingi policininko parodymai dar kartą liudija, su kokia pareigūnų savivale ir piktnaudžiavimu pareigomis man nuolat tenka susidurti nuo pat pedofilijos bylos pradžios. Ne tik man, bet ir daugeliui dėl minimų įvykių nuteistų ir dar teisiamų žmonių.

Kanauninką kun. Vytautą Vaičiūną prisimenant… :: 2020/03/02

Vyt-Vaiciunas-1

 

Šiandien, 2020 m. kovo 2 d., Šlenavoje prie Kauno marių palaidojome amžinos atminties disidentą Vilkaviškio vyskupijos kanauninką kun. Vytautą Vaičiūną (1930 03 09 – 2020 02 29). 1980 m. rugpjūčio 24 d.,  kartu su 2000 žmonių-maldininkų Jis ėjo eisenoje iš Tytuvėnų į Šiluvą. Atlygis iš sovietinės valdžios už šią eiseną: Vytautas Vaičiūnas buvo pavadintas eisenos organizatoriumi ir 1981 m. birželio 26 d. nuteistas 2,5 metų kalėjimo… Tai tokie buvo mūsų 1981-ieji…
Šlienavos bažnyčios šventoriuje šiandien, tikrai pavasarišką dieną, palaidojome šventąjį tiesiogine šio žodžio prasme. Jį lydėjo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vysk. Jonas Kauneckas, vysk. Juozas Matulaitis, vysk. Rimantas Norvila, būrys velionio brolių kunigų, disidentas Petras Plumpa, kun. Jonas Varkala, „Drąsos kelias” politinės partijos pirmininkas, ir daug geros valios žmonių, tarp kurių buvo Laimutė Kedienė ir Jos dukra Lietuvos kalinė Nr.1 Neringa Venckienė. Būtent, rytoj, kovo 3-ą, 13:30 val., Panevėžyje prasideda teismų maratonas prieš šią nekaltą moterį, kuri, kaip ir velionis kanauninkas be jokios kaltės ragavo kalinio duonos…
Beje, velionis kanauninkas Vytautas Vaičiūnas niekada nebuvo abejingas Deimantės Kedytės likimui. Dalinamės trumpu vaizdo įrašu, ištrauka iš šv. Mišių, kurias Jis, sunkiai bevaikščiodamas, aukojo už Deimantę, Orintą ir Karolį. Gegužės 17-ąją. 2015-aisiais…

Kovo 3 d., antradienį, 13:30 val., Panevėžyje prasideda Neringos Venckienės teismas. :: 2020/03/01

Neringa Venckiene 3

2020 m. kovo 3 d. (antradienis) 13.30 val. Panevėžio apygardos teisme, esančiame Elektros g. 9, Panevėžyje, bus pradedama nagrinėti Neringos Venckienė baudžiamoji byla.

Kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Valdas Meidus, kiti teisėjai: Valdas Ciesiūnas ir Jolanta Raščiuvienė.

Informacija visiems, kurie norėtų atvažiuoti į Panevėžį palaikyti Neringą Venckienę:
1) mitingai prie teismų draudžiami,
2) leidimas įeiti į Panevėžio apygardos teismą nėra reikalingas.

Vasario 19 d. Deimantei Kedytei – Drąsiaus Kedžio drąsiai dukrytei sukanka (-tų) 16-a metų. :: 2020/02/18

Su Gimtadieniu mūsų Sese!Deimante!Geles ziema 2 jpg

Iki 2020 m. gegužės 19 d. Neringa Venckienė lieka su keturiomis kardomomis priemonėmis: apykojė, pasižadėjimas neišvykti, paimti asmens dokumentai ir 10 tūkst. eurų užstatas. :: 2020/02/18

„2020 m. vasario 18 d. Panevėžio apygardos teismas konstatavo, kad visos N. Venckienei paskirtos kardomosios priemonės – intensyvi priežiūra, 10 tūkst. eurų užstatas bei asmens dokumentų paėmimas šioje proceso stadijoje yra tinkamos ir nėra diskriminacinės.” – nuspręsta šiandien…

Komentaras: Nieko naujo Lietuvoj. 2012-ųjų gegužės 17-oji tęsiasi.

Tegyvuoja mūsų teismas! Pats teisingiausias teismas pasaulyje!

Vasario 17 d. sukako 93 mėnesiai nuo Deimantės Kedytės pagrobimo. :: 2020/02/17

Vasario 17 d. sukako 93 mėnesiai nuo Deimantės Kedytės pagrobimo iš gimtųjų namų Garliavoje ir smurto prieš pilietiškus Lietuvos žmones, buvusius tą žiaurų 2012-ųjų m. gegužės 17 d. rytą kartu su aštuoniamete Drąsiaus Kedžio dukra. Niekas nepamiršta. Mes tebelaukiame atsakymo apie Deimantės likimą ir liekame tie, kurie visuomet primins apie atgailos būtinumą visiems Lietuvos pareigūnams, kas yra pridėję savo ranką luošinant šios mergaitės vaikystę.

Paskutines akimirkos 2012 05 17

https://www.youtube.com/watch?v=75Pv8jLGpvY

2012 05 17 033_0001

https://www.youtube.com/watch?v=uW1HYbzZUTY

Panevėžio apygardos teisme 2020 m. vasario 17 d. bus nagrinėjami Neringos Venckienės prašymai dėl kardomųjų priemonių. :: 2020/02/17

Neringa 2019 10 09 1Neringa Venckienė

Neringos Venkienės pranešimas spaudai.

Apie išskkirtinį teismų seletyvumą taikant man kardomąsias priemones ir prašymą Panevėžio apygardos teismui jas visas panaikinti.

Jau nuo pat pirmų ekstradicijos dienų, man tenka susidurti su Lietuvos teisingumo bendruomenės, nepaisant JAV Valstybės Departamento imperatyvaus įpareigojimo Lietuvai teisti mane tik už nesunkius nusikaltimus, požiūriu, esą aš pavojinga, galinti pabėgti, nusikaltėlė ir man turi būti taikomos kuo griežtesnės kardomosios priemonės.

Pirmuosiuose teismų posėdžiuose nusistovėjo aiški tendencija vykdyti visus griežčiausius Lietuvos prokuratūros prašymus, vėliau nežymiai juos švelninant.

Pirmasis teismas skyrė pačią griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą, laikant tardymo izoliatoriuje- izoliatoriuje, vėlesnis numatė dokumentų poėmį, 10 000 užstatą, intensyvią priežiūrą 500 metrų atstumu – iš esmės namų areštą. Dar vėliau, prokuroras mano prašymu pakeitė intensyvios priežiūros sąlygas: įpareigojo nenutolti nuo gyvenamosios vietos daugiau kaip 10 km atstumu šiaurės (šiaurės rytų ir šiaurės vakarų) kryptimi ir 2 km pietų (pietryčių ir pietvakarių kryptimi). (more…)

Neringa Venckienė. Vasario 16-oji. :: 2020/02/16

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji

Viskas žmonijos istorijoje sukasi spirale, viskas kartojasi, tik kaskart gal vis kitokiu pavidalu, rūbu, išraiška.
Šiandieninė Lietuva sistemingai pamiršta Vasario 16-osios signatarus, kurie lemtingą sprendimą priėmė labai nelengvu metu. Iš vienos pusės į mūsų kraštą tiesiant rankas Lenkijai, viduje tvirtai spaudžiant rusų caro prižiūrėtojams, žmonijai dar neatsitokėjus nuo Pirmojo pasaulinio karo baisumų.
Kas liko iš signatarų atminties šiandien? Beveik nieko ar tik labai mažai. Oficialios valdiškos kalbos ir oficialios gėlės Rasų kapinėse, tradicinis valdžios ritualas prieš fotografus ir televizijų operatorius.
O tautai Vasario 16-oji vis labiau tampa tik eiline poilsio diena. Regis, valdžia, per tris dešimtmečius spėjusi gerokai prigesinti 1918 metų Vasario 16-osios spindesį ir svarbą, tai darė ne šiaip sau. Šių laikų politikams daug maloniau išaukštinti 1990-ųjų Kovo 11-ąją. Šių laikų politikos elitas turi būti spindintis, dėmesio centre. O ką tie 1918-ųjų signatarai? Kokios naudos daktaras Jonas Basanavičius ir jo bendražygiai gali duoti šiandien?
Dabartiniam elitui patriotizmo nereikia, nes yra Europos Sąjungos tolerancijos, lygių teisių ir kitokias tautas niveliuojantys įstatymai, kurie formuoja naujas mūsų ateities tradicijas, visiškai nebūdingas ir nepriimtinas lietuviams.
Atėjo laikas, kai iškelti viešai Trispalvę sovietmečiu gal net buvo lengviau.
Beveik viskas Lietuvos valstybėje – tik spektaklis. Trūksta padorių žmonių valdžioje.
Nėra nei žmonių, nei pinigų vaikų gynybai, bet valstybės įvaizdžio kūrimui išleisti milijonai litų. Kokio įvaizdžio kūrimui? Korumpuočiausios valstybės, pedofilų lizdo Europoje? Šalies, kur Seimo nariai ima 100 tūkstančių eurų grynais „paskolas” degtinės buteliuose? Kai pliki advokatai neša vaikus iš gimtųjų namų, o teisėjai priima sprendimus, kad nenešė?
Dauguma žmonių neabejoja, kad beveik visa šiandieninė žiniasklaida Lietuvoje tarnauja korupcinėms teisėsaugos ir politikos sistemoms. Atspindi oligarchijos, korumpuotos valdžios požiūrį. Žurnalistų pateikiami faktai labai dažnai neatitinka tikrovės. Skleidžiamas melas, šmeižiami ir žeminami žmonės.
Lietuva vis labiau tolsta nuo savo tapatybės. Ką pasakytų apie visa tai daktaras Jonas Basanavičius, nei vienas neišgirsime. Bet ką už nuolatinį Lietuvos niekinimą, juodinimą, tvirkinimą, tradicijų, kultūros, papročių naikinimą išgirsime iš savo anūkų – dar bus progos sužinoti.

Su Vasario 16-ąja, su Lietuvos diena!

Su Lietuvos valstybės atkūrimo diena! :: 2020/02/16

Musu veliava

Sveikiname kiekvieną dorą Lietuvos pilietį su Lietuvos valstybės atkūrimo diena – vasario 16-ąja. Doras Lietuvos pilieitis  nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Doras žmogus tuščiai nesididžiuoja ir neišpuiksta, jis nepavydi ir būdamas kantrus visa pakelia, visa  ištveria ir pasilieka viltyje.

Vis tai mes atrandame Švento rašto žodžiuose, kurie kalba apie meilę – 1 Kor 13.

Tėvynės meilė prasideda nuo labai paprastų dalykų. Tai pagarba kitam ir meilė tiesai. Brangūs „Drąsos kelio” žmonės, Jūs ne kartą įrodėte, kad mylite kitą žmogų jo bėdoje. Jūs ne kartą įrodėte, kad Tiesa jums brangiau už savo asmeninę naudą. Jūs nė kartą įrodėte, kad ant Jūsų sąžiningumo iš tiesų laikosi mūsų Tėvynės Lietuvos esmė. Brangieji, Jūs ir esate Lietuva.

Meilė, kurią esate pasirinkę liudyti, niekuomet nesibaigia. Šia Šv. Rašto mintimi norime Jus padrąsinti: nenusiminkite, kad kartais atrodo, jog mūsų nedaug. Džiaukitės, kad tam nedaugeliui priklausote. Savo laiku tokių drąsuolių pasaulyje tebuvo tik dvylika.

Buvo nedaug ir tų, kurie kėlė trispalvę persekiojimo metais. Pranašų visuomet būdavo nedaug. Tačiau vargas tiems, kas nekreipdavo dėmesio į pranašų žodžius.

Jūs nešate Lietuvą ateisiančioms kartoms. Švęskite!

JAV spauda apie Neringą Venckienę – 2020 m. vasario 2 d.: „Gyvenimas po ekstradicijos”. :: 2020/02/03

83946933_860073808151651_6233281750307438592_o

Daily, local and breaking news for McHenry County, Illinois - Northwest Herald

Gyvenimas po ekstradicijos

Ankstų lapkričio penktosios rytą, praleidus beveik du metus JAV federaliniame kalėjime, Neringa Venckienė buvo iškviesta į teismą, žinanti, kad nebesugrįš.
„Kadangi Aukščiausiasis Teismas nepriėmė mano skundo, aš žinojau, kad daugiau nebebus teismo posėdžių”, – teigė Neringa Venckienė, buvusi Lietuvos teisėja, kuri galimai atskleidusi pedofilų tinklą, kurio auka tapo Venckienės dukterėčia, pabėgo į Jungtines Valstijas ir apsigyveno Crystal Lake mieste. „Aš paprašiau vieno iš kalėjimo prižiūrėtojų patikrinti savo kompiuteryje ir jis man pasakė, kad nenurodytas grįžimo laikas. Aš iš karto supratau, kad aš būsiu išduota tą dieną”.
Venckienė su „Northwest Herald” bendravo elektroniniais laiškais ir detaliai paaiškino savo patyrimus nuo to laiko, kai ji buvo išduota iš JAV, taip pat papasakojo apie savo gyvenimą sugrįžus į Lietuvą.
Be galimybės svarstyti jos politinį prieglobstį Venckienė lapkričio 6 buvo grąžinta į tėvynę. Jos šeimos nariai, įskaitant jos sūnų, Mchenry gyventoją Karolį Venckų, ilgą laiką reiškė baimes apie politinį persekiojimą, jeigu Venckienė bus sugražinta į Lietuvą. Ten jos laukia dešimtys kaltinimų, įskaitant šnipinėjimą ir melagingų parodymų pateikimą.
„Aš išsiunčiau atsisveikinimo žinutę Karoliui, šeimos nariams ir draugams. Vėlai vakare aš buvau įsodinta į lėktuvą, skrendantį į Varšuvą, Lenkiją, ir tada automobiliu nuvežta į kalėjimą Lietuvoje” – teigė Venckienė. „Mes ten atvykome tik kitą dieną, vėlai vakare”. (more…)

Kėdainių teismo teisėjo V. Kondratjevo 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimas ir paties teisėjo komentarai. :: 2020/01/31

Primename, kas suluošino Deimantės Kedytės likimą. Šio teismo sprendimas papiktino dešimtis tūkstančių Lietuvos žmonių, kurie 2012 m. sausio 28 d. įsteigė politinę partiją „Drąsos kelias”, už kurią 2012 m. spalio mėn. rinkimuose į LR Seimą balsavo 108 000 Lietuvos žmonių. Taigi, Kėdainių teismo  teisėjo Vitalijaus Kondratjevo 2011 m. gruodžio 16 d. sprendimas ir paties teisėjo komentarai:

Kondratjevas-Vitalijus-2011-12-16 su z

Sveikiname Vytautą ir Laimutę Kedžius Auksinio Santuokos Jubiliejaus proga! :: 2020/01/24

2020 01 24 Baltos rozesGarbingo Santuokos Jubiliejaus proga sveikiname Vytautą ir Laimutę Kedžius!

Nusikeliant į 1970-ųjų sausio 24-ąją, turbūt, pasakytumėte, kad tai buvo lyg vakar, lyg užvakar… Tik išmintingi žmonės supranta, kad žmogui dovanotas laikas prabėga labai greitai. Tuomet turėjote dideles svajones ir, žinoma, džiaugdavotės, kai tos svajonės tapdavo Jūsų gyvenimo tikrove. Šiandien sakytumėte, kad ne viskas įvyko taip, kaip planavote. Gal net turėtumėte visiškai teisingų priekaištų Jūsų Santuoką palaiminusiam Dievui dėl daugelio įvykių, kurie įvyko per pastarąjį dešimtmetį. Labai skaudų dešimtmetį, kuriame pats Dievas verkė kartu su Jumis dėl pasaulį apraizgiusios melo ir neteisingumo nuodėmės.

Jei tai Jus paguos – pamėginkime į visus įvykius pažvelgti viltingai.

Vytautai ir Laimute, savo Auksinės Santuokos dieną Jūs esate žinomiausi Lietuvoje žmonės, žymiausi seneliai. Jūs užauginote sūnų Drąsių, kuris nepaisant jį sužeidusių šeimyninio gyvenimo įvykių, savo gyvybe įrodė, ką reiškia Tėvo meilė savo vaikui ir ką iš viso reiškia pasiaukojanti meilė, kuri viską, absoliučiai viską atiduoda iki galo. Jūsų Drąsius atidavė savo gyvybę už savo dukrą Deimantę. Jūsų Sūnus atidavė savo gyvybę už Jūsų Anūkę. Paprastai tai vadinama šventa auka. Švenčiausia auka! Daug inteligentiškų ir tikrai savo siela dorų Lietuvos žmonių gyvena tylų gyvenimą, negalėdami pasigirti savo suaugusiais vaikais, įnikusiais į nuopolius. jūs turite Sūnų, kuris visai Lietuvai paliko liudijimą, kaip ėriukas yra apginamas nuo galingų plėšriųjų vilkų.

Vytautai ir Laimute, Dievas Jums paskolino užauginti dukrą Neringą. Nėra žmogaus ant šios žemės, kas sugebėtų apkaltinti Ją nesąžiningumu. Jūs sugebėjote Jai tai įskiepyti. Jūs užauginote Ją, gerai suvokiančią, kas yra garbė ir kas yra sąžinė. Visa Lietuva ir lietuviška Išeivija pažįsta Jūsų dukrą, kaip Tiesos žmogų. Daug žmonių yra dėkingi Jums už tai, kad jūsų dukros kova už teisingumą yra vilties ženklas šiame ciniškai bedieviškame laikmetyje. Šiandieninio Jubiliejaus proga jūs turite savo dukrą prie savo šventinio stalo. Išvargintą. Neteisingai tebekaltinamą. Ištampytą po kalėjimus už Tiesą. Dievas ypatingai brangina tokius žmones, nes ir pats patyrė žiaurų išpuikusio žmogaus neteisingumą. Taigi, savo namuose Jūs turite dangumi paženklintą žmogų – Jūsų Neringą.

Vytautai ir Laimute! jūs turite Karolį, Jūsų anūką. Jį pažįsta visas pasaulis. Pažįsta kaip žmogų, kuris pilnametystės sulaukė, skirtingai nei kiti jo bendraamžiai, gerai pažindamas, ko iš žmogaus pareikalauja gyvenimas, kai atsistoji nekaltojo, skriaudžiamojo pusėn. Jūsų Anūkas yra dėkingumo savo gimdytojams pavyzdys viso pasaulio akyse. jam tik dvidešimt. O Jis jau praėjo žmogiškumo universitetą, suformavusį Jame teisingiausią žvilgsnį į gyvenimo vertybes.

Vytautai ir Laimute, Jūs este Deimantės Kedytės seneliai. Atrodo, kad tuo vienu sakiniu išsakytas  visas Jūsų Gyvenimo nuopelnas. Dievas tikrai yra Jūsų augintos Deimantės pusėje. Meilė, kurią atidavėt Deimantei, niekur nedingo. Tai nesudyla ir nesurūdija. Joks suktas teisėjas ar prokuroras, joks pinigus dievinantis advokatas ar sužvėrėjęs milicininkas tos meilės nepagrobs. Jūsų meilei neįvykdysi nei kovo 23-osios, nei gegužės 17-osios pogromų. Jūsų likimą niekinę ir naikinę tai žino. Todėl jie nerimsta. Todėl jie, vėl ir vėl pasiduodami sveiku protu nepaaiškinamai neapykantai, save tokiu būdu naikina. Negrįžtamai. Tokie žmonės, džiūgaudami, jog Jūs neturite namų, patys gyvena kičais išdabintuose savo pragaruose. Be ryšio su savo vaikais, su kitais artimaisiais, iliuziškai save guosdami, kad gal net Dievas yra perkamas ir parduodamas. Vargšų vargšai. Na, ne vieta čia apie juos… Šiandien palikime tokius valgyti jų pačių susikurtą maistą…

Vytautai ir Laimute. Apie Judu.

Jei susipykdavot, bet mokėdavot atleist iki vakaro saulėlydžio – tuomet Jūs Dievo žmonės. Jei papriekaištaudavot, bet ir pagirdavot viens kitą – Jūs Vilties kunigaikščiai. Jei pavargdavot, bet nepažemindavot – tuomet Jumyse plaka jautriai gailestingos širdys. jei pamilote vienas kito asmeninius pomėgius – tuomet supanašėjo Jūsų sielos… Oi… rašyti ir rašyti…

Esate autoritetas. Didžiuokitės Tuo! Esate Lietuvos Viltis. Drąsiai iki paskutinio atodūsio, tiek , kiek palaikydami viens kitą žingsniuosite Keliu, kuris vadinamas Gyvenimu, taigi, visuomet didžiuokitės, kad esate Neringos ir Drąsiaus Tėvai. Išpažinkite, kad Jūsų Deimantė, jau vien tuo, ką padarė Jai pasaulis, yra Šventoji. Jūsų anūkai visa širdimi yra su jumis. Visada buvo.

O Lietuva, ta Lietuva, kuri verkia su verkiančiais ir linksminasi su besidžiaugiančiais šį šventinį sausio 24-osios vakarą yra su Jumis, jaunais širdimis savo Auksinės Santuokos Jubiliejuje.

„Drąsos kelias” žmonės, tai tie, kurie drąsūs mylėti

P.S. Tegul perskaito prie šventinio Jūsų Iškilmės stalo tuos žodžius Jums garsiai. Sveikėkite!

35 nusikaltimai, dėl kurių JAV neišdavė Neringos Venckienės (grėsė 20 metų kalėjimo). :: 2020/01/01

2012 05 17 038_0002abi.lt

Lietuvos Respublika 2015 metais kreipėsi į Jungtines Amerikos Valstijas, prašydama išduoti Neringą Venckienę dėl 39 nusikalstamų veikų.

Iki kreipimosi į JAV teismą Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamentas 2017 metais nesutiko išduoti ir nesikreipė į JAV teismą dėl 19 (devyniolikos) nusikaltimų: penkių nusikaltimų pagal LR BK 154 str. 2 d. (šmeižimas); vieno nusikaltimo pagal LR BK 168 str. 1 d. (neteisėtas informacijos apie asmens privatų gyvenimą atskleidimas ar panaudojimas); keturių nusikaltimų pagal LR BK 313 str. 2 d. (mirusiojo atminimo paniekinimas); trijų nusikaltimų pagal LR BK 236 str. 1 d. (melagingas įskundimas ar pranešimas apie nebūtą nusikaltimą); vieno nusikaltimo pagal LR BK 153 str. (mažamečio asmens tvirkinimas); trijų nusikaltimų pagal LR BK 163 str. (piktnaudžiavimas tėvų, globėjo ar rūpintojo arba kitų teisėtų vaiko atstovų teisėmis ar pareigomis); vieno nusikaltimo pagal LR BK 232 str. (nepagarba teismui); vieno nusikaltimo pagal LR BK 228 str. 2 d. (piktnaudžiavimas (tarnyba)). (more…)

Atviras Neringos Venckienės interviu TV 3 televizijai: „Variantai buvo tik du: arba ginti mergaitę, arba pamiršti, kad tokia gimė. Aš pasirinkau ginti”. :: 2019/12/06

2019-12-05-Neringos-inerviu su z

 

Keletas  ištraukų iš Neringos Venckienės interviu TV3 žurnalistei Jolantai Svirnelytei.

Visą interviu skaitykite: ČIA
Ta istorija buvo tokia didelė ir skambi. Visa Lietuva buvo susiskaldžiusi. Ar jums pačiai negaila to, ką praradote? Praradote ir darbą, ir ramybę. Teko ir su vyru išsiskirti. Ką pati jaučiate?

Aišku, kad ir darbą, ir karjerą praradau. Ir mano tėvams buvo sunku – jie patys kelis kartus buvo nuteisti. Sūnus buvo dar visai mažas, bet variantai buvo tik du: arba ginti mergaitę, arba pamiršti, kad tokia gimė. Aš pasirinkau ginti.

Ir jūs to nesigailite? (more…)

Skelbimas, galintiems paremti persekiojamą šeimą. :: 2019/11/29

78366844_1143020049230416_7521525270545694720_oSkelbimas, galintiems paremti persekiojamą Kedžių šeimą.

Vytautas Matulevičius. Pirmasis Neringos Venckienės interviu: „Tai, kad aš esu grąžinama, nepadaro Lietuvos teisine valstybe.” :: 2019/11/17

abi.lNeringa 2019 10 09 1

Neringa Venckienė nebuvo išleista į pusbrolio a.a. Tado Skučo laidotuves Jonučiuose šį sekmadienį, lapkričio 17 d. Atstumas nuo laidojimo vietos iki Kauno tardymo izoliatoriaus viso labo tik 7 km. Tačiau kalėjimų departamentui tai per didelis atstumas. Be to, departamentas šio giminystės ryšio nelaiko artimu ryšiu. Na, čia „teisingumo”, taikomo Neringai Venckienei logika. Parvežti Lietuvos kalinę Nr.1 iš Varšuvos į Kauną, kai lapkričio 6 d. Ji su antrankiais buvo atskraidinta iš Čikagos – tai Kalėjimų departamentui ir Lietuvos policijai nebuvo sunku. O konvojuoti 7 km. atsisveikinimui su artimu giminaičiu yra sunku. O gal dar pabijojo, kad yra 17-a mėnesio diena, kai dar atmintį ir širdį turintys žmonės prisimena prieš lygiai 7,5 metų įvykusį deimantės Kedytės pagrogimą garliavoje?.. Žinoma. sėdėti kameroje, kai laidojamas artimas žmogus – yra be galo didžiulis pažeminimas. Beje, laisvės atėmimas, pagal N. Venckienei inkriminuojamus kaltinimus, Lietuvoje kitiems praktiškai netaikomas. Taigi, Lietuvos prokuratūros keršto akcija Neringos Venckienės asmens atžvilgiu tęsiasi. Priminsime, kad lapkričio 19 d., šį antradienį, Vilniaus apygardos teismas „aiškins visuomenei” savo sprendimą, kurio, beveik neabejojama, tas pats Vilniaus teismas kažkaip pateisins N. Venckienės laikymą nelaisvėje. Aiškiai matosi, kad nenorima, kad N. Venckienė galėtų laisvai atsakinėti į praktiškai visus kylančius žurnalistų ir šiaip žmonių klausimus. Todėl pakartojame spalio 9 d. publikuotą jos interviu žurnalistui Vytautui Matulevičiui. Ir publikuodami priminsime, kad oficialioji spauda niekur neperspausdino šio interviu. Na, ką, valdančiųjų baimė yra suprantamas dalykas, nes yra ko bijoti.

Preš daugiau nei dešimtmetį Lietuvą sudrebino dar neregėtas pedofilijos skandalas, nusinešęs ne vieno žmogaus gyvybę. Jo epicentre atsidūrė teisėja ir būsima šalies parlamento narė Neringa Venckienė, stojusi ginti savo mažametės dukterėčios Deimantės. Sulaukusi grasinimų, N. Venckienė 2013 metais nusprendė išvykti į Jungtines Amerikos Valstijas ir čia pasiprašė politinio prieglobsčio.

Po penkerių metų nežinios Lietuvą pasiekė informacija, kad buvusi teisėja sulaikyta Čikagoje ir kad pradedama jos ekstradicijos procedūra. Nors N. Venckienė kreipėsi dėl politinio prieglobsčio vos tik atvykusi ir byla turėjo būti nagrinėjama šių metų liepos mėnesį, jos prieglobsčio svarstymas buvo netikėtai nukeltas į 2022 metus. Tuo pačiu metu Lietuvos ekstradicijos prašymas dėl buvusios teisėjos ir šalies parlamento narės buvo patvirtintas JAV vyriausybės, tad tikėtina, kad N. Venckienė artimiausiu metu bus grąžinta į Lietuvą. Papildome: Neringa Venckienė sugrąžinta į Lietuvą 2019 m. lapkričio 6 d.

Buvusi teisėja ir parlamento narė Neringa Venckienė sutiko duoti išskirtinį interviu portalui abi.lt po beveik penkerių metų tylos.

– Kaip Jūs jaučiatės? Kokia pirma mintis atėjo į galvą, kai išgirdote, kad būsite grąžinta į Lietuvą?

– Būdama teisininkė, žinojau, kad yra labai mažai šansų dėl ekstradicijos bylos nagrinėjimo JAV Auksčiausiajame Teisme, į kurį kreipėmės. Bylų atranka – kaip ir Lietuvoje. Tik JAV atrenka vienas teisėjas, o Lietuvoje – trijų teisėjų kolegija.

Esu visiškai sveika ir tvirta. Esu pasiruošusi grįžti į Lietuvą. Man tik labai gaila mano sūnaus ir mano tėvų, kurie dėl mano suėmimo patiria skausmą. (more…)

Akimirkos iš a.a. Tado Skučo (1976 – 2019) palydėjimo Jonučiuose lapkričio 17 d. :: 2019/11/17

Akimirkos iš „Drąsos kelias” politinės partijos pirmininko pavaduotojos Audronės Skučienės sūnaus a.a.Tado Skučo palydėjimo lapkričio 17 d. Velionis palaidotas tose pačiose Jonučių kapinėse, kaip ir Jo pusbrolis a.a. Drąsius Kedys. Velionio pusserė Neringa Venckienė į pusbrolio laidotuves iš Kauno tardymo izoliatoriaus nebuvo išleista.

2019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 12

Tebūna Jo Amžinybė šviesi! Renaldo Ščiglinsko fotografijos.

(more…)

„Drąsos kelias” politinės partijos pirmininko Jono Varkalos kreipimasis. :: 2019/11/11

Varkala-2019-11-11-kalba-1 su z

„Drąsos kelias” politinės partijos pirmininko Jono Varkalos kreipimasis, reaguojant į Neringos Venckienės suėmimą po to, kai Ji iš JAV buvo sugrąžinta į Lietuvą ir dar du mėnesius iki 2020 m. sausio 6 d. bus laikoma uždaryta Kauno tardymo izoliatoriuje. Kalba įrašyta 2019 m. lapkričio 11 d.

„Drąsos kelias” politinės partijos pranešimas

Download (PDF, Unknown)

Aurimas Diržius. Prezidento G. Nausėdos atsakymas Kedžių šeimai : „skųskitės jus nuteisusiems banditams”. :: 2019/09/18

Nausedina_Page_1

 

Nausedina_Page_2Aurimo Diržiaus iš laisvaslaikrastis.lt komentaras: (more…)

N. Venckienės advokato skundas JAV Aukščiausiam teismui : „Tai politinė byla”, G.Nausėdai liepta tylėti. :: 2019/09/16

Cikaga1laisvaslaikrastis.lt

Cikagos-TV-Neringai-paremti su z

 

Nerigos Venckienės advokatas Mike Monico pateikė skundą JAV Aukščiausiam teismui dėl N.Venckienės ekstradicijos. Nors neaišku, ar minėtas skundas apskritai bus priimtas nagrinėti, tačiau N.Venckienės advokatai atkakliai įrodinėja „Tai politinė byla, kuri slepia pačią baisiausią korupcijos istoriją Rytų Europoje” – sako advokatas.
Pateikiame šios skundo trumpą vertimą į lietuvių kalbą.

Apeliantė Neringa Venckienė per savo advokatus MONICO & SPEVACK prašo teismo sustabdyti ekstradicijos procesą, kad būtų galima parengti skundą (Writ of Certiorari) iki rugsėjo 5 d.

Kad pagrįsti savo skundą, apeliantai nurodo:

Lietuvos respublika paprašė išduoti Neringą Venckienė į Lietuva, kuri ji būtų teisiama už kriminalinius nusikaltimus. Teisėjas Daniel Martin patenkino šį prašymą ir JAV valstybės sekretorius patvirtino šį sprendimą. Venskienė pateikė skundą, nurodydama, kad jos politinio prieglobsčio prašymas dar nėra išnagrinėtas, Atstovų rūmuose pateiktas įstatymo projektas dėl jos ekstradicijos. Apygardos teismas atmetė jos skundą ir prašymą pasilikti JAV.
Kai apygardos teismas atmetė jos skundą, Venckienė pateikė prašymą pateikti skundą JAV Aukščiausiam teismui, ir suteikti jai laiko pateikti šį skundą.
Pagal Aukščiausiojo teismo taisykles, apeliantas turi 90 dienų pateikti skundą. Šis terminas baigiasi spalio 14 d., todėl ji vis dar turi nemažai laiko pateikti skundą. Tačiau jeigu byloje atsakovas yra JAV, tai skundas gali būti pateiktas per 45 dienas. Praktika reikalauja, kad apeliantas pateiktų svarius argumentus, kad jis nebūtų deportuotas. Toks terminas – svarūs argumentai – reikalauja, kad bent keturi teismo teisėjai balsuotų už tai, kad byla būtų nagrinėjama aukščiausiame teisme, arba bent penki – kad balsuotų už tai, kad būtų panaikinti ankstesni teismų sprendimai.
ARGUMENTAI

Venckienė įrodinėja, kad yra svarūs argumentai jai pasilikti – jeigu deportuota į Lietuvą, ji bijosi, kad su ja bus nesąžiningai elgiamasi, taip pat nurodo, kad JAV ir Lietuvos ekstradicijos sutartyje numatoma išimtis taip vadinamiems „politiniams nusikaltimams”.

Principinis dalykas yra taip vadinami „politiniai nusikaltimai”, nes būtent tokiems nusikaltimams taikomos išimtys ekstradicijos sutartyse, kaip ir šioj sutartyje. Aukščiausias teismas smulkiai nepaaiškino, ką reiškia „politiniai nusikaltimai”. Apeliaciniai ir apygardos teismai pripažįsta dvi kategorijas „politinių nusikaltimų” – „grynus” ir „susijusius”. Gryni politiniai nusikaltimai yra apibrėžiami kaip išdavystė, šnipinėjimas, raginimas sukilti prieš valdžią. Susiję politiniai nusikaltimai apibrėžiami kaip smurtiniai politiniai neramumai arba sukilimai. Apeliacinis teismas nurodė, kad smurtiniai politiniai neramumai yra „karas, revoliucija arba maištas”.

Ir net jeigu karas, revoliucija arba maištas yra tie dalykai, kurie apibrėžiami kaip giminingi politiniams nusikaltimams, tai neaišku, ar minėti įvykiai patenka į tokį apibrėžimą. Venckienė skunde prašys teismo peržiūrėti teismo sprendimą, kuris apriboja terminą “politiniai nusikaltimai” iki revoliucijų, maištų ar panašių politinių neramumų. Turint omenyje, kad pasaulyje vyksta teroro aktai, Venckienė įrodinėja, kad laikas dabar netinkamas spręsti šiuos klausimus,, tačiau apibūdinimas, kas yra “politinis nusikaltimas” turės būti ateityje dar kartą peržiūrėtas.

Venckienė taip pat kelia klausimą apie skirtingus teismų sprendimus bylose In re Burt, 737 F.2d 1466 (7th Cir. 1984) ir aukščiausiojo teismo nuomonėje dėl bylos Munaf v. Green, 553 U.S. 674 (2008).
Jeigu Burt byloje teismas patvirtino valstybės sekretoriaus sprendimą, tai Muna byloje atsisakė patenkinti ekstradicijos prašymą, pažymėdami, kad tai sukeltų svarbų humanitarinį rūpestį.
Venckienė tikisi, kad Aukščiausias teismas sutiks, kad „barbariškos sąlygos ir bausmės” (atrocious conditions and punishments) bus išlyga atmesti jos ekstradicijos prašymą.

Iš laisvaslaikrastis.lt

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI JE GITANUI NAUSĖDAI. VIEŠAS KREIPIMASIS. :: 2019/08/19

Kedziai1LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI JE GITANUI NAUSĖDAI

VIEŠAS KREIPIMASIS

Nuo Vytauto ir Laimutės Kedžių

Garliava, Teleičių kaimas, Klonio g.

2019-08-17

Gerb. Lietuvos Respublikos Prezidente,

matydami Jūsų neabejingumą nuskriaustiems žmonėms ir kilnų norą jiems padėti, mes, Vytautas ir Laimutė Kedžiai, kreipiamės į Jus su viešu prašymu, norėdami tik vieno – PADĖKITE.

Šiandien, 2019 metų rugpjūčio 17 dieną, sukaks 87-as mėnuo, kai mūsų gyvenimas sustojo ir pasisuko neįtikėtina linkme. Visą gyvenimą buvome ir esame dori, teisingi ir sąžiningi žmonės. Visą gyvenimą sunkiai dirbome, dora, teisingumas ir moralė nuolat buvo mūsų šeimos kertinis akmuo. Tačiau, nepaisant to, šiandien esame nuskriausti. Labai nuskriausti – ilgus metus mes buvome lėtai, kankinančiai ir sekinančiai persekiojami mūsų valstybės teisėsaugos institucijų, kol galų gale buvome paversti daug kartų teistais „nusikaltėliais” už sunkiai protu suvokiamus „nusikaltimus”.

Buvome nuteisti tik todėl, kad kantriai ieškojome teisingumo ir stengėmės apsaugoti, apginti savo anūkę Deimantę Kedytę. Mūsų mylima anūkė 2012 m. gegužės 17 dieną buvo smurtu išplėšta iš savo gimtų namų ir, klykianti iš nevilties, atiduota motinai, kurią, kaip ir jos įtakingus draugus, pati mergaitė kaltino sunkiais nusikaltimais. Mūsų sūnus Drąsius – nužudytas. Mūsų dukra Neringa Venckienė, buvusi teisėja ir Seimo narė, kuria pasitikėjimą išreiškė šimtai tūkstančių piliečių, išrinkdami ją į Seimą, šiandien LR teisėsaugos prašymu yra kalinama svetimoje šalyje, nes iš savo Tėvynės buvo priversta bėgti dėl neadekvataus teisėsaugos institucijų persekiojimo bei iškilusio realaus pavojaus jai ir jos sūnui, mūsų anūkui. Praradome viską, ką turėjom brangiausio.

N.Venckienei, dar būnant Lietuvoje, ne vieną kartą buvo grasinama susidorojimu ir net realiai pasikėsinta į jos gyvybę, atsukant automobilio rato varžtus. Tačiau teisėsaugai tai pasirodė visai nereikšmingi faktai. Negana to, valstybės apsauga buvo paskirta ne žmogui, kuriam gresia realus pavojus, o dukrelės kaltinamai motinai. Dabar gi, praleidusi pusantrų metų Jungtinių Amerikos Valstijų kalėjime dėl Lietuvos prokuratūros kaltinimų, N.Venckienė grąžinama atgal į Tėvynę – ta dingstimi, kad ji savo teises galės apsiginti ir čia. Tačiau kaip apsiginti šalyje, kurioje teisėjai jau areštuojami net ne po vieną, o po kelis, kartu su jiems, kaip įtariama, kyšius nešusiais advokatais? O valstybės užtarimo, tiesos ir teisingumo ieškoję žmonės, buvo patys paversti nusikaltėliais – taip nutiko mūsų šeimos nariams ir tiems neabejingiems žmonėms, kurie mus palaikė. Tai baisus teisingumo pažeminimas – atgręžti įstatymo galią prieš tuos, kurie ieško teisybės, kurie neužsimerkia prieš kitą žmogų užklupusią bėdą, ir tuo pat metu palikti nenubaustas tikruosius kaltinininkus.

Per tuos septynerius metus, mes, daug skausmo ir vargo patyrę žmonės, labai nusivylėme Lietuvos teismais bei prokurorų veikla. Visose su mūsų anūkės likimu susijusiose bylose šmėžuoja tų pačių teisėjų, prokurorų, tyrėjų pavardės. Sutapimas? Esame tikri, kad ne. Mūsų valstybė vis dar gyvena „telefoninės teisės“ sąlygomis, o mes esame bejėgiai tam pasipriešinti. Juk Jūs turbūt suprantate, kad mes niekuomet nerašytume šio Kreipimosi, jei būtų bent mažytis pagrindas tam, kuo esame kaltinami – lygiai kaip mūsų dukra Neringa ir sūnus Drąsius niekuomet nebūtų rašę šimtų pareiškimų ir skundų į įvairias institucijas, jei patys būtų buvę nors kiek kalti. Jei žmogus yra įpratęs negerbti įstatymų, jis niekada nežengs teisiniu keliu, o problemas spręs kitokiais būdais. Mūsų šeimos nuoseklus siekis pasiekti teisingumą teisinėmis priemonėmis, neprivertė atsikvošėti teisėjų ir prokurorų, kurie nutarė, kad mūsų sūnus tyčia išsigalvojo pedofiliją ir dėl to dar ir nušovė du žmones. Ar įmanoma įsivaizduoti didesnį absurdą – kad žmogus griautų savo gyvenimą dėl paties tyčia prasimanytų dalykų? Atrodytų, sveiko proto žmogui tai net negalėtų ateiti į galvą, bet Lietuvoje šis absurdas jau yra pagrindinė ir teismų įteisinta versija.

Iki šiol liko daug neatsakytų klausimų. Kas atsakys į klausimą, kodėl pedofilijos faktas nebuvo tiesiogiai nagrinėjamas tam skirtame procese, kviečiantis visas suinteresuotas puses, jų liudytojus, ekspertus, o buvo gudragalviškai atmestas visiškai kitoje byloje, nagrinėjusioje pomirtinės garbės klausimą? Sako, kaltinamasis žuvo, todėl vaiko tvirkinimo byla buvo nutraukta. Tai kodėl ją vistiek nagrinėjo? Ir priėmė sprendimą, remdamiesi vien subjektyvia teisėjo A.C. nuomone apie vaizdajuostę ir neva „ištrintą“ mūsų anūkės atmintį? Mes, jos seneliai, už šito matome nesąžiningumą ir teisėsaugos manipuliavimą procesinėmis teisėmis. Tik be mūsų tai, deja, niekam nerūpi. Ir tai, deja, tik vienas iš daugelio nesusipratimų visoje mums, mūsų artimiesiems ir mus palaikusiems žmonėms mestų kaltinimų virtinėje.

Ir vis dėlto, nors ir apkaltinti, be kaltės nuteisti, nors ir viešai pažeminti visuomenės akyse, mes vis dar neprarandame paskutinės vilties kibirkštėlės, be kurios nebūtų įmanoma gyventi toliau. Mes vis dar tikime, kad sąžinė, moralė, teisingumas, gėris mūsų Tėvynėje nėra sunaikinti galutinai. Ir kad joje, tarp aukštų pareigūnų, yra ir sąžiningų bei teisingų žmonių, kurių pastangomis teisingumas anksčiau ar vėliau triumfuos.

Todėl, stengdamiesi neprarasti vilties ir giliai išgyvendami dėl savo dukters saugumo, Jūsų, kaip valstybės vadovo ir mūsų teisių garanto, prašome:

- Pasirūpinti, kad mūsų dukra Neringai Venckienei būtų visiškai užtikrintas jos saugumas tiek kelionės į Lietuvą, tiek ir buvimo Tėvynėje metu. Mes ir taip jau netekome tiek, kad galėtume ištverti dar ir antrojo vaiko netektį.

- Numanydami, koks pavojus mūsų dukros gyvybei gali kilti laisvės apribojimo vietose, ypač prašome Jūsų pasinaudoti savo galiomis tam, kad jai nebūtų taikoma kardomoji priemonė – sulaikymas. Manome, kad jos asmens dokumentų poėmis šiuo atveju būtų pakankamas žingsnis, užtikrinantis jos buvimą Lietuvoje ir bendradarbiavimą su šalies teisėsaugos institucijomis.

- Prašome garantuoti N. Venckienei jos konstitucinę teisę į bešališką ir teisingą teismą. Šito prašydami, mes nesiekiame jokių privilegijų – mes tik norime, kad mūsų dukra būtų teisiama pagal civilizuotam pasauliui būdingas taisykles, įtvirtintas Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje bei kituose tarptautinės teisės aktuose, kuriems yra pritarusi ir mūsų valstybė. Priminsime, kad ligi šiol Lietuvos teisėsaugos veiksmai tarptautinei teisei neretai prieštaravo (pvz., paskelbiant ją be teismo kalta, taikant jai dvigubus standartus, ir pan.). Tai mums ir kelia didžiulį susirūpinimą, kad viskas pasikartos ir vėl.

- Prašome Jus užtikrinti, kad, teisiant N. Venckienę, nebūtų manipuliuojama procesiniais veiksmais kurios nors iš proceso šalių naudai (kaip tai buvo daroma ligi šiol), kad nebūtų kviečiami tik vienai pusei parankūs liudytojai, nebūtų remiamasi tais iš jų, kurie vienose bylose apie tuos pačius įvykius liudijo viena, o kitose – jau ką kita, ir, kad nebūtų atliekami kiti su bešališko ir teisingo teismo principais nesuderinami veiksmai.

- Užtikrinti, kad mūsų dukrai N. Venckienei nebūtų primesti nauji kaltinimai, kurie nebuvo pateikti JAV ekstradicijos byloje. JAV teisėsauga atmetė daugybę Lietuvos pareigūnų N.Venckienei inkriminuotų kaltinimų: iš 32 Lietuvos prokurorų surašytų kaltinimų Jungtinių Valstijų prokurorai paliko vos 4. Tai liudija mūsų teisėsaugos nekompetenciją arba galimai pašalines įtakas, kurios ir lemia kaltinimų skaičiaus augimą. Net ir likę 4 kaltinimai taip pat yra abejotini, pavyzdžiui, vienas iš jų – pasipriešinimas policijos pareigūnui, tačiau su jį neva patvirtinančiu vaizdo įrašu visa apimtimi nebuvo leista susipažinti net Seimo nariams reikalaujant. Tai atskleidžia galimą dirbtinai kuriamų kaltinimų fabrikavimą.

- Prašome garantuoti, kad N. Venckienės teismo procesas (jei bus nuspręsta jį rengti) būtų viešas, atviras ir skaidrus ir kad jame galėtų dalyvauti visi to norintys. Taip pat prašome, kad visuomenė bei žiniasklaida galėtų stebėti teisėjų atrankos į šią bylą procesą.

- Ir paskutinis prašymas – labai norėtume su Jumis susitikti asmeniškai ir atsakyti į klausimus, kurie Jums galbūt iškils.

Dėkojame už Jūsų dėmesį, skirtą šiam raštui.

Pagarbiai  Laimutė Kedienė, Vytautas Kedys (more…)

Neringa Venckienė : „Aš dėl nieko nesigailiu. Jaučiu, kad teisingumas nugalės” :: 2019/08/12

Karolis Venckus 2019 08 11Čikagos laikraštis „Northwest Herald” išspausdino didelį straipsnį apie Čikagos kalėjime ekstradicijos į Lietuvą laukiančią Neringą Venckienę. Straipsnis buvo pirmame leidinio puslapyje.

Jame rašoma : kažkada garsi Lietuvos teisėja, kuri sukėlė tarptautinį skandalą atskleisdama įtariamų pedofilų tinklą, nuo kurio nukentėjo ir jos dukterėčia, bandė rasti prieglobstį JAV, tačiau dabar sako : „Aš dėl nieko nesigailiu”.
„Noriu, kad žmonės žinotų, kad aš dėl nieko nesigailiu, – parašė Neringa Venckienė laiške šiam laikraščiui praeitą savaitę, – nesigailiu, kad praradau darbą ir savo stabilų gyvenimą. Nesigailiu nieko, ką padariau gelbėdama savo dukterėčią nuo pedofilų, kurie ją prievartavo”.
Kartu su sūnumi ji persikėlė gyventi į JAV 2013 m., ir čia gyveno nepastebimą gyvenimą Crystal Lake mieste, laukdami, kol bus išnagrinėdatas jos prieglobsčio klausimas.
Tai buvo prieš 18 mėnesių (2018 m. vasario 22 d.), kai jį buvo sulaikyta. Dabar ji laikoma Čikagos metropoliniame kalėjime ir laukia ekstradicijos.
Venckienė dienas leidžia skaitydama, žiūrėdama TV, priešdama ir darydama eskizus. Ji taip pat mokosi jau ketvirtos kalbos.
Moteris nerimauja dėl savo artimų ir bendražygių, likusių Lietuvoje. Ji tai pat jaudinasi ir dėl 20 metų amažiaus sūnaus Karolio Venckaus.
Venckienė turi nedidelę viltį, kad jai bus leista pasilikti JAV, kol bus išnagrinėas jos prieglobsčio prašymas, nors šio svarstymas atidėtas iki 2022 m.
„Noriu, kad sūnus dėl manęs nesijaudintų, su manimi viskas bus gerai, – rašo ji laiške, – tikiu, kad vieną dieną teisingumas bus atstatytas. Jaučiu, kad Dievas su manimi. Nežinau, kodėl likimas man paskyrė tokius išbandymus. Matyt, todėl, kad man ne vis vien” (abejingumas – išskirtinis lietuvių bruožas – aut. pastaba).
Venckienės mintys apie sūnų – panašios kaip visų mamų. Karolis paliktas gyventi vienas JAV.
„Noriu, kad sūnus baigtų vidurinę mokyklą, būtų geras ir rūpestingas žmogus”, – sakė ji.
Ji sako, kad bijo grįžti į Lietuvą ir tikisi, kad Lietuvos žmonės išsivaduos nuo jos dabartinės vyriausybės.
Venckienė parašė, kad jos dukterėčios byla, kurioje niekas nebuvo nuteistas, parodė, kokia korumpuota Lietuvos teisinė sistema.
„Lietuvos vyriausybė nusprendė persekioti tuos žmonės, kurie gynė pedofilų aukas, o ne prievartautojus”, – rašė ji.
Jeigu ji bus sugrąžinta į Lietuva, – Venckienė mano, kad niekas negalės jai padėti.
„Nesvarbu, kas nutiks man, tačiau aš tikiuosi, kad ši istorija padės žmonėms, kurie nenori korumpuotos valdžios Lietuvoje, susivienyti ir išvaryti korumpuotus politikus iš valdžios”.
Ji prašė, kad jos istorija būtų papasakota.
„Prašau amerikiečių pasidalinti mano istorija, nes tai vienintelis dalykas, kurio bijo Lietuvos vyriausybė”.

Venckiene taip pat padėkojo visiems amerikiečiams, kurie „meldėsi už amne, mano dukterėčią ir sūnų”.
Kathleen Miller iš Crystal Lake buvo viena pirmųjų Venckienės draugių JAV. Miller prisimena, kad vieną kartą ji atvežė Venckienę į jos gėlių parduotuvę ir gatvėje vieną moteris nufotografavo Venckienę.
Vėliau ji sekė abi moteris ir nufotografavo Milller automobilio numerį.
Ta nuotrauka ir numeris atsirado Lietuvos spaudoje, kurioje buvo sakoma, kad amerikiečiai ją gina.
Miller ir jos šeima pykina nuo to, kaip vietos valdžia elgiasi su Venckiene : „nuo tada, kai ji apsigyveno Crystal Lake, ji padeda kitiems, gerbia įstatymus, dirba ir mokosi anglų kalbos.”
„Mes padavėme skundą, – sako Miller, – Venckienė atvažiavo čia, galvodama, kad JAV ją apgins. Tai, ką ji padarė Lietuvoje, yra labai drąsu. Ji viena garbingiausių mano sutiktų žmonių. Tai, kaip mūsų vyriausybė elgiasi su ja, yra gėdinga”.
laisvaslaikrastis.lt

Iš „Northwest Herald”

Neringos Venckienės sūnaus Karolio Venckaus pagalbos prašymas! :: 2019/07/19

Žmonių kurie norėtų prisidėti prie pagalbos mano mamai, norėčiau paprašyti pasirašyti ir išsiūsti šį laišką (arba savo rašytą laišką angliškai) paštu (adresu: 711 Hart Senate Building, Washington, D.C. 20510, United States of America) arba faksu (numeris: +12022280400) į Jungtines Valstijas. Ačiū Jums visiems!

Karolis Venckus

67249452_710425773116456_8512140214439772160_o

Dėl prašymo skirti pajamų mokesčio dalį pateikimo būdo. :: 2019/07/05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) parengė projektą, pagal kurį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą), profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams bei politinėms partijoms (toliau — Prašymą) bus galima pildyti tik elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą, o popieriniai Prašymai atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui nebus nagrinėjami.

Projektas šiuo metu pateiktas derinimui visuomenei Teisės aktų informacinėje sistemoje adresu

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/859b7ea0931411e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9dc46efd-42be-4251-9bbd-c23e65e642d2.

VMI prie FM kviečia pastabas ir pasiūlymus dėl projekto pateikti iki liepos 5 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija

Parama Neringai Venckienei. :: 2018/04/03

Parama Neringai Venckienei

Viešai paskelbta informacija dėl paramos, visus susidomėjusius, besikreipiančius ir klausiančius informacijos, pranešame, kad skelbiama informacija yra tikra ir ją paskelbęs asmuo yra informacijos skelbėjas.

Karolis Venckus, Neringos Venckienės sūnus, organizavo paramos rinkimą savo motinai nuo neteisingumo apginti.

Video kreipimasis.

Galite paremti Neringą Venckienę: https://www.gofundme.com/neringa

Prašymas padėti Olgai Girdauskienei. :: 2017/11/22

Olga GNesibaigiantys teismai, išieškojimai ir toliau persekioja 2012 m. gegužės 17 dienos įvykių dalyvius. Šiuo metu yra įsiteisėjęs galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kuriuo Olgai Girdauskienei yra paskirtas namų areštas, ir dar priteista sumos už atstovavimą teismuose, advokatų patirtos išlaidos ir t.t.

Valstybė visu pajėgumo nukreipia savo „teisingumą” į žmogų, kuris buvo tik įvykių stebėtojas. Visus galinčius ir neabejingus įvykiams prašome padėti Olgai Girdauskienei išsaugoti namus ir susimokėti išieškotas sumas L. Stankūnaitei.
Swedbank AB, banko kodas BIC – HABALT22,

Olgos Girdauskienės sąskaitos Nr. LT56 7300 0101 5181 2584.

„Drąsos kelias” politinė partija