Šiandien, 2018 m. vasario 19 d., Deimantei sukanka (sukaktų) 14 metų… :: 2018/02/19

Deimantė su A. Svarinsko rožiniuNiekas iš trijų aukščiausių Lietuvos tarnautojų, kurių š.m. sausio 13-ąją paklausė s. Nijolė Sadūnaitė, taip ir neatsakė nieko apie Deimanės Kedytės likimą.

Laisvės premiijos laureatei neatsakė.

Prezidentė, matyt, save ramina, kad pašnibždėto į N. Sadūnaitės ausį atsakymo, jog „niekada nežinojo ir nežino, kur yra Deimantė Kedytė”, užtenka.

Premjeras, matyt, save ramina, kad jo pasakymas, jog s. N. Sadūnaitės kalboje nebuvo tiesos, – tai jo atsakymas Laisvės premijos laureatei.

Na, o Seimo Pirmininkas , matyt, save ramina tuo, kad, įteikdamas Laisvės premijos statulėlę, nusifotografavo su Laisvės premijos laureate. O gal jis save ramina tuo, kad, būdamas 2012-aisiais tik profesoriumi, niekaip neįtakojo Deimantės Kedytės , tuo metu aštuoniametės, likimo. Nes, juk, anie du, t.y. tuometinis Policijos generalinis komisaras (dabar Premjeras) ir tuometinė Prezidentė (dabar irgi Prezidentė) buvo tiesiogiai atsakingi už Valstybės vardu kruopščiai planuotą ir įvykdytą smurtinį vaiko pagrobimą, įsakymais pagal tarnybą, įjungiant labai didžiulį kiekį policijos ir Valstybės saugumo pareigūnų. Tad, Seimo Pirmininkas gal ir manosi esąs niekaip nekaltas tame grubaus smurto ir prievartos reikale tiek prieš Našlaitę, tiek prieš nekaltus žmones, gynusius tą mergaitę nuo bet kokio smurto. Tačiau jo, būtent, Viktoro Pranckiečio, tylėjimas akivaizdžiai liudija negerą dalyką. Nors, jei kalbėti apie sąžinę, būtent šiam Tarnautojui būtų lengviausia pranešti Tautai apie kapą. Apsaugok, Dieve, būtų geriau, kad tai būtų tik neteisinga prielaida.

Iki vasario 16-osios mes neišgirdome atsakymo. Jie -Premjeras su Prezidente , Seimo Pirmininkas irgi, turėjo 33 dienas NAMŲ DARBAMS. Ar pamenate, ką parašydavo mokytoja už namų darbų neįvykdymą!? Tuomet, maksimaliai namų darbui duodavo tik dvi savaites. O čia simbolinės Kristaus, apie kurį N. Sadūnaitė sausio 13-ą Seimo tribūnoje irgi kalbėjo, 33 dienos. Ir mokytoja nerašydavo dvejeto už neatlikimą. Ji rašydavo kuolą!

Ji, Tauta, kuriai rūpi šiandieninis 14-as Deimantės Gimtadienis, Aukščiausiai Valstybės Trijulei rašo kuolą! Nusipelnėte. Už tokį vertinimą labai sąmoningai apsisprendėte patys.

Beje, padarėte naują nuodemę (nusikaltimą), priversdami daugel jums pavaldžių, tik su jūsų palaiminimu gaunančių lėšas pragyvenimui, žmonių iškraipyti, nutylėti, paslėpti tą s. Nijolės Sadūnaitės kalbos tekstą, kuris tebeskamba, kaip „dviašmenis kalavijas”. Šį kart tas kalavijas, skrodžiantis žmonių mintis ir sąžines, yra Deimantės, kuri šiandien palieka savo vaikystę, likimas.

Mes meldžiamės už tave, Deimantėle!

P.S. Apie nuotrauką. Notraukoje – Garliavos Mergaitė, kuri ką tik gavo dovanų – Rožinį – iš amžinos atminteis disidento mons. Alfonso Svarinsko rankų. A. Svarinskas lankėsi Garliavos Klonio gatvaėje 2012 m. blandžio mėn. Vaikai nebūtinai puola kalbėti Rožinio maldą. Tokia yra tiesa. Bet, gegužės 17-osios rytą, matydama, kaip už lango suiminėjami ją mylėję ir saugoję žmonės, Deimantė su kitais balsiai kalbėjo paskutinę savo maldą kartu su savo namiškiais. Tai buvo paskutinis „Tėve mūsų” iš vaikiško išgąsčio virpančiomis lūpomis… O šio Rožinio, kaip, beje, ir batų Ji tą rytą nepasiėmė…

Prezidentė, Premjeras, Seimo Pirmininkas (Lietuvos) savo tylėjimu, matyt, mano, kad tai yra teisinga…

Vėl 17-oji… 69-a… Aš esu Lietuvos atsivertimas… :: 2018/02/17

Deimantele su numyletuojuPrieš 69 mėnesius pradėjau keisti žmonių likimus savuoju ištrėmimu…

Esu jūsų atsivertimo ženklas. Esu Jūsų atsivertimas.

Nepaisant to, kad trys iš jūsų apsisprendė nebebūti laimingais, – vis tiek kviečiu nesirinkti nežmonių lemties.

Belaukiant atsakymo… :: 2018/02/16

Laukianti-Lietuva-2018-02-16

Šiandien Lietuvoje nusikaltimo aukos tapo nuteistosiomis. Tėvynės Jubiliejaus išvakarėse Laimutė Kedienė nuteista 1,5 metų, o Olga Girdauskienė 2 metų laisvės apribojimo bausmėmis :: 2018/02/15

Olga Girdauskiene suimamaPolicija salina kliuti Laimute Kediene

 

Lietuvos 100-mečio Jubiliejaus išvakarėse, vasario 15 d., Kauno apylinkės teisme Laimutė Kedienė nuteista 1,5 metų, o Olga Girdauskienė 2 metų laisvės apribojimo bausmėmis. Priedo jos abi dar teismo valia privalės mokėti Laimutei Stankūnaitei (tai pačiai, kuri klykiančią aštuoniametę Deimantę Kedytę su advokato pagalba užlaužtom kojom išsivežė į nežinią), dabar nežinia kur gyvenančiai 10000 eurų. (more…)

Didžiai Gerbiama Lietuvos Respublikos Prezidente ponia Dalia Grybauskaite, Didžiai Gerbiamas Premjere pone Sauliau Skverneli, Didžiai Gerbiamas Seimo Pirmininke pone prof. Viktorai Pranckieti, ŠIANDIEN, vasario 16-ą, Jūs atsakysite Laisvės premijos laureatei s. Nijolei Sadūnaitei į užduotą Jums klausimą! :: 2018/02/15

Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2Didžiai Gerbiama Lietuvos Respublikos Prezidente ponia Dalia Grybauskaite, ŠIANDIEN Jūs atsakysite Laisvės premijos laureatei s. Nijolei Sadūnaitei į užduotą Jums klausimą!

Didžiai Gerbiamas Premjere pone Sauliau Skverneli, ŠIANDIEN Jūs atsakysite Laisvės premijos laureatei s. Nijolei Sadūnaitei į užduotą Jums klausimą!

Didžiai Gerbiamas Seimo Pirmininke prof. Viktorai Pranckieti, ŠIANDIEN Jūs atsakysite Laisvės premijos laureatei s. Nijolei Sadūnaitei į užduotą Jums klausimą!:

„Seimo Pirmininke! prašau jūsų iki vasario 16 – Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimo dienos, man ir visuomenei viešai, asmeniškai atsakyti bei pateikti neginčijamus įrodymus, kad mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuriai už mėnesio  vasario 19-tą sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika.

O, jei ji jūsų valia ir valstybės vardu 2012 m. gegužės 17 dieną atplėšta nuo artimųjų ir apsiimta saugoti (apsaugok Viešpatie, net liežuvis neapsiverčia tai ištarti), galimai yra mirusi, nužudyta, prašau tai nedelsiant viešai pripažinti ir prisiimti atsakomybę.”

Išskiriame žodžius „valstybės vardu” ir primename, tą aktą, apie kurį liudija VAIZDO ĮRAŠAS:

3-as kKlonis-17-Mociute-basa-1 zymKlonis-17-Skuciene-1 zymKlonis-17-Ranka-kam-1 zymKlonis-17-kun-Mind-isveda-1 zymKlonis-17-kun-Mind-laim-2-1 zymKlonis-17-Diedukas-2-1 zymKlonis-17-Diedukas-3-1 zym2012 05 17 033_0001Policija salina kliuti Laimute KedienePartijos pirminikas

 

 

 

 

 

 

 

 

Primename: lieka 4 dienos Lietuvos Prezidentei, Premjerui ir Seimo Pirmininkui duoti atsakymą Lietuvai apie Deimantę Kedytę! :: 2018/02/12

Mergaitei sukr kojosb5-as kAtsakymą Visuomenei ir asmeniškai Laisvės premijos laureatei s. Nijolei Sadūnaitei turi duoti Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Premjeras Saulius Skvernelis ir Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Prezidentė dalinį atsakymą asmeniškai N. Sadūnaitei, bet ne visuomenei, jau davė. Ji pasakė, kad niekada nežinojo ir nežino, kur yra Deimantė Kedytė.

Premjeras Saulius Skvernelis dalinį atsakymą visuomenei, bet ne asmeniškai N. Sadūnaitei, irgi jau davė. Jis apie Nijolės Sadūnaitės kalbą ir prašymą sugebėjo pasakyti, kad „Nė viename žodyje nėra tiesos.”

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis nedavė jokio atsakymo.

Tad, ištvėrmingai laukiame!

Iš s. Nijolės Sadūnaitės kalbos, pasakytos LR Seime, 2018m. sausio 13d.:

„Stovėdama šioje aukštoje Seimo tribūnoje pirmąkart ir paskutinį gyvenime, tiesiogiai kreipiuosi į Jus, pirmuosius valstybės asmenis: Ponia Prezidente!Pone Premjere! Pone Seimo Pirmininke! Ir prašau jūsų iki vasario 16 – Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimo dienos, man ir visuomenei viešai, asmeniškai atsakyti bei pateikti neginčijamus įrodymus, kad mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuriai už mėnesio  vasario 19-tą sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika.

O, jei ji jūsų valia ir valstybės vardu 2012 m. gegužės 17 dieną atplėšta nuo artimųjų ir apsiimta saugoti (apsaugok Viešpatie, net liežuvis neapsiverčia tai ištarti), galimai yra mirusi, nužudyta, prašau tai nedelsiant viešai pripažinti ir prisiimti atsakomybę. Bet svarbiausia, jei tai nėra vien iš nežinios kilę nepagrįsti besisielojančių žmonių įtarimai, ir tokia baisi nelaimė iš tikrųjų atsitiko, pasakyti, kur yra mergaitės kapelis.  Kad mes galėtume visi, ją mylėjusieji, kartu su Deimantėlės seneliais iki šiol persekiojamais (po devynias bylas), kitais artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir Laisvės bendraminčiais aplankyti,  padėti gėlių, nusilenkti, kartu pasimelsti, apraudoti ir atsiprašyti, kad nesugebėjom, Tavęs Deimantėle, išsaugoti. Dieve, mums atleisk.

…Aš, negavusi sąžiningo atsakymo į šį klausimą, tikrai negalėsiu džiaugtis Lietuvos 100-mečio sukaktimi ir jos švęsti. Prašau man atleisti.

Savo nekaltų žmonių aimanoms ir kančioms akla valstybė ir visuomenė, apsimetanti, kad nematė vaiko ašarų, negirdėjo jo klyksmo, švenčianti ir šokanti ant savos pačios suluošintų ir pražudytų vaikų kapų – neturi ateities.

Dieve, mums atleisk!”

Vaizdo įraše (2018 01 13) s. Nijolės Sadūnaitės kalba nuo 47:50 min.:

Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2

Petras Plumpa. Pašarvota tiesa :: 2018/02/07

Petras Plumpa 2017tiesos.lt  propatria.lt

Jau praėjo kelios savaitės nuo tos Sausio dienos, kai s.N.Sadūnaitė Seime pasakė savo gyvą Tiesos žodį apie Lietuvos gyvenimo žaizdą. Laiko dulkės uždengia skaudžius įvykius ir žodžius, todėl juos būtina prisiminti, jeigu nenorime tapti savojo užmaršumo aukomis. Tiesą sakant, žmonės nepamiršo Sausio 13 dienos tragedijos smulkmenų, tad nepamiršta ir 2012 metų gegužės 17-sios. Panašiai būdavo ir tremtiniams: jie sunkiose sąlygose apsiprasdavo, net linksmindavosi, net atrodydavo, kad jau pamiršo baisią skriaudą, tačiau sielos gilumoje visada ruseno prisiminimas, viltis ir troškimas sugrįžti į Tėvynę.

Tad ir dabartinės Lietuvos skauduliai rusena daugybės žmonių atmintyje, o s.Nijolės kalba tik paskatino siekti garbingo išėjimo į Tiesos kelią. Politikai labai nenori apie tai kalbėti, o jei ir kalba, tai jų kalbos iš esmės skiriasi nuo s.Nijolės kalbėjimo. Jų mintys horizontalios – nuo kairės iki dešinės, o s.Nijolės mintys vertikalios: nuo žemės kylančios į moralinį aukštį. Todėl politikieriams atrodo, kad Deimantės Kedytės tragedija tėra tik vienas mažareikšmis epizodėlis tarpe daugelio nusikaltimų, įvykdytų Lietuvoje per nepriklausomybės metus. Deja, tai nebuvo epizodėlis, nes šį nusikaltimą vykdo atsakingos valstybinės institucijos: prokuratūra, teismai, policija, Seimo ir Vyriausybės nariai, jau nekalbant apie sovietiškai tendencingą žiniasklaidą. Susidorojimas su Deimante Kedyte atskleidė teisėsaugos moralinę būklę, kurios metastazės įtakoja beveik visas gyvenimo sritis skleisdamos neteisingumą ir neviltį visoje šalyje. (more…)

Nijolės Sadūnaitės kalba LR Seime 2018 m. sausio 13 d. ir Jos 33 dienų trukmės meilės ultimatumas LR prezidentei, Seimo Pirmininkui ir LR Premjerui. :: 2018/01/13

Saduønaiteú Nijole Sadunaite laureate

 

S.Nijolės Sadūnaitės kalba Seime 2018 m. sausio 13 d. Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2

Vaizdo įrašą žiūrėti nuo 38 min. iki galo.

Sesės Nijolės Sadūnaitės, Laisvės premijos 2018 laureatės, kalba Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose iškilmingame posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai.

2018 m. sausio 13 d.
„Garbė Jėzui Kristui!
jei Dievas su mumis – kas prieš mus?
Atsiprašau, sklerozė paskutinėj stadijoj, kad nenuklysčiau.
(N. Sadūnaitė juokauja, atsiversdama savo kalbos lapus)
Pirmiausia, labai nuoširdžiai dėkoju visiems, visiems čia susirinkusiems, (visi be galo garbingi žmonės), už parodytą dėmesį, už man labai brangų įvertinimą.
Buvau tiesos pusėje slogiais sovietmečio okupacijos metais, ir dabar stengiuosi laisvoje Lietuvoje išlikti toje Tiesos pusėje. Siekdama Tiesos ir Teisingumo.
Žiūrėkit, matau be akinių!
(N.Sadūnaitė juokiasi nuleisdama akinius, prieš tai pakeltus ant kaktos)
Taip kovoju už Laisvę – Laisvę nuo melo, nuo baimės, nuo kitaminčių persekiojimo, nuo prisitaikėliškumo ir veidmainystės.
Dievas yra Tiesa, (more…)

Prašymas padėti Olgai Girdauskienei. :: 2017/11/22

Olga GNesibaigiantys teismai, išieškojimai ir toliau persekioja 2012 m. gegužės 17 dienos įvykių dalyvius. Šiuo metu yra įsiteisėjęs galutinis ir neskundžiamas teismo sprendimas, kuriuo Olgai Girdauskienei yra paskirtas namų areštas, ir dar priteista sumos už atstovavimą teismuose, advokatų patirtos išlaidos ir t.t.

Valstybė visu pajėgumo nukreipia savo „teisingumą” į žmogų, kuris buvo tik įvykių stebėtojas. Visus galinčius ir neabejingus įvykiams prašome padėti Olgai Girdauskienei išsaugoti namus ir susimokėti išieškotas sumas L. Stankūnaitei.
Swedbank AB, banko kodas BIC – HABALT22,

Olgos Girdauskienės sąskaitos Nr. LT56 7300 0101 5181 2584.

„Drąsos kelias” politinė partija

Neringa Venckienė. Galbūt jau atėjo Biblijoje minimos paskutinės dienos? „Deimantė Kedytė dar kartą liudija : žodžiai Aidas, Ūsas yra man girdėti. Tai tie vyrai, kurie buvo su mano mama. Tie vyrai gulėdavo ir liepė…”. :: 2017/11/04

Neringa su Drasiaus dukralaisvaslaikrastis.lt

Neringa Venckienė : „Deimantė Kedytė dar kartą liudija : žodžiai Aidas, Ūsas yra man girdėti. Tai tie vyrai, kurie buvo su mano mama. Tie vyrai gulėdavo ir liepė…”.

Galbūt jau atėjo Biblijoje minimos paskutinės dienos?

Olga Girdauskienė, mokslų daktarė, 1979 m. baigusi doktorantūros studijas Sankt-Peterburgo valstybiniame kultūros ir menų universitete, nepriklausomoje Lietuvos Respublikoje Kauno apylinkės teismo teisėjo Rimanto Sipavičiaus 2016 m. rugsėjo 13 d. nuosprendžiu pripažinta kalta pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 233 straipsnio 1 dalį, tai yra siekimą paveikti nukentėjusįjį asmenį. Jai paskirta vienerių metų laisvės apribojimo bausmė, įpareigojant nuo 23 val. iki 6 val. būti namuose. Priteista L.Stankūnaitei 8527,68 eurai. Šiaulių apygardos teismo 2017 m. spalio 18 d. kolegijos, susidedančios iš teisėjų Gražvydo Poškaus, Boleslovo Kalainio ir Ernestos Montvidienės, nutartimi iš R.Sipavičiaus nuosprendžio pašalinti Olgai Girdauskienei suformuluoto kaltinimo laikotarpiai, kai buvo išvykusi aplankyti giminaičių į Rusiją ir kai gydėsi ligoninėje, kita nuosprendžio dalis palikta nepakeista.

Vienas iš Olgą Girdauskienę teisusiųjų – Boleslovas Kalainis, kuris savo pusbroliui Romualdui Drigotui yra sakęs, kad Garliavos byloje visi bus nuteisti, tuo jau pasirūpinta. Vėliau gynęsis ne tik žodžių, bet ir giminystės ryšių. Kai Romualdas Drigotas paviešino nuotrauką, kurioje jis sėdi prie stalo su pusbroliu, B.Kalainis nutilo.

Žymūs byloje buvo ne tik teisėjai, bet ir liudytojai. Be Cinino nuosprendžio ir pedofilijos bylos kai kurių dokumentų ir „etatinių” liudytojų teisėjams kitų parodymų neprireikė. Juk Klonio gatvėje buvo šimtai žmonių, bendravusių su mergaite. Liudytojas M. Kuprevičius duoda parodymus apie laikotarpį, kai Broniui Varsackiui paskelbus nutartį mergaitę perduoti L.Stankūnaitei, Klonio gatvėje buvo susirinkę ne šimtai, bet tūkstančiai žmonių. (more…)

Kaip oficialioji Lietuva pasveikins Deimantės Kedytės senelius su 100-mečio jubiliejumi!? Ogi vasario 15 d., 15.00 val. Kauno apylinkės teismas skelbs nuosprendį Olgai Girdauskienei bei Laimutei ir Vytautui Kedžiams. :: 2018/02/14

neteisingumasVasario 15 d. 15.00 – 16.00 val. Kauno apylinkės teismas (Laisvė al. 103) skelbs nuosprendį Olgai Girdauskienei bei Laimutei ir Vytautui Kedžiams.

Bylos esmė:  Deimantės Kedytės tvirkinimas.

Bylos kaltinamoji logika skamba daugiau negu beprotiškai, žinant tai, kad Deimantė ypatingai mylėjo savo senelius, o Dieduką Vytautą Kedį ji klykdama prašė palikti būtent tuo metu, kai keturiese Lietuvos policininkai jį ištempė iš savo namų tą siaubingą 2012-ųjų gegužės 17-osios rytą.

Kaltinimas seneliams, o tuo pačiu ir kaimynei O. Girdauskienei šioje byloje labiausiai prasilenkia su sveiku protu.

Beje, kaip LR Seime iš Seimo tribūnos 2018 m. sausio 13 d. priminė Laisvės premijos laureatė s. Nijolė Sadūnaitė, Kedžiams – Laimutei ir Vytautui – yra iškelta po devynias bylas.

Taigi, patyčios, vykdomos Lietuvos vardu nekaltų žmonių atžvilgiu, tęsiasi. Sesė Nijolė Sadūnaitė pamėgino savo garsiaja istorine kalba Seime tas patyčias sustabdyti ir tokiu būdu Ji neprarado dalies Dangaus Karalystėje.

Įdomu, kokio džiaugsmo, kokios laimės ir kokios Dangaus Karalystės tikisi tylintys ir vaidinantys, kad viskas OK?!.