Pasirašykite peticiją! Užkirskite kelią šeimų naikinimo politikai! :: 2018/10/23

Nenaikinkite vaikuPasirašykite peticiją!

Gerbiamieji geros valios žmonės, tikriausiai jau girdėjote apie dramatišką dviejų mažamečių vaikų atėmimo iš tėvų atvejį Kaune. Sunku patikėti, bet anoniminio skambučio pakanka, kad tokie dalykai įvyktų.

Popiežius Pranciškus tai vadina „pasauliniu karu prieš šeimą”.

Pagrindas peticijai iš kaunodiena.lt

Vytautas Matulevičius. Avinėlių tylėjimas. :: 2018/10/19

Vytautas Matuleviciusdelfi.lt
Kaip jau buvo skelbta, vyriausybinė Jungtinių Valstijų Helsinkio komisija, vadovaujama senatoriaus Roger’io F. Wicker’io ir kongresmeno Christopher’io H. Smith’o, surengė klausymus, skirtus Neringos Venckienės bylai. Klausymams pirmininkavo JAV Kongreso Atstovų rūmų narys Randy Hultgren’as.

Dviejų šalių santykiuose tai buvo precendento neturintis įvykis: dar niekuomet mūsų artimiausios sąjungininkės vyriausybė nebuvo taip akivaizdžiai susirūpinusi žmogaus teisių būkle Lietuvoje, kad net skyrė tam specialų autoritetingos komisijos posėdį. Apie žmogaus teisių padėtį mūsų krašte JAV senatoriai ir kongresmenai kalbėdavo nebent sovietiniais laikais, bet tuomet tai buvo kaip parama ir solidarumo ženklas užgrobtai šaliai. Dabar gi, kai už padėtį savo valstybėje mes jau atsakome patys, aukštų JAV politikų dėmesys žmogaus teisėms Lietuvoje vertintinas kaip aliarmo signalas. Jis perspėja, jog mūsų valdžios ir teismų elgesys su savo piliečiais jau pasiekė tokį teisinio nihilizmo lygmenį, kad tolimesnis tylėjimas JAV politikams jau reikštų jų pačių neištikimybę deklaruojamiems principams bei vertybėms.

Vilniaus reakcija į Vašingtone vykusius klausymus buvo labai iškalbinga. Ji dar sykį patvirtino, kad JAV politikai, vertindami padėtį mūsų valstybėje, nesuklydo. (more…)

Praėjo 77-eri mėnesiai po Lietuvos Valstybės smurto prieš 8-erių metų Vaiką ir nekaltus žmones. :: 2018/10/17

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji su zDar. Ir dar kartą! Primename. Prisimename ir priminsime Lietuvai, kad 2012-ųjų gegužės 17 d. labai ankstų rytą (panašiai Lietuvoje paskutinį kart buvo 1941-ųjų birželio 14-ąją per masinius trėmimus į Sibirą), Lietuvos valstybė Kauno rajone Garliavoje Klonio gatvėje įvykdė nusikaltimą prieš našlaitę 8-erių metų mergaitę Deimantę Kedytę. S. Skvernelio ir R. Požėlos vadovaujamas 240-ies uniformuotų, šarvuotų, šalmuotų, ginkluotų smogikų būrys užpuolė privačius namus ir, prisidengdami raudonai vilkinčia visagale antstole bei teismo sprendimu, kuris, beje, draudė bet kokį smurtą prieš vaiką, jėga išplėšė 8-erių metų tėvo neturinčią mergaitę ir išvežė iki šiol nežinoma kryptimi. 34-is šio kraupaus nusikaltimo liudininkus tas pats smogikų būrys suėmė, paskui juos nuteisė, skirdami neadekvačias pinigines baudas. 17-a žmonių metų metais buvo tampomi po teismus, grasinant jiems baudžiamąją atsakomybę. Vieną iš jų, nualinus sveikatą, pasiglemžė mirtis taip ir nesulaukus teisingumo. O teisėsaugininkams net į galvą nešauna mintis reabilituoti tą žmogų po mirties. Taigi, tampė tuos žmones po teismus ir tebetampo. Po tokius teismus, kurių surašyti sprendimai – tai atviros patyčios iš nekaltų, pilietiškų žmonių.
Per daugiau, nei 6-eris metus po 2012-ųjų Garliavos šturmo Lietuvos teisėsauga nepatraukė atsakomybėn nei vieno Garliavos šturmo uniformuoto smurtautojo. Nei to, kuris purškė neaiškias dujas žmonėms į veidus, nei to, kuris plėšė Lietuvos trispalvę, nei to, kuris šautuvo buože daužė parkritusio pagyvenusio vyro tarpukojį, nei to, kuris ant žemės spardė iš senuko Antano Tamulio rankų išplėštą Kristaus Jėzaus Veido bažnytinę vėliavą, nei to, kuris uoliai nusukinėjo kameras Kedžių kambaryje, nei to, kuris supjaustė ketverias duris, nei to, kuris sulaužė kiemo vartus, nei tų, kurie jėga nešė basą, apnuogintą Deimantės močiutę Laimutę Kedienę, nei tų, kurie iš savo namo kambario į lauką užlaužę rankas išmetė namų šeimininką Vytautą Kedį, nei tų kurie grubia jėga suėmė fotografą, nei tų, kurie per asfaltą tempė jauną moterį, nei tos, kuri dėvėjo ilgas chemines pirštines, nors buvo tik psichologė, nei tos, kuri nešė ypatingai saugomą maišelį su ypatinga „kaldryte”, nei to, kuris laužė oficialios Lietuvos Respublikos teisėjos Neringos Venckienės rankas, nei to garsaus advokato, kuris „meistriškai” po išvakarinių treniruočių su savo sūnumi mokėjo kryžiuotai laužti kojas klykiančiam vaikui, nepatraukė atsakomybėn, nei vieno sutrikdžiusio eismą Garliavoje tą rytą 2 km spinduliu nuo Klonio gatvės namo. Nepatraukė atsakomybėn nei tos Vaiko teisių tarnybos specialistės, kuri ultimatyviai grasino 8-erių metų žmogui: „Eini dabar! Arba po vienos minutės!”
Į kur?! Mes nežinome, ar į mirtį? Bet tikrai žinome, kad į nežinią ir į tremtį…
Tik sveiko proto neturintis, gali teigti, kad tai yra vaikus ginančios specialistės kalba. Sveikas protas sako, jog turime reikalą su budeliu…
Nenubausti liko tikrieji smurtautojai.
Atvirkščiai. Visi vadai, dirigavę žymiausiam Nepriklausomos Lietuvos neteisingumo aktui, gavo „superinius“ paaukštinimus: vadovauja vyriausybei, vadovauja Lietuvos sienos apsaugai, užima atsakingą postą Europos Interpole, net drįsta save pristatyti, kaip geriausią kandidatą į Kauno merus, beje, ir galimybės toliau vadovauti Lietuvai neprarado. Kai kas.
2012-ųjų Garliava nėra vienintelis įvykis, akivaizdžiai rodantis, kad iš teisingumo yra tyčiojamasi. Tą iki šiol išgyvena pagrobtos ir be žinios dingusios Deimantės Kedytės garbingo amžiaus seneliai Laimutė ir Vytautas Kedžiai, jų dukra Neringa Venckienė, iki paskutiniųjų nuo smurto saugojusi savo mylimą dukterėčią Deimantę. Priminsime, kad oficialioji Lietuva rašytiniu melu reikalauja iš kitos valstybės, konkrečiai iš JAV, išduoti Neringą Venckienę susidorojimui (neva, teisingam teismui). To Lietuvos melo pagrindu Amerika jau 8-eris mėnesius apribojo Neringos Venckienės laisvę. Kaltinimai ant tiek absurdiški, kad nesinori jų net perspausdint. Gyvi liudininkai pažįsta tikrovę, tačiau oficiozinei Lietuvai jie neįdomūs. Laikas parodys, ar Amerikai jie įdomūs? Ar mes turėsime pasikartojantį Simo Kudirkos atvejį, kai Amerika buvo išdavusi savo pilietį sovietų susidorojimui, patikėjusi sovietų sukurtu melu.
Neringa Venckienė šiuo metu yra sąžinės kalinė. Jei ji būtų padariusi nusikaltimą prieš vaiką, prieš pareigūnus ar prieš mergaitės motiną – tai jau būtume matę ekrane tūkstančius kartų (filmavo 6-os pareigūnų-grobikų komandos kameros). Deja, matyt, mes neišvengiamai pamatytume „stebuklingąją kaldrytę”, kurios „nebuvo”…
Kaip ji – kaldrytė – sumaišė visas kortas…
Šiai dienai Lietuvoje 390 000 žmonių gyvena žemiau absoliutaus skurdo, o ties skurdo riba yra dar 220 000 Lietuvos piliečių. Neteisingumas prieš konkretų žmogų Lietuvoje virsta į masinį socialinį neteisingumą. Ko, gi, norėti? Juk, „paradui” tebevadovauja tie patys žmonės, asmeniškai suluošinę Deimantės Kedytės likimą.
Neteisingumas, kertant miškus draustiniuose. Neteisingumas, naikinant žaliuosius Lietuvos miestų ir miestelių medžius – puošmenas ir oro grynintojus. Neteisingumas išteisinant cinkus, kurie tyčiojasi iš tikinčiųjų jų bažnyčioje jų liturginių iškilmių metu iš švenčiausių Dievą tikintiems dalykų. Neteisingumas, meluojant apie politikų ir būsimo prezidento rinkimų reitingus. Neteisingumas TV ekranuose. Būtent šitokia iškreipta tiesa buvo panaudota, pristatant Lietuvos visuomenei Laisvės premijos laureatę sesę Nijolę Sadūnaitę 2018-ųjų sausyje. Ar pamenate, kiek buvo pastangų sudėta, kad garsioji N. Sadūnaitės kalba iš LR Seimo tribūnos su klausimais Valstybės vadovams nepasiektų Lietuvos žmonių ausų?!
O kalbėta buvo apie tą pačią Deimantę Kedytę ir apie užsitęsusį, neatiteistą, neatgailotą neteisingumą.
Neteisingumas kainose.
Neteisingumas, eskaluojant karo pavojų ir iškreiptą iliuziją, kad uždirti orų žmogui atlygį galima tik 9-eriems mėnesiams einant tarnauti kariuomenėje. Neteisingumas, prisimenant svetimos valstybės kalėjimus-kankinimo vietas, su tuo sutikus mūsų ponams. Neteisingumas apie, neva, didesnį Lietuvos mokytojo atlyginimą nuo 2018-ųjų rudens…
Nebetęsime.
Mes esame tie, kurie iki paskutiniųjų savo gyvenimo dienų primins 2012-ųjų kovo 23-osios ir gegužės 17-osios NETEISINGUMĄ.
Mieli ponai, sukėlę Lietuvai skausmą, be ATGAILOS neturite jokių šansų!
Politinė partija „Drąsos kelias”

Karolis Venckus: „Mama yra be galo stipri, tačiau sėdėti kalėjime už nieką nėra malonu” :: 2018/10/16

db54457101aaad2dc9e677ce90f68270minfo

Teisininkų šeimoje augęs Karolis Venckus, atrodo, neturėtų turėti rūpesčių. Tačiau nerūpestingas gyvenimas liko toli už horizonto, kai šeimą užgriuvo rūpesčiai. Negalėdama apsiginti Lietuvoje buvusi seimo narė ir teisėja Neringa Venckienė turėjo trauktis ir prašyti politinio prieglobsčio Jungtinėse Amerikos Valstijose. Šiuo metu Neringa sulaikyta ir uždaryta įkalinimo įstaigoje. Karolis liko vienas, bet ne vienišas. Kalbamės su Karoliu apie esamą padėtį nesibaigiančioje byloje ir apie jo gyvenimo JAV ypatybes. Karolis nemėgsta daug kalbėti, bet yra nuoširdus ir konkretus.
Kaip laikosi jūsų mama Neringa Venckienė? Kokie galimi tolimesni žingsniai jos byloje? Ar leidžia aplankyti mamą? Kokios yra sąlygos kalėjime?

Mama yra be galo stipri, tačiau sėdėti kalėjime už nieką nėra malonu. Sąlygos kalėjime nėra blogos. Aplankyti mamą galiu vieną karta į dvi savaites, tačiau galime kalbėti telefonu, rašyti žinutes.
Ar Lietuvos teisėsauga tikrai nežinojo Jūsų gyvenamosios vietos?

Tik atskridę į Jungtines Valstijas, kreipėmės dėl politinio prieglobsčio, nurodydami savo adresą ir kitus duomenis, ką žinojo ir Lietuvos pareigūnai. Tą Lietuvos policija patvirtino žurnalistams, 2013 metų rugpjūtį.

Kodėl po N. Sadūnaitės kalbos seime vos ne kitą dieną jau buvo žinoma Jūsų gyvenamoji vieta ir Neringa Venckienė buvo sulaikyta? Ar tai nėra teisėsaugos atviras pasityčiojimas?

Manau, kad po gerb. Nijolės Sadūnaitės kalbos Seime, buvo politinis spaudimas sulaikyti mamą.
Apsigyvenote Jungtinėse Amerikos Valstijose. Ką Jūs ir mama veikėte? Koks buvo pragyvenimo šaltinis? Ar pasiilgstate gimtinės, senelių, tėvo, giminių, draugų?

JAV aš baigiau vidurinę mokyklą, pradėjau lankyti universitetą. Mama atsidarė gėlių parduotuvę. Susipažinome ir tapome draugais su daug amerikiečių ir Amerikos l lietuvių.

Bet abejo, pasiilgau Lietuvos, tačiau su dabartine situacija Lietuvoje nematau galimybės kada nors grįžti į Tėvynę.
Ką šiuo metu veikiate JAV? Kokia yra jūsų diena? Kaip mokykloje sekasi? Ar lengviau nei Lietuvoje?

Šiuo metu didžiąja laiko dalį praleidžiu mokykloje. Taip pat nemažai laiko užima darbas. Bet laisvalaikiu susitinku su draugais, mėgstu kino filmus, leisti laiką gamtoje.

Nepasakyčiau, kad mokytis Amerikoje yra lengviau, tačiau mokymo stilius yra kitoks. Daugiau dėmesio yra skiriama analizei ir supratimui, negu faktų ir datų atsiminimui.

Kokie žmonės amerikiečiai?

Kaip ir visur, yra ir gerų, ir blogų žmonių. Tačiau didžioji dalis yra priimantys, padedantys, nuoširdūs.

Ar tikite galimybe, jog viena diena šį byla apsivers ir laimės teisingumas?

Manau taip, vienu ar kitu būdu teisingumas nugalės. Eligijus Masiulis yra šito pavyzdys, tai jis inicijavo apkaltą mano mamai, o dabar visi pamatė, kas jis per žmogus.

minfo

Spalio 13 d. vyko pilietinė akcija Labanoro girioje. Apie 1500 žmonių akciją miškams išsaugoti tyli visi Lietuvos oficiozai. :: 2018/10/14

laisvaslaikrastis.lt
Miškams-saugoti-1 su z

Andrejus Gaidamavičius pasidalino įrašu.

Šiandien padarėme daugiau nei Aplinkos ministro sudaryta darbo grupė, kuri, panašu, taip ir neišlįs iš kabinetų pasižiūrėti realios miškų padėties. Alternatyvioji darbo grupė iš tūkstančio piliečių šiandien padarė didelį darbą – apėjo ir apžiūrėjo daugiau nei 10 km Labanoro girios miškų ir kirtaviečių ir priėmė sprendimą nevykdyti kirtimų saugomose teritorijose tol, kol nebus sugrąžinta buvusi jų gamtinė būklė. Gaila, kad ministras nesiteikė atvykti ir mūsų išklausyti, nors ir buvo kviestas. Bet visuomenė savo sprendimą jau padarė ir protestuosim tiek, kiek reikės, kol jis bus valdžios pripažintas.

Labanoro miestelis vargu ar kada matė tiek vienu metu susirinkusių žmonių. Į akciją Lietuvos miškams apginti susirinko per 1,5 tūkst žmonių ir… vos kelios žiniasklaidos priemonės. Nagrinėti krūtų dydį nacionalinei medijai matomai sekasi kur kas geriau , nei pastebėti dorus , aktyvius, tačiau padėtimi nepatenkintus piliečius. O būti nepatenkintiems gamtos mylėtojai ir tiesiog sveiko proto žmonės turi rimtą pagrindą. Žaliavinės medienos eksportas iš Lietuvos auga, miškai superkami stambių užsienio kompanijų, plyni kirtimai vyksta jau saugomose teritorijoje. Ir visą tai valdžioje esant partijai turinčiai pavadinime žodį “žalieji” Šioje laidoje šokiruojantys vaizdai iš kirtaviečių o taip pat politikų komentarai bei renginio organizatoriaus Andriaus Gaidamavičiaus interviu.

Apie keistus Lietuvos teismų sprendimus. :: 2018/10/06

neteisingumaslaisvaslaikrastis.lt

Kauno pedofilijos byloje atsiskleidžia naujos detalės, kurios demonstruoja, kokias nesąmones rašo Lietuvos teisėjai savo nutartyse.

Pvz., Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Rima Bražinskienė  nusprendė, kad dėl to, kad Laimos ir Violetos Stankūnaičių tėvai Stasys ir Tatjana Stankūnai visą gyvenimą mušė savo dukteris, yra kaltas …Drąsius Kedys.

Tai paaiškėjo nagrinėjant Stankūnų ieškinį garsiai profesorei onkologei Laimai Bloznelytei Plešnienei. Po to, kai ji papasakojo Rūtos Janutienei laidai apie tai, kad pas ją buvo užsukęs pedofilijos bylos įtariamasis Andrius Ūsas su abiem Stankūnaitėmis ir Violetos dukra, ir rodė savo lyties organą ir ant jo esančią dėmę, ir klausė onkologės, ar galima tą dėmę pašalinti. Daktarę labai nustebino moterų elgesys – jos su A.Ūsu elgėsi labai familiariai.
Tada abu Stankūnai nusprendė pasipinigauti – padavė ieškinį prieš L.Bloznelytę, kad jiems neva buvo padaryta žala, „apšmeižiant dukras”, kurios nuo tėvėlių pabėgo prieš 15 metų.

Daugiau skaitykite laisvame laikraštyje.

JAV kongrese 2018 m. rugsėjo 27 d. vyko posėdis dėl Neringos Venckienės politinio persekiojimo. :: 2018/09/28

2018-09-27-venckiene-1 su z

 

alkas.lt
Rugsėjo 27 d. 21 val. (Lietuvos laiku) Vašingtone, JAV kongrese vyko posėdis dėl Neringos Venckienės politinio persekiojimo. Posėdį surengė Saugumo ir bendradarbiavimo Europoje komisija (CSCE – The Commission on Security and Cooperation in Europe) sudaryta iš JAV Atstovų Rūmų ir Senato narių bei kelių administracijos pareigūnų. Šį komisija yra plačiai žinoma Helsinkio komisijos vardu. Komisija tiria tarptautinių žmogaus teisių pažeidimus ir stebi, ar amerikiečių pareigūnų veiksmai neprieštarauja žmogaus teisių principams.

Apie valandą trukusiame komisijos posėdyje liudijo N. Venckienės paauglys sūnus Karolis Venckus, žurnalistas, publicistas, buvęs Seimo narys nuo politinės partijos „Drąsos kelias”  dr. Vytautas Matulevičius bei Amerikos katalikiškojo universito Kolumbo teisės fakulteto profesorė Mery G. Liri (Mary G. Leary) ir garsi tarptautinių žmogaus teisių gynėja, advokatė Abe Džoles (Abbe Jolles). Posėdžiui pirmininkavo JAV atstovų rūmų narys dr. Rendis Hultgrenas (Randy Hultgren).

Jis trumpai pristatė N. Venckienei keliamus kaltinimus ir po trumpo prisistatymo paprašė parodyti vaizdo įrašą. Vaizdo įraše – jo pusseserė, kuri pasakojo apie vyrus ir jų veiksmus.
K. Venckus trumpai pristatęs N. Venckienei keliamus kaltinimus teigė, kad jo mama dėl persekiojimo Lietuvoje už siekius pakeisti šalies politinę ir teisinę sistemą buvo priversta bėgti į JAV. K. Venckus trumpai priminė pedofilijos istoriją, kuomet 2009 metais buvo rasti nužudyti teisėjas Jonas Furmanavičius ir Violeta Naruševičienė, kuriuos N. Venckienės brolis Drąsius Kedys kaltino seksualiai išnaudojus jo mažametę dukrą. K.Venckaus prašymu buvo parodyti vaizdo įrašai, kuomet gausus ginkluotų pareigūnų būrys Garliavoje šturmavo teisėjos Venckų namus ir panaudoją jėga prieš taikius prie namų budėjusius žmones išplėšė iš namų ir išvežė pagrindinę pedofilijos bylos liudininkę Deimantę Kedytę.

Prieš N. Venckienės Lietuvai užtikrintai pasisakė advokatė A. Džoles: „Ekstradicijos turi būti atsisakyta, nes kaltinimai teisėjai yra politiškai motyvuoti. Tai nediskutuotina. Yra daug įrodymų, kad ekstradicija N. Venckienei yra politiškai motyvuota, tad JAV privalo atmesti ekstradiciją, “– sakė garsi žmogaus teisių gynėja, daugiau nei trisdešimt metų dirba šioje srityje ir jau yra dirbusi su šimtais panašių bylų. Ji taip pat suabejojo kaltinimų, kad N. Venckienė pasipriešino pareigūnams teisingumu, nes N. Venckienė nebuvo iš karto suimta ir dvejus su puse metų net nebuvo skelbiama jos ekstradicija O tai, pasak teisių gynėjos verčia abejoti Lietuvos teisėsaugos skaidrumu.

„Kai prieš pareigūną yra smurtaujama, smurtautojas yra nedelsiant suimamas”, – sakė A. Džoles ir prašė palikti N. Venckienę JAV tam, kad ji galėtų sulauktų dar 2013 metais prašyto politinio prieglobsčio.

„Džiugu, kad Kongresas parodė inciatyvą ir nusprendė surengti šį posėdį. Tikėkimės, kad tai paskatins ir kitas valstybines institucijas ir pareigūnus elgtis atsakingai”, – po posėdžio Alkas.lt sakė K. Venckus.

N. Venckienės advokatai yra kreipęsi į JAV 7-tą Apeliacinį teismą reikalaudami nutraukti N. Venckienės ekstradiciją motyvuodami tuo, kad JAV valstybės departamentas davęs leidimą išduoti JAV politinio prieglobsčio prašančią N. Venckienę nenurodė jokių priežasčių dėl kurių balandžio mėnesį patvirtino jos ekstradiciją. Apeliaciniame skunde teigiama, kad neįmanoma užginčyti tokio sprendimo ir todėl yra pažeidžiamos N. Venckienės procesinės teisės.

N. Venckienė prašė ekstradiciją atidėti metams, kol bus išnagrinėtas jos politinio prieglobsčio klausimas – jį numatyta spręsti 2019 metų liepą. N.Venckienės prašymas suteikti politinį prieglobstį JAV turėtų būti nagrinėjamas 2019 metų liepą. 2013 metais į JAV su sūnumi išvykusi N .Venckienė buvo sulaikyta šių metų vasario 22 dieną.

Lietuvoje N. Venckienei pareikšti kaltinimai dėl jos teiginių, jog Lietuvoje veikia įtakingas pedofilų tinklas. Ji ir jos šeima baiminasi, kad ir ji bus nužudyta, jei bus priversta sugrįžti.

Helsinkio komisijos sprendimas JAV teismui yra rekomendacinio pobūdžio.
alkas.lt