Neringa Venckienė. Ką parodė teismo posėdis Panevėžyje? :: 2020/03/05

neringa2020 m. kovo 3 d. pirmasis teismo posėdis Panevėžyje parodė proceso dalyvių elgesį dėl tiesos nustatymo ir jos paviešinimo.

Visi be išimties: prokuroras Darius Jakutis, L. Stankūnaitės advokatė N. Grubliauskienė, byloje pripažinti nukentėjusiais Sonata Vaicekauskienė ir Mindaugas Gušauskas prašė uždaro teismo posėdžio.

Jų dalyvavimo byloje svarbiausias tikslas turėtų būti patvirtinti teismui ir parodyti visuomenei mano nusikalstamus veiksmus.

Kam šiems asmenims reikalingas uždaras teismo posėdis?

Baudžiamųjų bylų praktika liudija, jog paprastai teisiamieji prašo uždaro teismo posėdžio, kad visuomenė nesužinotų apie jų nusikaltimus.

Ar neatrodo keistai? Aš, teisiamoji, vienintelė prašau atviro teismo posėdžio.

Ko prokuroras Darius Jakutis, L. Stankūnaitės advokatė N. Grubliauskienė, byloje pripažinti nukentėjusiais Sonata Vaicekauskienė ir Mindaugas Gušauskas siekia uždaru teismo posėdžiu?

Manau, kad yra tik vienas atsakymas – kad kaip ir buvo iki šiol, niekas niekada nepamatytų viso video įrašo namo viduje prievarta grobiant vaiką.

Šio įrašo nematė nei Seimas, naikinant mano kaip teisėjos, vėliau – Seimo narės teisinę neliečiamybę.

Jo nematė ir Jungtinių Amerikos Valstijų Valstybės Departamentas bei teismas, spręsdamas ekstradicijos prašymą.

Neringa Venckienė: „Esu nekalta, dėl Lietuvos prokuratūros nesąžiningų veiksmų kreipiausi į JAV”. Neringos Venckienės teismas Panevėžyje šiandien, antradienį, kovo 3 d. :: 2020/03/03

Neringa su Deimante2020 m. kovo 3 d. (antradienis) 13.30 val. Panevėžio apygardos teisme, esančiame Elektros g. 9, Panevėžyje, bus pradedama nagrinėti N. Venckienės baudžiamoji byla.
Kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Valdas Meidus, kiti teisėjai: Valdas Ciesiūnas ir Jolanta Raščiuvienė.

Neringa Venckienė: „Esu nekalta, dėl Lietuvos prokuratūros nesąžiningų veiksmų kreipiausi į JAV”

Šiandien, kovo 3 d. Panevėžio apygardos teisme įvyks pirmas teismo posėdis dėl 4 man Lietuvos prokuratūros pateiktų kaltinimų, esą, nevykdžiau teismo sprendimo, sudaviau mane žalojusiam policininkui, trukdžiau antstoliui, spyriau man iš rankų dukterėčią plėšiančiai L. Stankūnaitei.
Priminsiu, Lietuvos prokuratūrai taip ir nepavyko JAV teisėsaugos įtikinti dėl 35 man „sufabrikuotų nusikaltimų lavinos”.
Per 10 metų pareigūnai taip ir nesugebėjo pateikti realių įrodymų jiems pagrįsti, o manęs neišduodama JAV tinkamai įvertino visas aplinkybes, išdavusi mane tik dėl keturių įtarimų, susijusių tik su viena diena – šturmo Garliavoje, kai su policijos pareigūnų pagalba iš mano rankų buvo išplėšta dukterėčia.
Maža to, susipažinus su įrodymais ir šioje byloje paaiškėjo, jog prokurorai, prašydami leidimo ekstradicijai, gebėjo elgtis nesąžiningai net JAV institucijų atžvilgiu.

Lietuvos valstybė JAV pateikė tik liudytojų parodymus. Ekstradicijos prašyme nurodė, kad mano kaltę patvirtina ekspertų išvados ir vaizdo įrašo medžiaga, tačiau šių duomenų Jungtinėms Amerikos Valstijoms nepateikė.

Todėl JAV Valstybės departamentą ir ambasadą Lietuvoje teko informuoti apie pateiktą Lietuvos Vyriausybės nesąžiningą ekstradicijos prašymą ir pateikti netiesą patvirtinančius įrodymus.

Tokie Lietuvos teisėsaugos institucijų „dėsningumai” mano atžvilgiu jau seniai nebestebina.

Lietuvos prokuratūros pastangos iš pat pradžių buvo orientuotos į pedofilijos skandalo užgniaužimą, ne tiesos paieškas, todėl šiandien daugiau nei dešimtmetį mane persekiojusi teisėsauga bandys priimti dar vieną sprendimą, kuris nieko nepaaiškina, nieko nelemia ir šios istorijos pabaigos nematyti.
Jokie kaltinimai teisme manęs neprivers galvoti kitaip apie pedofilų išnaudotos dukterėčios likimą, brolio mirtį. Tiesa turi būti rasta ir jos paieškai toliau aukosiu savo gyvenimo laiką.

Dėl nesąžiningų prokuratūros veiksmų informuota JAV ambasada ir Valstybės departamentas
Mane pargabenus į Lietuvą buvo leista susipažinti su visa bylos medžiaga, taip pat ir su vaizdo įrašais, todėl JAV institucijas informavau apie pateiktą Lietuvos Vyriausybės melagingais faktais grįstą ekstradicijos prašymą ir pateikiau netiesą patvirtinančius įrodymus.

Nuvilia, kad JAV institucijos patikėjo tokiu Lietuvos teisėsaugos „garbės žodžiu”, kai visi šių asmenų, dalyvavusių prievarta išplėšiant mano dukterėčią iš jos senelių namų, parodymai ekstradicijos prašyme yra žinomai melagingi, nesutampa su teismo medicinos ekspertų išvadomis ir vaizdo įrašo medžiaga, nufilmuota namo viduje.

Akivaizdu, Lietuvos prokurorai ir Lietuvos Vyriausybė turėjo ir privalėjo žinoti, kad liudytojai meluoja ir jų parodymai yra priešingi vaizdo įrašams, tačiau sąmoningai klaidino JAV Vyriausybę.

Susipažinusi su bylos medžiaga dar kartą įsitikinau – suklaidintos Jungtinės Amerikos Valstijos nepagrįstai mane išdavė.

Iš vaizdo įrašų, darytų namo viduje, matyti, kad prieš mane, turinčią imunitetą Kauno apygardos teisėją, ir prieš mano dukterėčią Deimantę Kedytę smurtavo policijos pareigūnai, Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojai ir L.Stankūnaitė, o policininkas mane sužalojo.

Teismo medicinos eksperto išvada, kuri nebuvo pateikta Jungtinėms Amerikos Valstijoms su ekstradicijos prašymu, patvirtina, kad policininko sužalojimai daugiau kaip 4 dienų senumo, o tai reiškia, kad pareigūnas davė melagingus parodymus apie jo sužalojimo laiką ir vietą.

Esu tikra, jei JAV būtų turėjusi šį vaizdo įrašą, ir dėl šių 4 kaltinimų manęs nebūtų leidusi teisti.
Lietuva ir JAV – partneriai, tačiau susipažinę su šia medžiaga, tikiuosi, šios šalies pareigūnai kur kas atidžiau vertins Lietuvos prokuratūros prašymus dėl kitų persekiojamų Lietuvos žmonių.

Per policininkų šturmą įstatymų nepažeidžiau ir buvau sužalota

Reikia pažymėti, kad pateikti kaltinimai paremti man neapykantą jautusių žmonių, kitų nesąžiningų šių įvykių dalyvių liudijimais.
Susipažinus su asmenų, buvusių namo viduje, – Vaiko teisių apsaugos tarnybų pareigūnų G.Didžbalienės ir E.Talalienės, antstolės S.Vaicekauskienės, psichologės S.Kilkutės, L.Stankūnaitės, advokato G.Černiausko, policininko M.Gušausko ir kitų – parodymais ir su vaizdo įrašais, esančiais ikiteisminio tyrimo medžiagoje, darytais namo viduje, akivaizdu, jog visi šie asmenys be išimties sako netiesą dėl aplinkybių, kas vyko namo, esančio Klonio g. 5, Garliavoje, viduje.
Jų parodymai apie įvykius namo viduje akivaizdžiai prieštarauja įvykiams, fiksuotais filmuotoje medžiagoje.
Vaizdo medžiaga, įrašyta pareigūnų namo viduje, paneigia netiesą liudijusių vaiką prievarta paėmusių asmenų parodymus kaltinamajame akte.
Priešingai nei buvo nurodyta ekstradicijos prašyme, kad policininkas M.Gušauskas pridavė medicininių dokumentų kopiją, kurioje buvo užfiksuoti veido sužalojimai, jokių sužalojimų jam niekada nebuvo nustatyta. M.Gušauskas davė melagingus parodymus apie jo sužalojimo laiką ir vietą.
Prieš mano dukterėčią D.Kedytę ir prieš mane, jos tetą, globėją, tuo metu turinčią teisinį imunitetą dėl teisėjos pareigų Kauno apygardos teisme, buvo naudotas smurtas.
Smurtas buvo naudotas tiek policijos pareigūnų, tiek Vaiko teisių apsaugos tarnybų darbuotojų, tiek L. Stankūnaitės.
Byloje pateikti melagingi policininko parodymai dar kartą liudija, su kokia pareigūnų savivale ir piktnaudžiavimu pareigomis man nuolat tenka susidurti nuo pat pedofilijos bylos pradžios. Ne tik man, bet ir daugeliui dėl minimų įvykių nuteistų ir dar teisiamų žmonių.

Kanauninką kun. Vytautą Vaičiūną prisimenant… :: 2020/03/02

Vyt-Vaiciunas-1

 

Šiandien, 2020 m. kovo 2 d., Šlenavoje prie Kauno marių palaidojome amžinos atminties disidentą Vilkaviškio vyskupijos kanauninką kun. Vytautą Vaičiūną (1930 03 09 – 2020 02 29). 1980 m. rugpjūčio 24 d.,  kartu su 2000 žmonių-maldininkų Jis ėjo eisenoje iš Tytuvėnų į Šiluvą. Atlygis iš sovietinės valdžios už šią eiseną: Vytautas Vaičiūnas buvo pavadintas eisenos organizatoriumi ir 1981 m. birželio 26 d. nuteistas 2,5 metų kalėjimo… Tai tokie buvo mūsų 1981-ieji…
Šlienavos bažnyčios šventoriuje šiandien, tikrai pavasarišką dieną, palaidojome šventąjį tiesiogine šio žodžio prasme. Jį lydėjo kardinolas Sigitas Tamkevičius SJ, vysk. Jonas Kauneckas, vysk. Juozas Matulaitis, vysk. Rimantas Norvila, būrys velionio brolių kunigų, disidentas Petras Plumpa, kun. Jonas Varkala, „Drąsos kelias” politinės partijos pirmininkas, ir daug geros valios žmonių, tarp kurių buvo Laimutė Kedienė ir Jos dukra Lietuvos kalinė Nr.1 Neringa Venckienė. Būtent, rytoj, kovo 3-ą, 13:30 val., Panevėžyje prasideda teismų maratonas prieš šią nekaltą moterį, kuri, kaip ir velionis kanauninkas be jokios kaltės ragavo kalinio duonos…
Beje, velionis kanauninkas Vytautas Vaičiūnas niekada nebuvo abejingas Deimantės Kedytės likimui. Dalinamės trumpu vaizdo įrašu, ištrauka iš šv. Mišių, kurias Jis, sunkiai bevaikščiodamas, aukojo už Deimantę, Orintą ir Karolį. Gegužės 17-ąją. 2015-aisiais…

Kovo 3 d., antradienį, 13:30 val., Panevėžyje prasideda Neringos Venckienės teismas. :: 2020/03/01

Neringa Venckiene 3

2020 m. kovo 3 d. (antradienis) 13.30 val. Panevėžio apygardos teisme, esančiame Elektros g. 9, Panevėžyje, bus pradedama nagrinėti Neringos Venckienė baudžiamoji byla.

Kolegijos pirmininkas ir pranešėjas Valdas Meidus, kiti teisėjai: Valdas Ciesiūnas ir Jolanta Raščiuvienė.

Informacija visiems, kurie norėtų atvažiuoti į Panevėžį palaikyti Neringą Venckienę:
1) mitingai prie teismų draudžiami,
2) leidimas įeiti į Panevėžio apygardos teismą nėra reikalingas.

Vasario 19 d. Deimantei Kedytei – Drąsiaus Kedžio drąsiai dukrytei sukanka (-tų) 16-a metų. :: 2020/02/18

Su Gimtadieniu mūsų Sese!Deimante!Geles ziema 2 jpg

Iki 2020 m. gegužės 19 d. Neringa Venckienė lieka su keturiomis kardomomis priemonėmis: apykojė, pasižadėjimas neišvykti, paimti asmens dokumentai ir 10 tūkst. eurų užstatas. :: 2020/02/18

„2020 m. vasario 18 d. Panevėžio apygardos teismas konstatavo, kad visos N. Venckienei paskirtos kardomosios priemonės – intensyvi priežiūra, 10 tūkst. eurų užstatas bei asmens dokumentų paėmimas šioje proceso stadijoje yra tinkamos ir nėra diskriminacinės.” – nuspręsta šiandien…

Komentaras: Nieko naujo Lietuvoj. 2012-ųjų gegužės 17-oji tęsiasi.

Tegyvuoja mūsų teismas! Pats teisingiausias teismas pasaulyje!

Vasario 17 d. sukako 93 mėnesiai nuo Deimantės Kedytės pagrobimo. :: 2020/02/17

Vasario 17 d. sukako 93 mėnesiai nuo Deimantės Kedytės pagrobimo iš gimtųjų namų Garliavoje ir smurto prieš pilietiškus Lietuvos žmones, buvusius tą žiaurų 2012-ųjų m. gegužės 17 d. rytą kartu su aštuoniamete Drąsiaus Kedžio dukra. Niekas nepamiršta. Mes tebelaukiame atsakymo apie Deimantės likimą ir liekame tie, kurie visuomet primins apie atgailos būtinumą visiems Lietuvos pareigūnams, kas yra pridėję savo ranką luošinant šios mergaitės vaikystę.

Paskutines akimirkos 2012 05 17

https://www.youtube.com/watch?v=75Pv8jLGpvY

2012 05 17 033_0001

https://www.youtube.com/watch?v=uW1HYbzZUTY