Dėl prašymo skirti pajamų mokesčio dalį pateikimo būdo. :: 2019/07/05

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI prie FM) parengė projektą, pagal kurį už 2019 m. ir vėlesnius mokestinius laikotarpius prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį paramos gavėjams (vienetams ir (ar) meno kūrėjams, turintiems teisę gauti paramą), profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams bei politinėms partijoms (toliau — Prašymą) bus galima pildyti tik elektroniniu būdu per VMI prie FM elektroninio deklaravimo sistemą, o popieriniai Prašymai atsiųsti paštu ar pateikti tiesiogiai mokesčių administratoriui nebus nagrinėjami.

Projektas šiuo metu pateiktas derinimui visuomenei Teisės aktų informacinėje sistemoje adresu

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/859b7ea0931411e98a8298567570d639?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=9dc46efd-42be-4251-9bbd-c23e65e642d2.

VMI prie FM kviečia pastabas ir pasiūlymus dėl projekto pateikti iki liepos 5 d.

Valstybinė mokesčių inspekcija

„Drarbininkų balsas” – 2019 m. birželio numeris – apie Deimantę Kedytę. :: 2019/07/05

Download (PDF, Unknown)

DARBININKŲ BALSAS – 2019 m. birželio numeris.

„2019 metų birželio 17-ąją atėjome paskutinįjį kartą priminti postą paliekančiai prezidentei, kad neužmiršome valstybės veidą sutepusio veiksmo. Kad istorija, virtusi neužgyjančia piktžaizde, nepamiršta.
Net septynerius metus buvo atkakliai belstasi į aukščiausios valdžios sąžinę. Visi mūsų laiškai ir prašymai skriejo tarytum į tuštumą. Šūsnys valdiškų atsirašinėjimo tekstų nieko neįtikino. Į klausimus taip ir liko neatsakyta.
Belieka tik viltis, jog išrinktajam Prezidentui užteks drąsos ir ryžto nurodyti iš esmės peržiūrėti visuomenę sukrėtusių įvykių bylas ir pareikalauti neginčijamų įrodymų, kad pagrobtoji Deimantė Kedytė yra gyva ir sveika. O jeigu ne… Negi mes ir toliau murkdysimės niekšybių ir melo pelkėje? – rašoma leidinyje

Deimantės Kedytės filmas – autointerviu. :: 2019/06/20

Deimante-filmas-pav-1 su z

Irena Vasinauskaitė. Nuteisti negalima išteisinti… [2] :: 2019/06/18

II Vasinauskaite 2š tiesos.lt

Pirmąją dalį skaitykite ČIA ir ČIA

Aš, Jūs, Garliavos mergaitės gynėjai, jos prigimtinė šeima, įvykių stebėtojai bei teroro prieš Kedžius ir Venskus liudininkai, kablelį, jei būtų jų sprendžiamoji galia, rašytų po „nuteisti negalima”, nes tiesiog nėra už ką. Šiaulių Apygardos teismo teisėjai, prokurorai, keli kaltinimo liudytojai, sisteminė žiniasklaida nusprendė priešingai.
Audronė Skučienė – kažkokio darinio steigėja ir vadė?

Moterį Šiaulių Apygardos teismas nuteisė už tai, kad ji tiksliai nežinia, KADA, KAIP, KUR „subūrė organizuotą žmonių grupę”. Vadinasi, jei stoji ginti savo giminę, šeimą, tai jau susidaro nemenka grupė žmonių, kurie susivieniję prieštarauja jų interesus pažeidžiančiai sistemai, ir jie visi jau gali būti pavadinti organizuota grupe, bendrininkais ar net nusikalstamu susivienijimu? Na, o jei kiekvienas giminaitis turi draugų, kaimynų, sekėjų, tai, vadovaujantis geometrinės progresijos metodu, ikiteisminis tyrimas gali suformuoti kone armiją? Juolab kad Garliavos įvykių metu visa žiniasklaida, politikai, socialinių tinklų žinios „dirbo” vienam tikslui – informuoti visuomenę ir sutelkti vaiko gynybai dar neatbukusius svetimam skausmui žmones. Tuometiniuose TV informaciniuose ar publicistinių laidų siužetuose regėjome garsius visuomenės atstovus, kurie komentavo įvykius ? Garliavoje, matėme ten drauge su budėtojais besimeldžiančius kunigus.

Taigi Šiaulių Apygardos teismo nuosprendyje rašoma, kad tai įvyko „tiksliai ikiteisminio tyrimo nenustatytu laiku”, nors teisme „feisbukines” versijas palaikė tik trys liudytojai ir to ikiteisminio tyrimo baigiamojo akto „rezgėja” A. Gecevičienė, teisėjai visiškai nekreipė dėmesio į tai, kad proceso metu bent tris kartus daugiau liudytojų sakė, kad jokių organizuotų grupių Garliavoje nebuvo. (more…)

Irena Vasinauskaitė. Šiaulių Apygardos teisme paskelbtas nuosprendis pilietiškiems Garliavos mergaitės gynėjams: kas jį surašė? [1] :: 2019/06/18

I Vasinauskaite 2tiesos.lt

Nuosprendį kaltinamiesiems Audronei Skučienei, Ramintai Baltuškienei, Tatjanai Borovec, Gediminui Aidukui, Dariui Kaminickui, Vitalijui Keršiui, Rimantui Stanislovui Rinkevičiui, Gintarui Banaičiui, Violetai Banaitienei, Andrejui Lobovui, Renaldui Ščiglinskui Lietuvos Respublikos vardu pasirašė Šiaulių Apygardos teismo teisėjai Raimundas Jurgaitis [pirmininkas], Nijolė Matuzevičienė, Virginija Žindulienė.

Kaltinimui atstovavo prokurorai Rita Poškienė, Linas Vitkus.

Kaltinamuosius gynė advokatai: Zoja Kastėnienė, Danius Svirinavičius, Kęstutis Ragaišis, Rolandas Tamašauskas, Sofija Kručienė, Vanda Laukevičienė, Mindaugas Jonaitis, Arnoldas Blaževičius, Vilmantas Poškus, Petras Rimantas Brazys.

Nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai: Marija Milinienė, nukentėjęs Albertas Milinis, nukentėjusieji ir civiliniai ieškovai Gintaras Černiauskas, Sonata Vaicekauskienė, Guoda Sakalinskaitė-Ūsienė, nukentėjusio Alberto Milinio, nukentėjusių ir civilinių ieškovų Marijos Milinienės, Simonos Milinytės, Nojaus Arnoldo Milinio atstovė advokatė Teresėlė Kazlauskienė.

[Informacija iš 2019 m. gegužės 30 d. Šiaulių Apygardos teismo nuosprendžio – aut.past.]
* * *

Kaip Tiesos.lt skaitytojai gerai žino, bylos nagrinėjimas Šiauliuose tęsėsi tris su puse metų. Mažne visus teismo posėdžius stebėjau bei aprašiau. Man tai nebuvo sunku, nes pati nuo 2010 m. iki 2012 m. gegužės sistemingai lankiausi Garliavoje, asmeniškai mačiau kai kuriuos dabar jau nuteistus mažamečio vaiko saugotojus ir jų veiklą.

Kai šią savaitę sulaukiau daugybės skambučių, kodėl nieko nerašau apie baigiamąjį Šiaulių Apygardos teismo posėdį ir priimtą nuosprendį, mano atsakymas buvo paprastas: o kur skubėti? Šitiek metų delsta, kiek visokiausių sunkiai pamanomų versijų prikurpta ir kiek nervų visiems pritampyta… Ir štai dabar dedamas neva taškas… kurį tuoj tuoj pakeis daugtaškis, juolab kad tai tokia byla, kurioje, labai tikėtina, dar ne kartą viskas keisis… (more…)

Praėjo 85-eri mėnesiai po nusikaltimo prieš Deimantę Kedytę ir taikius žmones Garliavoje 2012-aisiais. :: 2019/06/17

3-as-kadrasPraėjo 85-eri mėnesiai po nusikaltimo prieš aštuoniametę našlaitę Deimantę Kedytę ir taikius žmones, sugojusius tą mergaitę nuo bet kokios prievartos, Garliavoje 2012-aisiais.

240 (du šimtai keturiasdešimt) vien uniformuotų Lietuvos pareigūnų dalyvavo pagrobiant Deimantę Kedytę iš gimtųjų namų Garliavoje. Nuo kraupaus 2012-ųjų gegužės 17-osios ryto praėjo jau 7-eri metai ir mėnuo. Artimiausi žmonės nieko nežino apie Deimantės Kedytės likimą. Tiesa, teismuose, kur ši mergaitė vis dar aptarinėjama, Ji vadinama Deimante Stankūnaite. Tačiau viešoje socialinėje erdvėje jokia penkiolikmetė neapsireiškia (Jai dabar turėtų būti 15 metų ir 4 mėnesiai). Todėl kyla natūralus klausimas šiame informacinių technologijų amžiuje: kokiame kalėjime yra ši aštuntokė? Arba, koks suluošinimo laipsnis yra įvykdytas prieš Ją, kad, būdama aštuntokė ji niekaip nebendrauja su žmonėmis, kurie ištikimai ją mylėjo? Gal Ji visai nėra aštuntokė, kokie yra Jos bendraamžiai? Arba kyla klausimas, kurį disidentė, Laisvės premijos laureatė sesė vienuolė Nijolė Sadūnaitė (80 metų amžiaus) uždavė viešai LR Prezidentei, Premjerui ir Seimo Pirmininkui

„Kur yra mergaitės kapelis?

Kad mes galėtume visi ją mylėjusieji, kartu su Deimantėlės seneliais, iki šiol persekiojamais, po devynias bylas, kitais artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir laisvės bendraminčiais aplankyti, padėti gėlių, nusilenkti, kartu pasimelsti, apraudoti ir atsiprašyti, kad nesugebėjome tavęs, Deimantėle, išsaugoti.

Dieve, mums atleisk.” (s. Nijolė Sadūnaitė, LR Seimas, 2018 01 13).

Yra daug žmonių, kurie su ciniška neapykanta tebeluošinami, persekiojant, baudžiant piniginėmis baudomis, apribojant laisvę. Net po septynerių metų tebevyksta teisminiai procesai susidorojant su žmonėmis, kurie 2012-ųjų gegužės 17-osios rytą buvo kraupaus nusikaltimo prieš vaiką liudininkai. Visi šie įvykiai tiesiog verčia daryti išvadą, kad pedofilija yra iš paties pragaro kylanti sodomiška nuodemė, kuriai pateisinti mesta ciniškiausio melo mašina, valdoma „gauruotos rankos”…

Jau vien toks faktas, kaip pagal protu nesuvokiamus kaltinimus, kuriuos iškėlė Lietuvos prokuratūra, be kaltės suliakyta ir Lietuvai išduoti prašoma Neringa Venckienė nuo 2018 m. vasario 22-os laikoma Čikagos kalėjime.

Kada gi, prasidės neteisingai apkaltintų žmonių reabilitacija?..

Birželio 14-oji – Vilties diena! :: 2019/06/14

VilciaiTurime Viltį, kad neteisingumo gedulas praeis.

Turime Viltį, kad Tiesa nugalės melą ir visi melo vaikai gaus savo atlygį pagal savo pasirinktus darbus.

Turime Viltį, kad nebus pamiršta, ką mes patys esame nuveikę dėl pačio mažiausiojo, dėl savo artimo!

Tos Vilties drąsinami ištvėrmingai pasiliekame teisingame kelyje…

Nes mes „Drąsos kelias”