Su Motinos diena! :: 2020/05/03

2020 05 03 Motinos dienai

Sveikiname visas mamas su Motinos diena!

Amžinai dėkingi už gyvybę ir laiką, pašvęstą mums, savo vaikams.

Įskiepijote mums Dangaus ilgesį ir išmokėte mus Tiesoje kurti Dangų.

Jūs visada regimos ir pasiekiamos.

Jūs visada girdinčios ir įkvepiančios.

Su Jumis ramu ir saugu.

Jūs atspindite mylinčio Dievo nesibaigiančią tikrovę.

Būkite palaimintos, mamos!

                                          Politinė partija „Drąsos kelias”

Neringa Venckienė. Privalome atsilaikyti. :: 2020/04/23

deimante 2020 04 23

Fotoplakatas su nuoroda iš ekspertai.eu

„Žmogus, kuris bent kažką suvokia ir nori būti laisvas, jis turi atsilaikyti prieš šitą teroristinę žiniasklaidos propagandą, priešintis pavergimo mechanizmams, ir jo atrama bus vienokie ar kitokie autoritetai. Jeigu tu neatsilaikai prieš šitą komercinės žiniasklaidos, prekių pasaulio terorą – viskas, tu iš karto patenki į vergo karalystę”, – rašė filosofas Arvydas Šliogeris.
Beveik neskaitau didžiausių Lietuvos žiniasklaidos melagių: „Lietuvos rytas”, „15 min”. Faktiškai visiškai nežiūriu „LRT”. Ką ten skaityti? Ką žiūrėti? Kas kelintą dieną išsipagiriojančios šlapiu klynu Vainausko parankinės? Ar dvasios ubagų iš „LRT”, „15 min”?
Šita ištikimų melui „skalikų” kompanija net nesugeba išsilaikyti pati. Jai išlaikyti reikalingi mokesčių mokėtojų pinigai. Didelė dalis šitiems propagandistams teks ir iš 5 milijardų dėl koronaviruso paskolintų lėšų. Argi nejuokinga? Daugiau valstybės lėšų jiems, kad mums kasdien plautų smegenis.
O tiems žurnalistams, kurie kelia į viešumą korupcijos problemas, valstybės institucijų ir pareigūnų nusikaltimus, ne tik kad nėra finansavimo, bet jie dar ir nuteisiami. Prisiminkime A.Drižių.
Šiandien atsitiktinai Facebook-e pastebėjau, kad „Delfi” (Aistė Meidutė) meluoja dėl Deimantės ir jos paieškos Jungtinėse Tautose. „Delfi”, kaip ir „Lietuvos rytas”, „15 min”, „LRT”, taip pat įsijungė į mūsų kvailinimą. Ir dar ne bet kur – skyriuje „Delfi melo detektorius”. Ar tai nėra debilumas?
Iš tiesų advokatas Stanislovas Tomas yra kreipęsis į Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komitetą.
Jungtinių Tautų sprendimas dėl Deimantės paieškos egzistuoja. Galite pasitikrinti Jungtinių Tautų svetainėje, paspaudus ant Priverstinio dingimo komiteto 16 sesijos (16th session of the Committee on Enforced Disappearances, 8-18 April 2019). Pačioje puslapio apačioje yra du dokumentai pavadinimu “Individual complaints and Urgent Actions”. Abiejuose dokumentuose yra įrašytas Deimantės vardas.
Dėkingi Stanislovui Tomui, kuris neva pagal „15min” nėra advokatas, už jo pastangas surasti Deimantę, vadovaujantis Lietuvoje galiojančiu tarptautiniu dokumentu.
Lietuva yra ratifikavusi tarptautinę konvenciją dėl asmenų apsaugos nuo priverstinio dingimo, kuri įsigaliojo 2013-09-13. Šios konvencijos 1 straipsnyje nurodyta, kad niekas neturi tapti priverstinio dingimo auka (1 dalis); jokios išimtinės aplinkybės, net jei tai būtų karo padėtis ar karo grėsmė, vidaus politinis nestabilumas ar bet kokia kitokia nepaprastoji padėtis, negali pateisinti priverstinio dingimo (2 dalis). Konvencijos 2 straipsnis nurodo, kad šioje Konvencijoje „priverstinis dingimas” – suėmimas, sulaikymas, pagrobimas ar kitoks laisvės atėmimas, vykdomi valstybės atstovų arba asmenų ar asmenų grupių, veikiančių valstybės leidimu, palaikymu ar pritarimu, kai atsisakoma pripažinti laisvės atėmimą ar slepiamas dingusio asmens likimas ar buvimo vieta, ir dėl to toks asmuo nebeginamas įstatymų.
Įsivaizduokite valstybę, kuri pasirašiusi konvenciją, jos nevykdo? Ar tai nėra valstybės pareigūnų daromas nusikaltimas?
Kodėl nėra apie Deimantę jokių žinių?
Juk iš karto po 2012 m. gegužės 17 d. „Lietuvos rytas” raportavo apie imbierinius sausainius kepančią Deimantei L. Stankūnaitę, rodė jas abi ant pievos…
Kur Deimantė dabar? Kokia jos sveikata?
Ar gali būti psichiškai sveika, neprievartaujama meluoti mergaitė, jeigu byloje ji parodė, kad neva mano mama, Deimantės močiutė L. Kedienė, ją apklojo žolėmis automobilyje ir nuvežė į mišką. Įsivaizduojate? Vairavo automobilį močiutė, kuri nevairuoja? O miške laukė kita moteris, kuri ją gąsdino su šautuvu, kad ji meluotų ir pasakotų apie pedofilus?
Ar tokie gali būti sveiko vaiko parodymai? Ar viskas gerai su ja?
Tik pamačius ją, tuo galima būtų įsitikinti.
Kartais atrodo, kad mes esame tokie bejėgiai…
Kaip bebūtų, mes privalome stengtis atsilaikyti prieš visą šitą melą, prieš šmeižtą, prieš propagandą…
Turime ieškoti tiesos, ją viešinti.
Privalome atsilaikyti ir netapti vergais.

Balandžio 17 d. sukako 95-eri mėnesiai po Deimantės Kedytės pagrobimo. :: 2020/04/17

Deimantė su A. Svarinsko rožiniu

 Deimantė Kedytė su disidento monsinjoro Alfonso Svarinsko dovana – rožiniu, 2012 m. pavasarį.

deimante 2020 04 23 Šaltinis: nuotrauka ir nuoruoda iš ekspertai.euPressJazz video komentaras 2020 04 23.

Balandžio 17 d. sukako 95-eri mėnesiai po Deimantės Kedytės pagrobimo. Šis 2012-ųjų gegužės 17 d. įvykis akmeniu gulė ant represijas vydžiusių pareigūnų gyvenimų. Jungtinės Tautos Deimantę Kedytę laiko dingusiu asmeniu., nes Lietuvos valstybė jau eilė metų nesugeba atsakyti į klausimą, ar Deimantė Kedytė yra gyva.

Balandžio 16 d. sukako 10 metų po Drąsiaus Kedžio mirties. :: 2020/04/17

Drasius

Balandžio 16 d. sukako 10 metų po Drąsiaus Kedžio (1972 09 04 – 2010 04 16) nužudymo. Tai Tėtis, atidavęs savo gyvybę už dukrą Deimantę. Amžina Jam atmintis…

Neringa Venckienė: apie kalėjimą, pedofilijos bylą ir Ameriką. :: 2020/04/13

Pasikalbėkime su Karoliu Venckumi – tai naujas lietuviškas podcast’as („gaminys”) pokalbiams su įdomiais Lietuvos ir užsienio piliečiais, kurių nuomonė ne visada laukiama didžiuosiuose Lietuvos naujienų portaluose.

Pirmas Karolio Venckaus pokalbis us savo mama Neringa Venckiene:

Čikaga, Jungtinės Amerikos Valstijos – Garliava, Lietuva.

Neringa Venckiene 2020 04 12

Su šv. Velykomis! Su Prisikėlimo viltimi! :: 2020/04/12

Prisikelusiojo kapasMirties įveikti neįmanoma. Mirė, miršta ir mirs visi. Visi, kas buvo, yra ar bus gyvi. Kūdikiai, šiandien gimstantys suaugusiųjų džiaugsme, atėjus laikui, mirs ligos, kančios, bado ar tarp žmonių kilusio karo skausme. Kaip jums toks gyvenimo scenarijus? Gyvūnų pasaulyje tas pat, arba dar skausmingiau. Viena paukščių rūšis išperi savo jauniklius, o kita paukščių rūšis tais išperėtais jaunikliais maitina savo ką tik išperėtus jauniklius. Su augalų gyvybe ne ką geriau. Medžiai miške auga, bet ateina žmogus su plyninio kirtimo mąstymu – ir miško kaip nebūta. Vien tik žmogaus „pelnas”. Tiesa, dėl augalų gyvybės pasaulio įtakingieji labai nesuka galvos. O gyvūnėliai? Pavyzdžiui gyvūnai, žmogaus auginami tik tam, kad vėliau būtų nuo jų nudirti kailiukai. Jei jie turėtų ne gyvūnišką, o žmogišką supratimą – kokia būtų jų egzistencijos perspektyva?  Net jei kalbėtume apie žmogų, turintį išeiti (numirti) iš šio pasaulio egzistencijos dėl XXI amžiaus maro (koronaviruso) – kokia būtų to žmogaus prasmės perspektyva? Netikintis Dievą žmogus bando raminti save, kad tokia yra gamtos tvarka, kad neįmanoma visiems sutilpti po saule, kad tokie yra gyvenimo dėsniai, kad yra natūralu, kad yra jaunystė su perspektyva kurti gyvenimą, bet yra ir senatvė, su perspektyva ruoštis nebebuvimui. Taip pat būtų sakoma, kad augalai ir gyviai tarnauja savo buvimu gyvų būtybių maisto grandinei palaikyti. Ko gero, netikintis tvirtintų, kad plėšrių gyvūnėlių prasmė yra jų kailio grožyje, kaip dramblių – jų ilčių kaulo tvirtume ir brangume. Kas gi nustato tas ribas, kas gera, o kas nedora, nelegalu, jei jokio Dievo nėra? Kas ta sąžinė, kad egoizmo žmogus jos klausytų? Ar jaučiate, kad kūrinija sujaukta mirties? Ir bet kas, kas atmeta Dievą, nori tą mirtį pateisinti ar įteisinti, aiškindamas, kad yra pavasaris (gražu), bet yra žiema, kai viskas miršta. Deja, va, čia, žmogus pradeda naudoti visai kitą terminją. Žmogus nesako „miršta”, o „apmiršta”. Žiemą augalija apmiršta. Netgi gyvūnija sulėtina širdies ritmą žiemos miego metu. O pavasarį, sako žmogus, „viskas atgyja”. Šventos Velykos slepiasi, būtent, šiame žodyje. Lietuviškai gražiai jis skamba. Atgyja. Galime palyginti su medicininiu terminu. Neišgijo – suprask, numirė. Išgijo, vadinasi, pasveiko, sugrįžo. Netgi apie augalą sakome „prigijo”. Taip, šv. Velykos mums visada yra pavasarį. Visada per pilnatį laikotarpyje tarp kovo 23-os ir balandžio 24-os. Tačiau dabartinio popiežiaus Pranciškaus gimtojoje šalyje Argentinoje – tai ankstyvojo rudens metas. Šventos Velykos yra daugiau nei augalijos pavasaris. Šventos Velykos yra daugiau nei jaunos gyvūnijos (kiškučių) džiaugsmas. Šventos Velykos savo prasme pradeda kalbėti, kai žmogus įsileidžia į savo tikrovę Dievo Tikrovę. Šventos Velykos galutine prasme atveria akis, kai įsileidžiame Prisikėlimo tikrovę per vieną labai konkretų asmenį – Jėzų, kuris ne dėl svo kaltės, bet, deja, dėl pikto žmogaus valios ir rankos, perėjo mirtį, bet nesuteikė šanso jai likti laimėtoja. Viskas slypi Jėzaus prisikėlime. Už mirties yra Gyvenimas. Jis nėra ir nebus visiškai naujas, nes jis, gyvenimas, jau yra prasidėjęs čia, žemėje, čia, Lietuvoje, čia, mūsų gyvenimo tikrovėje… Už mirties Gyvenimas tampa perkeistas. Tai Dievo pažadas žmogui. Teisingas pažadas, beje, įrodytas Jėzaus Kristaus asmenyje.

Vilties tikėtis, patirti ir sulaukti Prisikėlimo pažado, pranokstančio netgi patį teisingumą!

Prisikėlimo ir nesibaigiančio gyvenimo, gražaus ir nuostabaus gyvenimo, viltimi gyvenantis žmogus kuria šio pažeisto mirties-nuodemės pasaulio išvaizdą ir prasmę!..

Padėkime visi kartu Aurimui Drižiui! :: 2020/04/09

2020 04 07 AD pagalba2020 m. balandžio 7 d. „Laisvas laikraštis” žurnalisto Aurimo Drižiaus apeliacinis skundas buvo atmestas. Nuosprendis, kuriuo Aurimas Drižius buvo nuteistas už Stankūnaitės, jos tėvų Stasiaus ir Tatjanos Stankūnų „šmeižtą”, įsiteisėjo. Jam reikės sumokėti 14 000 eurų (keturioliką tūkstančių eurų) žalai atlyginti, 2,5 metų (du su puse metų) pataisos namuose (lygtinai) ir uždrausta rašyti straipsnius apie Laimutę Stankūnaitę, jos nužudytą seserį Violetą Naruševičienę, Naruševičienės dukrą Orintą Naruševičiūtę ir jos pusserę Deimantę Kedytę (dabar Stankūnaitę), amžinos atminties Drąsiaus Kedžio dukrą, bei pedofilijos bylą.

Gavėjas: AURIMAS DRIŽIUS
Sąskaita Nr. LT614010051005210720
Luminor bankas, banko kodas: 40100,
SWIFT (BIC) kodas: AGBLLT2X

Kviečia Neriga Venckienė (fb)