Kaip oficialioji Lietuva pasveikins Deimantės Kedytės senelius su 100-mečio jubiliejumi!? Ogi vasario 15 d., 15.00 val. Kauno apylinkės teismas skelbs nuosprendį Olgai Girdauskienei bei Laimutei ir Vytautui Kedžiams. :: 2018/02/14

neteisingumasVasario 15 d. 15.00 – 16.00 val. Kauno apylinkės teismas (Laisvė al. 103) skelbs nuosprendį Olgai Girdauskienei bei Laimutei ir Vytautui Kedžiams.

Bylos esmė:  Deimantės Kedytės tvirkinimas.

Bylos kaltinamoji logika skamba daugiau negu beprotiškai, žinant tai, kad Deimantė ypatingai mylėjo savo senelius, o Dieduką Vytautą Kedį ji klykdama prašė palikti būtent tuo metu, kai keturiese Lietuvos policininkai jį ištempė iš savo namų tą siaubingą 2012-ųjų gegužės 17-osios rytą.

Kaltinimas seneliams, o tuo pačiu ir kaimynei O. Girdauskienei šioje byloje labiausiai prasilenkia su sveiku protu.

Beje, kaip LR Seime iš Seimo tribūnos 2018 m. sausio 13 d. priminė Laisvės premijos laureatė s. Nijolė Sadūnaitė, Kedžiams – Laimutei ir Vytautui – yra iškelta po devynias bylas.

Taigi, patyčios, vykdomos Lietuvos vardu nekaltų žmonių atžvilgiu, tęsiasi. Sesė Nijolė Sadūnaitė pamėgino savo garsiaja istorine kalba Seime tas patyčias sustabdyti ir tokiu būdu Ji neprarado dalies Dangaus Karalystėje.

Įdomu, kokio džiaugsmo, kokios laimės ir kokios Dangaus Karalystės tikisi tylintys ir vaidinantys, kad viskas OK?!.

Primename: lieka 4 dienos Lietuvos Prezidentei, Premjerui ir Seimo Pirmininkui duoti atsakymą Lietuvai apie Deimantę Kedytę! :: 2018/02/12

Mergaitei sukr kojosb5-as kAtsakymą Visuomenei ir asmeniškai Laisvės premijos laureatei s. Nijolei Sadūnaitei turi duoti Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Premjeras Saulius Skvernelis ir Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis.

Prezidentė dalinį atsakymą asmeniškai N. Sadūnaitei, bet ne visuomenei, jau davė. Ji pasakė, kad niekada nežinojo ir nežino, kur yra Deimantė Kedytė.

Premjeras Saulius Skvernelis dalinį atsakymą visuomenei, bet ne asmeniškai N. Sadūnaitei, irgi jau davė. Jis apie Nijolės Sadūnaitės kalbą ir prašymą sugebėjo pasakyti, kad „Nė viename žodyje nėra tiesos.”

Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis nedavė jokio atsakymo.

Tad, ištvėrmingai laukiame!

Iš s. Nijolės Sadūnaitės kalbos, pasakytos LR Seime, 2018m. sausio 13d.:

„Stovėdama šioje aukštoje Seimo tribūnoje pirmąkart ir paskutinį gyvenime, tiesiogiai kreipiuosi į Jus, pirmuosius valstybės asmenis: Ponia Prezidente!Pone Premjere! Pone Seimo Pirmininke! Ir prašau jūsų iki vasario 16 – Lietuvos valstybės 100-mečio minėjimo dienos, man ir visuomenei viešai, asmeniškai atsakyti bei pateikti neginčijamus įrodymus, kad mūsų visų taip labai mylėta ir daug mėnesių sergėta Deimantė Kedytė, kuriai už mėnesio  vasario 19-tą sukaks 14 metų, yra gyva ir sveika.

O, jei ji jūsų valia ir valstybės vardu 2012 m. gegužės 17 dieną atplėšta nuo artimųjų ir apsiimta saugoti (apsaugok Viešpatie, net liežuvis neapsiverčia tai ištarti), galimai yra mirusi, nužudyta, prašau tai nedelsiant viešai pripažinti ir prisiimti atsakomybę. Bet svarbiausia, jei tai nėra vien iš nežinios kilę nepagrįsti besisielojančių žmonių įtarimai, ir tokia baisi nelaimė iš tikrųjų atsitiko, pasakyti, kur yra mergaitės kapelis.  Kad mes galėtume visi, ją mylėjusieji, kartu su Deimantėlės seneliais iki šiol persekiojamais (po devynias bylas), kitais artimaisiais, mergaitės užtarėjais ir Laisvės bendraminčiais aplankyti,  padėti gėlių, nusilenkti, kartu pasimelsti, apraudoti ir atsiprašyti, kad nesugebėjom, Tavęs Deimantėle, išsaugoti. Dieve, mums atleisk.

…Aš, negavusi sąžiningo atsakymo į šį klausimą, tikrai negalėsiu džiaugtis Lietuvos 100-mečio sukaktimi ir jos švęsti. Prašau man atleisti.

Savo nekaltų žmonių aimanoms ir kančioms akla valstybė ir visuomenė, apsimetanti, kad nematė vaiko ašarų, negirdėjo jo klyksmo, švenčianti ir šokanti ant savos pačios suluošintų ir pražudytų vaikų kapų – neturi ateities.

Dieve, mums atleisk!”

Vaizdo įraše (2018 01 13) s. Nijolės Sadūnaitės kalba nuo 47:50 min.:

Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2

Petras Plumpa. Pašarvota tiesa :: 2018/02/07

Petras Plumpa 2017tiesos.lt  propatria.lt

Jau praėjo kelios savaitės nuo tos Sausio dienos, kai s.N.Sadūnaitė Seime pasakė savo gyvą Tiesos žodį apie Lietuvos gyvenimo žaizdą. Laiko dulkės uždengia skaudžius įvykius ir žodžius, todėl juos būtina prisiminti, jeigu nenorime tapti savojo užmaršumo aukomis. Tiesą sakant, žmonės nepamiršo Sausio 13 dienos tragedijos smulkmenų, tad nepamiršta ir 2012 metų gegužės 17-sios. Panašiai būdavo ir tremtiniams: jie sunkiose sąlygose apsiprasdavo, net linksmindavosi, net atrodydavo, kad jau pamiršo baisią skriaudą, tačiau sielos gilumoje visada ruseno prisiminimas, viltis ir troškimas sugrįžti į Tėvynę.

Tad ir dabartinės Lietuvos skauduliai rusena daugybės žmonių atmintyje, o s.Nijolės kalba tik paskatino siekti garbingo išėjimo į Tiesos kelią. Politikai labai nenori apie tai kalbėti, o jei ir kalba, tai jų kalbos iš esmės skiriasi nuo s.Nijolės kalbėjimo. Jų mintys horizontalios – nuo kairės iki dešinės, o s.Nijolės mintys vertikalios: nuo žemės kylančios į moralinį aukštį. Todėl politikieriams atrodo, kad Deimantės Kedytės tragedija tėra tik vienas mažareikšmis epizodėlis tarpe daugelio nusikaltimų, įvykdytų Lietuvoje per nepriklausomybės metus. Deja, tai nebuvo epizodėlis, nes šį nusikaltimą vykdo atsakingos valstybinės institucijos: prokuratūra, teismai, policija, Seimo ir Vyriausybės nariai, jau nekalbant apie sovietiškai tendencingą žiniasklaidą. Susidorojimas su Deimante Kedyte atskleidė teisėsaugos moralinę būklę, kurios metastazės įtakoja beveik visas gyvenimo sritis skleisdamos neteisingumą ir neviltį visoje šalyje. (more…)

Vėl 17-oji… :: 2018/01/17

Popiežius P 2018 01 15Nagasakio broliai 1945 Vėl 17-oji diena.

Mes skaičiuojame visas 17-ąsias. Nes jų jau 68-os. Po tos gegužės 17-osios lietingo, žvarbaus ir ankstyvo ryto, kai 8-erių metų Vaiko akyse matėme siaubą praėjo šešiasdešimtaštuonios septynioliktosios.

„Visus tuos penkerius su puse metų nuo mergaitės pagrobimo iki dabar, jos likimu susirūpinę piliečiai žadino visuomenę ir reikalavo iš valdžios pareigūnų bei institucijų  TIESOS apie Deimantės likimą. Pirmą pusmetį rinkdavomės kasdien, vėliau kelis metus paeiliui kartą per savaitę, dar vėliau iki dabar kiekvieno mėnesio 17 dieną, su didžiuliais užrašais „Tie-SOS!”, su plakatais, renkasi prie Prezidentūros, prie savivaldybių ir kitų valdžios įstaigų Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Tačiau viskas veltui – atsakingi pareigūnai niekad į tai nereaguoja, atsirašinėja arba tyli”, – taip iškilmingiausiame Seimo posėdyje minint sausio 13-osios Laisvės gynėjus kalbėjo Laisvės premijos 2018 laureatė vienuolė, disidentė, buvusi politinė kalinė, viena iš didžiausių šių dienų dvasinių autoritetų sesė Nijolė Sadūnaitė.

Popiežius Pranciškus šiomis dienomis primena pasauliui galingųjų sprendimais sukeltą siaubą ir įvykdytą prieš vaikus, atkreipdamas dėmesį į istorinę 1945-ųjų fotografiją, kurioje japonų berniukas ant nugaros laiko savo lyg miegantį broliuką. Iš tiesų japonų berniukas laiko pririšęs ant savo nugaros mirusį savo jaunesnįjį brolį, kurį atnešė kremuoti po branduolinio bombardavimo. Žiūrėdamas į tą nuotrauką, popiežius Pranciškus verkia. Jis ją rodo pasauliui. Jis primena, kad taip neturi būti! Jis, popiežius, su geliančia širdimi rodo į pasaulio sąžinę, maldaudamas, su labai aiškia žinia, jog niekas nedavė žmogui teisės kurti tokio pasaulio. Niekas! Niekada!

Popiežius Pranciškus tikrai atvyks į Lietuvą. Tai faktas. Įdomu, ar Lietuvos Premjeras Saulius Skvernelis išdrįs pasakyti, kad popiežiaus nė viename žodyje nėra tiesos, jei popiežius mums parodys Deimantės Kedytės nuotrauką. Net ne sukryžiuotai laužiamų Jos kojyčių nuotrauką, o veido. Vaiko veido…

Ar matėte tą veidą?

Ar mėginsit pasiteisint „ne, nematėm, nes nieks nerodė!..”

Valstybė. Lietuvos Valstybė įslaptino filmuotas labai gausias medžiagas tiek 2012-ųjų gegužės 17-osios, tiek 2012-ųjų kovo 23-osios įvykių Garliavoje Klonio gatvėje. Mes nepamatėme to, ką mūsų pačių Valstybė darė su aštuoniamete Mergaite, plėšiant Ją iš mylinčių žmonių rankų. Tai nebuvo Motinos meilės savo vienturtei Dukrai parodymas. Tai buvo kažkoks sunkiai suvokiamas, labai žiauraus užsakymo vykdymas. Tai buvo, kaip s. Nijolė Sadūnaitė sausio 13-ą Seime pasakė, „valstybės vardu įvykdyta liudininkės pašalinimo operacija (Deimantės, kaip liudininkės prieš prievartautojus), pavadinta  „vaiko grąžinimu motinai”

3-as k

Taigi, jei mūsų akims atsivertų visi tie Vaiko „sugrąžinimo motinai” vaizdai – mes išprotėtume nuo siaubo. Mūsų sąžinės nuteistų mus akimirksniu. Nes TO Vaiko akyse tą 17-osios rytą, prieš 68-eris mėnesius buvo viso pasaulio, visos žmonijos, visų kartų, nuo Ievos ir Adomo laikų nekaltųjų kančia. (more…)

Nijolės Sadūnaitės kalba LR Seime 2018 m. sausio 13 d. ir Jos 33 dienų trukmės meilės ultimatumas LR prezidentei, Seimo Pirmininkui ir LR Premjerui. :: 2018/01/13

Saduønaiteú Nijole Sadunaite laureate

 

S.Nijolės Sadūnaitės kalba Seime 2018 m. sausio 13 d. Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2

Vaizdo įrašą žiūrėti nuo 38 min. iki galo.

Sesės Nijolės Sadūnaitės, Laisvės premijos 2018 laureatės, kalba Lietuvos Respublikos Seimo rūmuose iškilmingame posėdyje, skirtame Laisvės gynėjų dienai.

2018 m. sausio 13 d.
„Garbė Jėzui Kristui!
jei Dievas su mumis – kas prieš mus?
Atsiprašau, sklerozė paskutinėj stadijoj, kad nenuklysčiau.
(N. Sadūnaitė juokauja, atsiversdama savo kalbos lapus)
Pirmiausia, labai nuoširdžiai dėkoju visiems, visiems čia susirinkusiems, (visi be galo garbingi žmonės), už parodytą dėmesį, už man labai brangų įvertinimą.
Buvau tiesos pusėje slogiais sovietmečio okupacijos metais, ir dabar stengiuosi laisvoje Lietuvoje išlikti toje Tiesos pusėje. Siekdama Tiesos ir Teisingumo.
Žiūrėkit, matau be akinių!
(N.Sadūnaitė juokiasi nuleisdama akinius, prieš tai pakeltus ant kaktos)
Taip kovoju už Laisvę – Laisvę nuo melo, nuo baimės, nuo kitaminčių persekiojimo, nuo prisitaikėliškumo ir veidmainystės.
Dievas yra Tiesa, (more…)

Laisvės premija „Drąsos kelio” bičiulei s. Nijolei Sadūnaitei! :: 2018/01/13

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji2018 m. sausio 13 d., šeštadienį, 10 val. s. Nijolei Sadūnaitei bus įteikta Laisvės premija.

Tiesioginė transliacija per LRT Kultūra televizija iš LR Seimo. 

Tiesioginė transliacija per LR Seimas tiesiogiai TV.

Sesė Nijolė Sadūnaitė Seime paskys kalbą. Tikime, kad šioje kalboje Ji Lietuvai primins Deimantę Kedytę ir kitas žaizdas, kurių laisvė negali užgydyti be žmonių, kurie už Laisvė ir už Teisingumą Lietuvoje tebekovoja, pastangų.

Viltingos jums sausio 13-osios!

Sveikiname su Naujaisiais 2018-aisiais metais! :: 2017/12/31

DK-sveikinimas-su-2018Sveikiname Jus su Naujaisiais 2018-aisiais metais!

Dėkojame Jums už kartu nueitą kelią!
Dėkojame, kad esate ištikimi Teisingumui ir Tiesai!
Dėkojame, kad likote ištikimi „Drąsos kelio” idėjai!
Dėkojame, kad pagal savo išgales remiate tuos mūsų brolius ir seses, kuriuos niekingas pasaulis persekioja ir iki šiol įvairiais būdais diskriminuoja!
Dėkojame Jums, kad netylite ir liekate mūsų Tautos sąžine!
Dėkojame Jums už Jūsų pačių sąžinę, nes žmogus, klausantis sąžinės balso, yra vertybė!
Telydi Jus 2018-ųjų kelionėje per tolesnį Jūsų Gyvenimą artimųjų supratimas, pagalba ir visuomet pasiliekanti su Jumis Dangaus globa!

                                                         Politinė partija „Drąsos kelias”