Mirė DK Klaipėdos skyriaus pirmininkas Edvardas Šalkauskas :: 2021/03/01

Edvardas salkauskas 1952 11 18 - 2021 02 28 (2)2021 m. vasario 28 d. mirė „Drąsos kelias” politinės partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Edvardas Šalkauskas (1952 11 18 – 2021 02 28).

A. a. Edvardas Šalkauskas eilę metų leido Klaipėdos miesto ir apskrities informacinį leidinį – laikraštį „Darbinkų balsas”

Reiškiame užuojautą velionio artimiesiems!

Informacija dėl atsisveikinimo ir laidotuvių bus papildyta

„Drąsos kelias” politinė partija

„Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti” (Mt 5, 4) :: 2021/02/28

kalija 2

2021 m. vasario 26 d. į Amžinybę išėjo „Drąsos kelias” politinės partijos nario Renaldo Ščiglinsko Mama. Vėlionė bus pašarvota kovo 1 d. Kaune Gerojo Ganytojo parapijos (Dainavos) bažnyčios šarvojimo salėje, adresu: Kaunas, V. Krėvės pr. 95A.

Atsisveikinimas pirmadienį, kovo 1 d., nuo 9.00 val. iki 14.00 val.

Karsto išlydėjimas 14.00 val.

Laidotuvės Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Sūnus Renaldas parašė auksinius žodžius apie savo Mamą:

„Ilsėkis ramybėje, Mama, mano Didžioji gyvenimo Meile… Dar susitiksime ten, kur nėra nei agonijų, nei nevilties, nei ašarų, kur būsime jauni ir laimingi.”

Politinė partija „Drąsos kelias” reiškia užuojautą Renaldui Ščiglinskui dėl Motinos mirties. 
Stovime nuskriaustųjų pusėje kartu. Giname tiesą kartu. Giname Teisingumą kartu. Saugome Vaikystę kartu. Laikinai pralaimime irgi kartu. Liūdime kartu. Pagaliau, kartu gyvename Viltimi, kad blogis neturi jokių perspektyvų užgožti Šviesą, kuri niekuomet neišblėsta, niekuomet nesibaigia.

Sausio 13 dieną „Drąsos kelias” priklaupia prieš nekaltųjų auką dėl teisingesnės Lietuvos. :: 2021/01/13

Su sausio 13-aja

Mes prisimename kiekvieną, neteisingai nuskriaustą žmogų.

Mes gedime susio 13-osios nekaltai nužudytų Loretos ir Jos aukos Brolių.

Mes liūdime dėl kovo 23-osios valstybės fizinio smurto prieš aštuoniametę Deimantę.

Mes niekada neužmiršime gegužės 17-os dienos, kai Valstybė pagrobė ir suluošino Vaiką.

Niekas nepamiršta!

1991 01 13:

1991 01 13 a

https://www.youtube.com/watch?v=bobXIwM21jg&ab_channel=KarolinaKa

2012 03 23:

6 Deimantele 2012 03 23 su znklhttps://www.youtube.com/watch?v=qJ6_nH7Xa0I&ab_channel=GyvenimoKelias

2012 05 17:

2020 05 14 Irasas 8 be zhttps://www.youtube.com/watch?v=ff_pmbC3Oy8&ab_channel=KarolisVenckus

2018 01 13:

Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2https://www.youtube.com/watch?v=EhvrzS96-Zc&ab_channel=PlaceXTimeX

JAV prezidento Donaldo Trumpo pirmoji kalba po priesaikos Vašingtone prieš 4-eris metus 2017 m. sausio 20 d.. :: 2021/01/13

Trump su z kalbaSkelbiame 45-ojo JAV prezidento Donaldo Dž. Trampo (Donald J. Trump) inauguracinę kalbą pasakyta 2017 m. sausio 20 d. Vašingtone ant Kapitolijaus laiptų.

„Aukščiausio teismo pirmininke Robertsai, Prezidente Karteri, Prezidente Klintonai, Prezidente Bušai, Prezidente Obama, brangūs amerikiečiai ir viso pasaulio žmonės – ačiū [plojimai]!

Mes, Amerikos piliečiai, telkiamės bendrai pastangai – atstatyti mūsų šalį ir atkurti jos pažadus visiems mūsų žmonėms. Kartu mes apspręsime Amerikos vystymosi kryptį taip pat ir pasaulio vystymosi kryptį daugeliui metų į ateitį. Mes susidursime su iššūkiais. Mes patirsime sunkumus, bet savo darbą padarysime. Kas ketverius metus mes susirenkame ant šių laiptų, kad taikiai perduotume valdžią, ir aš dėkingas Prezidentui Obamai ir Pirmajai Ledi Mišelei Obamai už jų maloningą pagalbą perimant valdžią. Jie buvo nuostabūs. Ačiū.
Šiandieninės iškilmės turi labai svarbią reikšmę, nes, šiandien, mes ne tik perduodame valdžią iš vienos administracijos kitai ar iš vienos partijos kitai, bet mes perduodame valdžią iš Vašingtono DC ir grąžiname ją jums – žmonėms [plojimai].

Per daug ilgai maža grupelė mūsų šalies sostinėje naudojosi valdžios dovanomis, o žmonės turėjo padengti visas išlaidas, Vašingtonas klestėjo, tačiau su žmonėmis nesidalijo šias turtais. Politikai gyveno prabangoje, bet darbo vietos buvo naikinamos, o gamyklos uždaromos. Isteblišmentas gynė save, bet ne mūsų šalies piliečius. Jų pergalės nebuvo jūsų pergalėmis. Jų triumfai nebuvo jūsų triumfai. Ir kai jie švęsdavo mūsų tautos sostinėje, vargstantiems žmonėms visoje šalyje nebuvo ką švęsti [plojimai].

Bet pokyčiai prasideda tiesiog čia ir dabar, nes ši akimirka yra jūsų akimirka. Ji priklauso jums [plojimai]. Ji priklauso visiems kas šiandien susirinko čia ir visiems kas žiūri tai visoje Amerikoje. Tai jūsų diena. Tai – jūsų šventė, ir tai, Jungtinės Amerikos Valstijos, jūsų šalis [plojimai].

Svarbiausia iš tiesų, ne kuri partija kontroliuoja vyriausybę, o ar ją kontroliuoja liaudis. 2017-ųjų metų sausio 20-oji diena įsimins kaip dieną, kai tauta perėmė valstybę į savo rankas [ovacijos]. (more…)

Sveikiname su šv. Kalėdomis! :: 2020/12/25

Nativity

Brangūs politinės partijos „Drąsos kelias” nariai ir visi pilietiški žmonės, sveikiname Jus sulaukus šventų Kalėdų šventės!

Ypatingai sveikiname tuos, kurie, gal būt, esate išmėginimų ir ligų prispausti. Sveikatos ir artimųjų dėmesio Jums.

Sveikiname kiekvieną, kuris, nepaisant laiko išbandymų, liekate atsidavęs „Drąsos kelio” idėjai. Džiaugiamės Jumis, kad liekate ištikimi Tiesai ir norintys, kad Lietuvoje viešpatautų teisingumas. Suprantame, o ir 2020 m. spalio mėn. rinkimai į LR Seimą parodė, kad galios svertus valdantieji įtakoja žmonių nuomones, tendencingai iškreipdami tiesą ir trukdydami teisingumui įsiviešpatauti. Todėl stebime Sąjūdžio idėjų, kurių pagrindu atgimė Nepriklausoma Lietuva, išniekinimą. Gaila, kad tai vyksta. Tokia realybė stipriai kerta per pilietiškų žmonių Viltį mūsų Tėvynėje nors kažką pakeisti į gerą.

Nepaisant niūrios realybės, raginami Jus tikėti, jog joks melas neturi galutinės pergalės.

Atrodo, kad Betliejaus jėzus gimė Golgotos kryžiui. Ir bet koks prašalietis galėtų pasakyti, jog tai ir yra tiesa. Taip, tai tiesa. Bet nepilna tiesa. Jėzus ateidamas į mūsų pasaulį, atnešė naujo gyvenimo variantą. Ir palaimintas, pasirinkęs jį, kaip Tiesą. Šioje Tiesoje nėra jokių variantų nuodėmės egzistavimui. Šioje tiesoje nėra vietos pedofilijai, nėra vietos nekaltųjų teismui, nėra vietos šeimos ir santuokos sunaikinimui, nėra vietos našlaičių klyksmui, kaip nėra vietos bet kokiai žmogaus skriaudai.

Pilietiški žmonės „kvepia” dangumi.

Taigi, būkite pasveikinti, Dievo žmonės, kuriantys autentišką, Dievo norėtą, teisingojo pasaulio, dar vadinamo „Dangaus karalyste” tvarką.

Su meilės planų virtimu į mūsų gyvenimo tikrovę. Su Žodžio tapimo Kūnu švente! Su šventomis Kalėdomis!

Politinės partijos „Drąsos kelias” vadovybė

Mirė Danutė Tamuliūnienė (1947 – 2020). :: 2020/12/21

Uzuojaautos geles

2020 m. gruodžio 21 d. po sunkios ligos mirė Danutė Tamuliūnienė (1947 – 2020), politinės partijos „Drąsos kelias” koordinacinės tarybos narė nuo pat partijos ištakų 2012 metais.

Velionė bus šarvojama gruodžio 22 d., antradienį popiet, 16.00 val. Jonučių laidojimo namuose, Kauno raj. šalia Garliavos.

Šv. Mišios bus aukojamos gruodžio 23 d., trečiadienį, 8.00 val. Garliavos bažnyčioje.

Laidotuvės vyks gruodžio 23 d., trečiadienį, 12.00 val. Seniavos kapinėse.

Apglėbiame velionę dėmesiu ir malda. Ji, kaip pilietiškas žmogus, labai daug atidavė savęs gindama Deimantę Kedytę nuo neteisingumo. Teatlygina Jai Viešpats!

ilsėkis, jautrios širdies Sese, ramybėje!

Politinės partijos „Drąsos kelias” vadovybė

Neringa Venckienė. Prievartos („neprievartos”) prieš mažametę Deimantę Kedytę chronologija. :: 2020/11/25

2020 05 14 Irasas 3 be z

Prokurorai ir teisėjai, kurie nusprendė, kad prievartos L. Stankūnaitė, G. Černiauskas, Vaiko teisių apsaugos tarnybos darbuotojos, policininkai netaikė:
Aidas Giniotis
Jevgenijus Michailovskis
Danutė Valošinaitė
Dalius Jocys
Liuda Uckienė
Alvydas Barkauskas
Rūta Veliunytė – Jankūnienė
1.
Generalinė prokuratūra 2012 m. gegužės 22 d. pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl 2012 m. gegužės 17 d. prievartos Garliavoje ir perdavė tirti Klaipėdos apygardos prokuratūrai.
2012 m. lapkričio 21 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Aidas Giniotis priėmė nutarimą nutraukti ikiteisminį tyrimą, šį sprendimą motyvuodamas tuo, kad nepadarytos veikos, turinčios nusikaltimo ar baudžiamojo nusižengimo požymių.
Tas pats prokuroras Aidas Giniotis taip pat priėmė ir kitą nutarimą 2013-05-09 – advokatas Gintaras Černiauskas Deimantės nenešė.
2012 m. sausio 2 d. Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus vyriausiasis prokuroras Jevgenijus Michailovskis priėmė nutarimą netenkinti pareiškėjos Neringos Venckienės skundo dėl Klaipėdos apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroro Aido Giniočio 2012 m. lapkričio 21 d. nutarimo nutraukti ikiteisminį tyrimą panaikinimo. (more…)