2021 m. birželio 17 d. sukako 109 mėnesiai (9-eri metai ir mėnuo) nuo Deimantės Kedytės pagrobimo. :: 2021/06/17

Garliava-mergaites-prievartinis-isnesimas-1e

2021 m. birželio 17 d. sukako 109 mėnesiai (9-eri metai ir mėnuo) nuo Deimantės Kedytės pagrobimo ir nuo Lietuvos valdžios smurto ir baudžiamųjų persekiojimų, iki šiol vykdomų prieš pilietiškus žmones.

Mes nieko nepamiršome.

Praeities nusikaltimo prieš mažametį Vaiką neuždažysite, ciniški mažos Mergaitės skriaudėjai, jokiom išgalvotos vaivorykštės spalvom!

Neringos Venckienės advokato kalba Panevėžio teisme. :: 2021/06/17

Iš laisvaslaikrastis.lt

Kaltinamosios Neringos Venckienės,

Gynėjas: Advokatas Danius Svirinavičius,

BAIGIAMOJI KALBA

Ši baudžiamoji byla yra beprecedentė ir dėl to neatsitiktinai susilaukė itin didelio visuomenės susidomėjimo. Ji yra beprecedentė dėl daugybės aspektų. Ir vienas jų yra tas, kad bandoma patraukti baudžiamojon atsakomybėn, nuteisti žmogų, kurio visas gyvenimas buvo nepriekaištingas, kuris pats savo laiku daug metų net dirbo teisėju, be to net apygardos teisme. Jau vien dėl pastarųjų aplinkybių kaltinamoji Neringa Venckienė nusipelnė ir nusipelno teisingo šios bylos išnagrinėjimo (juo labiau, jog tai kiekvieno mūsų valstybės piliečio, gyventojo teisė).

Tuo tarpu išklausius nukentėjusiųjų šalių baigiamąsias kalbas, o ypač – prokuroro baigiamąją kalbą – matome, kad kaltinančiosios šalys vadovaujasi savo subjektyviais įsitikinimais, savo subjektyviais norais, tam tikromis ambicijomis, tačiau tai juk nepadeda nustatyti teisingumo. Vien ką reiškia prokuroro gana emocingos baigiamosios kalbos motyvai, kuriuose gynybos prašymu apklausti atskiri liudytojai įvardinti kaip „Neatsitiktinai priklausę „Tai partijai” (pagal prokuroro kalbos kontekstą galima suprasti – „Nerimti liudytojai”, priklausę „Abejotinai (ar pan.) „Drąsos kelio” partijai”. Tuo tarpu gyvename teisinėje valstybėje ir bet koks bylų politizavimas draudžiamas (tai draudžia ir baudžiamojo proceso įstatymai).

Buvau ir tebesu įsitikinęs, kad Neringa Venckienė baudžiamąja tvarka buvo ir yra persekiojama nepagrįstai. (more…)

Gegužės 17 d., šiandien, sukako 9-eri metai nuo Deimantės Kedytės pagrobimo. :: 2021/05/17

Gegužės 17 d., šiandien, sukako 9-eri metai nuo Deimantės Kedytės pagrobimo iš gimtųjų namų Klonio gatvėje, Garliavoje, Kauno rajone. Tai įvyko ankstų gegužės 17 d. rytą 2012 metais.

Niekas nepamiršta!

Tikime neišvengiamu teisingumu visiems šios tuomet aštuoniametės Mergaitės skriaudėjams. Jei Deimantė yra gyva, – šiuo metu ji turėtų būti į pilnametystę žengianti septyniolikametė. Tačiau nuo 2013-ųjų rudens niekas Kedytės nuotoliniu būdu nebematė daugybiniuose teismuose, kur buvo nebūtais dalykais anūkės atžvilgiu kaltinami seneliai (2010 m. pavasarį nužudyto Drąsiaus Kedžio – Deimantės tėčio tėvai) Laimutė ir Vytautas Kedžiai ir Deimantės auklė.

Nekaltųjų skriauda yra ir sunkus nusikaltimas, ir labai sunki nuodėmė Dievo akyse.

2012 05 17 Deimante su Neringa

1) Kaip jautėsi mergaitė namo viduje jau atvykus pagrobėjų pajėgoms, kurias sudarė 240 pareigūnų: https://www.youtube.com/watch?v=75Pv8jLGpvY&t=2s

2012 05 17 Deimante isnesama

2) Tado Skučo nufilmuotos paskutinės klykiančios mergaitės išnešimo akimirkos, skausmingai sukryžiavus jai kojas:  https://www.youtube.com/watch?v=hgciFVxKnAg

2012 05 17 Klonio g lauke

3) Klonio gatvės prieigos, kurias didžiuliu spinduliu blokavo policijos pareigūnai, kai kiti jų kolegos aktyviai vykdė represinius veiksmus prieš taikius kiemo žmones, ruošiantis pagrobti aštuoniametę mergaitę:  https://www.youtube.com/watch?v=uW1HYbzZUTY&t=1s

2020 05 14 Irasas 2 be z

4) Taip atrodo Lietuvos teismo sprendimas. Policininkų nufilmuoti ir labai atsitiktinai tapę viešais Deimantės Kedytės išplėšimo-pagrobimo kadrai. Priminsime, kad mergaitės gynėja, jos tikra teta Neringa Venckienė, šiuo metu yra teisima už tai, kad gynė nužudyto brolio našlaitę dukrą. Už mergaitės saugojimą tikrąja to žodžio prasme nuo smurto, naudoto biologinės mergaitės motinos, N. Venckienei Lietuvos prokuratūra siūlo 2,5 metų laisvės atėmimo bausmę. Absurdas!:

https://www.youtube.com/watch?v=ff_pmbC3Oy8

Neringa Venckienė. AR KELSIS LIETUVA? :: 2021/05/06

Lietuva keliasi

„Kelkis, Lietuva!”, – teisingi, graudinantys Romo Dambrausko žodžiai.
Labai tikslūs dainos žodžiai, apibūdinantys šiandieninę Lietuvos situaciją.
Taiklūs ne tik dainininko, bet ir dviejų komentatorių:
„Dainuokit, šokit… trypkit. Viskas baigta. Tai tiesa… Mes praradom vieną milijoną tautiečių. Ar Jūs suprantat, kur mes einam? Dainos nepadės, kalbos nepadės. Dirbt reikia! Daryti darbus, o ne šokt ir trypt kojom. Liko žodis LIETUVA. O kas joje liko?”
Kitas jam prieštarauja:
„Bet dar truputis liko ir bandys kovoti, nors gal jau ir beprasmiška. Kas suprato, nenori gyvi gultis į duobę. Fašistai vedė žydus šaudyti. Didžiausią minią. O apsauga buvo keli su automatais. Jei jie tada būtų visi puolę ir bandę išsilaisvinti, tai gal keli būtų likę gyvi. O jie nieko nedarė. Gal jie nežinojo savo likimo, bet mes jau žinome kas mūsų laukia… Keista būtų nieko nedaryti!”
Teisus ir vienas, ir kitas komentatorius.
Kiekvienas pasaulį matome savo skaudančia širdimi… Kiekvienas mūsų į aplinką žvelgiame iš savo patirties, iš savo varpinės… Bet tikriausiai niekas labiau nei aš norėčiau pokyčių čia, mūsų Tėvynėje.
Aš svajoju, kad visi, kuriems rūpi Tėvynė, jos likimas, susivienytų ir nušluotų tuos niekšus. Sutryptų išpardavusius Lietuvą, ją sužlugdžiusius, išvijusius milijoną lietuvių. Sutraiškytų korumpuotus. Visus, kurie turtėja iš neteisybės, kitų ašarų… Visus, kurie kasdien plauna smegenis… Jau pavargome kasdien ryti sunkiai bepridengtą melą.
Deja.
Įveikti juos – būtų stebuklas.
Jau 30 metų niekas nepasikeitė. Šalį valdome ne mes visi, Lietuvos žmonės, bet į vieną kumštį susitelkusi valdžios ir teisėsaugos gauja. Ji tenori vieno – toliau išlikti ir sunaikinti visus, kurie dar ieško tiesos, sunaikinti fiziškai, morališkai ar ginte išginti iš Tėvynės svetur. Kaip jau ir išginė milijoną, ir mes vis pastebimiau tampame išsivaikščiojančia po pasaulį tauta.
Tikriausiai niekas ir nepasikeis. O mes vis laukiame stebuklo. Reikalaujame visa širdimi savo žemėj tvarkos.
Kažin…
Myliu Lietuvą… Tačiau manau, kad jau per toli nueita, per daug viskas sugadinta, sužlugdyta… kad kažkas pasikeistų.
Iš savo patirties žinau, kad šansų beveik nėra. Iki ausų supuvusi teisėsauga. Iki šaknų pasmirdusi žiniasklaida. Būtų stebuklas, kad kažkas pasikeistų iš esmės.
Turime teisę norėti pokyčių, mylėti šią žemę ir stoti į kovą už ją.
Bet aš bijau. Šie žmonės bus apšmeižti, supriešinti… Tarpe jų bus apsimetėlių, išverstakūrių, informatorių, subinlaižių…
Jau dabar prie maršo plakasi tokie veikėjai, kaip Saulius Skvernelis, agitavęs už Stambulo konvenciją, Kauno rajono mero Valerijaus Makūno – Andriaus Ūso chebra, Algirdas Butkevičius, Andrius Mazuronis ir kiti, kurie turi vienintelį tikslą – nesvarbu su kuo, bet būti valdžioje.
Maršo organizatoriai ir jiems talkinantys privalo būti budrūs.
Kad ir kiek mažai beturėčiau vilties, sakau:
Broliai ir sesės, išdrįskime keisti Lietuvą!
Susitikime gegužės 15!
Kelkis, Lietuva!
Neringa Venckienė

Mirė DK Klaipėdos skyriaus pirmininkas Edvardas Šalkauskas :: 2021/03/01

Edvardas salkauskas 1952 11 18 - 2021 02 28 (2)2021 m. vasario 28 d. mirė „Drąsos kelias” politinės partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Edvardas Šalkauskas (1952 11 18 – 2021 02 28).

A. a. Edvardas Šalkauskas eilę metų leido Klaipėdos miesto ir apskrities informacinį leidinį – laikraštį „Darbinkų balsas”

Reiškiame užuojautą velionio artimiesiems!

Informacija dėl atsisveikinimo ir laidotuvių bus papildyta

„Drąsos kelias” politinė partija

„Palaiminti liūdintys: jie bus paguosti” (Mt 5, 4) :: 2021/02/28

kalija 2

2021 m. vasario 26 d. į Amžinybę išėjo „Drąsos kelias” politinės partijos nario Renaldo Ščiglinsko Mama. Vėlionė bus pašarvota kovo 1 d. Kaune Gerojo Ganytojo parapijos (Dainavos) bažnyčios šarvojimo salėje, adresu: Kaunas, V. Krėvės pr. 95A.

Atsisveikinimas pirmadienį, kovo 1 d., nuo 9.00 val. iki 14.00 val.

Karsto išlydėjimas 14.00 val.

Laidotuvės Petrašiūnų kapinėse Kaune.

Sūnus Renaldas parašė auksinius žodžius apie savo Mamą:

„Ilsėkis ramybėje, Mama, mano Didžioji gyvenimo Meile… Dar susitiksime ten, kur nėra nei agonijų, nei nevilties, nei ašarų, kur būsime jauni ir laimingi.”

Politinė partija „Drąsos kelias” reiškia užuojautą Renaldui Ščiglinskui dėl Motinos mirties. 
Stovime nuskriaustųjų pusėje kartu. Giname tiesą kartu. Giname Teisingumą kartu. Saugome Vaikystę kartu. Laikinai pralaimime irgi kartu. Liūdime kartu. Pagaliau, kartu gyvename Viltimi, kad blogis neturi jokių perspektyvų užgožti Šviesą, kuri niekuomet neišblėsta, niekuomet nesibaigia.

Sausio 13 dieną „Drąsos kelias” priklaupia prieš nekaltųjų auką dėl teisingesnės Lietuvos. :: 2021/01/13

Su sausio 13-aja

Mes prisimename kiekvieną, neteisingai nuskriaustą žmogų.

Mes gedime susio 13-osios nekaltai nužudytų Loretos ir Jos aukos Brolių.

Mes liūdime dėl kovo 23-osios valstybės fizinio smurto prieš aštuoniametę Deimantę.

Mes niekada neužmiršime gegužės 17-os dienos, kai Valstybė pagrobė ir suluošino Vaiką.

Niekas nepamiršta!

1991 01 13:

1991 01 13 a

https://www.youtube.com/watch?v=bobXIwM21jg&ab_channel=KarolinaKa

2012 03 23:

6 Deimantele 2012 03 23 su znklhttps://www.youtube.com/watch?v=qJ6_nH7Xa0I&ab_channel=GyvenimoKelias

2012 05 17:

2020 05 14 Irasas 8 be zhttps://www.youtube.com/watch?v=ff_pmbC3Oy8&ab_channel=KarolisVenckus

2018 01 13:

Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2https://www.youtube.com/watch?v=EhvrzS96-Zc&ab_channel=PlaceXTimeX