„Drąsos kelias” atstovas nebuvo įleistas į Kauno apylinkės teismo kiemą, skelbiant 2 mėnesių suėmimo nuosprendį Neringai Venckienei! :: 2019/11/08

Teismo rumai Kaune 2

Lapkričio 8 d., penktadienį, į Kauno apylinkės teismo rūmus buvo atvežta Lietuvos kalinė Nr.1 buvusi teisėja ir LR Seimo narė Neringa Venckienė. Tam, kad išgirstų teisėjo nuosprendį dėl kardomosios priemonės. Ginkluoti ir viskam paruošti gausūs policijos ekipažai šeimininkavo gatvėje prie Kauno apylinkės teismo rūmų.

Teismas, deja, aklai įvykdė tai, ko vakar, lapkričio 7 d., prašė prokuroras Darius Jakutis. Nuosprendis -2 mėnesiai suėmimo! Teismas net nepasivargino aiškintis, ar tikrai Neringa Venckienė slapstėsi, anot to paties prokuroro D. Jakučio virš šešerių metų. Nes, būtent, toks buvo oficialus prokuratūros motyvas, prašant suėmimo dar 2 mėnesiams. Teismui buvo ne motais, kad į tą slapstymosi argumentą jis įskaičiavo ir 21 mėnesį Čikagos izoliatoriuhe, kuriame tų pačių Lietuvos prokurorų prašymu, amerikiečiai laikė suėmę Neringą Venckienę, Jungtinėms Valstijoms neprasikaltusią absoliučiai niekuo.

Neringos Venckienės suėmimo terminas pasibaigs 2020 m. sausio 6 d.

Beje, prokuroras Darius Jakutis „gudriai” išsisukinėjo nuo klausimo, kodėl JAV teisingumo departamentas ekstradiciją leido tik dėl keturių veikų. Kur pradingo dar virš 30 Lietuvos prokurorų surašytų kaltinimų? Taigi, prokuroras sako, kad „to klauskite pas amerikiečius”. O tikrąjį atsakymą galima tiesiog nujausti, nes JAV teisingumo departamentas atmetė virš 30 suklastotų kaltinimų Neringai Venckienei. Kaltinimų, kuriuos ekstradicijos prašyme pasirašė pats Lietuvos generalinis prokuroras. Prokurorai maivosi, kad girdi, čia skirtingos teisinės sistemos. Amerikos ir Lietuvos. Todėl taip ir yra. Ne. Ne sistemos skirtingos. Tai nereiškia, kad Lietuvoje vienas dalykas yra nusikaltimas, o, matai, Amerikoje tas pats dalykas jau ne nusikaltimas.

Kokią išvadą galima daryti? Tiesiog matematinę: iš devynių dalių kaltinimų, Lietuvos prokuratūros pateiktų Neringai Venckienei, aštuonios dalys kaltinimų yra jau įrodytai melagingos. like kaltinamajame akte tik 4-os dalys iš 39-ių. Beje, tas keturias kaltinimo dalis, kaip šiandien spaudos konferensijoje aiškino prokuroras D. Jakutis, galima būtų suglaudinti į du epizodus.  Vienas epizodas: neva, nevykdė teismo sprendimo. O kitas – neva, spardėsi (kaži kažkada Gen. prokuroras Darius Valys taip komentavo 2012-ųjų gegužės 17 d. ankstyvo ryto Neringos Venckienės „nusikaltimus”), kumščiavosi su imtyniniku, atliekančiu grubius vaiko atplėšimo veiksmus ir prieštaravo raudonai moteriškei – antstolei.

Beje, atvykus į Kauno teismo rūmų kiemą konvojui, lydinčiam suimtąją Neringą Venckienę, „Drąsos kelias” politinės partijos žurnalistas nebuvo įleistas  į Teismo rūmų kiemą, net pateikus darbo pažymėjimą. „Drąsos kelias” atstovas policijos konvojaus pareigūnų buvo fiziškai atskirtas iš žurnalistų minios ir išstumtas už masyvių teismo kiemo vartų. Matyt, jis buvo ne „tas”. Būtų nufilmavęs ne „tai, kas reikia”. Įrašęs ne „tai, ką reikia” išgirsti patiklioms eilinio lietuvio ausims…

Ir tai vyksta laisvoje Lietuvoje, kuri jau skaičiuoja 30-uosius metus nuo savo nepriklausomybės. Nepriklausomybės nuo ko?!

Neringa Venckienė šiuo metu laikoma Kauno tardymo izoliatoriuje. Sveikiname Ją, laisvesnę už Ją surakinusius antrankiais prokurorus, sugrįžusią į savo Kraštą, kuriame Ji atliko švenčiausią darbą – atidavė viską dėl dukterėčios Deimantės Kedytės. :: 2019/11/06

NERING~2

Papildyta 2019 m. lapkričio 8 d. 9.40 val.:

Šiandien, lapkričio 8 d., 11.00 val. Kauno apygardos teisme išgirsime teismo atsakymą į vakarykštį prokuroro Dariaus Jakučio prašymą dėl kardomosios priemonės Neringai Venckienei. Minėtas prokuroras teismo prašė skirti N. Venckienei 2 mėn. suėmimo terminą, motyvuodamas tuo, kad Neringa Venckienė, neva, slapstėsi. Cituojame prokurorą: „Žmogus daugiau nei 6-eris metus slapstėsi. Manau, kad jis tai gali daryti ir toliau”. Norime priminti, kad prokuroras, kažkaip keistai vengdamas kaltinamosios Venckienės pavardės, kalba labai neaiškiai ir klaidindamas. Tyčia tai daro, ar tiesiog iš širdies virpėjimo jam taip išeina – čia jau kitas klausimas. Todėl reikėtų paaiškinimo. Neringa Venckienė iš Lietuvos išvyko 2013 m. balandyje, būdama LR Seimo nare („Drąsos kelias” frakcijos seniūne). Tik po jos visiškai legalaus išvykimo Seimas panaikino jos teisinę neliečiamybę. Iki 2014 m. birželio ji buvo LR seimo narė. Atvykusi į JAV, 2013 m. ji Jungtinių Valstijų paprašė politinio prieglobsčio dėl to, kad patiria politinį persekiojimą, kuris realiai prasidėjo 2011 m. gruodžio  mėnesį. 2018 m. vasario 22 d. Neringa Venckienė JAV valdžios pakviesta (gyvenamasis adresas buvo žinomas nuo pat jos atvykimo į Čikagą) pati atvyko į JAV tarnybą Čikagoje, kur Lietuvos prašymu, ji buvo suimta. Taigi, į Jungtines Valstijas Neringa Venckienė atvyko ir ten gyveno visiškai legaliai. Nuo atvykimo iki jos sulaikymo nuo 2013 m. balandžio iki 2018 m. vasario praėjo 4-eri metai ir 10 mėnesių. Visą kitą laiką nuo 2018 m. vasario iki 2019 m. lapkričio ji 1-erius metus ir 9 mėn. buvo nelaisvėje. Taigi, prokuroras klaidina, net buvimo Amerikos kalėjime metus vadindamas slapstymusi ir tokį argumentą išsakydamas teismui. O visi kiti dalykai ikiteisminiame tyrime visiškai įmanomi, kai asmuo yra laisvėje. Taigi, logiškiausias teismo sprendimas turėtų būti Neringos Venckienės išlaisvinimas teismo salėje. Šiandien 11 val.

Neringa Venckienė nuo 2019 m. lapkričio 6 d. vėlaus vakaro laikoma Kauno tardymo izoliatoriuje. 14 val. Ji buvo atskraidinta tiesioginiu  reisu iš Čikagos į Varšuvą. Vėliau automobiliu iš Varšuvos Ji buvo atvežta į Kauno tardymo izoliatorių, esantį Adomo Mickevičiaus g. 11. Lapkričio 8 d., penktadienio vakare, baigiasi jos suėmimo 48 valandoms  terminas, kuris skaičiojamas nuo Lietuvos-Lenkijos sienos kirtimo momento. lapkričio 7 d., ketvirtadienį, nenumatytu laiku Lietuvos prokurorai rengs dar vieną spaudos konferenciją, nes lapkričio 6 d. vakaro trumpa Lietuvos Generalinės prokuratūros spaudos konferencija atrodė daugiau nei absurdiška. Jiems, turbūt reikia kažkaip truks-pliš įtikinti Lietuvą, kad ši moteris, be jokios kaltės 20 mėnesių laikyta Amerikos kalėjime, turėtų būti laikoma suimta ir Lietuvoje. Tačiau, būtent suėmimo, nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai, ieškant bausmės pagal tuos keturis išlikusius kaltinimus Venckienės byloje. Be jokios abejonės, ir tie keturi kaltinimai, prasilenkia su sveiku protu.

Taigi, penktadienį lauksime Lietuvos teismo sprendimų. Netrukus pamatysime, kaip Lietuvos teismas, tikėtina, visiems matant ir girdint, bus sugalvojęs kažkokį „nusikaltimuką” priskirti buvusiai teisėjai. Tačiau, anot viešai vakar kalbančio advokato Valdemaro Bužinsko, kuris niekada nepasižymėjo simpatija Neringai Venckienei, nėra tokios kardomosios priemonės – suėmimas už tokius nusikaltimus, kuriais Prokūratūra kaltina Neringą Venckienę – „Drąsos kelias” politinės partijos lyderę.

O gal Lietuvos teismas šį penktadienį išleis ją į laisvę, belaukiant kitų teismo spektaklių Jos byloje?

Ar paliko teisėja Neringa Venckienė Lietuvoje savo mokinių teisės sistemoje, kurie priimtų sprendimą ir teisingą, ir teisėtą. Ar yra TOKIŲ teisėjų Lietuvoje?

Laukiame penktadienio!

Amerikiečiai 1970-ų lapkričio 23 d. atidavė sovietams disidentą Simą Kudirką, o 2019-ų lapkričio 5 d. susidorojimui atiduoda Neringą Venckienę :: 2019/11/05

Venckiene12

Papildyta 2019 11 06 14.53 val.:

Lėktuvas Čikaga – Varšuva, kuriuo sugrąžinama į Lietuvą buvusi LR Seimo narė Neringa Venckienė, lapkričio 6 d., šiandien, 14.48 val. nusileido Varšuvos Šopeno tarptautiniame oro uoste.

Papildyta 2019 11 06 14.08 val.:

Keleivinis lėktuvas, kuriuo iš JAV į Lietuvą skraidinama Neringa Venckienė, jau yra Lenkijos oro erdvėje

Papildyta 2019 11 06 10.00 val.:

6.41 val. šįryt iš Čikagos O’Hare ORD oro uosto Belgijos oro linijų lėktuvas (skrydis LOT4 https://flightaware.com/live/flight/LOT4) pakilo Varšuvos WAW Šopeno tarptautinio oro uosto link. 9.30 val. Lietuvos laiku lėktuvas, skraidinantis Neringą Venckienę, paliko Kanados salyno teritoriją ir per Atlantą skrenda Europos link. 15 val. lėktuvas nusileis Varšuvoje. Logiška, kad po poros valandų, skirtų išsilaipinimui ir persėdimui, konvojus į Vinių iš Varšuvos parskristų 18.20 val. Deja, atrodo, kad Lietuvos prokurorai bus pasirinkę kitą belaisvės atgabenimo būdą, jog Neringa Venckienė niekaip negalėtų kontaktuoti su žurnalistais. O gal atvirkščiai, pusę septynių vakaro Vilniaus uoro uoste jau knibždėte knibždės visokio plauko medijų atstovų.

Amerikiečiai 1970-ų lapkričio 23 d. atidavė sovietų susidorojimui lietuvį jūreivį Simą Kudirką (g. 1930 m.), o 2019-ų lapkričio 5 d., šiandien, susidorojimui atiduoda Neringą Venckienę.

Simas Kudirka, 40-metis žvejybinio laivo radistas, 1970-aisiais peršoko iš savo laivo į amerikiečių laivą ir paprašė politinio prieglobsčio. Bet Jungtinės Amerikos Valstijos savo pakrančių sargybos laive leido sovietų politrukams fiziškai sumušti Simą Kudirką , po to leido sovietams įsimesti jį atgal į žvejybinį laivą , užlaužus Simo rankas ir apkaltinus kriminaliniu nusikaltimu. Žvejybinio laivo ryšininką S. Kudirką JAV gėdingai išdavė sužvėrėjusiems sovietams. Kaip vėliau paaiškėjo – Jungtinės Valstijos oficialiai išdavė, pasirodo, savo pilietį. JAV pilietybė Kudirkai priklausė gimimu, kadangi jo mama buvo JAV pilietė. Po to išdavikiško Simo Kudirkos atidavimo sekė sovietų susidorojimas su šiuo drąsiu lietuvių jūreiviu. Sovietų teismas apkaltino jūreivį tėvynės – Sovietų Sąjungos (SS)- išdavimu ir nuteisė jį 10 metų kalėjimo. Per didžiulius vargus po 4-erių metų kalinimo Simas Kudirka sovietų buvo iškeistas į Amerikoje suimtus sovietų šnipus. Tai vienas iš gėdingiausių Jungtinių Amerikos Valstijų įvykių, kuris parodė, kad laisvę ir žmogaus teises gerbianti Amerika, deja, pasielgė išdavikiškai. Išmainydamos kudirką į Sovietų šnipus Valstijos ištaisė savo klaidą, tačiau nekaltam žmogui Simui Kudirkai tai kainavo keturis nelaisvės sovietiniuose lageriuose metus. Simas Kudirka, yra sulaukęs 89-erių metų, prieš eilę metų iš JAV grįžo į Lietuvą ir dabar gyvena Suvalkijoje.

Neringa Venckienė, legaliai išvykusi į JAV 2013 m. balandį, prašė Jungtines Amerikos Valstijas politinio prieglobsčio. Deja, vietoj prieglobsčio svarstymo ji su antrankiais išsiunčiama iš Valstijų. 1970-ųjų istorija kartojasi 2019-aisiais. JAV valdžia 2018 m. vasario 22 d. iki dabar nekaltą žmogų – Neringą Venckienę – išlaikė kalėjime 1-erius metus ir 8 mėnesius. Ir šiandien, lapkričio 5 d. atiduoda Ją nuteisti Lietuvos teismams, remiantis iš piršto laužtais Lietuvos prokuratūros kaltinimais.

Teisingumo absurdas!

Buvusi teisėja Neringa Venckienė jau ruošiama kelionei į Lietuvą. Apie tai ją informavo Čikagos kalėjimo, kuriame ji laikoma, viršininkas. Apie tai Ji pati informavo savo vienturtį sūnų Karolį Venckų.

Pačiomis artimiausiomis valandomis N. Venckienė jau turėtų būti nuvežta į oro uostą ir su Lietuvos kriminalinio biuro palyda išskraidinta iš Jungtinių Amerikos Valstijų į Lietuvą.

P.S. Neringa Venckienė, savo laiku, 2012-aisiais, iki paskutiniųjų saugojusi savo nužudyto brolio aštuoniametę dukrą Deimantę Kėdytę nuo ciniško valdžios smurto, moka aukščiausią meilės kainą. Ji, stovėjusi skriaudžiamo vaiko pusėje, moka savo laisve. Susidūrusi su melo ir tarpvalstybinio žmogiškumo išdavysčių mašina, Neringa Venckienė tampa jautrumo nuskriaustam žmogui simboliu.

Skaitykite išsamų Neringos Venckienės interviu – 2019 10 09.

Nuorodos į disidento Simo Kudirkos istoriją:

1) Simas Kudirka – sovietų nepavergtos Lietuvos simbolis Vakaruose

„Drarbininkų balsas” – 2019 m. lapkričio numeris. JAV Kongreso narys Krisas Smitas: „Aš griežtai prieštarauju antikorupcinės didvyrės Neringos Venckienės ekstradicijai”. :: 2019/10/30

Iš Klaipėdos m. informacinio leidinio „Darbininkų balsas”

JAV Kongreso narys Krisas Smitas (Chris Smith) išplatintame pranešime spaudai raginama Ilinojaus generalinį prokurorą įsikišti į procesą ir neleisti teisėjos Neringos Venckienės išduoti Lietuvai. Kongresmeno teigimu šioje byloje „vykdoma neteisybė”, ir Kongreso narys bijo, kad „ji vėl bus atakuota korumpuotos „teisingumo” sistemos Lietuvoje ir jos gyvybei gali kilti pavojus.”

Download (PDF, Unknown)

DARBININKŲ BALSAS 2019 m. lapkritis

JAV Kongreso narys: „Venckienė vėl bus atakuota korumpuotos „teisingumo” sistemos Lietuvoje”. :: 2019/10/24

kogres„Aš griežtai prieštarauju praėjusią savaitę paskelbtam ekstradicijos pranešimui, nukreiptam prieš Lietuvos kovos su prekyba žmonėmis ir antikorupcinę didvyrę Neringą Venckienę”, – teigia JAV Kongreso narys Krisas Smitas (Chris Smith) išplatintame pranešime spaudai.

Kongresmeno teigimu teisėja Neringa Venckienė „atskleidė prekybos žmonėmis tinklą Lietuvoje, kuriame dalyvavo Lietuvos vyriausybės pareigūnai, ir dėl to savo gimtojoje šalyje ji patyrė politinį persekiojimą”.

JAV politikas mano, jog Neringos Venckienės politinio prieglobsčio svarstymo atidėjimas iki 2022 metų „faktiškai atima galimybę parodyti prieglobsčio prašymo pagrįstumą”.

Pranešime taip pat raginama Ilinojaus generalinį prokurorą įsikišti į procesą ir neleisti teisėjos Venckienės išduoti Lietuvai.

Kongresmenas teigimu šioje byloje „vykdoma neteisybė”, ir Kongreso narys bijo, kad „ji vėl bus atakuota korumpuotos „teisingumo” sistemos Lietuvoje ir jos gyvybei gali kilti pavojus”.

ven

abi.lt

Šiandien vėl 17-a mėnesio diena. Praėjo 89 mėnesiai po valstybės smurto prieš 8-iametę Deimantę Kedytę. :: 2019/10/17

Deimantė Kedytė pagrobta 2012-ųjų gegužės 17 d.

Šiame vaizdo įraše matyti, kaip viskas vyko ir ką išgyveno mažoji Deimantė, suprasdama, kad Lietuvos grobikai atėjo būtent jos…, kad raudonai apsirengusi ragana, anot mergaitės, atėjo pagrobti, būtent jos.

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji su z

Karolio Venckaus kreipimasis dėl Neringos Venckienės palaikymo :: 2019/10/02

KarolisVenckusLaba diena visiems! Norėčiau paprašyti Jūsų, kurie planuojate dalyvauti protesto akcijose ir teismo posėdžiuose užpildyti šią trumpą kontaktinę formą: 

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScwe-y9ZZ3gmCmzt…/viewform…

Tai leis man su Jumis susisiekti ir informuoti apie įvykius susijusius su mano mama.

Ačiū Jums!

Karolis Venckus