Šiandien, 2022 m. sausio 17 d., sukanka 116 mėnesių nuo Deimantės Kedytės pagrobimo!

Niekas nepamiršta! Niekas!

Žiaurus Lietuvos valstybės smurtas, 202 m. gegužės 17 d. įvykdytas prieš 8-erių metų mergaitę Kauno rajone Garliavoje, nepamirštas. .Nepamirštas smurtas, kuris tą patį ankstų gegužės rytą buvo įvykdytas prieš kelias dešimtis pilietiškų niekuo nekaltų žmonių, vėliau tampytų ir tebetampomų po teismus, kuriuose skelbiami su sveiku protu prasilenkiantys sprendimai, jau net nebekalbant apie įstatymus. Vienas iš tokių teismo sprendimų yra byloje prieš mergaitę globojusią Jos tetą Neringą Venckienę. Panevėžio teismas priėmė sprendimą atbuline data įteisindamas N. Venckienės neteisėto suėmimo terminus Jungtinėse valstijose ir Lietuvoje diena į dieną, valanda į valandą.

2012-ųjų metų smurtas, t. y. fizinis vaiko pagrobimas su 240 uniformuotų, ginkluotų ir neuniformuotų Lietuvos pareigūnų pagalba, nepamirštas!

Nukentėjusioji, tėvo netekusioji Deimantė Kedytė, nuo to pavasario ryto dingo kaip į vandenį. Jau beveik 10 metų praėjo, bet Lietuvos valstybė tyli, nepateikdama jokios informacijos apie tai, kad mergaitė yra gyvųjų tarpe. Atsakingi pareigūnai slepiasi po liudininkų apsaugos programos paslapties skraiste. Priminsime, kad Deimantė Kedytė yra pedofilijos bylos pagrindinė liudininkė.

Net Laisvės premijos laureatei seseriai vienuolei ir disidentei Nijolei Sadūnaitei prieš 4-eris metus 2018 m. sausio 13 d. iškilmingoje kalboje iš Seimo tribūnos paprašius pateikti neginčijamus įrodymus apie tai, kad Deimantė Kedytė yra sveika ir gyva (beje, nenusižengiant liudininkų apsaugos įstatymui), nebuvo jokio atsakymo. Vienuolės klausimą ignoravo tuometinis Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Iš vienuolės kalbos pasišaipė tuometinis ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis, beje, tiesiogiai vadovavęs 2012-ųjų pagrobimui kaip Lietuvos Policijos generalinis komisaras. Nuo atsakymo gana gudriai išsisuko ir tuometinė Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė, leptelėjusi Laisvės premijos laureatei Nijolei Sadūnaitei, kad niekada nežinojusi, kur yra Deimantė Kedytė.

Priminsime, kad klausimas buvo ne „Kur?”, o „Ar gyva?”

Taigi, prisimindami įvykdytą neteisingumą, mes tebelaukiame atsakymo, kuris nėra atšauktas. Laisvės premijos laureatės N. Sadūnaitės klausimas tebegalioja. Ir užduoto klausimo „Ar gyva Deimantė Kedytė?” adresatai yra. Tiesiog, jie paveldėjo disidentės klausimą ir privalomą atsakymą į jį. Ir skamba klausimas, remiantis 2018 m. sausio 13-osios Nijolės Sadūnaitės kalba iš Seimo tribūnos, taip:

„Lietuvos Respublikos Prezidente, Gitanai Nausėda, ar dar gyva Deimantė Kedytė?

Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininke, Viktorija Čmilyte-Nielsen, ar dar gyva Deimantė Kedytė?

Lietuvos Respublikos Premjere, Ingrida Šimonyte, ar dar gyva Deimantė Kedytė?”

Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2

Comments are closed.