Mirė DK Klaipėdos skyriaus pirmininkas Edvardas Šalkauskas

Edvardas salkauskas 1952 11 18 - 2021 02 28 (2)2021 m. vasario 28 d. mirė „Drąsos kelias” politinės partijos Klaipėdos skyriaus pirmininkas Edvardas Šalkauskas (1952 11 18 – 2021 02 28).

A. a. Edvardas Šalkauskas eilę metų leido Klaipėdos miesto ir apskrities informacinį leidinį – laikraštį „Darbinkų balsas”

Reiškiame užuojautą velionio artimiesiems!

Informacija dėl atsisveikinimo ir laidotuvių bus papildyta

„Drąsos kelias” politinė partija

Comments are closed.