2019 m. gegužės 17 d., šį penktadienį, 12 val. Deimatės Kedytės pagrobimo minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje.

2012 05 17 Valiusaicio paskutinioji su z

 

Rytas 05 12

Kviečiame!

2019 m. gegužės 17 d., šį penktadienį, 12 val. Deimatės Kedytės pagrobimo minėjimas Klonio gatvėje Garliavoje, Kauno raj.

Prėjo 7-eri nežinios metai. Tie metai mums, kurie tebelaukiame, labai ilgi. Laukiame, pirmiausia, aiškių žinių apie prievarta Lietuvos valstybės pradangintą mūsų mylimą Deimantę. O antra, visi mes tebelaukiame teisingumo atstatymo. Būrys žmonių po 2012-ųjų gegužės 17-osios buvo teisiami. Jų buvo virš 30 žmonių. Vieniems vyko administracinės bylos. Žmonės, pareiškę tą žiaurų rytą savo pilietiškumą vien buvimu privataus namo privačiame kieme, buvo baudžiami labai didelėmis piniginėmis baudomis. Kita 17-os žmonių grupė buvo apkaltinti, taikant jiems baudžiamąją atsakomybę. O tada metų metai užtampyti po teismus, kur vieni teismai išteisino, o kiti, aukštesni teismai, vėl tyčiojosi iš tų nekaltų žmonių, uždėdami jiems jokios logikos neturinčias slibininio dudžio baudas.

Mes per 7-eris metus patyrėme eilę nesąžiningai keliamų kaltinimų, pagrįstų melu. Net ir dabar, po 7-erių metų, laukia teismo nuosprendžio grupė Klonio gatvės įvykių liudininkų, absurdiškai vadinamų „maištininkais”, Šiaulių apygardos teisme.

O artimiausi aštuoniametės Deimantės Kedytės artimieji? Tiek seneliai, tiek giminaičiai, net kaimynė nuteisti absoliučiai be jokio pagrindo, pritaikant ekonomiškai žlugdančias bausmes, kurias nepriklausomos Lietuvos prokuratūra su pasimėgavimu prašo iš teismų. Čia vertėtų prisiminti ir išskirtinės sąžinės gydytoją onkologę Laimą Bloznelytę-Plėšnienę, nuteistą milžiniška bauda už tiesos liudijimą.

Nekaltai apkaltinatas Drąsius Kedys. Absurdiškiausi kaltinimai Jo sesei Neringai Venckienei, Dar absurdiškesni kaltinimai Deimantės Kedytės garbingo amžiaus seneliams Vytautui ir Laimutei Kadžiams…

Taigi, tebelaukiame masinių reabilitacijų prieš eilę žmonių, kurių jau yra ir išėjusių į Amžinybės tolius. Todėl smurtininkų atgaila diena iš dienos darosi vis sunkesnė ir vis labiau vedanti į visišką pražūtį…

Susirinkime gegužės 17 d., šį penktadienį, 12 val., į Klonio g. 5, Garliavoje Kauno rajone kiemą vėl prisiminti tų dienų, kai Deimantė žaidė ir vakarais važinėdavo dviračiu po tą saugų kiemą ir labai aiškiai pasakyti, kad rinkimų karštligei vykstant, naujasis Lietuvos Respublikos Prezidentas šalia Prezidento regalijų nuo šių metų liepos 12 d. ant savo kaklo užsidės labai sunkų akmenį, kuriame neišdildomai įrėžti paskutinieji plėšiamo vaiko klyksmo žodžiai „Žmonės jūs, at ne žmonės!?” Tai atsakomybės už neapgintą, bejėgį našlaitį akmuo. Jo našta vis sunkės, jei į istorinį Laisvės premijos laureatės sesės vienuolės Nijolės Sadūnaitės klausimą, viešai iš LR Seimo tribūnos užduotą, apie Deimantės likimą taip ir nebus atsakyta.

Iki liepos 12-osios dar yra truputis laiko palengvinti to akmens naštą ir veikiančiajai Prezidentei…

Mes susirinksime.

„Drąsos kelias”

Comments are closed.