38-iems mėnesiams po smurto Garliavoje praėjus…

Monsinjoras ir Mergaitė 2012 gegužęLiepos 17 d. sukanka 1-eri metai po monsinjoro Alfonso Svarinsko (1925 – 2014) mirties. Monsinjoras idėjiškai rėmė „Drąsos kelio” partijos sąrašo žmones rinkimuose į Seimą 2012-aisiais. Pats asmeniškai buvo atvykęs į Garliavą susitikti su Drąsiaus Kedžio dukra Deimante, kurią Lietuvos valstbė jau daugiau nei 3 metai įkalino NEŽINIOJE, atimdama iš 8 metų vaiko artimus žmones.

Verta prisiminti aa. monsinjorą Alfonsą Svarinską – kunigą disidentą, kuris buvo visą savo gyvenimą nenuilstantis kovotojas už Evangeliją ir Tiesą. Jo nepalaužė net 21-eri įkalinimo metai ir ištrėmimas iš tėvynės. Net monsinjoro gimimo Dangui data buvo 17-oji (2014 07 17). Jis Dievo valia tapo žmogumi, kuris paženklino kiekvieno mėnesio 17-ą dieną, kurią geros valios žmonės renkasi atminti Vaiko ašaras ir klyksmą tam, kad tai niekada nebepasikartotų ir Deimantės ašaros anksčiau ar vėliau būtų nušluostytos…

Liepos 17–18 dienomis vyks mons. A. Svarinsko pirmųjų mirties metinių minėjimo renginiai.

Penktadienį, liepos 17-ąją, 12 val. prie partizanų atminimo akmens Lukiškių aikštėje garbingą Lietuvos nepriklausomos valstybės atkūrimo kovų dalyvį pagerbti rinksis Laisvės gynėjai. 18.30 val. Vilniaus Arkikatedroje vysk. emeritas Jonas Kauneckas aukos Monsinjoro pirmųjų mirties metinių šv. Mišias. Po jų 19.30 val. prie namo, kuriame buvo įsikūręs mons. A. Svarinskas, bus atidengta Jo atminimo lenta.

Šeštadienį, liepos 18 d., 11 val. Dukstynos kapinėse Ukmergės rajone bus pašventintas Monsinjoro kapo paminklas, 12 val. – mons. A. Svarinsko įkurtame Didžiosios kovos apygardos partizanų parke Kadrėnuose bus pašventintas Jo atminimo kryžius. Po 12.30 val.  aukojamų šv. Mišių įvyks iškilmingas mons. Alfonso Svarinsko pirmųjų mirties metinių minėjimas.

Comments are closed.