87-ą kartą minime gegužės 17-ąją, skaičiuodami mėnesius, kai, suėmus 36 nekaltus žmones, buvo pagrobta Deimantė Kedytė.

2012-05-17
87-ą kartą minimę 17-ą mėnesio dieną! 87-i mėnesiai, kai neteisybei ir melui nėra užkirstas kelias. Pagrobta 2012-aisiais gegužės 17 d. Deimantė Kedytė, 8-erių metų mergaitė, išdrįsusi kalbėti apie seksualinę skriaudą prieš ją. Įtakingas nusikaltimo pasaulis, pasitelkęs jėgą, pradangino šią mergaitę nežinioje. Aukščiausi Valstybės pareigūnai, egoistiškai susirūpinę tik savo karjeromis, tyli ir tyčiojasi iš kiekvieno, kas jiems užduoda klausimą „Ar dar gyva Deimantė?”

Tačiau ir toliau mes, geros valios žmonės, Deimantės gynėjai, visiems, nuskriaudusiems nekaltą Vaiką, visiems, tebeskriaudžiantiems nekaltus žmones,  kasdien užduosime tą patį klausimą „Ar dar gyva Deimantė?” Su tuo klausimu nusivesime kiekvieną, pravirkdžiusį šią Mergaitę ir į Dievo Teismą, kuriame nebebus vietos melo pergalei. Neatgailota nuodemė savaime neužsimiršta ir niekur nedingsta.

Comments are closed.