97-eri mėnesiai su tuo pačiu klausimu „Ar dar gyva Deimantė?”

2020 06 17 Ar gyva Deimante 97-eri mėnesiai su tuo pačiu klausimu „Ar dar gyva Deimantė?”

Su klausimu kurtiesiems rūmų ponams ir rūmų ponioms.
Rūmų ponios! ir rūmų ponai! nebūkite tokie garantuoti dėl dešinės pusės Paskutiniajame Teisme.

2020 06 17 Ar gyva Deimante 2 (2)

Comments are closed.