Akimirkos iš a.a. Tado Skučo (1976 – 2019) palydėjimo Jonučiuose lapkričio 17 d.

Akimirkos iš „Drąsos kelias” politinės partijos pirmininko pavaduotojos Audronės Skučienės sūnaus a.a.Tado Skučo palydėjimo lapkričio 17 d. Velionis palaidotas tose pačiose Jonučių kapinėse, kaip ir Jo pusbrolis a.a. Drąsius Kedys. Velionio pusserė Neringa Venckienė į pusbrolio laidotuves iš Kauno tardymo izoliatoriaus nebuvo išleista.

2019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 12

Tebūna Jo Amžinybė šviesi! Renaldo Ščiglinsko fotografijos.

2019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 012019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 12019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 22019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 52019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 62019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 72019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 82019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 92019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 102019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 112019 11 17 Tadas Skucas atsisveikiname 12

Comments are closed.