Birželio 14 d., praėjus 112 dienų po sulaikymo, JAV Čikagoje sprendžiamas Neringos Venckienės ekstradicijos klausimas.

Neringa_Venskiene101„Maitvanagiams, nekantriai laukiantiems N.Venckienės šermenų, dar teks pakentėti. Čikagos federalinis teismas suteikė politinei pabėgėlei galimybę pateikti papildomus dokumentus ir atidėjo jos ekstradiciją iki… birželio 14 dienos. Koks sutapimas lietuvei, sprendžiančiai savo gyvenimo ar mirties klausimą! Tikėsimės, kad ši diena visiems, vis dar tebetikintiems teisingumu, taps Vilties, o ne Gedulo diena” – prieš mėnesį laiko socialiniame tinkle rašė buvęs Seimo „Drąsos kelias” frakcijos narys žurnalistas Vytautas Matulevičius.

Taigi, šiandien, mūsų Tautai istoriškai skaudžią dieną, viliamės, kad Tiesa visuomet yra ta, kuri taria galutinį žodį.

O Neringos Venckienės sūnus Karolis Venckus, kuriam, birželio 20 d. sukanka 19 metų, prašo paramos šventame Jo Mamos apgynimo nuo neteisingumo reikale.

„Teisėjos Neringos Venckienės gynybai JAV skubiai reikalinga piniginė pagalba. Dideli darbai padaromi ne dideliais pinigais, bet mažomis aukomis. Ačiū kiekvienam ir už pačią mažiausią auką. Nesidrovėkite pervesti nors ir kelis eurus: tai ženklas, kuris duoda postūmį daugeliui geros valios žmonių, o mūsų visų pastanga – postūmiui apskritai Teisingumui Tėvynėje!” https://www.gofundme.com/neringa
Tai legali galimybė paremti N.Venckienės teisines išlaidas,” – toks kriepimasis platinamas politinės partijos „Drąsos kelias” FB paskyroje.

Niekada nelikime abejingi!

Comments are closed.