Persekiojamieji dėl teisybės turi naują užtarėją! Birželio 25 d. palaimintuoju paskelbtas arkivyskupas Teofilius Matulionis

Kanoninis-paveikslas-575x430Birželio 25 d. Vilniuje palaimintuoju paskelbtas arkivyskupas Teofilius Matulionis.

Birelio 14-oji bažnytiniame kalendoriuje yra paskirta šiam lietuvių tautos sūnui atminti.

„Tiek daug kartų pabuvojęs žmonių teismuose, nebijau Dievo teismo, nes tikiu jį būsiant ne tik teisingą, bet ir gailestingą.”-

rašė palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis (1873 06 22 – 1962 08 20).

Šiuos žodžius gali pilnai suprasti tik tas, kas prisilietė prie „Drąsos kelio” ištakų. Šis palaimintasis tikrai užtars persekiojamuosius dėl Tiesos.

Comments are closed.