Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė. Euras

DSC_9399a

Dr. Rūta Gajauskaitė, kriminologė

Jei litą prilyginti ekonomikos srity kaip Lietuvos vėliavą valstybingume, tai gautume, kad savo valstybės simbolį iškeitėme į Europos sąjunginį. Taigi, nacionaliniai ne tik jausmai, bet ir veiksmai pažeisti – juk pasaulis valdomas šiandien per valiutą – daugiausiai per dolerį. Ir valdoma ne ginku, o lanksčiomis finansinėmis priemonėmis iš kurių kelios jau mums žinomos – finansinės investicijos, kreditai, subsidijos. Ir ne iš pačios geriausios pusės tai sužinojome. Užtenka prisiminti butų kainų kilimo burbulą, jo sprogimo pasekmes ir krizę.

Kai žinai, kad doleris niekuo nepadengtas, o jo “produkavimu” užsiima  12 privačių JAV bankų, aišku darosi, kad “burbulus ir krizes” planuoja tik JAV turtuoliai-bankininkai.

ES, įsivedusi eurą lyg ir deda pastangas pabėgti nuo dolerio vergijos, bet… kodėl „euro negriebia” Anglija? Ir ne tik ji, o ir mūsų kaimynė Lenkija bei daugiau ES narių? Maža to – Anglija ruošiasi referendumui dėl išstojimo iš ES?!!

Tiek to su Anglijos priežastimis – doleriui euras dar ne konkurentas, bei Putino sukurta BRIKS sąjunga. Geriau pasiaiškinkime, kas gero-blogo Lietuvoje su euro įvedimu.

Pirma – jis įvestas be Tautos sutikimo. Referendumas nebuvo pravestas, taigi pažeista Konstitucija.  Ir dar prisidengiant ES sutartimi?!

Sutartyje nėra punkto apie euro įvedimą – taigi šis motyvas – grynas valdžios melas. Ir ne tik melas, bet ir Tautos teisės apribojimas.

Antra – teigiama, kad dabar nebereikės kaštuotis valiutos keitimui ir taip Lietuvos keliauninkams bus labai daug sutaupyta!!!

Žinant, kad į užsienius važinėja tik turtingieji, o 80 proc. Lietuvos gyventojų – ubagai, tai euro įvedimas lyg ir turtuolių naudai, tačiau tai dar ne viskas, nes valdžia tylutėliai nuslepia 8 milijardus, kuriuos reikėjo sumokėti ES į eurogarantinį fondą!!!

8 milijardai – tai ne tik krizinių nuoskaitų pilnas atsiskaitymas ir iškart, tai ir visų išmokų iš Biudžeto (pensijų, pašalpų, algų, sveikatos apsaugai ir švietimui) padvigubinamas!!! Tai yra ne 5 proc., o visu 100 proc. Ir visiems Lietuvos piliečiams, o ne vien „išrinktiesiems”.
Reiškia euro įvedimą savo dar didesniu skurdu apmokėjo Lietuvos ubagėliai. O valdžia pila per masinės informacijos priemones atvirą melą ir neraudonuoja…

Bet ko norėti – desovietizacijos tai nebuvo? Taigi, tie patys komunistėliai, kagėbistėliai ir rezervistukai, persikrikštiję į socdemus, konservatorius, liberalus ir toliau valdo. Ir ne tik valdo, bet demonstuoja Europos Sąjungai sovietinius metodus, kaip reikia “įveikti” krizes. Už ką – už „tą gerąją patirtį”– ir kas buvo apdovanoti ES?!! Taigi tie patys nedesovietizuoti kadrai, o kadrai lemia viską, kaip kad Leninas ir sakė.

Taigi, niekas į gerą nepasikeitė pabėgus iš vienos sąjungos (SSSR) ir įšokus į kitą ES. Ir vienoje, ir kitoje sąjungoje vienintelis siekis – valdžios centralizacija į vienas rankas, vadinant šį siekį tai socialistiniu centralizmu, tai demokratiniu ar liberalizmo vardu, ar net ir atviru globalizmu.

Aišku, šiam „kilniam” siekiui labai trukdo nacionalinių valstybių įpročių, tikėjimų ir saviraiškos įvairovė, todėl apjungti tai į vieną centrą betrukdančių centralizmui faktorių sunaikinimo – neįmanoma. Tam naudojamos įvairios priemonės, ideologija pradedant (vienas Dievas, internacionalizmas, fašizmas, terorizmas) ir politinėmis srovėmis smegenis plaunant (partijos, klubai, pliuralizmai ir t. t.) ir karais nebaigiant, kai nepasiseka „švelnesni” būdai.

Viena iš sėkmingiausių „švelniųjų” priemonių, taikomų Lietuvoje – tai emigracija, su visomis tik lietuviams taikomomis sankcijomis: antai, nuo sovietinių represijų pabėgusiems Lietuvos emigrantams nesuteikiama dviguba pilietybė, kas iškart kerta nepakeliamą smūgį per jų socialines garantijas grįžus. Jie praranda, ką užsidirbo juos priglaudusioje šalyje, bet tuo pačiu neberanda to, ką paliko bėgdami nuo sovietinės mirties. Jie paliekami ant „gryno ir šalto ledo”. Taip pristabdytas 700 000 emigrantų grįžimas į nepriklausomą Lietuvą. Ir grįžimas ne darbo rankų, o inteligentijos, kuri taptų rimtu konkurentu Lietuvoje valdymo srity. Todėl jiems buvo būtina užkirsti kelius grįžti Tėvynėn.

Kad dėl „naktinių sprendimų” Lietuvos jaunimas nedaužytų Seimui langų, buvo atimta dviguba pilietybė ir iš duoneliauti išvykusių į užsienį. Maža to, svarstoma, kaip apmokestinti tuos pinigėlius, siunčiamus Lietuvon, kad išgelbėti nuo bado likusius šeimos narius.

Tačiau, prezidentė pasiliko teisę į išimties tvarka suteikti pilietybes galimybę. Kaip ji šia galimybe naudojasi „griežtai ir teisingai”, žiniasklaida demonstruoja atvejus su sportininkais, bet nutyli, kad…

Kad Izraelio 4,5 tūkstančių piliečių turi ir antrąją – Lietuvos pilietybę. Taigi, tūkstančiams žydų suteikta privilegija, kai tikriesiems lietuviams atimama jų prigimtinė teisė!!! Taip kaip prigimtinė teisė buvo atimta iš palestiniečių, vienintelio JAV balso persvara, sprendžiant Palestinos valstybingumo klausimą.

Labai akivaizdus Palestinos sindromo įgyvendinimo Lietuvoje įteisinimas, suteikiant dvigubą pilietybę ir tik išimtinai izraeliečiams, tuo suteikiant jiems galimybę “peršokti” per visus žemės pardavimo saugiklius ir taip „nusipirkti” žemę Izraelio filialui Lietuvoje.  Lietuvių emigracijoje jau yra apie 1,5 milijono (700 000 pokario bėglių ir antra tiek – dabartinių duoneliautojų), taigi Tėvynėje beliko 2 milijonai. Ištuštėję kaimai bus už centukus nupirkti žydų naujakuriams, kuriems JAV bankininkai kaip mat „pametės” neatlygintiną paramą Europos vidury įkurti „litvakų” valstybę.

Pirmieji žingsniai jau padaryti – Lietuvos pasuose nebeliko tautybės, įrašyta tik pilietybė. Taigi tautybės įrodymas belieka tik veidas, bet ir šiam atvejui pasiruoštas priešnuodis – kaltinimas semitizmu! O turint omeny sėkmingą žydšaudžio etiketės lietuviams propaguotą visame pasaulyje, ir visiška Lietuvių tautos „pasaulio teisuolio” garbės nutylėjimą (ačiū E. Zingeriui), tai antisemitizmas, supintas su mažumų įstatymu , bus daug efektyvesnis už teroristo vardą.

Taigi, Lietuvoje bus įgyvendintas, pagerintas bei patobulintas Palestinos variantas, sunaikinant nacionalinę valstybę ir įsitvirtinant atėjūnus.
Juk nuo mažiuko upeliuko prasideda ir didžiosios upės. O Lietuvoje – ypač palankios sąlygos – aplinkui nėra daugiamilijoninės arabiškų valstybių apsupties, taigi agresyvaus jėgos faktoriaus kaip ir nėra. Tuo tarpu 600 metų ramaus žydų gyvenimo Lietuvoje sudaro labai geras prielaidas ant tų tradicinių tolerancijų lietuvių tautoje įvykdyti sekantį eksperimentą – ir vėlei sumažinti jų skaičių perpus.

Būtina paviešinti bent 3 tuos „minkštus” lietuvių tautos naikinimo būdus, kurie prieš kelis metus jau buvo svarstyti ir atmesti, tačiau šiandien valdžios atvirais veidais aiškinami kaip savaime suprantami lyg ir išdiskutuoti ir visiems priimtini, todėl jau įteisinami!

Tai dirbtino apvaisinimo įgyvendinimas, abortų ir eutonazijos įteisinimas.

Prisidengiant labai humaniškais tikslais – pagalba nevaisingoms šeimoms, – sveikatos apsaugos ministrė R. Šalaševičiūtė jau viešai per TV paskelbė apie 800 000 (beveik milijardo!) išskyrimą iš Biudžeto šiam reikalui. Kai tuo tarpu neatstatomos krizinės nuoskaitos, nedidinamos algos, pensijos ir trūksta lėšų vaikų gydymui, kurios renkamos iš piliečių per labdaros akcijas! ! !

Pasibaisėtina agitacija per TV vykdoma – duoti kraują nemokamai ir daug, kai tuo tarpu tauta dar neužmiršo išryškėjusios milijoninės aferos Kraujo centre!!! Ir aferos be teisingos pabaigos. ..

Grįžtant prie dirbtinio apvaisinimo, jo sėkmingumas visame pasaulyje tesiekia 2 proc. !!! Ir tie 2 proc.  vaikučių labai pažeidžiami.

Tuo tarpu tuos pačius  800 000 Biudžeto lėšų perkėlus į pagalbą šeimai sritį, būtų 100 proc. gimstamumo padidėjimas ir sveikų vaikų, bei darbingos naujos kartos.

Visam pasaulyje tai žinoma ir R. Šaleševičiūtei žinoma taip pat. Tačiau valdžia ignoruoja šiuos faktus, nes dirbtinis apvaisinimas dar vienas „klondaikas”, kurio jokia STT neišaiškins. 2 proc. ir lieka tik 2 procentais visų 800 000 investicijų rentabilumo, o kur dingsta 98 proc. lėšų niekas nepajėgs išsiaiškinti…

Tai vieną „priedanginę” sveikatos apsaugos ministerijos “misiją” išsiryškinome.

Antroji Tautos naikinimo priemonė – abortai. Jų įteisinimas lygiai priešingas dirbtino apvaisinimo akcijai. Tai kam vieniem dėl 2 proc. tikimybės pastoti aukoti iš Biudžeto 800 000, kai kiti be vargo pastojantys – atsikaro normalaus kūdikio? Kodėl tuos 800 000 nepaskirti šeimai normalų vaiką auginti arba įtėviams – norintiems įsivaikinti tą patį, bet normalų vaikelį?!!

Tai ne – viena ranka vos ne milijardas skiriamas abejotinam dirbtiniam apvaisinimui, o kita ranka leidžiama daryt abortus.

Tai akivaizdi Tautos naikinimo politika dar ir už šį genocidą paimant pinigus iš tautos Biudžeto.

Ir trečioji „švelni” Tautos naikinimo priemonė – eutanazija. Ir šioje srityje Lietuva „veržiasi” į pirmaujančias vietas viso pasaulio fone. Gaila tik, kad blogose, o ne gerose srityse pirmaujančias… Na, esame labiausiai girtuokliaujantys, daugiausiai nelegalių narkotikų laboratorijų gamintojai ir produkcijos pervežėjai, didžiausi savižudžiai ir žmogžudžiai. Bet tai dar įstatymų draudžiami dalykai.

Tačiau eutanazija – tai jau legalizuota ir specializuota žmogžudystė.

Žinant, kad neįvykdyta desovietizacija, paliko tuos pačius kadrus visose šarnyrinėse visuomeninio gyvenimo srityse – eutanazijos legalizavimo pasekmių grandinėlė šiai dienai nusidriekia iki fantastinio geopolitinio lygio.

Juk sovietinės psichiatrijos neišnaikinome, tai netgi čia vienur, ar kitur išlenda jos nagai ir ragai.  Eutanazijos legalizavimas praktiškai panaikina visą sveikatos apsaugos sistemos tiek politiką, tiek nuskurdintą praktiką, todėl vertėtų pagalvoti apie šios ministerijos pavadinimo pakeitimą į daug teisingesnį. Na, tuo pačiu ir dar Hipokrato priesaiką pakeisti į labiau globalizmui palankesnę.

Nenustebkite – juk seniai skraido informacija, kad žmonijos populiacija viršijo Žemės galimybes ją išmaitinti? O kur dar gandai apie dirbtinas epidemijas, ligas ir vaistų dvigubai didesnę žalą nei gydymą?

Šios kuklios 3 Naujametinės naujienos, tai tik trupinėliai valdomo pasaulio galingųjų plano globalizuoti valdžios struktūras ir sinchronizuoti gyventojų elgesio modeliu, dalis. Tačiau tie Žemės mastu “trupinėliai”, mažutėje Lietuvoje tampa „drambliais”, reikšmingais Tautos išlikimui. Tautos, kuri atlaikė sovietizmo eksperimentą ir ne tik nežuvo, bet dar ir pasaulyje buvo tiek informacijos skelbėja (Katalikų kronika), tiek piliečių taikių akcijų (Baltijos kelias) akcijų srity pavyzdinė, tiek ir jėgos panaudojimo (partizanų kovos) fronte nepralenkiami.

O tai rimtas trukdys globalaus valdymo centrui priversti paklusti žmoniją kai toks mažas lopinėlis (Lietuva) čirškinasi ant visos planetos. Net jos paskelbimas „blogio centru – žydšaudžiais” nepakenkė jos įvaizdžiui. Taigi, belieka vienintelė išeitis – lietuvius sunaikinti.

Blogiausia, kad nedesovietizuoti kadrai išliko, o kolaborantams visai nesvarbu kam (Rytam ar Vakaram) išduoti Tėvynę. Juo labiau, kad tie išdavikai, dažniausiai dargi ne lietuviškos kilmės: Landsbergiu pradedant ir Polikarpovna nebaigiant. Ir kiekgi jų, pasislėpusių po svetimom pavardėm ir vardais, Lietuvoje?

Nesunku suskaičiuoti – jie visi valdžioje.

Daug sunkiau atsirinkti – kas toje valdžioje tikri lietuviai ir dirba Lietuvos labui, tai ir lieka vienintelis kriterijus grūdus atskirti nuo pelų – darbas.

Juk darbais, o ne žodžiais mes Tėvynę mylim?

Comments are closed.