„Drąsos kelias” atstovas nebuvo įleistas į Kauno apylinkės teismo kiemą, skelbiant 2 mėnesių suėmimo nuosprendį Neringai Venckienei!

Teismo rumai Kaune 2

Lapkričio 8 d., penktadienį, į Kauno apylinkės teismo rūmus buvo atvežta Lietuvos kalinė Nr.1 buvusi teisėja ir LR Seimo narė Neringa Venckienė. Tam, kad išgirstų teisėjo nuosprendį dėl kardomosios priemonės. Ginkluoti ir viskam paruošti gausūs policijos ekipažai šeimininkavo gatvėje prie Kauno apylinkės teismo rūmų.

Teismas, deja, aklai įvykdė tai, ko vakar, lapkričio 7 d., prašė prokuroras Darius Jakutis. Nuosprendis -2 mėnesiai suėmimo! Teismas net nepasivargino aiškintis, ar tikrai Neringa Venckienė slapstėsi, anot to paties prokuroro D. Jakučio virš šešerių metų. Nes, būtent, toks buvo oficialus prokuratūros motyvas, prašant suėmimo dar 2 mėnesiams. Teismui buvo ne motais, kad į tą slapstymosi argumentą jis įskaičiavo ir 21 mėnesį Čikagos izoliatoriuhe, kuriame tų pačių Lietuvos prokurorų prašymu, amerikiečiai laikė suėmę Neringą Venckienę, Jungtinėms Valstijoms neprasikaltusią absoliučiai niekuo.

Neringos Venckienės suėmimo terminas pasibaigs 2020 m. sausio 6 d.

Beje, prokuroras Darius Jakutis „gudriai” išsisukinėjo nuo klausimo, kodėl JAV teisingumo departamentas ekstradiciją leido tik dėl keturių veikų. Kur pradingo dar virš 30 Lietuvos prokurorų surašytų kaltinimų? Taigi, prokuroras sako, kad „to klauskite pas amerikiečius”. O tikrąjį atsakymą galima tiesiog nujausti, nes JAV teisingumo departamentas atmetė virš 30 suklastotų kaltinimų Neringai Venckienei. Kaltinimų, kuriuos ekstradicijos prašyme pasirašė pats Lietuvos generalinis prokuroras. Prokurorai maivosi, kad girdi, čia skirtingos teisinės sistemos. Amerikos ir Lietuvos. Todėl taip ir yra. Ne. Ne sistemos skirtingos. Tai nereiškia, kad Lietuvoje vienas dalykas yra nusikaltimas, o, matai, Amerikoje tas pats dalykas jau ne nusikaltimas.

Kokią išvadą galima daryti? Tiesiog matematinę: iš devynių dalių kaltinimų, Lietuvos prokuratūros pateiktų Neringai Venckienei, aštuonios dalys kaltinimų yra jau įrodytai melagingos. like kaltinamajame akte tik 4-os dalys iš 39-ių. Beje, tas keturias kaltinimo dalis, kaip šiandien spaudos konferensijoje aiškino prokuroras D. Jakutis, galima būtų suglaudinti į du epizodus.  Vienas epizodas: neva, nevykdė teismo sprendimo. O kitas – neva, spardėsi (kaži kažkada Gen. prokuroras Darius Valys taip komentavo 2012-ųjų gegužės 17 d. ankstyvo ryto Neringos Venckienės „nusikaltimus”), kumščiavosi su imtyniniku, atliekančiu grubius vaiko atplėšimo veiksmus ir prieštaravo raudonai moteriškei – antstolei.

Beje, atvykus į Kauno teismo rūmų kiemą konvojui, lydinčiam suimtąją Neringą Venckienę, „Drąsos kelias” politinės partijos žurnalistas nebuvo įleistas  į Teismo rūmų kiemą, net pateikus darbo pažymėjimą. „Drąsos kelias” atstovas policijos konvojaus pareigūnų buvo fiziškai atskirtas iš žurnalistų minios ir išstumtas už masyvių teismo kiemo vartų. Matyt, jis buvo ne „tas”. Būtų nufilmavęs ne „tai, kas reikia”. Įrašęs ne „tai, ką reikia” išgirsti patiklioms eilinio lietuvio ausims…

Ir tai vyksta laisvoje Lietuvoje, kuri jau skaičiuoja 30-uosius metus nuo savo nepriklausomybės. Nepriklausomybės nuo ko?!

Comments are closed.