„Drąsos kelias” politinė partija šaukia suvažiavimą šiandien, kovo 7 d., Kaune

DK-zenklas-1„Drąsos kelias”  politinė partija šaukia delegatų suvažiavimą. Suvažiavimas  vyks  šiandien, 2015 m. kovo 7 d., šeštadienį, 12:00 val., Kaune.
Adresas: Mickevičiaus g. 28, Kaunas, viešbučio „Daniela” 1-o aukšto salėje.

Išrinktų ir patvirtintų „Drąsos kelias” politinės partijos delegatų dalyvavimas suvažiavime privalomas.

 

Deleguotų atstovų suvažiavimo 2015-03-07 dieną Koordinacinės tarybos patvirtinta patikslinta darbotvarkė:
1. Dėl politinės partijos „Drąsos kelias” ūkinės-finansinės veiklos už 2014 m. ataskaitų patvirtinimo.
2. „Drąsos kelias” politinės partijos pirmininko rinkimai.
3. Koordinacinės tarybos naujų narių rinkimas pasitraukus iš koordinacinės tarybos esamiems nariams.
4. Dėl politinės partijos „Drąsos kelias” koreguotų įstatų redakcijos patvirtinimo.
5. Kiti klausimai.

Comments are closed.