„Drąsos kelias” politinės partijos Marijamp[olės skyriaus narių dėmesiui!

DK-Violetinis_Pv.png-1„Drąsos kelias” politinės partijos Marijamp[olės skyriaus narių dėmesiui!
Remiantis „Drąsos kelias” politinės partijos Marijampolės skyriaus nuostatų 4 skr. 4.1p. 2018 m. lapkričio 28 d. (trečiadienį) 13:00 val. šaukiamas pakartotinis visuotinas skyriaus narių susirinkimas, adresu: Kęstučio g. 91, Kaunas.
DARBOTVARKĖ:
1. 2017 m. skyriaus veiklos ataskaita.
2. Delegatų į „Drąsos kelias” politinės partijos suvažiavimą 2018m. rinkimas ir tvirtinimas.
3. Kiti klausimai.

„Drąsos kelias” politinės partijos Marijampolės skyriaus pirmininkas
E. Limantas tel. 867005563

Comments are closed.