„Drąsos kelias” politinės partijos Prienų raj. skyriaus narių dėmesiui!

DK-Violetinis_Pv.png-1„Drąsos kelias” politinės partijos Prienų raj. skyriaus narių dėmesiui!
Vadovaujantis „Drąsos kelias” politinės partijos Prienų rajono skyriaus nuostatų 4 skr. 4.1 p., šaukiamas 2018 m. lapkričio 28 d. (trečiadienį) 13:00 val. šaukiamas pakartotinis visuotinas skyriaus narių susirinkimas, adresu: Kęstučio g. 91, Kaunas.
DARBOTVARKĖ:
1. Skyriaus veiklos ataskaita už 2017 m..
2. Delegatų į 2018 m. „Drąsos kelias” politinės partijos suvažiavimą rinkimas ir tvirtinimas.
3. Kiti klausimai.

„Drąsos kelias” politinės partijos Prienų rajono skyriaus pirmininkė
J. Gaučienė tel. 867005563

Comments are closed.