Lapkričio 25 d., sekmadienį, 13 val., Nepriklausomybės aikštėje Vilniuje, vyks mitingas „STOP nepagrįstam vaikų paėmimui ir Barnevernet principams Lietuvoje”.

46787323_2228546837424269_5578918949908643840_nKviečiame visus neabejingus, kurie galite dalyvauti

Tai mitingas ne tik prieš vaikų atiminėjimą dėl menkniekių, už šeimos stiprinimą ir realią pagalbą šeimoms. 
Tai mitingas už tikrąją demokratiją, prieš nepaliaujamą kišimąsi į privatų šeimos gyvenimą, už valstybės ateitį. 
Sekmadienį, lapkričio 25 d. 13.00 vaL. Vilniuje, prie Seimo. Leidimas mitingui yra gautas. 
Mitingas “STOP NEPAGRĮSTAM VAIKŲ PAĖMIMUI IR BARNEVERNET PRINCIPAMS LIETUVOJE”

Mitingą organizuoja susirūpinusios Mamos ir neabejingi Tėvai, atsižvelgdami į pastarųjų savaičių įvykius ir matydami, kad naujasis Vaikų Teisių Apsaugos įstatymas veikia ne Šeimų naudai.

- Reikalaujame kad LR Seimo Pirmininkas Viktoras Pranckietis, ypatingos skubos tvarka per šią Seimo sesiją, inicijuotų šio įstatymo ir su juo susijusių įstatyminių aktų pateikimą, svarstymą ir priėmimą.
- Pripažįstame, kad smurto problema Lietuvos visuomenėje yra aktuali, tačiau vaikai iš Šeimos turi būti paimami tik kritiniais atvejais, t.y. tik, kai iškyla realus pavojus jų sveikatai ir gyvybei. 
- Įpareigojame Socialinės apsaugos ir darbo ministrą Liną Kukuraitį, skubos tvarka atšaukti su ES teise ir JT Vaiko teisių konvencija nesuderinamus jo pasirašytus poįstatyminius aktus arba juos esmingai pakeisti, kad būtų užtikrinta vaiko teisė gyventi kartu su Tėvais Šeimoje. 
- Atsižvelgiant į socialinės atskirties Lietuvoje dydį – Šeimoms ir Vaikams pirmiausiai privalo būti teikiama įvairialypė pagalba, o ne taikoma kraštutinė sankcija – vaiko paėmimas iš Šeimos. Tikimės, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Seimas užtikrins įstatyminę Šeimos apsaugą ir įstatymų laikymąsi šeimų atžvilgiu. 
- Laukiame Seimo veiksmų dėl Dovilės Šakalienės apkaltos peticijos, kurią pasirašė daugiau nei 39000 piliečių.

Mitingo teminė atributika – raudoni balionai ir vėliavos perrištos geltonais kaspinais.

Dar kartą primename, kad mitingas yra taikus. Nepritariame jokiai smurto ar agresijos formai. 
Susitiksime – Algimantas Rusteika
Viktoras Jašinskas
Kauno forumo koordinatoriai

Comments are closed.