LR SEIMO FRAKCIJOS „DRĄSOS KELIAS“ PAREIŠKIMAS

LR_Seimas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO FRAKCIJOS „DRĄSOS KELIAS“ PAREIŠKIMAS
2013 m. spalio 08 d.

Mes, LR Seimo frakcijos „Drąsos kelias“ nariai, pritariame reikalavimui paskelbti privalomąjį referendumą dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo, kuriuo siekiama:
- sumažinti referendumui skelbti reikalingą piliečių parašų kiekį iki 100 tūkstančių;
- įtvirtinti nuostatą, kad referendumu priimti sprendimai gali būti kečiami tik referendumu;
- atstatyti 1992 m. redakcijos (veikusios iki 2003 m.) LR Konstitucijos 47 straipsnyje buvusį sakinį „Žemė, vidaus vandenys, miškai, parkai nuosavybės teise gali priklausyti tik Lietuvos Respublikos piliečiams ir valstybei“;
- įtvirtinti nuostatą, kad valstybinės ir bendruomeninės reikšmės gamtos išteklių išgavimo ir naudojimo klausimai sprendžiami tik referendumu.
Kviečiame visus „Drąsos kelio“ partijos narius, jos rėmėjus ir mūsų rinkėjus pasirašyti Vyriausios rinkimų komisijos išduotuose piliečių parašų rinkimo lapuose ir aktyviai dalyvauti savanoriais parašų rinkimo akcijose.
Šio Lietuvos Respublikos Konstitucijos 9, 47 ir 147 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto savalaikiškumą ir svarbą žymi nepriklausomai ir lygiagrečiai LR Seimo narių grupių iniciatyva LR Seimo svarstymui teikiamos LR Konstitucijos pataisos atskiromis redakcijomis tais pačiais klausimais.
Mes pritariame Referendumo iniciatyvinės grupės teikiamam kompleksiniam LR Konstitucijos straipsnių pakeitimo įstatymo projektui.
Lietuvos Respublikos Seimo frakcijos „Drąsos kelias“ nariai:
Algirdas Vaclovas PATACKAS
Aurelija STANCIKIENĖ
Vytautas Antanas MATULEVIČIUS
Jonas VARKALA
Valdas VASILIAUSKAS
Povilas GYLYS

 

P.S. DK partijos būstinėje Kaune, Kęstučio g. 54 – 5, II aukšte, galima pasirašyti dėl referendumo. Norint pasirašyti būtina turėti su savimi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą: asmens identifikavimo kortelę arba pasą. Esate laukiami ofiso darbo metu nuo 10 val iki 16 val. Visa korespondencija siunčiama į partijos „Drąsos kelias” būstinę adresu: Kęstučio 54 – 4, Kaunas, arba į elektroninį paštą: drasos.kelias@gmail.com

Comments are closed.