Naujausios žinos! JAV kongresmenas Chris’as Smith’as pateikė įstatymo pataisas atleisti Neringą Venckienę nuo ekstradicijos.

Smithcongress.gov/

https://chrissmith.house.gov/
laisvaslaikrastis.lt

kaunodiena.lt

155 Kongresas
2D Sesija
A. R. 6218

Dėl teisėjos Neringos Venckienės atleidimo, kurios nori Lietuvos valdžia dėl kaltinimų, susijusių su jos kova dėl teisingumo prieš Lietuvos pareigūnus, kaltinamus jos jaunos dukterėčios seksualiniu išnaudojimu.

ATSTOVŲ RŪMUOSE

Ponas Smitas iš Naujojo Džersio pristatė šį įstatymo projektą; kuris buvo paskirtas teisės komitetui, 2018 m. birželio 25 dieną.

ĮSTATYMO PROJEKTAS
Dėl teisėjos Neringos Venckienės atleidimo, kurios nori Lietuvos valdžia dėl kaltinimų susijusių so jos kova dėl teisingumo prieš Lietuvos pareigūnus kaltinamus jos jaunos dukterėčios seksualiniu išnaudojimu.
Tai turi būti priimta Jungtinių Amerikos Valstijų Kongreso asamblėjoje -  Senate ir Atstovų Rūmuose

1. SKYRIUS. TRUMPAS PAVADINIMAS

Šitas įstatymas gali būti cituojamas kaip „Leisti Teisėjai Venckienei Apsiginti Teisme”.

 2. SKYRIUS. IŠVADOS.

(1) Teisėja Neringa Venckienė pabėgo į Jungtines Valstijas 2013 metais ir pasiprašė politinio prieglobsčio po 5 metų kovos Lietuvoje, kad užtikrinti teisingumą jos 4 metų dukterėčiai, Deimantei Kedytei, kuri pranešė, kad buvo seksualiai išnaudota Lietuvos valdžios astovų kol buvo motinos globoje.

(2) Deimantės Kedytės pareiškimai apie seksualinį tvirkinimą buvo įvertinti teismo paskirtų psichologų ir psichiatrų kurie nustatė juos patikimais.

(3) Deimantė Kedytė seksualiniu tvirkinimu apkaltino Seimo Pirmininko padėjėją ir teisėją, abu buvo motinos draugai.

(4) Teisėja Venckienė ir Deimantės Kedytės tėvas kreipėsi į teisėtvarkos institucijas ir teismus, prašydami piino Deimantės liudijimų tyrimo prieš įvardintus asmenis, bet manė, kad tyrimas yra aplaidus.

(5) Lietuvos parlamentas (teisės ir teisingumo komitetai) 2010 metais pateikė išvadą kuri įvardijo Deimantės Kedytės seksualinio išnaudojimo tyrimą kaip aplaidų ir nustatė, kad aplaidumas kompromitavo bylą prieš valstybės pareigūnus.

(6) Po Deimantės Kedytės tėvo dingimo 2009  metais, teisėjai Venckienei buvo paskirta Deimantės globa.

(7) Kaltinimai nebuvo pareikšti Deimantės Kedytės motinai, nors Vilniaus Apylinkės Teismas, 2009  metų spalio mėnesį nustatė, jog yra pakankamai įrodymų tai padaryti.

(8) 2011 metų gruodį, teisėjai Venckienei buvo įsakyta perduoti Deimantę Kedytę, tuo metu 7 metų amžiaus, atgal motinai, bet Deimantė atsisakė grįžti pas motiną, nurodant baimę dėl seksualinio išnaudojimo.

(9) Šimtai Lietuvių budėjo prie teisėjos Venckienės namų, kad sustabdyti Lietuvos valdžios bandymą paimti Deimantę Kedytę.

(10) 2012 metų gegužę, Lietuvos valdžia atsiuntė daugiau negu 200 policijos pareigūnų paimti Deimantę Kedytė iš teisėjos Venckienės jėga.

(11) Deimantė Kedytė įsikabino į teisėjos Venckienės kaklą, buvo atplėšta nuo jos, buvo išnešta klykianti, iš visiškai pradingo iš viešosios erdvės paskutinius 6 metus.

(12) Lietuvos valdžios veiksmai susilaukė protestų prieš Lietuvos valdžią Lietuvoje, taip pat prie daugelio Lietuvos ambasadų užsienyje, taip pat Jungtinėse Amerikos Valstijose kai Lietuvos Presidentė dalyvavo NATO susitikime Čikagoje, 2012 metų gegužę.

(13) Teisėja Venckienė išleido knygą pavadinta Drąsos Keliu ,2012 metais, apie Deimantės Kedytės istoriją ir Lietuvos nesugebėjimą tinkamai ištirti ir kaltinti valdžios pareigūnus.

(14) „Drąsos Kelias” tapo naujos anti-korupcinės, anti-pedofilinės partijos Lietuvoje pavadinimu, kuri išrinko teisėja Venckienę į Lietuvos parlamentą 2012 metais.

(15) Po to kai teisėja Venckienė sulaukė grasinimų, patyrė ką ji mano kaip pasikėsinimą į jos gyvybę po susitikimo su rinkėjais, ir po to kai Lietuvos valdžia panaikino jos parlamentinį imunitetą, 2013 metais ji pasiprašė politinio prieglobsčio Jungtinėse Valstijose.

(16) Lietuvos valdžia sistemiškai teisė už „neteisingus parodymus” ir kitus nusikaltimus – žurnalistus, medicinos profesonalią, Deimantės Kedytės senelius, teisėjos Venckienės kaimynę, žmones kurie dalyvavo protesto akcijose, ir daug kitų žmonių kurie pateikė įrodymus dėl Deimantės Kedytės išnaudojimo ir kurie priešinosi jos smurtiniam paėmimui iš teisėjos Venckienės.

(17) Lietuva pateikė daugiau negu 35 kaltinimus prieš teisėją Venckienę, tarp kurių yra kaltinimai dėl krepimosi į Lietuvos teismus ir Vaiko Teisių Atstovus mergaitės vardu, tyrimo kritikavimą žurnalistams, seksualinio tvirkinimo apibūdinimą ir įvardinimą valdžios pareigūnų savo knygoje, dalyvavimą „neleistinuose protestuose”, „teismo pažeminimą”, valstybės himno išniekinimą, savo pačios tyrimo vykdymą, atsisakymą perduoti Deimantę kaltinamai motinai, pareigūno sužeidimą, spyrimą Deimantės motinai kai ji bandė paimti Deimantę.

(18) Ekstradicijos sutartis pasirašyta tarp Jungtinių Valstijų ir Lietuvos Respublikos 2001 metų spalio 23 dieną, neleidžia teisėjai Venckienei priduoti priešingus įrodymus dėl Lietuvos kaltinimų Jungtinių Valstijų teisme, ar argumentuoti politinį motyvą.

(19) 2018 metų balandį, Jungtinių Valstijų teisėjas, patvirtino ekstradiciją teisėjai Venckienei dėl to, kad ji trukdė anststolio veiklai, nevykdė teismo sprendimo, sukėlė fizinį skausmą, ir pasipriešino policijos pareigūnui – visi kaltinimai susija su Deimantės Kedytės paėmimu iš teisėjos Venckienės namų ir atidavimu kaltinamai motinai.

(20) Buvę politiniai kaliniai, taip pat dabartiniai ir buvę Lietuvos valdžios atstovai rašė Jungtinių Valstijų valdžiai, įspėdami, kad Lietuvos valdžios kaltinimai prieš teisėją Venckienę yra politiškai motyvuoti.

(21) Lietuvos Aukščiausio Teismo Pirmininkas Gintaras Kryževicius  buvo užfiksuotas viešai sakantis, kad teisėja Venckienė „yra pūlinys teisinėje ir pūlinys politinėje sistemoje” ir „visos valstybės bėda”.

(22) Švedija, Airija, Šiaurės Airija, Danija, Malta, Ukraina, ir Rusija atsisakė išduoti asmenis į Lietuvą.

(23) Teisėja Venckienė gali pateikti įrodymus dėl politinių motyvų Lietuvos kaltinimuose prieš ją, prieš imigracijos teisėją jeigu ji bus atleista nuo ekstradicijos sutarties ir bus leista tęsti politinio prieglobsčio bylą, pateiktą 2013 metais ir nustatytą svarstymą 2019 m. liepos mėn..

3. SKYRIUS. ATLEIDIMAS NUO EKSTRADICIJOS SUTARTIES TARP JUNGTINIŲ AMERIKOS VALSTIJŲ IR LIETUVOS RESPUBLIKOS.

(a) APSKRITAI -  Nepaisant jokių kitų teisės nuostatų, teisėja Neringa Venckienė turi būti atleista nuo ekstradicijos, iš Ekstradicijos Sutarties Tarp Jungtinių Amerikos Valstijų Valžios ir Lietuvos Respublikos Valžios, pasirašytą Vilniuje 2001 m. spalio 23 d. ir patvirtintą 2003 m. kovo 31 d. (patvirtintą protokolo dėl prašymo dėl susitarimo dėl ekstradicijos tarp Jungtinių Amerikos Valstijų valdžios ir Lietuvos Respublikos valdžios, pasirašytą Briuselyje 2005 metais, birželio 15 dieną, ir pradėtą vykdyti  2010 m. vasario 1 d.) ir atleisti nuo bet kurių kitų įstatymų kurie leistų jos ekstradiciją į Lietuvą.

(b) POLITINIS PRIEGLOBSTIS – Teisėjai Neringai Venckienei turi būti leista likti Jungtinėse Valstijose iki paskutinio sprendimo dėl jos prašymo dėl prieglobsčio.

(c) LAISVAS JUDĖJIMAS -  Teisėja Neringa Venckienė negali būtį sulaikyta federaliniame ar Valstijų kalėjime ar areštuota dėl bet kokių imigracijos ar ekstradicijos nusikaltimų ir turi būti leistas laisvas judėjimas ir leidimas dirbti iki paskutinio sprendimo dėl jos kreipimosi dėl prašymo dėl prieglobsčio.

congress.gov/

Comments are closed.