Sausio 13-oji paženklino mus nekaltųjų auka! „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti” (Jn 15, 13).

2020-01-13-DK-sveikinaNiekas nepamiršta.  Esame nekaltųjų krauju paženklinti Laisvei! Patyrę melo žiaurumą, pamatę neapykantos ginklais pralietą kraują ir su dvasios ginklais įveikę pasaulio didžiūnų irštvą – niekuomet neaukokime savo lėšų neapykantai, karui ir kraujo praliejimui. Nebūkime, gerieji Lietuvos žmonės, šį vakarą priežastimi tolimesniam karo konfliktui Rytų Ukrainoje. Nepasiduokime televizijų, niekuomet nekalbėjusių Tiesos apie Garliavą, Deimantę Kedytę,  Neringą Venckienę, politinę partiją „Drąsos kelias” ir mūsų idėjas, propagandai. Ne vandeniui ir ne duonai aukų vajaus rinkėjai ruošiasi rinkti lėšas LRT  paramos koncerto metu. Neparemkite klastingų ginklų, sprogmenų ir kitos karo amunicijos įsigijimo, nes labiau ginkluodamiesi žmonės atitolina galimybę atsisėsti prie derėjimosi stalo. Išgirskite šitą kvietimą! Tarpininkaukite tarp nesusikalbančių žmonių, o ne didinkite jų neapykantą vienas kitam. Maitinkite alkstantį, o ne pražudykite jį, stumdami į padėtį, kurioje nėra vilties. Atminkime, kuo, gi, ir mes patys, mūsų Lietuva, įveikėme neatgailaujantį Laisvės priešą. Klausykite širdies ir likite atsakingi!

Politinė partija „Drąsos kelias” primena Lietuvai 2017 metų Laisvės premijos laureatės disidentės ir sąžinės kalinės sesės Nijolės Sadūnaitės kalbą LR Seime, pasakytą lygiai prieš du metus, 2018 m. sausio 13 d., Laisvės gynėjų dienos iškilmingame posėdyje. Per tuos du metus Lietuvos Respublikos Seimo tribūnoje nebuvo pasakyta nieko reikšmingesnio!

Sadunaites-foto-buciuojant-Sv-Rasta-2

Comments are closed.