Šėtos klebonas kriepėsi dėl LRT šmeižto

Butelis sudauzytas Iš laisvaslaikrastis.lt

Šį Šėtos parapijos klebono Roberto Skrinsko pareiškimą čia publikuojame ne dėl to, kad kunigas to būtų prašęs ar jis kažkaip būtų susijęs su politinės partijos „Drąsos kelias” pažiūroms. Netgi norėtume akcentuoti, kad  savo buvusiose parapijose Domeikavoje ir Lapėse klebonaudamas kun. Robertas Skrinskas niekaip neparėmė „Drąsos kelio” idėjų 2012 metais, kai visoje Lietuvoje už „Drąsos kelią” Seimo rinkimuose už balsavo per 100 000 Lietuvos žmonių. Tačiau viešiname šio aktyvaus katalikų kunigo pareiškimą tik dėl to, kad skaitytojai susivoktų, jog LRT yra šališka organizacija ir nepelnytai žemina kunigo Roberto Skrinsko asmenybę.

ŠĖTOS  ŠVENČIAUSIOSIOS    TREJYBĖS   PARAPIJA

Lakštingalų g. 2, Šėta, LT- 58127 Kėdainių r.

http://pv1.esy.es/5/  Tel. 8-347-35139   pro.vita@gmx.com

Kodas 291248420  Swedbank LT547300010146839527

Lietuva be patyčių!

LRT Tarybos Pirmininkui Žygimantui Pečiuliui,

LRT Tarybai

DĖL LRT klaidinančio, žeminančio, diskriminacinio ir šmeižikiško turinio skleidimo per visuomeninį transliuotoją

PAREIŠKIMAS

Nr. Š17- KN-2

2017-08-03

LRT paskelbė šmeižikišką Godos Raibytės, LRT.lt 2017-07-26  straipsnį „Rusiška propaganda vadinamai knygai – A. Verygos pratarmė” http://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/180971

Apie straipsnį buvo kalbama LRT radijo Ryto garsuose  ir vienpusiškai komentuojama LRT radijo Facebook`o apžvalgoje. Straipsnis buvo išplatintas ir kituose svetainėse. (http://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/rusiska-propaganda-vadinamai-knygai-a-verygos-pratarme.d?id=75318891

https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/rusiska-propaganda-vadinamai-knygai-aurelijaus-verygos-pratarme-56-831294

http://lietuvosdiena.lrytas.lt/aktualijos/2017/07/26/news/rusiska-propaganda-vadinamai-knygai-a-verygos-pratarme-2046836/

http://www.ve.lt/naujienos/lietuva/lietuvos-naujienos/rusiska-propaganda-vadinamai-knygai—aurelijus-verygos-pratarme-1569310/)

Tokiu būdu man buvo padaryta moralinė žala, nes buvau pažemintas, apšmeižtas, knyga buvo apdrabstyta purvais ir patyriau diskriminaciją, nes nebuvo išklausyta mano pozicija.

Pirmiausia parašiau į LRT ir paprašiau, kad Goda Raibytė atsiprašytų ir būtų leista man atsakyti. Kadangi negavau jokio atsakymo, rašau šį pareiškimą.

Dezinformavimo, neigiamo interpretavimo, klaidinimo, manęs šmeižimo, knygos „Būkime blaivūs!” http://pv1.esy.es/a/BukimeBlaivus!.pdf juodinimo pavyzdžiai:

I. Įvado mintis visiškai iškraipoma. Raibytė sąmoningai praleidžia įvade minimas valstybės ir blaivybės sąsajas su:

1. Lietuvos karaliumi Mindaugu ir Lietuvos didžiaisiais kunigaikščiais;

2. Mykolo Lietuvio įspėjimu;

3. Vysk. M. Valančiumi ir 1863 m. sukilimu;

4. Oskaro Milašiaus  perspėjimu.

Raibytės straipsnyje apie įvadą cituojami tik du pavyzdžiai 1914 m. bei 1985 m. ir savo abra-kadabra „kitaip tariant” nustato, kad aš „laurus Lietuvos kelyje į nepriklausomybę” priskiriu ir „Rusijos imperijai bei Sovietų Sąjungai.” Tai  šmeižtas.  Be to, caras Nikalojus II ir M. Gorbačiovas tai dar ne Rusijos imperija ar Sovietų Sąjunga.

II. Raibytė, kad „pritemptų” savo šmeižikiškas antraštes „Knygoje – rusiškos propagandos tvaikas?“, „Baltos kumelės sapnas” rašo: „Propagandos ekspertas M. Martišius taip pat mano,  kad knygoje naudoti daugiausia rusiški šaltiniai…” „Valatkos nuomone, tai – tipinė propagandinė knyga, todėl išgalvoti, iškraipyti faktai, neaiškūs šaltiniai ir pan. …“ „Kadangi kunigas taip mėgsta rusus…”

Knygoje  iš tiesų yra įdėta medžiagos, surinktos iš rusų kalba leistų leidinių apie blaivybę. „Rusų mokslininkų” medžiaga sudaro 23% knygos turinio.  Nuo kada tai tapo nusikaltimu ar rusiška propaganda?  Sobriologijos (sobrio lot. – išblaivyti) mokslas apie visuomenės blaivinimą, kaip ir matematika, chemija ir kt. netampa pvz. prancūziška propaganda dėl prancūzų mokslininkų darbų. Taip ir čia tas pats.

Dauguma minimų knygoje autorių dėl kovos už blaivybę  smarkai nukentėjo. Nes tokia kova iš esmės buvo laikoma antitarybinė. Nes buvo valstybinis alkoholio monopolis. O valstybei vadovavo partija. Todėl ji ir buvo atsakinga už šalies girdymą. O minėtų mokslininkų  duodami blaivinimo receptai ir įžvalgos atitiko Lietuvos gyventojų  situaciją. Be to, Rusija labiausiai susidūrė su girtavimo pasekmėmis ir atskiri mokslininkai, rizikuodami karjera ir savo gerbūviu, kūrė šalies blaivinimo programas.

Gaila, kad nepateikta nei vieno tariamai iškraipyto, išgalvoto fakto. Apie vienos cigaretės daromą žalą bus paminėta žemiau.

III. Raibytė rašo:  „negaili kritikos  moterims”, „pateikiami vyrų pasisakymai”.

Iškraipomas tekstas, nuteikiami neigiamai skaitytojai. Iš tiesų kalba eina apie mokinių, t.y. vaikų pasisakymus. Pas Raibytę mergaitės virsta moterimis, o berniukai – vyrais.  Pvz. jei aš būčiau parašęs, kad  išgėrusius vairuojančius  vyrus reikia teisti, tai tolygus iškraipymas būtų ,,siūlo berniukus teisti”.

Kadangi mūsų mergaitės labai paiso kitų nuomonės, joms yra įdėtas berniukų požiūris į saikingai išgeriančias paneles.

Be to knygoje yra sudėtos lietuvių liaudies patarlės apie alkoholio žalą. Jose liaudis negaili kritikos išgeriančioms moterims. Ir vėl ar aš kaltas už „kritiką moterims“ dėl lietuvių liaudies patarlių. O patriarchas Jonas Basanavičius už tokių patarlių rinkimą gal irgi  pataps, dėka Raibytei suteiktos LRT tribūnos, „moterų priešu”.

IV. Raibytė kito žmogaus lūpomis platina savo straipsniu diagnozę: „kurias kažkoks išprotėjęs kunigas parašė“. Manau supratote be paaiškinimo. Beje, LRT dažnai kviečiasi šį ,,apžvalgininką”. Štai jo keli perliukai ta pačia tema:

Paimta iš http://www.delfi.lt/news/ringas/lit/r-valatka-ministras-veryga-ufonautu-ir-rusijos-propagandos-parankinis.d?id=75356435

1. Citata: „agitavo skaityti iš Kremliaus miltų iškeptą propagandą „Būkime blaivūs”. Melas.

2. Citata: „į kunigo ufonauto veikalus su Rusijos juodašimčių „išmintimi. Kuri taip pat dažniausiai veda į KGB brūzgynus.”  Jeigu žurnalistė paimtų interviu pvz. su  žmogžudžiu, ar atitiks tikrovei kokio nors apžvalgininko sutapatinimas tos žurnalistės su žmogžudyste ir jai žmogžudės etiketės klijavimu?

Aš dėl interviu paėmimo esu pravardžiuojamas ufonautu, mano žmogiškas orumas yra žeminamas, autoritetas niekinamas, knyga nepelnytai drabstoma purvais.

3. Citata: „kaip autoritetai nurodomi antisemitai ir juodašimčiai, žavimasi KPSS vadų veikla ir dar falsifikuojama Lietuvos laisvės kovų istorija” Ir vėl šmeižimas.

4. Daugelyje vietų  knygos autorius vadinamas „baltos kumelės sapnu”.

5. Daugelyje vietų knyga įvardijama kaip Kremliaus propaganda.

6. Citata: „Dabar paaiškėjo, kad ministras dar artimai bendrauja ir su kunigu ufonautu, kuris tiki, kad jo kolegą Paltanavičių ateiviai buvo nugabenę į Veretos planetą.”  Netikiu. Taigi, vėl šmeižtas.

V. Goda Raibytė tik iš blogos pusės rašo apie  blaivintojus Vladimirą Ždanovą ir Fiodorą Uglovą.  V. Ždanovo paskaitą išvertė etnologas Aleksandras Žarskus. Tai jis irgi tapo slaptas Rusijos agentas, rusiškumo propagandistas?

Kalbėdamas apie alkoholio vartojimą ir situaciją pasaulyje, V. Ždanovas giria musulmonus už blaivybę. Tai ką, gal jis dar džihadistas ir mahometizmo propagandistas?  Ždanovas savo paskaitose sako, kad baltų žmonių teliko 8%. Ir jis tai susieja su alkoholio vartojimu. Bet negi dėl to jis rasistas?

Akademikas prof. dr. Fiodoras Uglovas 2004 metais buvo įrašytas į Gineso rekordų knygą, kaip seniausias praktikuojantis chirurgas, sulaukęs 100 m. daręs širdies operaciją. 2008 m. Juozas Kančys, buvęs ilgametis Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkas rašė:

„Jis buvo įvairių premijų laureatas, Rusijos ir daugelio užsienio akademijų bei mokslo draugijų garbės narys. Mus, vyskupo M. Valančiaus pasekėjus, akademikas F. Uglovas stiprino, įkvėpė veiklai savo pavyzdžiu ir buvo ypatinga moralinė atrama. Nors tuometinė valdžia pavienius blaivystės sąjūdžio veikėjus nuolat sekė ir kartais net persekiojo, tačiau sunaikinti Vyskupo M. Valančiaus blaivystės sąjūdžio nesiryžo. Mes laikėmės remdamiesi velionio akademiko autoritetu, todėl F. Uglovo reikšmė Lietuvos blaivystės sąjūdžiui yra tikrai labai didelė.

Teneblėsta atmintis apie akademiko F. Uglovo didžius darbus, jo meilę žmonėms, sveikatos puoselėjimą, jo padorumą. Nuoširdžią užuojautą reiškiame Rusijos blaivybės sąjungai, į amžinybę išlydėjusiai savo iškilųjį pirmininką akademiką Fiodorą Uglovą.” (http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2008/07/04/atmi_01.html)

O kad jis buvo apdovanotas 1961 m. to meto garsiausia šalies Lenino premija už medicinos pasiekimus, kurie išgelbėjo daug žmonių gyvybių, kur čia nusikaltimas?

Ir kad Lietuvos blaivinimui nusipelniusį rusų tautos asmenį įdėjau į knygos viršelį – nors kitoje viršelio pusėje yra vytis –ar tai jau „rusiškos propagandos tvaikas?“ Tai tas pats, kad Lietuvos kronikos leidėjus apkaltintume „rusiška propaganda” už bendradarbiavimą su rusu Sergejumi Kovaliovu ar Antaną Terlecką su Maskvos disidentais.

Iš kur Raibytė ištraukė, kad F. Uglovas „dėl Sovietų Sąjungos „nusigėrimo”, be kita ko, kaltino ir žydus bei rokenrolo muziką”?  Vakarai labai jautrūs žydų klausimu. Jei F. Uglovas būtų koks nusikaltėlis, tai jo dauguma užsienio medicinos akademijų  ir mokslo draugijos nebūtų apdovanojusios garbės nariu.

Vysk. Motiejus Valančius savo kai kuriuose laiškuose dėl liaudies girdymo neigiamai pasisakė apie žydus. Tai ką dabar daryti? Uždrausti Valančiaus raštus, pervadinti Valančiaus gatves, bei mokyklas ir prašyti, kad prezidentė atsiprašytų nuvykusi į Izraelį? O pono E. Zurofo atsiklausti, kad kitą kartą leidžiant knygą, leistų vysk. Motiejaus Valančiaus atvaizdą įdėti viršelin?

Žurnalistė kaltina akademiką F. Uglovą būtom ar nebūtom nuodėmėmis, bet pati nenurodo šaltinio, o mane tuo kaltina: „Yra ir „tiesų”, kurioms pagrįsti apskritai nenurodytas joks šaltinis – pavyzdžiui, kad „viena cigaretė gyvenimą trumpina 11 minučių”.

Kai kurios „tiesos”  būna aiškinamos nuo pirmos klasės. Ir jų pagrindimui galima nurodyti daug šaltinių. Mokslas irgi nestovi vietoje. Jei anksčiau teigė, kad 11 min., dabar jau 14 min. „Galvokite dar kartą. Iš tiesų, viena surūkyta cigaretė gali sutrumpinti jūsų gyvenimą vidutiniškai 14 minučių”, – rašo „Daily Mail“. Leidinys remiasi mokslininkų išvadomis, paskelbtomis tinklapyje Treatment4addiction.” (https://www.15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/kiek-dienu-ir-valandu-musu-gyvenima-sutrumpina-skirtingi-zalingi-iprociai-1028-459859)

Delfi.lt irgi rašo apie 11 min. gyvenimo sutrumpinimą. (http://www.delfi.lt/gyvenimas/grozis_ir_sveikata/7-rukaliu-tipai-kodel-verta-atsisakyti-cigaretes.d?id=28906727)

„Faktas: Doc. A. Bagdonas –  Kauno klinikinės ligoninės pulmologas – ELTA aiškino, jog priklausomi nuo rūkymo, turi žinoti: rūkymas 10-25 metais sutrumpina gyvenimo trukmę.” (http://www.allencarr.lt/mitai-ir-faktai-apie-rukyma-ir-sveikata-i-dalis/)

Tad kokią moralinę teisę turi Goda Raibytė, LRT interneto svetainė ir LRT radijas tiražuoti R. Valatkos neapykantos kupiną dvasininko niekinimą? (A. Veryga rašinėja knygose, kurias kažkoks išprotėjęs kunigas parašė”, – klausia R. Valatka.)

Klausantis LRT radijo, žiūrint LRT TV, akivaizdu iš laidos vedėjų pasisakymų, komentarų ir kviečiamų į laidas žmonių, kad į vyriausybės vykdomą nacionalinę šalies blaivinimo programą LRT transliuoja blaivybės atžvilgiu neigiamą, pašiepiančią poziciją. Panašu, kad LRT labiau gina alkoholio pramonės interesus, o ne visuomenės.

Prašau, kad LRT, viešai paskelbusi šmeižtą, viešai jį ir atšauktų.

Prašau, kad ateityje LRT neužgauliotų  kovotojų už blaivybę ir nesuteiktų tribūnos blaivybės niekintojams.

Gaila, kad Lietuvos radijas ir televizija savo veikloje nesivadovauja skelbiamais veiklos principais ir vertybėmis.

Juk Lietuva jau 27 m. kaip demokratiška, nepriklausoma, laisva Valstybė. Kiekvienas žmogus turi teisę reikšti savo nuomonę. Bet tolerantišką, kitus neniekinančią nuomonę. Lietuvoje yra Tolerancijos žmogaus apdovanojimas, Santarvės premija. Švenčiama tarptautinė Tolerancijos diena. Organizuojamos veiksmo savaitės BE PATYČIŲ.

Mano autoritetui yra  padaryta labai didelė žala. Įsivaizduokite, kad visi parapijiečiai pradės mane laikyti „rusišku propagandistu”, „ufonautu”, „baltos kumelės sapnu”, „antisemitu”, „rasistu”, „moterų niekintoju”, „melagiu”, „juodašimtininku”, „faktų iškraipytoju”, „rusofilu” ir t.t. Kaip man tektų atlikinėti kunigo pareigas ir teikti žmonėms dvasinius patarnavimus? Taip, Sovietų Sąjungoje buvo valstybinė kovingųjų bedievių sąjunga. Kunigai buvo žudomi, sodinami į konclagerius. (Arkiv. Teofilio Matulionio pvz.) Ir Sovietinėje Lietuvoje buvo mokami honorarai už kunigų šmeižimą ir niekinimą. Sovietmečiu, pagautas vaikas, išdaužęs Kauno r. Lapių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vitražą, įrašytą į Kultūros paveldą, į klausimą, kodėl taip padarė, aiškino, kad mokykloje mokė, jog Bažnyčia – liaudies opiumas. Ir štai, Raibytė transliuoja Valatkos kiršinančius, dvasininkus niekinančius žodžius: „Po kiek opijus liaudžiai, dvasiškasis tėveli?”

Juk mažai trūksta, kad koks fanatikas po LRT sukurstymo gali ne tik imti langus daužyti, bet ir sumušti kaip „rusišką propagandistą”.

Savo knygos įvade rašiau: „Dabartiniu  metu  alkoholio  vartojimas Lietuvoje  trigubai  viršijo  PSO  nubrėžtą  ribą, po  kurios  prasideda  spartus  tautos  išsigimimas  ir  išnykimas.  Nugirdyta Lietuva nyksta, tirpsta, išsivaikščioja! Prieš vykdomą tautos genocidą yra veiksminga priemonė – Lietuvos meilė. Vardan tos Lietuvos būkime blaivūs! Gyventi, augti, žydėti, stiprėti, tobulėti, kurti ar  gerti? Kiekvienas iš mūsų turi apsispręsti. Tepadeda  Dievas kiekvienam  padaryti  teisingą sprendimą.”

Tad linkiu, kad LRT, drauge su iškovota laisve, jaustų ir atsakomybę, ir netaptų kanalizacijos vamzdžiu, iš kurio lietųsi pamazgos.

Pagarbiai

Šėtos  klebonas                                             kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

Comments are closed.