Su Jūsų diena, brangiosios mamos!

Mamoms-2Sveikiname visas mamas, kurių sūnūs ar dukros priklauso „Drąsos kelias” politinei partijai. Vadinasi, jos augino savo vaikus su meile ir mokėjo jiems įskiepyti jautrumą. Šios moterys įdiegė į savo vaikų širdis rūpestį ne tik savo, bet ir savo artimo gėriu.

Sveikiname visas mamas, kurios yra „Drąsos kelias” politinės partijos narės ir savo triūsu sergsti Lietuvą nuo melo. Didžiuojamės jomis, nes jos yra pavyzdys ir šeimoje, ir visuomenėje.

Sveikiname visas mamas, kurios užjaučia ir supranta tokį devyniolikametį vaikinuką Karolį Venckų, gyvenantį JAV, dėl neteisybių, kurias iki šiol patiria jo mama Neringa Venckienė ir dėl neteisybių ir neteisingų teismų, kuriuos patiria Neringos Venckienės mama Laimutė Kedienė, iki šiol persekiojama Lietuvoje. Esame visa širdimi su kiekviena mama, kurios vaikas kenčia dėl akivaizdaus neteisingumo.

Sveikiname visas mamas, kurios buvo neteisingai nuteistos arba kitaip nukentėjo nuo Lietuvos struktūrų, sąmoningai paniekinusių teisingumą. Solidarizuojamės su šiomis moterimis, nes jos Lietuvos valstybės buvo apiplėštos, o kartu apiplėšti ir jų vaikai, kai cinizmo pertekę teismai joms skyrė milžiniškas pinigines baudas.

Sveikiname mamas, kurios augina ir auklėja savo vaikus.

Sveikiname mamas, kurios augina ne tik savo vaikus.

Sveikiname dvasines mamas, kurios myli ir aukojasi labiau, nei kraujo ryšio motinos.

Sveikiname savo mamas, nes jos tikrai išugdė mus, anot aštuoniametės Deimantės Kedytės žodžių, žmonėmis. Jau vien dėl to žmonėmis, kad perskaitome iki galo tai, kas čia parašyta ir parašome, tai, kas širdies padiktuota.

Mielosios mūsų mamos, apkabiname Jus! Išlikite mus amžinai laiminančios!

„Drąsos kelio” (ir ne tik) sūnūs ir dukros

Comments are closed.