Su Lietuva! Su Lietuvos jubiliejumi! Drąsūs jautrios širdies žmonės! Mes kuriame Lietuvą!

Gerieji žmonės, su Lietuvos 30-mečiu! Su Kovo 11-ąja!

Jei ne „Drąsos kelias” – Lietuvoje būtų daug daugiau užslėptos neteisybės, naikinančios mūsų Viltį ir žeidžiančios mūsų Tėvynės Lietuvos žmonių gyvenimus, skaudinančios teisingą gyvenimą gyvenančių žmonių būtį. Lietuva yra laisva tiek, kiek ji yra teisinga kiekvienam savo piliečiui ir mylinti neturtingiausią ar pažeidžiamiausią Lietuvos žmogų. Lietuva yra laisva tiek, kiek Ji sugeba Įstatymu vadinti Amžinąsias vertbes, duotas pačio Dievo mūsų gyvenimo laimei. Išeidami iš imperijos prieš 30 metų – pirmiausia, mes išėjome iš melo. Nuo šio atskaitos taško prasidėjo mūsų Viltis, kad Tėvynė mums yra reikli auklėtoja, bet ir mylinti Motina, nes „Meilė nesidžiaugia neteisybe ir su džiaugsmu pritaria tiesai (1 Kor 13, 6).Trispalve-DK-3

Comments are closed.