Su Motinos diena!

2020 05 03 Motinos dienai

Sveikiname visas mamas su Motinos diena!

Amžinai dėkingi už gyvybę ir laiką, pašvęstą mums, savo vaikams.

Įskiepijote mums Dangaus ilgesį ir išmokėte mus Tiesoje kurti Dangų.

Jūs visada regimos ir pasiekiamos.

Jūs visada girdinčios ir įkvepiančios.

Su Jumis ramu ir saugu.

Jūs atspindite mylinčio Dievo nesibaigiančią tikrovę.

Būkite palaimintos, mamos!

                                          Politinė partija „Drąsos kelias”

Comments are closed.