Su Šventomis Velykomis! Su Prisikėlimo Iškilme!

Prisikelimo pavSu Šventomis Velykomis! Su Prisikėlimo Iškilme! Brangieji Lietuvos žmonės. Likite ištikimi Tiesai. Likite ištikimi „Drąsos kelio” idealams. Likite ištikimi istorinei atminčiai apie Deimantę Kedytę ir artimiausius, Ją globojusius ir saugojusius žmones. Nepamirškite tų, kurie padarę nusikaltimus ir sukėlę skausmą prieš nekaltus žmones, niekuomet nedarė atgailos. Būkite tokių žmonių atžvilgiu į sąžines atvirai kalbantis Dievo balsas. Užmirškite įskaudinimus, kai skaudintojai nuoširdžiai atsiprašė ir padarė viską, kad jų kaltės turėtų kuo mažesnes pasekmes nekaltiesiems.

Artėjant rinkimams – būkite sąmoningi. Patarkite ir kitiems nebalsuoti už tuos žmones, kurie tebesityčioja iš Drąsiaus Kedžio nuskriaustos dukros Deimantės Kedytės, pagrobtos ir pražudytos nežinioje prieš septyneris metus.

Švęskite Velykas! Švęskite išėjimą iš vergovės į Dievo vaikų Laisvę! Švęskite Dievo Sūnaus Jėzaus Kristaus Prisikėlimą.

Nei pagrobimas, nei laisvės vagystė, nei pradanginimas nežinioje, net ne kapas, kurio adreso pasaulis nežino, nėra Žmogaus Asmens gyvenimo galutinis taškas. Mes esame Vilties kaimenė, skelbdami, kad yra  Žmogaus ir Dievo Sūnaus Jėzaus prikeliančioji Pergalė!

„Drąsos kelias”

Comments are closed.