Su šventomis Velykomis!

Prisikelimas kapeSu šventomis Velykomis!

Kartais gyvenime įvyksta be galo keisti dalykai. Kartais mus užgriūva begalės išbandymų. Sunkių išbandymų, kutie tiesiog naikina Viltį. Mes galime ir kartu negalime paaiškinti, kodėl neteisybė tyčiojasi iš Tiesos, ar net laimi.

Deja, ne. Yra ne taip. Neteisybė niekada nelaimi. Melas pats savyje yra pasmerktas. O Tiesa yra tai, ko niekas niekada negalės nei pridengti, nei nutildyti, nei numarinti. Nuodemė ir vergavimas jai niekada nieko ir niekur nenuvedė nei į džiaugsmą, nei į gyvenimą!

Todėl rinkdamiesi Gyvenimą, rinkdamiesi Atjautą kito skausmui, rinkdamiesi Tiesą, rinkdamiesi Atgailą, rindamiesi Sąžinę, rinkdamiesi Dievo kvietimą, rindamiesi klusnumą dangaus Žiniai Evangelijai – mes visuomet laimime!

Tik norime priminti, kad Teisybės šiame pasaulyje bus tiek, kiek bus apsisprendusių už ją teisiųjų. Supratimas, kad šiukšlę nuo tako privalau pakelti manasis „aš” (ne kitas) – gimdo Žemėje Prisikėlimo tiesą. Mažas, paprastas, bet labai konkretus asmeninis veiksmas duoda pradžią ir tavo paties dangaus karalystei čia, Tavo gyvenimo kelionėje.

Jei šį šv. Velykų rytą dar nepasirašei peticijos, kuriai jau kovo 5-ąją pakvietė Karolis Venckus, pasirašyk per likusias tris dienas. Patvirtink savo parašą per el. paštą. Tai labai didelis Tavo darbas. Tavo paties gyvenimas nusidažys Vilties spalvom. Tai ta dieviškoji paslaptis, kuri labai originaliai ir konkrečiai tirai pasireiškia palaiminimu.

Na, o jei atlikai daugelį gerų dalykų – tai esi pramynęs taką į Priskėlimo Šviesą. Gerame Tu nekada nepavargsi!

Esame, gi, šio pasaulio druska! Taip apie mus pasakyta!..

P.S.: Karlio Venckaus Video kreipimasis, atnaujintas po sunaikinimo!

Instrukcijos peticijos pasirašymui ČIA.

Peticija JAV Baltiesiems rūmams.

Comments are closed.