Sveikiname su Naujaisiais 2018-aisiais metais!

DK-sveikinimas-su-2018Sveikiname Jus su Naujaisiais 2018-aisiais metais!

Dėkojame Jums už kartu nueitą kelią!
Dėkojame, kad esate ištikimi Teisingumui ir Tiesai!
Dėkojame, kad likote ištikimi „Drąsos kelio” idėjai!
Dėkojame, kad pagal savo išgales remiate tuos mūsų brolius ir seses, kuriuos niekingas pasaulis persekioja ir iki šiol įvairiais būdais diskriminuoja!
Dėkojame Jums, kad netylite ir liekate mūsų Tautos sąžine!
Dėkojame Jums už Jūsų pačių sąžinę, nes žmogus, klausantis sąžinės balso, yra vertybė!
Telydi Jus 2018-ųjų kelionėje per tolesnį Jūsų Gyvenimą artimųjų supratimas, pagalba ir visuomet pasiliekanti su Jumis Dangaus globa!

                                                         Politinė partija „Drąsos kelias”

Comments are closed.