Sveikiname su šv. Kalėdomis!

Nativity

Brangūs politinės partijos „Drąsos kelias” nariai ir visi pilietiški žmonės, sveikiname Jus sulaukus šventų Kalėdų šventės!

Ypatingai sveikiname tuos, kurie, gal būt, esate išmėginimų ir ligų prispausti. Sveikatos ir artimųjų dėmesio Jums.

Sveikiname kiekvieną, kuris, nepaisant laiko išbandymų, liekate atsidavęs „Drąsos kelio” idėjai. Džiaugiamės Jumis, kad liekate ištikimi Tiesai ir norintys, kad Lietuvoje viešpatautų teisingumas. Suprantame, o ir 2020 m. spalio mėn. rinkimai į LR Seimą parodė, kad galios svertus valdantieji įtakoja žmonių nuomones, tendencingai iškreipdami tiesą ir trukdydami teisingumui įsiviešpatauti. Todėl stebime Sąjūdžio idėjų, kurių pagrindu atgimė Nepriklausoma Lietuva, išniekinimą. Gaila, kad tai vyksta. Tokia realybė stipriai kerta per pilietiškų žmonių Viltį mūsų Tėvynėje nors kažką pakeisti į gerą.

Nepaisant niūrios realybės, raginami Jus tikėti, jog joks melas neturi galutinės pergalės.

Atrodo, kad Betliejaus jėzus gimė Golgotos kryžiui. Ir bet koks prašalietis galėtų pasakyti, jog tai ir yra tiesa. Taip, tai tiesa. Bet nepilna tiesa. Jėzus ateidamas į mūsų pasaulį, atnešė naujo gyvenimo variantą. Ir palaimintas, pasirinkęs jį, kaip Tiesą. Šioje Tiesoje nėra jokių variantų nuodėmės egzistavimui. Šioje tiesoje nėra vietos pedofilijai, nėra vietos nekaltųjų teismui, nėra vietos šeimos ir santuokos sunaikinimui, nėra vietos našlaičių klyksmui, kaip nėra vietos bet kokiai žmogaus skriaudai.

Pilietiški žmonės „kvepia” dangumi.

Taigi, būkite pasveikinti, Dievo žmonės, kuriantys autentišką, Dievo norėtą, teisingojo pasaulio, dar vadinamo „Dangaus karalyste” tvarką.

Su meilės planų virtimu į mūsų gyvenimo tikrovę. Su Žodžio tapimo Kūnu švente! Su šventomis Kalėdomis!

Politinės partijos „Drąsos kelias” vadovybė

Comments are closed.