Sveikiname visus Geros valios žmones, kuriems Lietuva ir Deimantė Kedytė širdyje užima svarbią vietą!

Musu veliavaSveikiname visus Geros valios žmones, kuriems Lietuva ir Deimantė Kedytė širdyje užima labai svarbią vietą!

Sveikiname visus, kas dėl Lietuvos ir dėl Deimantės esate padarę bent vieną gerą darbą.

Sveikiname visus, kas dėl Lietuvos ir dėl Deimantės patyrėte paniekinimą.

Sveikiname visus, kas apgynėte Lietuvą ir Deimantę nuo melo!

Sveikiname visus, kas kasdien meldžiatės už savo Lietuvą ir be žinios dingusią Deimantę Kedytę.

Sveikiname visus, kas, kaip sesė Nijolė Sadūnaitė, vis dar kalbate garsiai apie Lietuvos ir Deimantės likimus.

Sveikiname visus, kas nepritariate neteisybei, nei Lietuvos žemėje, nei mažiausio, mažutėliausio žmogaus gyvenime.

Sveikiname Jus, nes Jūs ir esate Lietuva, kaip ir Deimantė yra Lietuva.

Comments are closed.