Sveikinimas.

Gimtadienio geles 1Sveikiname „Drąsos kelias” politinės partijos Pirmininko Pavaduotoją Audronę Skučienę su Jubiliejiniu Gimtadieniu! Prieš 6-eris metus kaukėta Lietuvos valstybė Jūsų Gimtadienio dieną, 2012-ųjų kovo 23-ąją, sužalojo Jus, kai gynėte Daimantę Kedytę, savo sesers mylimą anūkę. Ne tik sužalojo, bet vėliau melagingai apkaltino ir nuteisė. Ir po to stumdė, suiminėjo, grąsino ir iki šios dienos tampo po neteisingus teismus… Neabejingas žmogus, reaguodamas iš šalies, turėtų klausti: „Kiek gali žmogus pakelti neteisingumo!?” Jūs, Audrone, pakeliate ne tik neteisingumą, bet ir artimų žmonių didžiulį skausmą… Gal dabar, šiuo metu, menkai paguodžia žinia apie tai, kad neteisingumas niekada neturi galutinės pergalės. Neteisingumo vykdytojai jau dabar yra save nutrėmę į pragaro skruzdėlyną. Neteisingumo tarnai save yra pasmerkę baimei. Ir ta baimė juos suės. Logika neklausanteims širdeis balso yra paprasta ir negailestinga: melo tėvas su visais savo tarnais yra didžiausi nelaimėliai.

Tiktai skaudžiausia yra tai, kad melo pasaulis sužeidžia Tiesos vaikus, sužeidžia mus, sužeidė ir Jus.

Tačiau, paliekant viską, kas trukdo džiaugtis, sveikiname Jus su Jubiliejumi. Sveikatos Jums ir Jūsų Namams! Jūs turite žmonių, kurie turi širdis, palaikymą! Geri žmonės yra jūsų turtas! Švęskite!

„Drąsos kelias” politinė partija

Comments are closed.