Neringa Venckienė šiuo metu laikoma Kauno tardymo izoliatoriuje. Sveikiname Ją, laisvesnę už Ją surakinusius antrankiais prokurorus, sugrįžusią į savo Kraštą, kuriame Ji atliko švenčiausią darbą – atidavė viską dėl dukterėčios Deimantės Kedytės.

NERING~2

Papildyta 2019 m. lapkričio 8 d. 9.40 val.:

Šiandien, lapkričio 8 d., 11.00 val. Kauno apygardos teisme išgirsime teismo atsakymą į vakarykštį prokuroro Dariaus Jakučio prašymą dėl kardomosios priemonės Neringai Venckienei. Minėtas prokuroras teismo prašė skirti N. Venckienei 2 mėn. suėmimo terminą, motyvuodamas tuo, kad Neringa Venckienė, neva, slapstėsi. Cituojame prokurorą: „Žmogus daugiau nei 6-eris metus slapstėsi. Manau, kad jis tai gali daryti ir toliau”. Norime priminti, kad prokuroras, kažkaip keistai vengdamas kaltinamosios Venckienės pavardės, kalba labai neaiškiai ir klaidindamas. Tyčia tai daro, ar tiesiog iš širdies virpėjimo jam taip išeina – čia jau kitas klausimas. Todėl reikėtų paaiškinimo. Neringa Venckienė iš Lietuvos išvyko 2013 m. balandyje, būdama LR Seimo nare („Drąsos kelias” frakcijos seniūne). Tik po jos visiškai legalaus išvykimo Seimas panaikino jos teisinę neliečiamybę. Iki 2014 m. birželio ji buvo LR seimo narė. Atvykusi į JAV, 2013 m. ji Jungtinių Valstijų paprašė politinio prieglobsčio dėl to, kad patiria politinį persekiojimą, kuris realiai prasidėjo 2011 m. gruodžio  mėnesį. 2018 m. vasario 22 d. Neringa Venckienė JAV valdžios pakviesta (gyvenamasis adresas buvo žinomas nuo pat jos atvykimo į Čikagą) pati atvyko į JAV tarnybą Čikagoje, kur Lietuvos prašymu, ji buvo suimta. Taigi, į Jungtines Valstijas Neringa Venckienė atvyko ir ten gyveno visiškai legaliai. Nuo atvykimo iki jos sulaikymo nuo 2013 m. balandžio iki 2018 m. vasario praėjo 4-eri metai ir 10 mėnesių. Visą kitą laiką nuo 2018 m. vasario iki 2019 m. lapkričio ji 1-erius metus ir 9 mėn. buvo nelaisvėje. Taigi, prokuroras klaidina, net buvimo Amerikos kalėjime metus vadindamas slapstymusi ir tokį argumentą išsakydamas teismui. O visi kiti dalykai ikiteisminiame tyrime visiškai įmanomi, kai asmuo yra laisvėje. Taigi, logiškiausias teismo sprendimas turėtų būti Neringos Venckienės išlaisvinimas teismo salėje. Šiandien 11 val.

Neringa Venckienė nuo 2019 m. lapkričio 6 d. vėlaus vakaro laikoma Kauno tardymo izoliatoriuje. 14 val. Ji buvo atskraidinta tiesioginiu  reisu iš Čikagos į Varšuvą. Vėliau automobiliu iš Varšuvos Ji buvo atvežta į Kauno tardymo izoliatorių, esantį Adomo Mickevičiaus g. 11. Lapkričio 8 d., penktadienio vakare, baigiasi jos suėmimo 48 valandoms  terminas, kuris skaičiojamas nuo Lietuvos-Lenkijos sienos kirtimo momento. lapkričio 7 d., ketvirtadienį, nenumatytu laiku Lietuvos prokurorai rengs dar vieną spaudos konferenciją, nes lapkričio 6 d. vakaro trumpa Lietuvos Generalinės prokuratūros spaudos konferencija atrodė daugiau nei absurdiška. Jiems, turbūt reikia kažkaip truks-pliš įtikinti Lietuvą, kad ši moteris, be jokios kaltės 20 mėnesių laikyta Amerikos kalėjime, turėtų būti laikoma suimta ir Lietuvoje. Tačiau, būtent suėmimo, nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai, ieškant bausmės pagal tuos keturis išlikusius kaltinimus Venckienės byloje. Be jokios abejonės, ir tie keturi kaltinimai, prasilenkia su sveiku protu.

Taigi, penktadienį lauksime Lietuvos teismo sprendimų. Netrukus pamatysime, kaip Lietuvos teismas, tikėtina, visiems matant ir girdint, bus sugalvojęs kažkokį „nusikaltimuką” priskirti buvusiai teisėjai. Tačiau, anot viešai vakar kalbančio advokato Valdemaro Bužinsko, kuris niekada nepasižymėjo simpatija Neringai Venckienei, nėra tokios kardomosios priemonės – suėmimas už tokius nusikaltimus, kuriais Prokūratūra kaltina Neringą Venckienę – „Drąsos kelias” politinės partijos lyderę.

O gal Lietuvos teismas šį penktadienį išleis ją į laisvę, belaukiant kitų teismo spektaklių Jos byloje?

Ar paliko teisėja Neringa Venckienė Lietuvoje savo mokinių teisės sistemoje, kurie priimtų sprendimą ir teisingą, ir teisėtą. Ar yra TOKIŲ teisėjų Lietuvoje?

Laukiame penktadienio!

Comments are closed.