Užuojauta, mirus Juozui Aučinikui (1938 – 2018)

Liudesio zvakeRugpjūčio 22 d. mirė „Drąsos kelias” politinės partijos narys Juozas Aučinikas (1938 11 04 – 2018 08 22). Reiškiame užuojautą velionio artimiesiems.

Didžiuojamės šiuo žmogumi, kuris nuo pat jaunystės buvo uolus Lietuvos patriotas, politinis kalinys ir energingas „Drąsos kelias” politinės partijos narys ir palaikytojas.  

Jis labai gerai suprato, kad ištikimybė Lietuvai ir Tiesai gali kainuoti laisvę, nes tą kainą jau buvo asmeniškai mokėjęs. Todėl dėkingi esame Jam už nenuilstatntį entuziazmą ir pastangas, ginant nuskriaustus ir neteisingai apkaltintus žmones. Dievo, kuris lieka Tiesos etalonu, akyse, tikime, bus tai įvertinta.

Tesiilsi Viešpatyje.

„Drąsos kelias” politinė partija

Comments are closed.