Vytautui Kedžiui 80 metų! Sveikiname!

Kedys Vytautas virtuveje 1 Gimtadienio geles 1Sveikiname Vytautą Kedį su 80 metų Gyvenimo jubiliejumi!

Esate brangus Žmogus! Pirmiausia, jūs esate Deimantės Senelis. Visi žinome, kad Ji Jus labai mylėjo ir iki paskutinės akimirkos savo 8-erių metų gyvenimo Jūsų namuose Ji tą meilę paliudijo iki galo, prašydama Jus palikti ramybėje. Bet žvėrys tuomet unformuotų žmonių kailyje tokio paskutinio prašymo nepaklausė, išmesdami Jus laukan ir iki šiol atskirdami anūkės tremtimi nežinion.

Jus tebemyli Jūsų anūkas Karolis, kuris nelygioje kovoje įrodinėja pasauliui absoliutų savo mamos Neringos Venckienės nekaltumą prieš jokius jokių valstybių įstatymus. Neringa – Jūsų Dukra. Didžiuojamės, kad Jūs Ją išauginote jautrią ir neabejingą. Jai Jūs esate didžiulis autoritetas. Linkime Jūsų mylimai Dukrai fiziškai realios ir visuomet vidinės Laisvės!

Iš Jūsų, Didžiai Gerbiamas Vytautai, blogasis pasaulis atėmė sūnų, Deimantės Tėtį, amžinos atminties Drąsių Kedį. Išgyvenome kartu Jūsų netektį. Esame solidarūs ir būsime ateityje kartu su Jūsų skausmu.

Lietuvos valstybė, kurią turėtų atstovauti visai kiti žmonės, skaudina Jus iki šiolei. Net Jūsų jubiliejaus proga Jūsų daug iškentusi žmona Laimutė Kedienė privalo dalyvauti teismo posėdyje, kuris tyčia skiriamas rugsėjo 25-ąją, kai kartu su Jumis turėtų sedėti už šventinio stalo ir dėkoti Dievui už Jus, savo mylimą Vyrą, kuriam Dievas leido nugyventi aštuonias dešimtis metų…

Mes supratame, kad Jūs išgyvenate nepelnytą skaistyklą, neužtarnautą galingųjų pažeminimą.

Tačiau norime patikinti Jus, kad Jūs visuomet turite būrį žmonių (ir turėsite), kurie trokšta Jums džiaugsmo, vidinės ramybės ir gausaus atpildo už Jūsų pasirinkimą gyventi Tiesoje. Jūs esate turtingas, Vytautai, nes pažįstate tikrų nepraeinamų dalykų prasmę ir tikrąją vertę.

Telaimina Jus Dievo Dvasia! Ta pati Dvasia teauklėja kiekvieną, kas Jus pažemino. Kiekvieną Tiesos priešą mes atiduodame į reiklios Šventosios Dvasios rankas!

Ir mes laiminame Jus. Telydi jus sveikata gyvenimo metų kelionėje. Visada linkime troškimų išsipildymo! Švęskite!

p. p. „Drąsos kelias” žmonės ir bičiuliai

Comments are closed.